Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRU CONSULT FONDURI S.R.L. tel: 0769 925 840 centru-consult.ro centruconsult@gmail.

com

Proiecte nerambursabile forfetare în agricultură 2020 sM 6.1- 40 000 euro

sM 6.1 Instalare tineri fermieri -40.000/50 000 euro fonduri nerambursabile în două
tranșe (30 000 euro la semnarea contractului de finanțare și 10 000 euro după maxim
trei ani) pentru exploatațiile de peste 12 000 SO. Cost consultanță 5% din proiect=
2000/2500 euro
Condiții de accesare cu succes:
-se acordă persoanelor cu vârsta până la 41 ani neîmpliniți
-activitate agricolă majoritar de creșterea bovinelor sau legumicultură. În cazul bovinelor
să aibă arendate peste 1,15 Ha de teren/bovină adultă. În cazul legumiculturii să aibă
majoritar sere, solarii sau să obțină o bonitare OSPA ridicată pentru terenul lor și/sau să
declare la APIA pe anul 2020 legume din soiuri autohtone
-fără activitate agricolă anterioară pe PFA sau I.I. înregistrat la APIA mai veche de 24
luni dar posibil cu exploatații mai vechi pe CNP.
- să nu beneficiat de proiecte AFIR anterioare sau soțul/soția să nu beneficiat de M121.
-să preia cel puțin o exploatație (zootehnic+ APIA) Exploatația să nu fi beneficiat de
M141 abandonată în anul 3 sau care a beneficiat de M121. Dacă preia 2 sau 3
exploatații (atât zootehnic cât și vegetal, după caz) punctajul proiectului crește cu 5
puncte pentru fiecare exploatație.
-Studii: cel puțin 8 clase și calificare nivel 2 de Lucrător Creșterea Animalelor/ Cultura
Plantelor sau TEHNICIAN AGRICOL. Asigurăm calificare prin firma noastră-700/2000 lei.
- să realizeze un punctaj de minim 90 de puncte pentru prima lună de depunere.
Exemplu de configurație minimă exploatație mixtă din zona montană:
7 Ha de pășuni/fânețe, 6 vaci, 10 porci peste 20 Kg, 50 găini ouătoare= 14 266 SO-uri
Obligațiile fermierului sunt:
- să constituie un PFA și să-l înregistreze cu terenuri la APIA și animale la DSV;
- de a menține valoare în SO-uri a exploatației în timpul proiectului și 2 ani după finalizare
- de a nu închide PFA-ul și nu a scădea numărul de animale și terenurile după finalizare
- să construiască o platformă de gunoi de grajd cu sau fără autorizație de construcție/
mediu în termen de 3 ani dacă ferma este de creșterea
animalelor;
- să vândă cu factură produse din fermă de cel puțin 6 000
euro;
- să achiziționeze cu factură și plata prin bancă bunurile
prevăzute prin proiect (de exemplu un tractor de circa 20
000 euro, restul fondurilor nu trebuie justificate).
CENTRU CONSULT FONDURI S.R.L. tel: 0769 925 840 centru-consult.ro centruconsult@gmail.com

Organizăm cursuri de calificare:


-Cursuri de calificare Lucrător în Creșterea Animalelor- 700 lei
-Cursuri de calificare Lucrător la Cultura Plantelor- 700 lei
-Cursuri pentru beneficiarii Măsurii 10/11 – Agromediu și climă/Agricultură Ecologică

*
Modelul 1 de amenajare provizorie de gestionarea a gunoiului de grajd care trebuie să
fie realizată până la finalizarea proiectului:

Se realizează din lemn: pari de lemn și îngrăditură din scândură iar fundul și pereții
sunt acoperiți de folie continuă de plastic. În colțul aflat cel mai jos se montează o
țeavă de scurgere a lichidelor care se colectează într-un recipient din plastic sau metal
îngropat.
Înălțimea îngrăditurii poate fi între 1,5 metri la 1,8 metrii. Suprafața la sol trebuie
calculată pentru fiecare proiect deoarece este în funcție de numărul de bovine din
exploatație

tel: 0769 925 840

S-ar putea să vă placă și