Sunteți pe pagina 1din 1

E3.

4 FISA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE

PARTEA II
A se completa de solicitant

PUIU T. MARIUS CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ


F0610MD00042170100171

1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitarile mentionate in


Partea I :

Referinţa
Nr.
(document Precizări
crt.
/pct. din doc.)
1 EG.1 Documente privind raporturi de muncă diaspora, autentificate.
2 EG.2 Registrul agricol al P.F.A.
3 EG5 Denumirea titularului exploatației zootehnice modificată
6 EG5 Planul de afaceri refăcut
7 PS2 Se renunță la punctajul aferent preluării deoarece situația din
registrul agricol al cedentului nu poate fi clarificată în termenul
acordat.

Declar că sunt de acord cu modificările și atașez următoarele documente solicitate:

1.Documente privind raporturi de muncă diaspora traduse legalizat, în copie cu mențiunea conform
cu originalul
2. Registrul agricol al solicitantului, în copie cu mențiunea conform cu originalul
3. Planul de afaceri Anexa 8, Anexa 6a, în original
4. Calificare nivel I -Lucrător în creșterea animalelor.

In cazul în care nu respect termenul de transmitere a documentelor sunt de acord


ca cererea sa fie declarata neeligibila

Reprezentant legal
PUIU MARIUS CRISTIAN
....................................................
Semnatura si stampila
Data : (data semnaturii electronice)