Sunteți pe pagina 1din 52

VOCABULAR MARITIM STANDARD

STANDARD MARINE VOCABULARY

Suport de curs
LIMBA ENGLEZĂ MARITIMĂ
VOCABULAR FRAZEOLOGIC

Lucrarea este un material care a fost realizat de către Centrul Român Pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV,
Constanţa. Ca urmare, reproducerea integrală sau parţială, transmiterea sau
stocarea în biblioteci a textelor şi materialelor din prezenta broşură este
interzisă fără acordul CERONAV.

Autor IA: Florentina Petre

Adresa: CERONAV, str. Pescarilor nr. 69 bis, cod 900581 – Constanţa - Tel.: +40 241
639595
Fax: +40 241 631415
E-mail:
Web: http://www.ceronav.ro

2|Page
F.Petre
INTRODUCERE

1. DENUMIRE PROGRAM
ENGLEZĂ MARITIMĂ- VOCABULAR FRAZEOLOGIC

2.SCOP
Acest material se adresează tuturor celor interesaţi să-şi însuşească
sau să-şi îmbunătăţească cunoştinţele de limba engleză maritimă, în
special personalului ce lucrează în sala maşini.
El este destinat în particular îndeplinirii cerinţelor minime obligatorii
pentru personalul nebrevetat maşină privind competenţa în
cunoaşterea limbii engleze la nivel de execuţie conform parţii A din
Conventia STCW.

2. OBIECTIVE
Programul acoperă cerinţele Convenţiei STCW şi ale Codului STCW,
Partea A, Tabelul A-III/4.

Îndeplinind standardul minim de competenţă în cunoaşterea limbii


engleze, un absolvent al cursului va fi capabil să inţeleagă instrucţiunile
şi ordinele specifice postului şi să comunice în limba engleză la bordul
navelor cu echipaje multinaţionale.

Un absolvent al cursului ce face parte din echipajul din sala masinilor


(motorişti, fochişti, pompagii, fitteri, electricieni) va putea inţelege
ordinele la masină, principalele activităţi în sala maşinilor şi va putea
comunica eficient în limba engleză

3. STRUCTURA

Acest suport de curs a fost elaborat in două parţi: Partea I cuprinde


vocabularul maritim standard în limba engleză ce are în componenţă
secţiunile:
- Tipuri de nave
- Parţile componente ale navei
- Părțile componente ale motorului
- Ordine standard la maşină
- Denumiri de unelte
- Situaţii de urgenţă

În partea a II-a au fost structurate exerciţii pe urmatoarele domenii:

- Activităţi pe în sala maşinilor


- Vocabular maritim standard
- Situaţii de urgenţă: foc, abandon, mesaje
- Cuvinte pe care adesea le confundăm
- Engleza generală şi engleza maritime

3|Page
F.Petre
TYPES OF VESSELS

General Cargo Ships carry general cargo


that is packed or that comes in pieces.

Bulk carriers carry unpacked cargo of one


commodity.

Coasters carry cargo along the coast or on


sea-voyages.

Heavy-load vessels have been designed to


lift and carry extremely heavy cargo on the
main deck.

Liquid cargoes such as crude oil, petroleum,


edible oils are carried in tankers, for
instance in VLCCs, LPG carriers or LNG
carriers.

Cargo that has been containerized is carried


by container ships.

On a Ro/Ro ship cargo is rolled on and


rolled off by lorries or trailers.

Timber carriers carry raw materials from


which wood-products are manufactured

Multi-purpose vessels carry both general


cargo, bulk cargo and containerised cargo.

Cruise ships have been specially designed


to carry holidaymakers.

4|Page
F.Petre
Ferry-boats carry passengers and their
vehicles on a prearranged route.

A tug assists other vessels with entering or


leaving the port, tows an oil rig to its
position or assists with a salvage operation.

A supply boat supplies oil rigs with stores,


spare parts and supplies for domestic use.

A firefloat is a fire fighting vessel.

A pilot tender is a small boat that may be


launched from the pilot boat

A cable layer lays cables on the bottom of


the sea.

A lightship serves as a beacon for


navigation

Icebreakers ride up the ice and crush a


way through for other ships to follow.

5|Page
F.Petre
PARTS OF SHIPS

Upper deck/main deck is often that deck that is


exposed to sea and weather. That is why it is also
called “weather deck”. It provides a “shelter” for all
the contents of the vessel

On the main deck we find the superstructure with


the accommodation for the crew and passengers,
the messroom, the galley and the pantry.

The engine room is a watertight machinery space


that contains the vessel’s propulsion plant.

