Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI

PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ AFLATE ÎN PORTOFOLIU (conform H.G. nr. 883/2021)
IF - învățământ cu frecvență; IFR - învățământ cu frecvență redusă; ID - învățământ la distanță
Acreditare (A)/
Nr Autorizare de Forma de Număr de
crt
Facultatea Domeniul de licență Programul de studii
funcționare învățământ credite
provizorie (AP)
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240
Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini A IF 240
Sisteme și echipamente termice A IF 240
Inginerie mecanică Inginerie mecanică A IF 240
Inginerie mecanică (în limba engleză) AP IF 240
Facultatea de
1. Ingineria și protecția mediului în industrie A IF 240
Inginerie Ingineria mediului
Amenajări hidrotehnice și protecția mediului AP IF 240
Inginerie și management Inginerie economică industrială A IF 240
Știința materialelor A IF 240
Ingineria materialelor
Informatică aplicată în ingineria materialelor A IF 240
Științe inginerești aplicate Inginerie medicală AP IF 240
Arhitectură navală A IF 240
Facultatea de
2. Arhitectură navală Sisteme și echipamente navale A IF 240
Arhitectură Navală
Arhitectură navală (în limba engleză) AP IF 240
Electronică de putere și acționări electrice A IF 240
Electromecanică A IF 240
Facultatea de Inginerie electrică
Electromecanică (în limba franceză) AP IF 240
Automatică, Inginerie electrică și calculatoare AP IF 240
3. Calculatoare,
Inginerie electronică, telecomunicații și
Inginerie Electrică și Electronică aplicată A IF 240
tehnologii informaționale
Electronică
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată A IF 240
Agricultură A IF 240
Agronomie
Agricultură (la Buzău) AP IFR 240
Facultatea de Utilaje tehnologice pentru construcții A IF 240
4. Inginerie și Inginerie mecanică Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții A IF 240
Agronomie din Brăila Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară AP IF 240
Ingineria mediului Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice A IF 240
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic A IF 240
Acreditare (A)/
Nr Autorizare de Forma de Număr de
crt
Facultatea Domeniul de licență Programul de studii
funcționare învățământ credite
provizorie (AP)
Ingineria produselor alimentare A IF 240
Ingineria produselor alimentare (în limba engleză) AP IF 240
Controlul și expertiza produselor alimentare A IF 240
Ingineria produselor alimentare
Controlul și expertiza produselor alimentare (în limba engleză) AP IF 240
Facultatea de Știința Pescuit și industrializarea peștelui A IF 240
5. și Ingineria Tehnologie și control în alimentație publică AP IF 240
Alimentelor Zootehnie Piscicultură și acvacultură AP IF 240
Biotehnologii Biotehnologii pentru industria alimentară A IF 240
Știința mediului Ecologie și protecția mediului A IF 180
Inginerie şi management în agricultură
Antreprenoriat în producția alimentară AP IF 240
și dezvoltare rurală
Medicină A IF 360
Medicină (Enna - Italia) AP IF 360
Medicină (în limba engleză) AP IF 360
Medicină dentară A IF 360
Facultatea de Farmacie A IF 300
6. Sănătate
Medicină și Farmacie
Asistență medicală generală A IF 240
Asistență medicală generală (Enna - Italia) AP IF 240
Moașe A IF 240
Tehnică dentară AP IF 180
Matematică Matematică informatică A IF 180
Chimie A IF 180
Facultatea de Științe Chimie
7. Chimie farmaceutică AP IF 180
și Mediu
Știința mediului Știința mediului A IF 180
Fizică Fizică medicală AP IF 180
Limba și literatura română – Limba și literatura engleză A IF 180
Limba și literatura română – Limba și literatura engleză A ID 180
Limba și literatura română – Limba și literatura franceză A IF 180
Limbă și literatură Limba și literatura engleză – Limba și literatura franceză A IF 180
8. Facultatea de Litere Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză AP IF 180
Limba și literatura engleză – Limba și literatura română A IF 180
Limba și literatura franceză – Limba și literatura română A IF 180
Științe ale comunicării Jurnalism A IF 180
Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate (engleză - franceză) AP IF 180
Acreditare (A)/
Nr Autorizare de Forma de Număr de
crt
Facultatea Domeniul de licență Programul de studii
funcționare învățământ credite
provizorie (AP)
Filosofie Filosofie A IF 180
Istorie Istorie A IF 180
Teologie ortodoxă didactică A IF 180
Facultatea de Istorie, Teologie
9. Teologie ortodoxă asistență socială A IF 180
Filosofie și Teologie Sociologie A IF 180
Sociologie
Resurse umane AP IF 180
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene AP IF 180
Arte vizuale Artă sacră AP IF 180
Teatru și artele spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180
10. Facultatea de Arte Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240
Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180
Economie Economie agroalimentară A IF 180
Finanțe Finanțe și bănci A IF 180
Economia comerțului, turismului și serviciilor A IF 180
Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor în alimentația publică AP IF 180
Facultatea de
Administrarea afacerilor (în limba engleză) AP IF 180
Economie și
11. Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune A IF 180
Administrarea
Afacerilor Cibernetică, statistică și informatică
Informatică economică A IF 180
economică
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale A IF 180
Management Management A IF 180
Marketing Marketing A IF 180
Științe administrative Administrație publică A IF 180
Facultatea de Drept
12. și Științe Drept A IF 240
Administrative Drept Drept A IFR 240
Drept (la Buzău) AP IFR 240
Educație fizică și sportivă A IF 180
Facultatea de Educație fizică și sport
Educație fizică și sportivă (la Buzău) AP IF 180
13. Educație Fizică și Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială A IF 180
Sport
Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar A IF 180
Acreditare (A)/
Nr Autorizare de Forma de Număr de
crt
Facultatea Domeniul de licență Programul de studii
funcționare învățământ credite
provizorie (AP)
Educație fizică și sport Educație fizică și sportivă (la Chișinău) AP IF 180
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare (la Cahul) A IF 240
Inginerie mecanică Sisteme și echipamente termice (la Cahul) AP IF 240
Limbi moderne aplicate (la Cahul) A IF 180
Limbi moderne aplicate
Facultatea Traducere și interpretare (engleză; franceză ) (la Chișinău) AP IF 180
14.
Transfrontalieră Zootehnie Piscicultură și acvacultură (la Cahul) A IF 240
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene (la Cahul) A IF 180
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale (la Cahul) AP IF 180
Știința mediului Ecologie și protecția mediului (la Cahul) AP IF 180
Ingineria materialelor Ingineria procesării materialelor (la Cahul) AP IF 240