Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA

Strategii de recrutare, selecție și


integrare a voluntarilor în ONGT-urile
din Timișoara. Studiu de caz Asociația
AT4T Timișoara
Facultatea de Sociologie și Psihologie - programul Masteral
MRUAO anul I

Groapă Ioana
Management previzional
I. OPERAȚIONALIZAREA TEORETICO-CONCEPTUALĂ

Concept Dimensiune Indicatori Indici


Acțiuni orientate spre artă și
cultură.
Public țintă larg, beneficiari direcți
Artă și cultură din toate categoriile de vârstă.
Promovarea artei și culturii prin
metode diferite față de cele
formale.
Domeniu de activitate Acțiuni orientate spre drepturile
civile ale cetățenilor.
Social Acțiuni de caritate.
Beneficiarii direcți sunt bine
delimitați.
Acțiuni orientate spre curățenie și
ONG Acțiuni de
ecologizare.
ecologizare
Domeniu de interes public larg.
Relații informale între membri.
Vârsta cuprinsă Mai mult timp alocat activității de
între 15 și 25 de voluntariat.
ani Perspective și abordări noi.
Dorința de implicare mare.
Vârsta voluntarilor Mai puțin timp alocat activității de
voluntariat.
Vârsta peste 25 Relații mai formale între membri.
de ani Riscul de a folosi aceleasi abordări
și de a se bloca într-un model de
acțiune depășit.
Concept Dimensiune Indicatori Indici
Voluntarii nu necesită abilități
speciale pentru a îndeplini
Se adresează publicului
Generală sarcinile ce le primesc.
larg
Instruirea voluntarilor pentru
sarcini este facilă.
Voluntarii sunt recrutați pentru
activități specifice care necesită
Se adresează unui grup
Specifică anumite calități și abilități.
țintă
Activitățile se adresează unui
grup țintă bine definit.
Voluntarii noi sunt evaluați in
prealabil de cei existenți.
Voluntarii noi sunt de calitate.
Se pot caută voluntari cu abilități
Voluntarii existenți atrag
Recrutare specifice.
în organizație noi
Costuri reduse.
voluntari.
Nu este nevoie o campanie amplă
de recrutare.
De tip
Este o metodă eficientă din
concentric
punctual de vedere al timpului
Voluntarii deja știu domeniul de
activitate al organizației.
Se concentrează pe
Voluntarii știu deja modul de
grupuri de oameni care au
lucru al organizației.
intrat în contact cu
Costuri reduse.
organizația.
Este o metodă eficientă din
punctual de vedere al timpului.
Se recrutează voluntari Potențialii voluntari se identifică
Închisă
din sisteme închise (de cu grupul țintă.
exemplu o școală) Crearea unei culturi a
voluntariatului în cadrul grupului
deja definit.
Grupul țintă este bine definit.
Membrii grupului se cunosc și nu
mai este necesară perioada de
acomodare

Concept Dimensiune Indicatori Indici

Metodă eficientă din punctrul de vedere al


timpului alocat.
Se pot obține informații precise.
Formularele
Chestionar Se înregistrează un număr mare de
de aplicație
respondenți într-un timp scurt.
Ajută la structurarea viitorului interviu de
selecție.

Atestă faptul că voluntarul are anumite


Selecția calificări și abilități.
voluntarilor Cunoaște în prealabil informații despre
Membrii ai
organizație.
organizației
Voluntarul se simte într-o oarecare măsură
Recomandări să performeze pentru a nu dezamăgi pe cel
care l-a recomandat.

Atestă faptul că voluntarul se implică în


activități extracuriculare.
Din alte surse
Cel care l-a recomandat poate da exemple
de situații în care voluntarul a excelat.
Se poate evalua motivația, interesul și
abilitățile viitorilor voluntari.
Se poate stabili dacă viitorul voluntar se va
integra în colectivul deja format.
Interviuri Ghid de interviu
Se poate evalua cum acționează voluntarul
în situații cu un grad de stress mai ridicat.
Se evaluează capacitatea volunarului de a
purta o coversație.