The steering gear room must also be a watertight


compartment and is very often situated over the
after peaktank

The double bottom provides strength and storage


space for fuel, lubricating oil, fresh water, salt
(ballast) water and potable water

The cofferdams are longitudinal and transverse


separations between tanks to prevent liquids from
leaking from one double tank into the other

6|Page
F.Petre
7|Page
F.Petre
8|Page
F.Petre
DIESEL ENGINES
ENGINE CLASSIFICATION

1) according to cycle
Two –stroke engine, two –cycle engine
Four –stroke engine, four –cycle engine

2) According to piston faces being used


Single –acting
Double –acting

3) According to connecting –rod arrangement


Trunk piston engine
Crosshead engine

4) According to cylinder arrangement


In –line engine
Vee engine

5) According to speed
Low –speed engine, slow –speed engine
Medium –speed engine
High –speed engine

6) According to use on board


Propelling engine, propulsion engine, auxiliary engine

7) According to driving mode


Direct drive engine, direct –coupled engine
Indirect drive engine, geared engine

8) According to air supply


Normally –aspirated engine
Turbo –charged engine

9|Page
F.Petre
PARTS OF THE ENGINE

Cylinder- cilindru
Crankshaft – arbore cotit
Crosshead-cap de cruce
Connecting rod-bielă
Cylinder head/cover-chiulasă
Bedplate-placa de bază
Bottom end of cylinder-PME
Top end of cylinder-PMI
Piston-piston
Piston ring-segment
Throtlle valve-supapă fluture
Relief/ Safety valve-supapă de siguranta
Camshaft- ax cu came
Cylinder liner- camaşa cilindrului
Flywheel - volant
Sparking plug - bujie
Big end bearing – lagăr al capului de bielă
Compression ring – segment de compresiune
Oil ring - inel de ungere
Crankcase- carter
Injection/Fuel valve-injector
Waste gas piping- tubulatură gaze evacuate
Tappet bar/bush rod- tija împingătoare
Control cam- camă de comandă
Suction manifold – galerie de aspiraţie
Starting valve – supapa de lansare
Inlet valve – supapa de admisie
Exhaust valve – supapa de evacuare
Connecting rod bearing – lagăr de biela
Connecting rod end – capul bielei
Combustion chamber – camera de ardere
Scavenging pump- pompa de baleiaj
Exhaust port – canal /orificiu de evacuare
Scavenging port – canal/orificiu de baleiaj
Scavenging connection – racord de baleiaj
Cooling space – spaţiu de racier

10 | P a g e
F.Petre
STANDARD ENGINE ORDERS
Full ahead - Toată viteza înainte
Half ahead - Jumatate viteza înainte
Slow ahead - Încet înainte
Dead slow ahead - Foarte încet înainte
Stop engines - Stop maşina
Dead slow astern - Foarte încet înapoi
Slow astern - Încet înapoi
Half astern - Jumatate viteza înapoi
Full astern - Toată viteza înapoi
Emergency full ahead - Toată viteza înainte, de urgenţă
Emergency full astern - Toată viteza înapoi, de urgenţă
Stand by engine - Maşina pe atenţiune
Finished with engines (Movements of engines no longer required) - Liber
la maşină (Nu mai este necesară manevra cu maşina)
Bow thrust full (half) to port - Propulsor prova, toată (jumatate) viteza
babord
Bow thrust full (half) to starboard - Propulsor prova, toată (jumatate)
viteza tribord
Stern thrust full (half) to port - Propulsor pupa, toată (jumatate) viteza
babord
Stern thrust full (half) to starboard - Propulsor pupa, toată (jumatate)
viteza tribord
Bow /stern thrust stop - Propulsor prova/pupa, stop.

11 | P a g e
F.Petre
TOOLS

1. Spade guide
2. Roller guide

3. Drill

4. Input wrench

5. socket shoulder screw

6. cheese head screw

7. beam clamp

8. right angle plane tracer

9. thread gauge

10. adjustable inside calliper

11. adjustable outside calliper


12. forged ring spanner

12 | P a g e
F.Petre
13. hydrant wrench

14. articulated socket wrench

15.

