Sunteți pe pagina 1din 13

Raport

Circuite Integrate
Lucrarea de laborator nr. 2
Tema: Studierea circuitelor liniare
elaborate in baza AO.

Elaborat: Conea Cristian


Grupa: CR – 182

2020
Rezultatele calculelor:
−Rf −150
1)A =
f R1 = 15
=−10

Rf
2)U0=Ui(1+ R )=100(1+5)=600mV
1

3)Uo=0; În cazul în care la intrările amplificatorului tensiunile Ui1 şi


Ui2 sunt egale, tensiunea de ieşire Uo devine egală cu zero.

Prezentarile grafice:
1)1.1
1.2
2)
3)3.1
3.2
4)
5)5 a
5b
5c
6) 6 a

6b
6c
Concluzie:
La aceasta lucrare de laborator am studiat asa elemente
ca amplificatoarele operationale(AO).AO se folosec
pentru construirea comparatoarelor,generatoarelor de
semnal,filtre,convertoare analog-numeric si numeric-
analog si in multe alte domenii.Pentru construirea
schemelor am folosit mediul de simulare NI Multisim.

S-ar putea să vă placă și