Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Indicati seturile de fișiere din directorul curent care vor fi identificate de către bash dacă le descriem prin
expresia a?b* aabb, axbc

2. Fișierele fileA, fileB, fileAB, fileBC and fileABC sunt prezente într-un director. Indicați care dintre ele corespund
motivului file[ABC] fileA fileB

3. Care dintre opiniunile comenzii grep afișează numerele de linii? -n

4. Instrucțiunea cu care schimb parola utilizator este: passwd

5. Care dintre comenzile următoare afișează UID-ul utilizatorului? ls –ln

6. Care dintre comenzile următoare permite de a stabili permisiunile pentru fișiere și directoare în momentul
creării lor? umask

7. Dacă utilizam umask cu valoarea 002, care vor fi permisiunile unui director nou creat? 775

8. Permisiunea rwxr--r-- reprezentată în octal e următoarea: 744

9. Ce este /root? directorul personal al superutilzatorului

10. Care instrucțiune permite de a schimba numele unui dosar? mv

11. Indicați opțiunile pentru a cauta cuvintele BOB, Bob, BOb si BoB? grep ‘B[oO][bB]‘ files

12. Indicați calea absoluta și numele fișierului in care se păstrează parolele utilizatorilor în sistemul de operare
GNU/Linux.
Raspuns: /etc/shadow

13. Cu ce comanda înlăturam liniile duplicate dintr-un fișier textual? uniq

14. Care este filozofia sistemului UNIX privind accesul la resursele sistemului ? resursele sunt accesibile prin
intermediul sistemelor de fișiere

15. In ce an a fost creata prima versiune a nucleului sistemului de operare GNU/Linux? 1991