Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Clasa: a VII-a
Profesor: Păduraru Lidia
Disciplina: Geografia continentelor și oceanelor
Subiectul lecției: Lacurile, ghețarii și mlaștinile
Tipul lecției: de transmitere a cunoștințelor și formare a competențelor

Obiective operationale:
- să identifice cu ajutorul hă rții din manual sau atlas principalele lacuri din Eurasia;
- să explice tipurile de lacuri din Eurasia, dupa originea cuvetei lacustre, analizâ nd schema;
- să descrie lacul Baikal studiind fragmentul de text;
-să descrie ghețarii și mlaștinile , studiind fragmentul de text.
-să argumenteze rolul apelor Eurasiei pentru natură și om completâ nd o schemă .
Strategii didactice:
 Metode/tehnici/procedee: expunerea în power-point cu ajutorul proiectorului, Cine știe, ră spunde, conversatia, demonstratia,
descoperirea, problematizarea, lucrul cu harta, atlasul, lucrul cu textul, algoritmizarea, graficul T,că lă toria geografică ,completarea
schemei.
 Metode/tehnici de evaluare: evaluarea curentă , conversația de verificare, completarea hă rții-contur, jocul evaluativ, analiza,
algoritmizarea.
 Mijloace de învă ță mâ nt: laptopul, harta fizică a lumii, atlase școlare, hă rți-contur, fișe de lucru
 Forme de organizare: frontală ,individuală , în perechi

Desfășurarea lecției

Etapele lecției Ob. Timp Activitatea de predare/învățare/evaluare


Op. Forme de activitate/resurse materiale/metode/tehnici/procedee
Organizarea clasei
Se anunță Buletinul meteo:
Astăzi vom avea parte de un soare generos, care va va împărți raze de bunătate, atenție, prietenie și colaborare. Nu va
lipsi din agendă nici vântul care prinde azi curaj și va sufla cu multe informații utile. Codul roșu va fi valabil doar pentru
răspunsuri corecte și complete.Sunt posibile ninsori cu depuneri însemnate pe hartă. Temperatura aerului va fi cu valori
pozitive și emoții de neuitat.
Evocare
10 min Reactualizarea cunoștințelor ,, Cine știe, răspunde!,,
1.Numiți bazinele de scurgere ale râ urilor Eurasiei. – toate 4 oceane și bazinul endoreic
2.Fluviu numit în antichitate Istros, Donaris, Danubius?- Dunărea
3.Care fluviu are lungimea cea mai mare din Eurasia?- Yangtze
4.Numiți un fluviu care formează la gura de vă rsare o deltă .- Dunărea, Brahmaputra, Huang He
5.Demonstrați printr-un exemplu dependența râ ului de relief.- râu de munte cu praguri, cascade, de câmpie
6.Demonstrați printr-un exemplu dependența râ ului de climă .- ploi musonice în S-E Eurasiei,iarna cad puține
precipitații, Amudaria cu puțină apă.
Ce reprezintă imaginea?
Se demonstrează la proiector imagini ale unui lac, ghețar și mlaștină . Elevii identifică ce semnifică imaginea.
Se anunță că călătoria în Eurasia continuă și că azi vom face popas în lumea lacurilor, ghețarilor și mlaștinilor acestui
continent.
Se anunță obiectivele lecției.
Realizarea O1 25min I.Lacurile Eurasiei
sensului O2 1.Analizați harta din atlas și determinați care sunt cele mai mari lacuri din Eurasia.
2.Localizați-le pe harta fizică , apoi pe harta-contur.
3.Studiați fig. 2.74 din manual și descoperiți tipurile de lacuri după origine.
Elevii vor îndeplini pe râ nd fiecare sarcină , studiind shema din manual, analizâ nd hă rțile din manual și atlas. Vor
depune lacurile pe harta –contur.

1. Descrierea lacului Baikal


Activitate în perechi. Elevii vor analiza imaginea fig. 2.75, vor studia textul din manual, p.79-80, după care vor
O3 evidenția caracteristicile principale ale lacului Baikal
- Cel mai adâ nc lac și cel mai vechi de pe Terra
- Originea lacului- tectonic
- Se înregistrează anual peste 2000 cutremure de pă mâ nt
- E considerat ,, muzeu viu,,: peste 800 specii de animale și 245 plante endemice
- Aici se întâ lnesc foci
- E un obiect turistic de valoare mondială .

Se va demonstra elevilor imagini ale lacurilor- record:


- Lacul Fumarol ( pen.-la Kamceatka)
- Lacul Arport-Tso ( pod. Tibet)
- Lacul Balhaș ( Asia, Kazahstan)
- Finlanda- țara cu peste 187.888 lacuri

I. Ghețarii
Elevii vor studia fragmentul de text și vor relata despre ghețari în baza unui algoritm:
O4 1.Unde se întâlnesc ghețarii?
2.Cum se clasifică ghețarii?
3.Comparați ghețarii montani cu ghețarii continentali.
Prezentarea imaginilor cu cei mai mari ghețari montani din Eurasia:
- Fedcenco ( Munții Pamir)
- Himalaya ( Munții Himalaya)
- Hindukush ( Munții Hindukush)
- Caucaz ( Munții Caucaz)
- Alpi ( Munții Alpi)
Vor localiza pe harta fizică ghețarii montani și continentali ( pen.-la Taimâ r, Kola). Compară tipurile de ghețari
completâ nd graficul T.

- Ghețari montani ghețari continentali ( înghețul peren)

1.sunt ră spâ ndiți în munți la altitudini mari 1. Sunt ră spâ ndiți pe suprafața terestră
2.dau începutul multor râ uri 2. Se formează datorită iernilor foarte reci
3. dețin o sursă mare de apă potabilă 3. Prezintă mari piedici în construcția drumurilor,
caselor de locuit, pentru cultura plantelor.
4. au un rol în formarea mlaștinilor și bă lților

Popasul al III-lea ,, Mlaștinile,,


Se vor descrie mlaștinile cu ajutorul întrebă rilor de reper:
O4 1.Cum se formează mlaștinile
2.Ce prezintă mlaștinile?
3.Localizați pe hartă regiunile cu mlaștini.
4.Demonstrați printr-un exemplu rolul mlaștinilor în natură.
Prezentarea mlaștinii Satchinez din Româ nia, se aduc careva informații.

Reflecție 10 min Să reflectăm!


Activitate independentă
Lucrul cu fișe
O5 1.Elevilor li se cere să clasifice lacurile enumerate conform originii cuvetei, completâ nd un tabel. Prezintă rezultatele.
2.Completarea casetelor cu câ te un exemplu ce reflectă importanța apelor Eurasiei pentru natură și om.
3. Jocul evaluativ ,, Arată pe hartă unde mă aflu,, Elevii sunt încurajați să localizeze pe harta fizică a lumii lacurile:
Baikal, Issîk-Kul, Balhaș, Ladoga, Onega, Caspic, Aral, Marea Moartă)
Extindere De studiat tema. Portofoliu,, Că lă torie imaginară pe un lac din Eurasia,,

S-ar putea să vă placă și