Sunteți pe pagina 1din 8

TEST – MATEMATICĂ ⁂ Model PIRLS

TESTUL 1
Timp de lucru: 30 de minute

Radu si colegii săi au vizitat sera de flori unde lucrează mama lui Radu. De la seră s-au
cules pentru florării 419 lalele, 360 de zambile, 306 garoafe si 277 de trandafiri.

419 lalele 360 de zambile 306 garoafe 277 de trandafiri

1. Care este ordinea crescătoare a florilor culese, în funcție de numărul lor?


Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) lalele, zambile, garoafe, trandafiri b) trandafiri, garoafe, zambile, lalele
c) trandafiri, zambile, garoafe, lalele d) lalele, garoafe, zambile, trandafiri
2. Radu crede că numărul zambilelor este mai mare decât numărul garoafelor. Scrie semnul
potrivit (<, > sau =) între numărul zambilelor si cel al garoafelor pentru a arăta dacă are dreptate.
360 306
3. Care dintre operațiile de mai jos trebuie efectuată pentru a afla care este numărul total de lalele
si de zambile culese? Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 419 + 306 b) 419 + 360 c) 419 – 306 d) 419 – 360
4. Câte garoafe ar mai trebui culese pentru ca numărul lor să fie egal cu numărul lalelelor?
Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 13 garoafe b) 33 garoafe c) 103 garoafe d) 113 garoafe
5. Mama lui Radu culege lalele timp de două săptamâni și o zi. Câte zile culege lalele
mama lui Radu? Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) 8 zile b) 14 zile c) 15 zile d) 16 zile
6. Ajuns acasă, Radu îi face mamei sale o felicitare cu model de flori. Care sunt cele
două flori cu care se continuă modelul? Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect.

…….

a) b) c) d)
7. Radu a desenat o floare într-o vază. Ce figură geometrică a folosit pentru a desena vaza?
Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) cerc
b) pătrat
c) triunghi
d) dreptunghi
8. Radu si colegii săi au arătat, în tabelul de mai jos, ce flori de la seră le-au plăcut cel mai mult.
Scrie, în spaţiul dat, răspunsul corect.
Lalele ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Zambile ☺☺☺☺☺☺☺
Garoafe ☺☺☺
Trandafiri ☺☺☺☺☺

Cele mai îndrăgite flori de către copii sunt ................................................ .

9. Timp de o săptămână, la prânz, s-a înregistrat temperatura din seră. Datele obţinute s-au notat
în tabelul de mai jos. În care zile temperatura a fost mai mică de 17 grade?
Încercuieste litera corespunzătoare răspunsului corect.

ZIUA Luni Marţi Miercuri Joi Vineri Sâmbătă Duminică


GRADE 20 17 15 19 18 16 18

a) marţi si duminică b) marţi si sâmbătă


c) miercuri si sâmbătă d) marţi si miercuri

10. Luni dimineaţa s-au transportat spre florării 275 de flori, iar după-amiaza 235 de flori.
Câte flori s-au trimis, în total, luni către florării?
Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea.

11. Un buchet de trandafiri costă 27 de lei, iar unul de lalele cu 9 lei mai puţin. De câţi lei are
nevoie Radu pentru a cumpăra mamei sale un buchet de lalele?
Scrie, pe spaţiul dat, rezolvarea.

12. Ajutat de mama sa, Radu a plantat în grădină 9 gladiole, 28 de lalele si 13 zambile.
Notează datele corespunzătoare în spaţiile libere din tabel.
Florile Numărul
Gladiole
28
Zambile
Prelucrat Varianta 2 – 2014
Mihaela Tinca
TEST – MATEMATICĂ ⁂ Model de test 2 – 2016
TESTUL 2
Timp de lucru: 30 de minute

Elevii clasei a II-a vor să realizeze colajul „Toamna colorată‟. Ei decupează diferite
imagini pe care să le lipească apoi, pentru a realiza colajul. Numărul imaginilor decupate este
scris în tabelul de mai jos.

Frunze Copaci Nori Rândunele


234 141 91 182

1. Câte imagini cu frunze și copaci aţi decupat în total? a întrebat doamna învățătoare.
a) 141 b) 234 c) 375 d) 385

2. Mihaela compară numărul imaginilor cu copaci cu cel al imaginilor cu frunze.


Compară-le și tu!
141 234

3. Cu cât este mai mare numărul imaginilor cu frunze decât cel al imaginilor cu copaci?
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei.

4. Băieţii au decupat câteva imagini asemănătoare celor prezentate mai jos. Cu ce figură
geometrică se aseamănă ramele imaginilor?

a) triunghi; b) pătrat; c) dreptunghi; d) cerc.

5. Ioana și Alexandra decupează imaginile cu nori. Află câte imagini cu nori au decupat împreună
cele două, știind că Ioana a decupat 5 coli a câte 4 imagini fiecare, iar Alexandra a decupat 5 coli
a câte 6 imagini fiecare. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei.
Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
a) Cutia cu rândunele se află deasupra cutiei cu nori.
b) Cutia cu nori se află dedesubtul cutiei cu frunze.
c) Cutia cu frunze este în interiorul cutiei cu copaci.
d) Cutia cu copacii se află dedesubtul cutiei cu rândunele.

7. Copiii au așezat cele 25 de imagini decupate pentru colaj, în cutii de câte 5 bucăți fiecare.
Câte cutii au folosit pentru imagini?
Află rezultatul prin scăderea repetată a aceluiași număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea
problemei.