Socket bolt wrench


16. Stilson wrench

17. adjustable vipe grip wrench

18. rachet spanner

13 | P a g e
F.Petre
19. double ended open jaw spanner
20. double ended ring spanner

21. single ended ring spanner

22. combine open


ended spaner and
socket wrench

23. pinchbar spanner

24. pipe wrench

25. curved long nose pliers

26. flat nose pliers

14 | P a g e
F.Petre
27. round point pliers

28. Cold chisel

29. Cutting torch

30. Vernier caliper

31. fillister head screw


32. flat head screw
33. A hexagon head screw
34. button head screw

15 | P a g e
F.Petre
TWO STROKE CROSSHEAD ENGINE

16 | P a g e
F.Petre
FOUR STROKE TRUNK PISTON ENGINE

17 | P a g e
F.Petre
MAINTENANCE REPORT MAIN ENGINE

M/V IN PORT/AT SEA DATE


UNIT No

ENGINE TYPE CYL.LUB OIL TYPE CONS GP/HP/HR

PLANNED MAINT.DUE SURVEY DUE SPECIFY IN THE NOTES WHY


ANTICIPATED/DELAYED
MAINTENANCE

ENGINE R/H R/H FROM LAST O/H CROWN R/H LINER R/H

PISTON LAST DONE (Date ) LINER LAST RENEWED (Date )

RINGS CONDITION REUSED CLEARANCE CALIBR. ORIGINAL


AT OPENING Y/N NEW RINGS POSITION F/A P/S SIZE MM

1 LINER CONS FROM


NEW x 1OOO HR

2 FROM NEW

3 FROM LAST O/H

4 MAX OVAL

RECOMMENDED

CONDITION
LUB OIL QUILLS TESTED Y/N

CROWN PROFILE

SKIRT WEAR RINGS


LUB OIL GROOVES CHECKED Y/N

PISTON ROD

HONING CARRIED OUT Y/N

PRESSURE TEST Y/N AT Kg/cm2

OTHER OPERATIONS

STUFFING BOX OPENED RENEWED Y/N

CARBON DEPOSITS CARBON DEPOSITS

ON THE CROWN EXH.PORTS %

ON THE SKIRT INLET PORTS %

LUBRICATION LUBRICATION %

NOTES

PARTS USED

CHIEF ENGINEER DATE

18 | P a g e
F.Petre
19 | P a g e
F.Petre
20 | P a g e
F.Petre
21 | P a g e
F.Petre
FIRE & EXPLOSION ACTION
Vital actions following a fire or explosion

1. Raise the alarm


Evaluate situation.
Report to control center.
Remove casualties.
Apply first aid.
DO NOT ENDANGER YOUR OWN LIFE ATTEMPTING TO FIGHT A FIRE OR
RESCUE A CASUALTY.
2. Immediate response
Crew to emergency stations. Passengers to muster station.
Emergency teams fight fires, using appropriate fixed systems.
Establish communications between incident scene and control center.
Debrief person discovering incident.

3. Damage limitations
Close all watertight and fire doors.
Shut down ventilation system and close all vents and flaps.
Remove all source of fuel.
Establish and maintain emergency power.

4.Assess situation
Initiate boundary cooling.
Assess: structural damage, oil spills, spread of fire, risk of explosion.
Report to control center.

5. Communicate
Send distress signal, consider abandon ship.
Switch on deck lighting.
Contact ship interested parties and port authorities.
Report any possibility of pollution.

22 | P a g e
F.Petre
6. Additional action in port
Advise authorities.
Liaise with fire service. Provide fire plans and agree further action.
Establish communications with shore, fire boats and tugs.
Consider moving vessel off berth.

23 | P a g e
F.Petre
ABANDON SHIP
Vital actions preparing to abandon ship

1. On hearing the emergency signal

Put on:
Warm clothing, immersion suits and lifejackets.
Go to your muster/assembly station.

2. Preparation of survival craft


. Detailed crew prepare lifeboats and liferafts.
Collect lifejackets, SART and portable radios

3. Boarding from deck

DO NOT ABANDON THE SHIP UNTIL ORDERED TO DO SO

Detailed crew will instruct personnel on embarkation procedures


and launch survival craft.

4. Boarding from water

DO NOT JUMP INTO THE WATER UNLESS ABSOLUTELY


NECESSARY

Board the survival craft using ropes and fire hoses when normal
access is unavailable.
If you have to jump into the water then ensure the following:
Lifejacket is secured fastened and area below is checked for
obstructions.
Arms are crossed over chest and nose is pinched.

Then:
Look straight ahead and jump feet first with legs together and toes
pointing down.

24 | P a g e
F.Petre
Make for the nearest survival craft.

DO NOT stay in the water longer than necessary.

If no survival craft is close, keep clear of the ship and let the lifejackets
support you.

Use the light and whistle to attract attention.

DO NOT swim aimlessly about, try and join up with others.

MAN OVERBOARD
Vital action on discovery of a man overboard

25 | P a g e
F.Petre
1. Immediate actions – Deck
Throw nearest lifebuoy towards casualty.
Notify bridge/raise the alarm.
Summon assistance.
Keep casualty in sight.
Advise action party of situation.

