Sunteți pe pagina 1din 9

LICEUL TEHNOLOGIC “Simion Mehedinti” , Galati

Proiect de tehnologie didactica


Data: ............ 2013-2014

Clasa : Estetica si ingrijirea corpului omenesc,

Disciplina: ESTETICA Tipul lectiei: mixta

Durata: 4 ore – min

Profesor : BUGEAC VASILICA

Tema : TEHNICI DE TUNDERE Lectia: Tehnici moederne de tundere a parului

Unitatea de competenta

U1. Tunsori barbatesti clasice

Competenta generala

COMPETENTE DERIVATE

CD1-recunoaste resurse necesare tunderii parului

CD2 -manuieste corect foarfecele de tuns si pieptenele , briciul .

CD3 -adapteaza tunsorile la forma fetei sia aplica tehnici moderne de tuns

CD4.respecta linia de tundere si alege tunsori in functie de tipul de par si densitatea acestuia

Metode didactice

• conversatia euristica; 2. problematizarea; 3. observarea dirijata; 4.diferentierea sarcinilor de


lucru; 5.exercitiul; 6.explicatia; 7.observarea independenta; 8.demonstratia 9. lucrul în echipă

Mijloace de invatamant

• fise de lucru; 2. fise de lucru personalizate; 3. calculator; 4.


videoproiector;5.prezentari power-point; 6.barem de corectare; 7.proiect
didactic personalizat; 8, obiecte de inventar, 9.fise tehnologice;

• Forme de organizare
Frontal; individual, pe grupe

Desfasurarea lectiei

Instructajul introductiv– 30 min.

Instructajul curent – 245 min.

Instructajul final – 30 min.

Bibliografie

www.tunsori.ro; www.google.com; www.estetica.ro

,,Anatomía corpului uman’’

Atlas al corpului omenesc- De Humani Corporis ...

"Andreas Vesalius ,,A sti cum ‘’ WELLA,

Barna A – Curs de pedagogie. Teoria instrurii şi evaluării. Editura Istru, Galaţi 2003

Radu Gh. – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal, Editura Pro Humanitate, Bucureşti 2000

Purţuc D. – Modele de instruire formative specifice disciplinelor tehnice

DISCIPLINA --ESTETICA

PROF: BUGEAC VASILICA

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Clasa -Speciala

DIAGNOSTIC-

DOMENIUL DE INTERVENTIE –Lucrator in estetica si ingrijirea corpului omenesc

UNITATEA DE INVATARE –

TEMA – COMPETENTE – -FOLOSESTE TERMENII DE SPECIALITATE


SCOPUL -- Dezvoltarea abilitatii de citire , comunicare si identificare de instruente din domeniul
ales

Obiective – exersarea citirii cuvintelor de specialitate

-indentificarea imaginilor de pe un desen

Sa foloseasca diverse modaliatati de comunicare in situatii reale

-colorarea unui desen

FORMA DE MANIFESTARE A COMPORTAMENTULUI LA DEBUTUL PROGRAMULUI

INTERES PARTIAL

Durata programului -4 0re

COMPETENTE DERIVATE

CD1

CD2

CD3
Etapele Competent Activitati desfasurate de profesor Activitati Timp Metode Mijloace Forma de
lectiei e desfasurate didactice de organizare
derivate de elevi invatamant
0 1 2 3 4 5 6 7
Instructaju *Profesorul verifica prezenta si noteaza *Raspund 30 Conversati Frontal
l absentii in catalog. intrebarilor min. a
introductiv *Dupa care verifica starea de curatenie a profesorului.
atelierului si realizeaza un scurt instructaj *Sunt atenti
de protectia muncii aferent etapelor
procesului tehnologic.
CD1-recunoaste resurse necesare tunderii *Sunt atenti 15 Conversati Frontal.
parului min a
Precizarea materiale , produse , instrumente , Problemati
temei si aparaturi , solutii dezinfectie , pudra zarea
obiectivel -verificarea si asezarea lor pe masa de
or lucur pentru a permite buna functionare a
propuse salonului *Raspund la
intrebari