8. Pentru a calcula mai ușor numărul imaginilor decupate și aranjate de el, Ionuț le-a grupat ca în
imaginea de mai jos. Câte imagini a decupat Ionuț?
Află rezultatul prin adunare repetată de termeni egali.
9. Copiii au decupat imaginile pentru colaj de la ora 10:00 până la ora 14:00. Câte ore au lucrat ei
pentru decuparea imaginilor?
a) 2 ore b) 3 ore c) 4 ore d) 5 ore

10. Imaginile decupate au fost aranjate respectând regula din șirul de mai jos. Ce imagini
urmează în șir?

………

a) c)

b) d)

11. Copiii au așezat imaginile decupate astfel: pe 6 rânduri câte 2 imagini și pe 5 rânduri câte 5
imagini. Pentru a afla câte imagini sunt în total, Dan a scris următorul exercițiu: 6 x 2 + 5 x 5 =
Ajută-l tu să afle câte imagini au fost în total.

12. După ce au terminat colajul, elevii au adunat imaginile rămase nefolosite și le-au așezat în
cutii. Corina și Diana au vrut să vadă care dintre ele a adunat mai multe imagini nefolosite.
Numărul acestora este prezentat în tabelul alăturat.
Imagini cu frunze Imagini cu copaci Imagini cu nori Imagini cu rândunele
Corina 10 5 15 20
Diana 20 15 10 15

Maria spune că Diana a adunat mai multe imagini nefolosite decât Corina. Are dreptate Maria?
Explică, în spaţiul dat, răspunsul tău.
Da, pentru că ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nu, pentru că ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!


MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Prelucrat
Mihaela Tinca
TEST – MATEMATICĂ ⁂ Model de test 1 – 2016
TESTUL 3
Timp de lucru: 30 de minute
Elevii clasei a II-a vor să realizeze colajul „Primăvara veselă‟.Ei decupează diferite
imagini pe care să le lipească apoi, pentru a realiza colajul. Numărul imaginilor decupate este
scris în tabelul de mai jos.

Albine Lalele Fluturi Ghiocei


153 114 75 214
1. Câte imagini cu lalele și cu ghiocei aţi decupat în total? a întrebat doamna învățătoare.
a) 114 b) 214 c) 328 d) 338

2. Maria compară numărul imaginilor cu albine cu cel al imaginilor cu ghiocei. Compară-le și


tu! Scrie, în caseta de mai jos, unul din semnele <, =, > pentru ca relația să fie corectă.
153 214

3. Cu cât este mai mare numărul imaginilor cu ghiocei decât cel al imaginilor cu albine?
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei.

4. Băieţii au decupat câteva imagini asemănătoare celor prezentate mai jos. Cu ce figură
geometrică se aseamănă ramele imaginilor?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) cerc; b) dreptunghi; c) pătrat; d) triunghi.


5. Irina și Cristina decupează imaginile cu ghiocei. Află câte imagini cu ghiocei au
decupat împreună cele două, știind că Irina a decupat 5 coli a câte 6 imagini fiecare, iar
Cristina a decupat 5 coli a câte 4 imagini fiecare. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei.
Care dintre următoarele afirmații este adevărată?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
a) Cutia cu ghiocei se află deasupra cutiei cu lalele.
b) Cutia cu fluturi este în interiorul cutiei cu albine.
c) Cutia cu albine se află deasupra cutiei cu fluturi.
d) Cutia cu lalele se află dedesubtul cutiei cu ghiocei.

7. Copiii au așezat cele 20 de imagini decupate pentru colaj, în cutii de câte 5 bucăți fiecare.
Câte cutii au folosit pentru imagini? Află rezultatul prin scăderea repetată a aceluiași număr.
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei.

8. Pentru a calcula mai ușor numărul imaginilor decupate aranjate de el, Mihai le-a grupat ca în
imaginea de mai jos. Câte imagini a decupat Mihai? Află rezultatul prin adunare repetată de
termeni egali. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei.

9. Copiii au decupat imaginile pentru colaj de la ora 10:00 până la ora 13:00. Câte ore au lucrat
ei pentru decuparea imaginilor? Încercuiește răspunsul corect.
a) 2 ore b) 3 ore c) 4 ore d) 5 ore
10. Imaginile decupate au fost aranjate respectând regula din șirul de mai jos. Ce imagini
urmează în șir? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) b)

c) d)

11. Copiii au așezat imaginile astfel: pe 5 rânduri câte 5 imagini și pe 6 rânduri câte 2
imagini. Pentru a afla câte imagini sunt în total, Victor a scris următorul exercițiu:
5 x 5 + 6 x 2 = Ajută-l tu să afle câte imagini au fost în total.
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea exercițiului.

12. După ce au terminat colajul, elevii au adunat imaginile rămase nefolosite și le-au așezat în
cutii. Cristina și Ana au vrut să vadă care dintre ele a adunat mai multe imagini nefolosite.
Numărul acestora este prezentat în tabelul alăturat.
Imagini cu ghiocei Imagini cu albine Imagini cu lalele Imagini cu fluturi
Cristina 15 20 15 10
Ana 15 10 20 5
Simona spune că Ana a adunat mai multe imagini nefolosite decât Cristina. Are dreptate
Simona? Explică, în spaţiul dat, răspunsul tău.
Da, pentru că _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nu, pentru că _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!


MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!
Prelucrat
Mihaela Tinca

S-ar putea să vă placă și