2. Immediate actions – Bridge


Helm hard over the casualty side.
Stop main engine.
Sound man overboard alarm (three long blasts on ship siren).
Advise action party of situation.
Release bridge wing lifebuoy, check for light and/or smoke.
Inform galley to cease discharge of foodstuff.

3. Initial response – at sea


Commence ships turn.

Post extra-look-outs with binoculars.


Rig ladders and scramble nets.
Ready and launch rescue boat when casualty visible.
Prepare first aid station, equipment for resuscitation.

4. Initial response – at anchor or in harbour

If close to ship side, use lifebuoy and line, otherwise lifebuoy.


Muster rescue boat crew and establish communication with rescue boat.
Inform shore side Authorities.
Post extra look-outs.
Rig ladders and scramble nets.
Prepare first aid station, equipment for resuscitation.

26 | P a g e
F.Petre
5. Secondary response if casualty not located

Increase look-outs.
Commence search pattern.
Advise nearest RCC and other ships in the area.
Maintain log, reporting situation as it develops.

27 | P a g e
F.Petre
POST OIL SPILL ACTIONS
Recommended procedures to minimize the effect of an
oil spill

1. On discovering shipboard spill

ACT QUICKLY
Stop pumping.
Immediately notify the Officer of the Watch.
Ensure scuppers are plugged.
In hazardous situations, ready fire prevention and extinguishing
equipment.
Notify appropriate authorities as necessary.
Post “No smoking” and “No naked lights” signs.

2. Deck containment
Wear protective clothing.
Prevent oil flow overboard at all costs.
Make ready and where possible commence clean-up operations using
available shipboard equipment and materials.
Clean-up residue and materials must be carefully stowed prior to
disposal.

3. On discovering external spill

ACT QUICKLY
Stop pumping.

28 | P a g e
F.Petre
Locate source of leakage.
Check and record tank soundings.
Observe movement of spilt oil.
Respond promptly to all commands from Officer in Charge.
Post “No Smoking” and “No naked lights”.

4. Ship actions for external spill


Close necessary sea water suctions.
Transfer oil from affected tanks.
Manoeuvre up-wind or away from land.
Assess damage.
Log oil spill movement.

29 | P a g e
F.Petre
ENCLOSED SPACE AND TANK RESCUE
Safety procedures for recovering a casualty from a
hazardous atmosphere

1. Raise the alarm

ACT QUICKLY.

Summon assistance, provide details of the incident.


DO NOT ENDANGER YOUR OWN LIFE BY ATTEMPTING A RESCUE

WITHOUT THE PROPER EQUIPMENT OR ASSISTANCE.

Stay at incident scene if safe. Observe casualty. Provide updated


information to emergency team.

2. Start rescue

Rescue team to use protective clothing, breathing apparatus, personal


gas monitors, rescue and communication equipment. Check all
equipment for correct function. First aid team ready with resuscitation
equipment.
3. Emergency first aid and rescue
Resuscitate and stop serious bleeding.
Carry out rescue maintaining radio with safe area.

4. First aid and after care


Administer first aid in safe area.
Move casualty to medical room when safe. Consider evacuation from
ship if required.
On completion of rescue, re-check rescue equipment and protective
clothing, replenish first aid kit and breathing apparatus as necessary.
30 | P a g e
F.Petre
EXERCITII

31 | P a g e
F.Petre
1. Write down the Maritime English words for the following:
General English Maritime English

1. Window …………………..
2. Wall ………………….
3. Bed …………………..
4. Floor …………………..
5. Room …………………..
6. Kitchen ……………………
7. Canteen ……………………
8. Tap ……………………..
9. Corridor …………………….
10. Steering wheel …………………….
11. Speedometer …………………….
12. National flag ……………………..

2. Translate into Romanian:

Oil tanker……………………………………………………………………………………………………
Chemical tanker………………………………………………………………………………………..
(Ro-Ro) passenger ship…………………………………………………………………………….
Ice breaker…………………………………………………………………………………………………
Reefer ………………………………………………………………………………………………………..
Gas carrier…………………………………………………………………………………………………
Container ship……………………………………………………………………………………………
Trawler……………………………………………………………………………………………………..
Fishing vessel…………………………………………………………………………………………..
Barge………………………………………………………………………………………………………..
Lighter………………………………………………………………………………………………………
Submarine………………………………………………………………………………………………
Sailing ship…………………………………………………………………………………………………
Hovercraft………………………………………………………………………………………………….
Dredger………………………………………………………………………………………………………
Warship ……………………………………………………………………………………………………..
Carrier………………………………………………………………………………………………………
Tug………………………………………………………………………………………………………….
OBO……………………………………………………………………………………………………………
Ferry –boat……………………………………………………………………………………………….
Hydrofoil ………………………………………………………………………………………………….
Lifeboat……………………………………………………………………………………………………
Rescue boat………………………………………………………………………………………………
Fast boat/Launch …………………………………………………………………………………..
Cargo ship/Freighter…………………………………………………………………………………
Bulk carrier………………………………………………………………………………………………