Tunderea părului este o artă. Prin tunsoare se


crează forma şi structura coafurii. Aranjarea
părului nu are niciun sens, dacă nu este precedată
de realizarea unei tunsori profesioniste, de
calitate. Când realizaţi o tunsoare aveţi nevoie de:
*Scriu titlul
-precizie
o tehnică bună lectiei in
creativitate caiete.
simţ al echilibruluiCapacitatea de a tunde (bine)
părul are la bază un proces de învăţare structurat.
Elemente centrale ale acestui proces de învăţare
sunt delimitarea porțiunilor de păr, folosirea
pieptenelui şi a foarfecelor şi înţelegerea modului
în care poate fi obţinut echilibrul.

Un bun coafor este capabil să realizeze o tunsoare


profesionistă. Trebuie să fiţi capabili să realizaţi
stiluri folosind diferite tehnici de tuns. Trebuie de
asemenea să fiţi capabil să adaptaţi aceste tehnici
la tipul de păr al clientului dumneavoastră şi la
cerinţele sale speciale.
Tunderea părului reprezintă baza coafurii.
Încorporează echilibrul, linia şi mişcarea. Pe lângă
o tehnică bună aveţi nevoie de grijă, precizie, Conversati
creativitate şi, mai presus de toate, control.
a
Tunsoarea este expresia formei.
Obiectivul tunsorii este acela de a pune în valoare
aspectul clientului.

Clientul-Aflaţi ce-şi doreşte clientul de la o


tunsoare. Ţineţi cont de toate nevoile clientului şi
de factorii (inclusiv stilul de viaţă) care i-ar putea
influenţa alegerea. Evaluaţi tipul de păr, textura,
lungimea, culoarea, densitatea şi calitatea sa.
Evaluaţi de asemenea vechea tunsoare pentru a vă
Observare
asigura că schimbarea tunsorii este posibilă.
Stabiliţi întotdeauna de comun acord cu clientul a dirijata.
cât de mult urmează să tundeți din lungimea
părului. Nu uitaţi să-i oferiţi clientului sfat pentru
întreţinerea noii tunsorii.
Sănătate şi securitate

Înainte de a începe să tundeţi, e foarte important


să ţineţi cont de factorii care influenţează
sănătatea şi securitatea. Următoarele acţiuni
Observare
trebuie să fie executate de fiecare dată când
realizaţi o tunsoare. Executându-le veţi scădea a
riscul de infecţie încrucişată. independe
nta.
Sterilizaţi ustensilele şi echipamentele înainte de
fiecare tuns
Oferiţi-i clientului echipament de protecţie, spre
exemplu pelerină, guler
Îndepărtaţi firele de păr tunse de pe faţa clientului
Lucrul
Înainte de şamponare verificaţi dacă pe scalpul
diferentiat.
clientului există tăieturi, julituri sau semne de
infecţie
Folosiţi şi stocaţi cu grijă foarfecele/Dacă scăpaţi
pe jos un pieptene sau o foarfecă, curăţaţi-le sau
folosiţi altele pentru a continua să tundeţi
Asiguraţi-vă că părul căzut pe jos este măturat
imediat după ce aţi terminat de tuns şi, de
preferinţă, înainte de a începe să folosiţi uscătorul
de păr
Dacă folosiţi maşina de tuns, asiguraţi-vă că toate
componentele sale sunt în stare bună de
funcţionare. Dacă nu sunt, nu folosiţi aparatul şi
aduceţi defecţiunea la cunoştinţa superiorului
dumneavoastră.

CD2-MANUIESTE CORECT FOARFECELEDE TUNS,


PIEPTENELE SI BRICIUL , FOARFECELE DE FILAT
În momentul în care tundeţi, numai lama de sus a
foarfecelor trebuie să se mişte, iar dumneavoastră
trebuie să mişcaţi numai degetul mare, nu şi restul
degetelor cu care le apucaţi.
Foarfecele

Foarfecele se ţin corect folosind degetul inelar.


Dacă le veţi ţine cu indexul sau cu degetele mijlocii,
lamele foarfecelor nu vor avea susţinerea
suficientă.

