Sunteți pe pagina 1din 3

Republica Moldova

GUVERNUL
HOTĂRÂRE ______
din _______
cu privire la listele candidaţilor la acordarea Bursei
Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2021-2022

În temeiul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1641-III/2004 privind


instituirea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 120),
se acceptă, conform anexelor nr.1 şi nr. 2, listele candidaţilor din rândul
studenţilor din instituţiile de învăţământ superior şi elevilor din instituţiile de
învăţământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru acordarea
Bursei Preşedintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2021 – 2022,
înaintându-le Preşedintelui Republicii Moldova spre examinare.

PRIM-MINISTRU Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării Anatolie Topală
Ministrul finanţelor Dumitru Budeanschi
Anexa nr.1
la Hotărârea Guvernului nr.___
din ______________
LISTA
candidaţilor din rândul studenţilor din instituţiile de învăţământ superior
pentru acordarea Bursei Preşedintelui Republicii Moldova
pentru anul de studii 2021-2022

Cocina Anastasia – Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, ciclul I, 100


anul IV, Kinetoterapie și terapie ocupațională
Coropceanu Iana – Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae 091
Testemițanu”, studii integrate, anul V, Medicină
Gușan Veronica – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, ciclul I, anul 011
IV, Matematică și informatică
Mavrodi Elena – Universitatea de Stat din Comrat, ciclul I, anul III, Limba 0114
engleză și limba germană
Prodan Ilie – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul III, Relaţii 031
internaţionale
Rusu Rodica – Universitatea de Stat din Tiraspol, ciclul I, anul III, 0113
Pedagogie în învățământul primar și psihopedagogie
Spînu Dan – Universitatea de Stat din Moldova, ciclul I, anul IV, 061
Tehnologia informaţiei
Stroici Diana – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, ciclul I, 0114.
anul IV, Istorie și geografie
Tomșa Cristina – Academia de Studii Economice din Moldova, ciclul I, anul 041
II, Economie mondială și relații economice internaționale
Zacuţelu Marcel – Universitatea Tehnică a Moldovei, ciclul I, anul III, 072
Tehnologia produselor alimentare
Anexa nr.2

la Hotărârea Guvernului nr.___


din ______________
LISTA
candidaţilor din rândul elevilor din instituţiile
de învăţământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar,
cărora li se acordă bursa Preşedintelui Republicii Moldova pe anul de studii
2021-2022

Ghedea Natalia – Centrul de excelență în industria ușoară, anul IV, Modelarea,


proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături
Prichici Alina – Centrul de excelență în economie și finanțe, anul IV,
Contabilitate
Saghin Grația – Colegiul Tehnologic din Chișinău, anul IV, Modelarea,
proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături
Starov Alexandrina – Colegiul ,,Gheorghe Asachi” din Lipcani, anul IV, Servicii
administrative și de secretariat
Teleatnic Corina – Colegiul de Arte ,,Nicolae Botgros”, or. Soroca, anul IV,
Dirijare corală