32 | P a g e
F.Petre
Dinghy…………………………………………………………………………………………………….
Pilot cutter/boat ……………………………………………………………………………………

3. Underline the correct word.

1. A bank/bunk is a wooden- in bed on board ship.


2 . A lighter/ lightship is a small ship that stays near a dangerous place
at sea and guides other ships using powerful flashing lights.
3. A binoculars/binnacle is a pair of glasses like short telescopes, used
for looking at distance objects.
4. A hull/heel is the structure of a vessel below deck level.
5. A channel/canal is a passage dug out of the ground to connect two
areas of water.
6. A lock/log is a part of a canal or river that is closed off by gates so
that the water level can be raised or lowered to move boats up and
down a slope.
7. A rudder/radar is a flat part at the back of a ship that can be turned
in order to control the direction in which it moves.
8. A stern/stem is the back part of a ship.
9. A leak/lack is an escape of gas or liquid through a hole in something.

4. Match the definition with the right type of ship:

1.Bulk carrier a. a small boat that may be launched from


the pilot boat.
2. Cruise ship b. serves as a beacon for navigation.
3. Ferry-boat c. rides up the ice and crushes a way
through for other ships to follow.
4. Ice breaker d. assists other vessels with entering or
leaving the port, tows an oil rig to its position
or assists with a salvage operation.
5. Lightship e. carries passengers and their vehicles on a
prearranged route
6. Multi-purpose vessel f. carries both general cargo, bulk cargo and
containerized cargo
7. Pilot tender g. carries unpacked cargo of one commodity.
8. Tug h. has been specially designed to carry
holidaymakers.

33 | P a g e
F.Petre
5. Match the abbreviation with the explanation:

1. VLCC a) Lift on-Lift off


2. ULCC b) Pure Car Carrier
3. TEU c) Very Large Crude Carrier
4. ROPAX d) Container & Ro-Ro vessel
5. OBO e) Ultra Large Crude Carrier
6. Lo-Lo f) Twenty Foot Equivalent Unit
7. PCC g) Passenger& Car Ferry
8. Con-Ro h) Oil and Bulk Ore

34 | P a g e
F.Petre
Warm up
6.ASSESSING PREVIOUS KNOWLEDGE OF VOCABULARY

To assess your present vocabulary under the topic components of


a ship write the number from the list below which best indicates
your understanding at present.

0 – I have never seen or heard this before


1- I have seen or heard but do not know its meaning
2- I have a general idea of the meaning but would have difficulty using it
3 – I could probably use this when speaking and/or writing

PORTHOLE BRIDGE
BULKHEAD WHEELHOUSE
BUNK ESCAPE ROUTE
ALLEYWAY BILGE
HELM HULL
LAUNDRY DECK CRANE
ENGINE ROOM MUSTER STATION
MACHINERY SPACE CARGO HOLD
STOREROOM ENCLOSED SPACE
WORKSHOP HOSE
GANGWAY LADDER
ACCOMODATION LADDDER PUMPROOM
LIFERAFT STEERING SYSTEM
BOW BERTH
STERN UNDERWAY
AFT (SECTION) LIGHTSHIP
FORWARD (SECTION HEEL
FUNNEL RUDDER

35 | P a g e
F.Petre
6. Find the parts of the ship in the table below

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 B R H S T A R B O A R D
2 O U U G A L L E Y U Y E
3 W D L Q Z F U N N E L C
4 E D L K P O R T Y E O K
5 N E R J H R R E D S U H
6 G R P O R E M O O N N O
7 I P O O P C A B I N G S
8 N B Z L E A L D F M E P
9 E O M I D S H I P S D I
10 A A E M W T L U B E X T
11 H M S A Q L H O L D G A
12 G D S N D E R R I C K L

36 | P a g e
F.Petre
37 | P a g e
F.Petre
8.Find the words according to the definitions

