Sunteți pe pagina 1din 1

ȊN ATENŢIA DOMNULUI INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

Domnule Inspector,
Mă adresez dumneavoastră cu intenţia de a-mi manifesta interesul faţă de participarea la
examenul de definitivare ȋn ȋnvăţămȃnt, specializarea educatoare ȋn limba romană, ȋn sesiunea
2020, ca urmare a ȋnscrierii la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dȃmboviţa.
Am absovit Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, din cadrul
Universităţii “Valahia” din Tȃrgovişte, cu specializarea Pedagogia ȋnvăţămȃntului primar şi
preşcolar şi consider potrivite cunoştinţele mele teoretice, ca şi experienţa profesională de 4ani
pentru a putea participa la acest examen.
Ȋncă din timpul facultăţii am prestat servicii ȋn cadrul Grădiniţei ……….din …….., ca
ajutor de educatoare. Apoi din anul 2016 am funcţionat ca profesor pentru ȋnvăţămȃnt preşcolar
la Grădiniţa ……………, timp de 2 ani, apoi ȋn anul 2018-2019 la Grădiniţa ……..din …….şi ȋn
prezent fac parte din colectivul Grădiniţei ……. Iar la ȋnceputul acestui an şcolar mi-am propus
să mă apropii de idealul meu profesional ȋntrucȃt ȋmi doresc să mă perfecţionez, să evoluez
permanent ȋn domeniul educaţiei.
Consider că aşteptările proprii ȋn formarea personală ca profesor pentru ȋnvăţămȃnt
preşcolar sunt: dobȃndirea unor abilităţi de transmitere şi cultivare a valorilor morale copiilor; de
dezvoltare a unor sentimente pozitive ale copilului, atȃt faţă de sine cȃt şi de ceilalţi; de formare
a unor comportamente de cooperare; de manifestare liberă a preşcolarilor; de asemenea aşteptări
personale, precum dezvoltarea capacităţii de bun organizator al procesului de predare- ȋnvăţare-
evaluare.
Pregătirea mea ştiinţifică din timpul facultăţii şi de pe parcusul acestor ani şcolari mă
ȋndreptăţesc să particip cu succes la acest examen. Activitatea didactică din aceşti ani pȃnă ȋn
prezent m-au ajutat să dobȃndesc anumite aptitudini şi competenţe, pentru buna desfăşurare a
carierei precum: creativitate ȋn elaborarea planurilor de activitate didactică şi de formare,
spontaneitate şi capacitate de adaptare ȋn funcţie de condiţiile concrete, prin redimensionarea şi
reorientarea activităţii didactice, capacitatea de a oferi i primi respect professional şi social.
Ȋn privinţa portofoliului profesional, apreciez că rolul ȋntocmirii acestuia este deosebit de
important, ȋntrucȃt sprijină activitatea instructiv-educativă a profesorului eficient, permiţȃnd
pastrarea materialelor şi organizarea acestora, de asemenea oglindeşte munca de calitate
ȋndeplinită cu responsabilitate şi rigoare.
Intenţionez că notele obţinute la inspecţii şi evaluarea portofoliului profesional să
corespundă exigenţelor profesionale şi să constituie un element de referinţă ȋn dezvoltarea
carierei didactice. Ȋn cazul ȋn care pot oferi detalii suplimentare, vă rog să mă contactaţi telefonic
la numarul …….. sau la adresa de e-mail ……………..
Cu speranţa unei viitoare colaborări, vă mulţumesc pentru atenţia pe care o veţi arăta
particpării mele la acest examen.

Cu deosebită consideraţie, profesor pentru ȋnvăţămȃnt preşcolar ……………..