Sunteți pe pagina 1din 9

Aminoacizi si Proteine

Aminoacid

• Aminoacizii sunt compuși cu funcțiune mixtă (compuși care au


grupe funcționale diferite în molecula lor) care conțin în molecula lor
grupările -NH2 și -COOH.
• Formula generală a aminoacizilor este:
Nomenclatură

• Aminoacizii se denumesc folosind cuvântul „acid“,


urmat de „amino“ și numele acidului corespunzător.
Prin prefixele „di“, „tri“ etc., se arată numărul de
grupe amino și carboxil, iar poziția relativă a două
grupe funcționale se precizează cu literele grecești
„α“, „β“, „γ“, „δ“, „ε“, în care acidul este α dacă
grupările amino și carboxil se leagă de un
același carbon, β dacă grupările amino și carboxil se
leagă la atomi de carbon alăturați, iar, pe măsură ce
crește distanța, se vor numi γ, δ, ε. În cazul
compușilor aromatici, se folosesc prefixele „orto“,
„meta“, „para“.
Tipuri de aminoacizi naturali
• Un aminoacid este natural dacă este alifatic și α. Exista 20 de aminoacizi ce intră în
componența proteinelor. Aceștia
sunt: alanină, valină, leucină, izoleucină, prolină, triptofan, fenilalanină, metionină, glicocol, serină,
treonină, tirozină, asparagină, glutamină, cisteină, acid aspartic, acid
glutamic, arginină, lizină, histidină (acesta din urmă constituie un aminoacid esențial pentru copiii
cu vârsta sub 1 an). Dintre aceștia, 8 sunt esențiali, adică nu pot fi produși de organismul uman și
trebuie aduși din exterior, prin alimentație (valina, leucina, izoleucina, triptofanul, fenilalanina,
metionina, lizina și treonina).
După numărul grupelor carboxil și amino

acid amino-acetic
(glicina, glicocol) acid α-amino-propanoic
(α-alanină)
După alte grupări incluse
• Aminoacizi hidroxilați Aminoacizi tiolici

acid α amino β hidroxi


propanoic (serină) acid α amino β tio
propanoic (cisteină)
Proteină

• Proteinele sunt substanțe organice


macromoleculare formate din lanțuri simple sau
complexe de aminoacizi; ele sunt prezente în
celulele tuturor organismelor vii în proporție de
peste 50% din greutatea uscată. Toate proteinele
sunt polimeri ai aminoacizilor, în care secvența
acestora este codificată de către o genă. Fiecare
proteină are secvența ei unică de aminoacizi,
determinată de secvența nucleotidică a genei.
Sinteza chimică
• Procesul de sinteză chimică poate avea loc în
laborator, dar pentru lanțuri mici de proteine. O serie
de reacții chimice cunoscute sub denumirea de
sinteza peptidelor, permit producerea de cantități
mari de proteine. Prin sinteza chimică se permite
introducerea în lanțul proteic a aminoacizilor ne-
naturali, atașarea de exemplu a unor
grupări fluorescente. Metodele sunt utilizate în
biochimie și in biologia celulei. Sinteza are la bază
cuplarea grupării carboxil -COOH (carbon terminus) cu
gruparea -amino -NH2 (segmentul N terminus). Se
cunosc 2 metode de sinteză pe cale chimică_
• Rol
• Datorită compoziției, fiind formate exclusiv din aminoacizi, se întâlnesc alături de alți compuși
importanți de tipul polizaharidelor, lipidelor și acizilor nucleici începând cu structura virusurilor, a
organismelor procariote, eucariote și terminând cu omul. Practic nu se concepe viață fără proteine.
Proteinele pot fi enzime care catalizează diferite reacții biochimice în organism, altele pot juca un
rol important în menținerea integrității celulare (proteinele din peretele celular), în răspunsul imun
și autoimun al organismului.
• Nutriția
• Majoritatea microorganismelor și plantelor pot sintetiza toți cei 20 aminoacizi standard, în timp ce
organismele animale obțin anumiți aminoacizi din dietă (aminoacizii esențiali). Enzime cheie, cum
ar fi de exemplu aspartat kinaza, enzimă care catalizează prima etapă în sinteza aminoacizilor lisină,
metionină și treonină din acidul aspartic, nu sunt prezente în organismele de tip animal. La aceste
organisme aminoacizii se obțin prin consumul hranei conținând proteine. Proteinele ingerate sunt
supuse acțiunii acidului clorhidric din stomac și acțiunii enzimelor numite proteaze, proces în urma
căruia lanțurile proteice sunt scindate (denaturate). Ingestia aminoacizilor esențiali este foarte
importantă pentru sănătatea organismului, deoarece fără acești aminoacizi nu se poate desfășura
sinteza proteinelor necesare organismului. De asemenea, aminoacizii sunt o sursă importantă de
azot; unii aminoacizi nu sunt utilizați direct în sinteza proteică, ci sunt introduși în procesul
de gluconeogeneză, proces prin care organismul asigură necesarul de glucoză în perioadele de
înfometare (mai ales proteienele aflate în mușchi).
Tipuri de proteine
În funcție de compoziția lor chimică ele pot fi clasificate în:
• Holoproteine cu următoarele clase de proteine
• Proteine globulare (sferoproteine) sunt de regulă substanțe solubile în apă sau în soluții saline:
protaminele, histonele, prolaminele, gluteinele, globulinele, albuminele.
• Proteinele fibrilare (scleroproteinele) caracteristice regnului animal, cu rol de susținere, protecție și
rezistență mecanică: colagenul, cheratina și elastina.
• Heteroproteinele sunt proteine complexe care sunt constituite din o parte proteică și o parte
prostetică; în funcție de această grupare se pot clasifica astfel:
• Glicoproteine
• Lipoproteine
• Nucleoproteine

S-ar putea să vă placă și