1 To evacuate crew and


passengers from a vessel a............................
following a distress
v............................
2 Ladder attached to platform at
vessel’s side with flat steps a...................................
and handrails enabling l....................................
persons to embark/disembark
from water or shore
3 Uncontrolled movement at sea a...............................
under the influence of current,
tide or wind
4 Place on deck, in mess rooms,
etc. Assigned to crew and a...................................
passengers where they have
to meet according to the s....................................
muster list when the
corresponding alarm is
released or announcement
made
5 Major uncontrolled flow of f.....................................
seawater into the vessel
6 Fixed foam/powder/water f..............................
cannon shooting fire- m...............................
extinguishing agents on tank
deck, manifold, etc.
7 A sound signal of seven short g................................
blasts and one prolonged blast e.................................
given with the vessel’s sound a....................................
system
8 Reduce the oxygen in a tank i...........................
by inert gas to avoid an
explosive atmosphere
9 Escape of liquids such as l..................................
water, oil, etc., out of pipes,
boilers, tanks, etc. Or a minor
inflow of seawater into the
vessel due to damage to the
hull
10 Place assigned to crew and l..............................
passengers to muster before s................................
being ordered into the
lifeboats

38 | P a g e
F.Petre
11 Inclination of a vessel to port list.............................
side or starboard side
12 List of crew, passengers and m......................
others on board and their l..........................
functions in a distress or drill
13 Oil skimming from the surface o...............
of the water c............................
14 Escape of oil or liquid from a o......................
tank because of a two-fold
condition as a result of
overflowing, thermal
expansion, change in vessel
trim or vessel movement
15 A vessel emitting harmful p.....................
substances into the air or
spilling oil into the sea
16 The act of checking how many r...........
passengers and crew c..........
members are present, e.g. at
assembly stations, by reading
aloud a list of their names
17 Final pumping of tank’s s.............
residues
18 Describes a vessel which is not u................
at anchor, or made fast to the
shore, or aground

39 | P a g e
F.Petre
40 | P a g e
F.Petre
9. Match the denomination of tools with the correct translation:

1.Ac pentru trasaj a. Spring balance


2. Cheie franceza b. Open – end wrenches
3. Pana c. Round nose
4. Placa de indreptat d. Shoe gauge
5. Cantar cu arc e. Pitch meter
6. Surub f. Iron corner
7. Calibre potcoava g. Monkey wrench
8.Chei fixe deschise h. Tap
9. Ochet i. Pin spanner
10. Pasametru j. Straightening plate
11. Cleste rotund k. Reamers
12. Lampa de lipit l. Scriber
13. Vinclu m. Lever micrometer
14. Tarod n. Box wrench
15. Cheie cu stift o. Dial gauge
16. Micrometru polar p. Nut
17. Alezoare r. Wedge
18. Cheie inelara s. Blowtorch
19. Piulita t. Eyebolt
20. Comparator cu cadran u.Screw

10. Choose the words which are not parts of


an engine

Crankcase Piston Hammer


Micrometer Bedplate Camshaft
Riveting Combustion Chamber
Valve Boiler Feeler gauge
Connecting rod Stern tube Scavenging air

41 | P a g e
F.Petre
11.Match the type of the extinguisher with the definition:

1.Water type fire extinguisher a. are marked blue; suitable for


fires involving solids like wood, coal,
plastic, etc. and are safe when
dealing with live electrical
equipment.
2 Foam type fire extinguisher b. are marked black; best suited for
small galley fires and electrical
equipment box fires.
3. Dry powder type fire extinguisher c. are marked red; suitable for fire
involving rags, paper, etc. but must
not be used on oil or electrical fires.
4. CO2 type fire extinguisher d. are marked yellow; most suitable
for fighting fires involving
combustible liquids such as oil and
can also be used on burning wood,
plastic, coal, etc.
5. Portable foam applicators e. are used in conjunction with foam
barrels and drums.

12.Fill in the blanks with the right words:

pump out remove keep push will be


distributed
sit down drink clear join will get
hold on enter obey fire is

1. ………………….lifeboat/liferaft only when ordered by an officer.


2. ………………….entrance of the lifeboat/ liferaft when entering.
3. Do not………….each other when entering the lifeboat/liferaft.
4. …………….to ropes or to your seat when lowering/hoisting.
5. …………….in the lifeboat/liferaft immediately.
6. ……………your lifejackets on.
7. Do not……………….your head covering.
8. ………………the water.
9. Provisions and drinking water …………….by an officer.
10. Everybody…………the same ration of provisions and water.
11. Warning! Do not……………… sea water whatever the situation.
12. Strictly …………….all instructions given by the officer.
13. Discipline in lifeboat/liferaft …………….. of vital importance.
14. ………………..rockets to attract attention.
15. ……………….the other lifeboats/liferafts.

