Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaţiei, Culturii si Cercetării a Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Departamentul Informatica și ingineria sistemelor

Raport
Lucrarea de laborator nr. 6

Disciplina: Circuite si dispozitive electronice

Tema: Studierea etajelor amplificatoare cu tranzistoare.

A efectuat : Conea Cristian

A verificat : Tincovan S.

Chişinău, 2019
Scopul lucrarii: Studierea functionarii etajelor amplificatoare de tensiune de banda larga, in cuplaj RC,
echipate cu tranzistoare bipolare in conexiune EC, BC si CC fara reactie si in conexiune EC cu reactie
negativa de curent. Se ridica caracteristicile de amplitudine si de frecventa pentru toate montajele si
cazurile studiate.
Mersul lucrarii:
1. Se face cunostinta cu platforma lucrarii, aparatele de masurat si sursele de alimentatie a standului.
2. Se asambleaza montajul circuitului etajului amplificator cu tranzistor bipolar in conexiune cu
emitorul comun (EC) conform schemelor.
3. Se determina rezistenta de intrare a etajului amplificator fara reactie (comutatorul SA2 deconectat
si cu reactie negativa in curent in serie (comutatorul SA 2 conectat). Experientele se efectueaza la
frecventa standard a semnalului f=1000 Hz.

Tabelul 1.1
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer a amplificatorului EC fara reactie
Uint,mV 0 1 5 10 20 30 40 50 75 100
Uies,mV - - 26 42 85 300 300 210 320 410
4 5,3

10 mV
RG= 1kΩ R1= =0,97
10,3 mV
EG=10,3 mV EG=50,4 mV
50 mV
Uint=10 mV Uint=50 mV R2= =0,99
50,4 mV

Tabelul 1.2
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer a amplificatorului EC cu reactie negativa
Uint,mV 0 10 50 100 250 500 800 1000 1500 1800 2000 2500
Uies,mV - 630 2900 4800 5000 5050 5100 5150 5200 5250 5300 5360

RG= 2,4kΩ
EG=10,2 mV EG=50,8 mV
Uint=10 mV Uint=50 mV

Tabelul 1.3
Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de transfer ale amplificatoarele BC si CC
Uint,mV 0 1 5 10 20 30 40 50 75 100
BC - 13 600 800 1600 2100 2500 2800 3200 3700
Uies,mV 0
CC - 60 15,6 10 18 206 36 42 66 180
0
RG= 29kΩ
EG=10,5 mV EG=50,3 mV
Uint=10 mV Uint=50 mV

Datele experimentale pentru ridicarea caracteristicii de frecventa Tabelul 1.4


Frecventa f,HZ 10 60 10 20 40 80 10 5 10 5∙10 2∙10 5∙10 10 2∙ 5∙
3
0 0 0 0 K 4 4 5 5 6
10 10
6 6

EC Uies,m 24 40 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 18 17 1
fara V
reactie KU 2,4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 1,8 1,7 0,1
EC Uies,m 24 70 100 190 350 550 58 76 80 820 600 230 12 62 2
reactie V 0 0 0 0
negativ KU 2,4 7 10 19 35 55 58 76 80 82 60 23 12 6,2 0,2
a
BC Uies,m 340 640 740 800 850 850 90 90 90 850 800 700 32 17 60
V 0 0 0 0 0
KU 34 64 74 80 85 85 90 90 90 85 80 70 32 17 6

CC Uies,m 8,7 9,5 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 9


V
KU 0,8 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1 1 0,9
7 5
Fig.1 Caracteristicile de transfer ale amplificatoarelor EC, BC si CC

Fig.2 Caracteristicile de frecventa ale amplificatoarelor


Concluzie:

In urma acestei lucrari de laborator am studiat functionarea etajelor amplificatoare de tensiune de


banda larga, echipate cu tranzistoare bipolare in conexiune EC, BC si CC fara reactie si in conexiune EC
cu reactie negativa de curent. Amplificatorul este un circuit electronic ce transforma semnalul de puetere
mica, aplicat la intrare, intr-un semnal de ieaire cu puterea mult mai mare, avand aceeasi forma de variatie
in timp. Caracteristica de transfer sau de amplitudine reprezinta corespondenta dintre tensiunea de iesire
si cea de intrare la o frecventa constanta, iar caracteristica de frecventa este variatia cu frecventa a
modulului factorului de amplificare. Pe baza datelor masurate am reprezentat in fig 1 si 2 caracteristicile
de transfer si de frecventa a aplificatoarelor.

S-ar putea să vă placă și