Pentru a evita înţeparea cu foarfecele când folosiţi


în acelaşi timp şi pieptenele, trebuie să le susţineţi
mereu cu palma. Aceasta presupune să vă scoateţi
degetul mare din mânerul lor. Niciodată nu trebuie
să aveţi senzaţia că foarfecele vă incomodează. De
fapt, ar trebui să devină o prelungire a degetelor
dumneavoastră.Apucaţi foarfecele corect, apoi
rotiţi-vă mâna astfel încât degetul mare să fie
îndreptat în jos, iar palma să fie cu dosul spre
dumneavoastră. Acum deschideţi foarfecele. Ar
trebui să vă puteţi mişca numai degetul mare. Aşa
ar trebui să se întâmple de fiecare dată când
folosiţi foarfecele.

Foarfece şi pieptene

Trebuie să fiţi capabili să ţineţi în aceeaşi mână şi


foarfecele, şi pieptenele, foarfecele fiind susţinute
de palme. La început, este posibil ca acest lucru să
vi se pară stânjenitor şi incomod, însă exersând va
devedeveni mai uşor. Există două moduri în care se
pot susţine foarfecele şi pieptenele cu palma;
puteţi recurge la oricare dintre ele.

Scoateţi-vă degetul mare din mânerul foarfecelor,


lăsaţi lamele să alunece în jos şi apucaţi foarfecele
cu degetul mic. Pieptenele trebuie ţinut îndreptat
în sus, cu unul dintre capete sprijinit în palma dvs.
Ca şi mai sus, scoateţi-vă degetul mare din mânerul
foarfecelor, dar ţineţi lamele îndreptate în sus, cu
mânerul sprijinit în palma dvs. Apucaţi pieptenele
cu degetul mare şi indexul

Actualizar CD3 -adapteaza tunsorile la forma fetei *Primesc 50 Conversati Fise de Frontal
ea unor sia aplica tehnici moderne de tuns fisele de min. a lucru Individual
cunostinte tehnologice. Fise de pentru fise
necesare CD4.respecta linia de tundere si alege *Raspund lucru de lucru si
desfasura tunsori in functie de tipul de par si intrebarilor. personaliz fise de
rii densitatea acestuia ate. lucru
activitatii personalizat
Indiferent de metoda de tuns aplicată, veţi e
folosi întotdeauna unghiurile. Cele mai importante
Pe echipe.
două unghiuri de luat în considerare sunt:
*Noteaza in
unghiul dintre păr şi cap, atunci când ţineţi şuviţa caiete
la distanţă faţă de cap; şi *Formeaza
grupe
unghiul din care tundeţi o şuviţă. În funcţie de cum
ţineţi degetele şi cum mişcaţi mâna, puteţi
controla modul în care tunsoarea se aşează şi cum
Observare
se distribuite greutatea părului
a dirijata.
Linii de tunsoare şi contururi *Observa
desenele
prezentate si Observare
identifica a
Linia conturului şi linia tunsorii sunt liniile create forme ale independe
de vârfurile părului atunci când ţineţi şuviţele
fetei. nta.
întinse la o anumită distanţă faţă de cap sau când
pieptănaţi o şuviţă drept, urmând linia scalpului.

Urmaţi conturul capului în fiecare etapă a tunsorii. *Raspund Lucrul


Urmaţi curbele liniilor de contur în stabilirea intrebarilor diferentiat.
formei tunsorii finale. Există mai multe linii de
contur de care trebuie să ţineţi cont:

de la o ureche la alta.