42 | P a g e
F.Petre
13. Fill in the correct word:

FIRE PREVENTION- verbs

extinguish operate throw hang call telephone act


inform smoke iron use remember detect

1. Always……….that fire is the greatest hazard aboard ship.


2. Always……….immediately if you detect fire, smell or smoke.
3. Be careful to………..cigarettes completely.
4. Never…………on deck except in areas labeled as smoking areas.
5. Never………….a cigarette overboard.
6. Never………….lighted candles.
7. Never…………anything over or near an electric bulb.
8. Never use an electric iron in a cabin. If you need to……….something
use the ironing room on deck.
9. If you …………a fire, smell or smoke act immediately as follows:
-……………….out “Fire!”
-……………….the nearest fire alarm.
-……………….a member of the crew.
-……………….the navigating bridge.

BRIEFIENG CREW AND PASSENGERS - nouns

danger watchkeepers assembly stations


minor fire cabin announcement safety reasons fire
parties bridge lifejackets
escape routes muster list

This is your Captain speaking. We have a ………………..in the engine room.


There is no immediate…………….to crew, passengers or vessel- and there is
no reason to be alarmed. For…………….I request all crew members to go to
their ……………… All officers to report to the…………………. …………………….
remain at stations until further order. As soon as I have further
information I will make another………………………….- there is no danger at
this time . …………………………….are fighting the fire. This is your Captain
speaking. I have another announcement.: The fire is not under control
yet. Leave the……………………immediately- close all openings.
Take…………..with you. Take your emergency equipment with you
according to……………. Follow………….shown

SAFETY MESSAGES - verbs


put out switch on/off call out hold on run out pump out
cool down

1. ………………….bulkheads to accommodation with water.

43 | P a g e
F.Petre
2. ………………….bow search light.
3. ………………….to ropes or to your seat when launching.
4. ………………….fire hoses.
5. Be careful to …………………….cigarettes completely.
6. …………………..ballast water.
7. …………………..” Man overboard”.

ILLNESSES, DISEASES AND CONDITIONS

14. Choose the word with the same meaning as the definition.
Underline the correct word.
1. A medical condition in which parts of the body, especially the fingers
and toes, become damaged as a result of extremely cold temperatures

a) ailment b)athlete’s foot c) frostbite

2. The most frightening and severe allergic reaction whose most serious
consequence is a constriction or narrowing of the airways and the dilation
of blood vessels.

a) anaphylaxis b) depression at Christmas


c) hair loss.

3. A condition associated with many illnesses where you develop a high


temperature.

a) gangrene b) fever c) cancer

4. The condition of being constantly unable to sleep.


a) insomnia b) anorexia c) dyslexia

5. A sudden and severe illness which affects your brain and which can kill
you or make you paralised on one side of your body.

a) fainting b) epilepsy c) stroke

6. A person who has been injured or killed in an accident.

a) casualty b) survivor c) patient

7. An illness where you suffer from deep depression, worriness and


tiredness.

a) anemia b) cramp
c) nervous breakdown

44 | P a g e
F.Petre
8. A painful stomach disorder caused by eating food which has gone bad.

a) food poisoning b) nausea c) choking

9. A disorder that affects both the mind and the body in profound ways;
sometimes there are tragic consequences, such as inability to eat or drink
and suicide.

a) panic b) depression
c) heat exhaustion

10. A lack of certain enzymes needed for digestion

a) food intolerance b) food allergy


c) eating disorder

15.Which word does not belong to the category?

1. bow deck crankcase accommodation


2. grounding screw flooding spillage
3. funnel bilge screw driver steering gear room
4. life-line rope protective equipment breathing apparatus
5. accommodation ladder gangway pilot ladder mooring
6. to embark to disembark to jettison to push
7. lifeboat – liferaft lifejacket bosun
8. scriber anvil rubber socket wrench
9. hacksaw center punch tap camshaft
10. line steel scale feeler gauge spring balance
11. bedplate flywheel sump heel
12. slow ahead bulkhead half ahead stand by engine
13. Wiper oiler motorman master
14. boiler room main engine auxiliary engine engine room
15. maintenance repair cutting abandon
16. welding apron gloves lifeboat mask
17. fire put out extinguish settling tank
18. chemical tanker stern oil tanker bulk carrier

45 | P a g e
F.Petre
19. connecting rod hammer cylinder scavenging port
20. hard hat ear defenders bridge skin protection

46 | P a g e
F.Petre
16. Fill in the missing words near the numbers:

47 | P a g e
F.Petre
17. Complete the text on marine boiler safety with words
chosen from the list presented below:

Accident, boilers, continous, environment, failures, flow, marine,


malfunctions, oils, parameters, pressure, sea, shipboard, societies,
steam, systems, temperature

Marine………………require adequate control …………..to raise the steam,


secure the boiler units and detect………………….and ……………………….

