Sunteți pe pagina 1din 3

FIȘĂ DE LUCRU

1. a) Taie forma scrisă greșit:


uşă- ușe
grijă- grije
coajă- coaje
plaje- plajă
b) Alcătuiţi propoziţii cu forma corectă a cuvintelor de mai sus:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. Completaţi fiecare coloană cu forma corectă:
ie e
ieşire aer
……ri po..t
ba….. …u
flu…r …ram

3. Formează cuvinte noi care să conţină consoana dublă „nn” de la


cuvintele: nor, născut, noroi, nod.
Exemplu: în + nou înnoit
înnoită
înnoiţi
înnoite
4. Citeşte cu atenţie, următoarele cuvinte şi subliniază vocalele şi
consoanele duble: idee, alcool, viitor, accident, fiică, zoologie, aceea, alee,
ştiinţă, accelerat, muzee, fiinţă, vaccin, succes.

5. Desparte în silabe cuvintele:


accident-.................................. accelerat- ....................................
fiică- ....................................... fiinţă- .......................................

6. Scrieţi cuvinte care conţin litera „â” şi „î” , după modelul:


român ....................
împodobit .............................
blândă ...................
deîmpărţit .............................
sfârşit ...................
coborî ...........................

7. Ajută-l pe Lucian să scrie corect! Corectează


greșelile de scriere. Rescrie textul corect, în spațiul de mai jos.

Mama este fința cea mai dragă de pe pămînt. Domna profesora nea spus că
foarte mulți poieți au scris poiezii despre mama.
În fiecare zi, ia mă ajută la lecți.
Eri, am fost cu mama la cunpărături. Neam plinbat apoi, prin parc. Mia
cunpărat o îngețată cu fructe de pădure. Ieu o iubesc foarte mult pe mama!
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.................................................................................................................

8. Completează propoziţiile:
a) Limba noastră este limba …………………. .
b) Noi suntem …………….. .
c) Cu toţii vorbim ……………. .
d) Portul popular este …………….. .
e) Ţara noastră se numeşte …………….. .

9.Completează cuvintele cu litera care lipseşte:


sâ…bătă, câ…pie, septe…brie, li…bă, pli….bare, cu…părase, ti…p, ti…
bru, te….peratură.
Căutaţi şi voi patru cuvinte care se scriu cu litera “m” înainte de “p” şi “b”.
………………………………………………………………………………
10. Scrieţi lunile anului. De câte ori aţi întâlnit grupul de consoane “mb”?
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….

S-ar putea să vă placă și