de la frunte la bază

de la ceafă, din părţile laterale şi din faţă. Conturul


cefei şi conturul frontal sunt şi linii conducătoare în
procesul de tundere

*Completeaza
fisele de Problemati
lucru zarea
0 1 3 4 5 6 7
Executia CD3ADAPTEAZA TUNSORILE SI TEHNICA DE LUCUR 60m Conversati Cap de Frontal
model LA FORMA FETEI *Sunt atenţi in a model
Formarea de „şanţuri“ *Urmăresc Observare
Zimţarea
demonstraţia a dirijata.
Filarea
profesorului Observare
Tundere prin răsucire
* Observă a
Formarea de santuri filarea de la baza la varfuri fiecare independe
,rarirea parului mişcare a nta
Această tehnică este destinată tunderii părului profesorului şi
scurt. Este de cele mai multe ori folosită în ascultă Demonstra
realizarea tunsorilor bărbăteşti. Formarea de explicaţiile ţia
„şanţuri“ care au ca rezultat separarea părului acestuia
creează mişcare şi conferă direcţie părului. Cele
Problemati
mai bune rezultate în cazul acestei tehnici sunt
zarea
obţinute prin aplicarea pe păr uscat. Puneţi două
degete pe scalpul clientului, la o distanţă de un
deget între ele, aşezaţi apoi cu cealaltă mână
foarfecele orizontal pe scalp, între cele două
degete, şi tundeţi.

CD4-RESPECTA LINIA DE TUNDERE


Liniile conducătoare reprezintă secţiuni special
pregătite. Fiecare este tăiată în aşa fel încât atât
lungimea, cât şi şuviţele care determină lungimea
să fie vizibile. Aceste linii conducătoare pot fi
folosite pe parcursul procesului de realizare a
tunsorii, ajutând la obţinerea unor lungimi egale şi
precise
Prima linie conducătoare

După ce aţi ales stilul şi lungimea tunsorii, puteţi


tunde prima linie conducătoare. Aceasta va
reprezenta baza tunsorii. Atunci când învăţaţi
tehnicile de bază în domeniul coafurii, este
important să înţelegeţi de asemenea conceptele
de bază ale tunsorii.

Spre exemplu, dacă sunteţi începător e


recomandat să începeţi prin a învăţa cum trebuie
să tundeţi forma perimetrului. Aceasta vă ajută să
creaţi baza tunsorii sau forma exterioară a tunsorii.
Forma exterioară vă va oferi, la rândul ei, linia
conducătoare de care aveţi nevoie pentru crearea
formei interioare a tunsorii (cea care este creată
prin folosirea tehnicii tunsului în straturi).
Şuviţele care determină lungimea tunsorii

Fiecare tunsoare are la bază un anumit tipar de


tundere. (Pentru tipare de tundere, citiţi paginile
dedicate diferitelor tipuri de tunsori.) Înpărţiţi
suprafaţa capului în segmente şi respectaţi tiparul
de tundere specific tunsorii alese. Veţi obţine astfel
tunsoarea pe care clientul şi-o doreşte.
Instructaju *Sunt atenti 30 Conversati Videoproie
l curent *Raspund la min a ctor
intrebari Observare
a dirijata.
Observare
a
independe
nta

Problemati
Realizarea zarea frontal
independe videoproie
nta a CD1 Lucrul în ctor
lucrarii *Identifică echipă
tipuri de fete

Joc de rol -
0 1 3 4 5 6 7
*Sunt atenti 20 Conversati Cap de
*Raspund la min a model
intrebari Problemati Individual
*Indică şi zarea Pe grupe
execută Observatia
consilierea dirijata.
clientei Demonstra
tia
*Sunt atenti

*Raspund Observatia
intrebarilor independe
nta
Explicatia.

40mi Exercitiul Prezentare Pe echipe


CD2 n Demonstra power-
tia point a
Observare imperfecti
a unilor
independe
ntă
0 1 3 4 5 6 7
30 Conversati Flip-chart
CD3 *Sunt atenti Min a Calculator Pe echipe
*Noteaza in Problemati Videoproie Individual.
caiete zarea ctor
Observatia
Raspund dirijata.
intrebarilor

*Urmaresc Demonstra
executia tia
model.
*Executa
sarcina de Diferentier
lucru. ea
*Raspund sarcinilor
intrebarilor de lucru.
Conversati
**Completeaz a
a Problemati Pe echipe
raspunsurile zarea Individual
incomplete
ale colegilor
30mi
n
CD4 . Observatia Obiecte
dirijata. de
Demonstra inventar
*Urmaresc tia
executia
model.
*pun intrabari

Diferentier
ea
sarcinilor
de lucru.

*
Completeaza
raspunsurile
incomplete
ale colegilor

S-ar putea să vă placă și