The automatic control arrangement on a ………………boiler includes the


safety system and………………..control of the different…………………for water
level control, steam………………control, fuel……………..pressure control and
fuel oil…………..control.

The combustion control system maintains constant ……………pressure by


controlling the……………of air and oil to the burner.

All classification ……………..have special requirements


for……………applications due to the …………………..fact that one cannot escape
from the ……………..when the ship is sailing at……………………

18. Complete the list with the following names of some


boiler fittings and accessories.
a. access door
b. boiler
c. feed check valve
d. feed pump
e. feed stop valve
f. gauge glass
g. main steam line
h. pressure gauge
i. relief valve
j. safety valve

PURPOSE

1. supplies water to the boiler as required


2. prevents backflow from the boiler through the feedwater line
3. permits or prevents the flow of water to the boiler
4. provide access to the combustion chamber and firesides of the boiler
for inspection and maintenance
5. carries steam from the boiler to distribution lines
6. relieves excessive pressure
48 | P a g e
F.Petre
7. indicates the amount of pressure within the vessel
8. prevents pressure within the boiler from increasing beyond the safe
operating limit
9. generates steam of hot water in a closed vessel
10. enables visual checking of the water level being maintained
within a vessel.

19. Fill in the blanks with the words chosen from among the
following list:

combustion, efficient, loads, operation, range, shorter,


unsuitable

A two-cycle diesel is less thermally……………..than a four-cycle one, and


fuel……………is higher. The life of a 2-cycle diesel tends to be
…………….than that of a 4-cycle model because of the higher
…………….placed on the engine. Two-cycle diesels are much noisier
in……………..than 4-cycles, which makes them…………..for a
wide…………..of pleasure boat applications.

20.Complete the blanks with proper verbs.

Possible cause Remedy


Pressure in starting air ……………..the compressors
receiver is too low ……………..that they are working properly
Valve on starting air ………………..the valve
receiver closed
Valve to starting air ……………… the valve
distributor closed
No pressure in control air …………..over to reducing valve and
system ………… the filter
Main starting valve ………….locking plate to working position
locked in closed position
Control selectors are not …………the setting
are not set properly
Piston in starting air ………..and make them movable
distributor sticking
Sticking control valve for ………...the control valve slide
starting air distributor
Control air signal for …………where the signal has been stopped
starting does not reach and…………….the fault

49 | P a g e
F.Petre
the engine
Propeller blade are not in …………..pitch to zero position
zero-pitch

21.The sentences below describe procedures to be taken in case of


fire in the engine room. Fill in the blanks with the verbs from the
list. (One of the verbs should be used twice)

Close, deploy, discharge, let, need, shut down, shut, turn on, turn
off

1. Immediately……………the engine in the engine room that has a


fire.
2. ……………the generator.
3. …………..the other engine in the other hull runs.
4. You may……….the electricity to fight the fire.
5. ………….the air intakes and outlets of the engine room that is
on fire.
6. …………..the CO2 bottle of the engine room that is on fire.
7. …………. all the fuel valves on the tank of the side that is on
fire.
8. ………….all the unnecessary electric equipment.
9. ………….the fire-fighting sea water pump in the engine room
that in not on fire.
10. ………….the fire fighting hose.

22. Referring to the words associated with fire complete the text
below with the appropriate word:
*alarm *equipment *fire *means *signal *position *fighting
*roll *posts *fire
Fire-fighting
When 1.__________ is discovered on board, it must be tackled
immediately with all the 2.__________ available, and the fire 3.-
__________ must be sounded. As soon as the fire alarm 4.__________
sounds, each man must immediately report to his 5.__________ , in
accordance with the ship's fire roll, bringing with him the prescribed fire-
fighting 6.__________ . Fire- 7.__________ is organized according to
the fire 8.__________ .The duty officers and the crew on deck and in the
engine-room, including the helmsman and the lookout, must however
remain at their 9.__________ until they are relieved or driven away by
the 10.__________.

50 | P a g e
F.Petre
NOTES

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

51 | P a g e
F.Petre
Albu, G, Manolache P. Vocabular frazeologic englez- roman Constanta
Balagiu, A. Dictionar de electromecanică navală englez- roman Constanta
Beziris A, Popa C, Scurtu Gh., Bamboi Gh Dicționar maritim roman - englez
Beziris A, Popa C, Scurtu Gh., Bantas A Dicționar maritim englez - roman

Bibicescu Gh., Farca E. Corespondență maritimă engleză Editura știintifică


Bruno, A, Mouilleron -Becar Dictionnaire maritime thematicque anglais et francaisInformer, France
Bukowska, Wieslawa English across marine engineering Gdansk
Workbook on English Grammar for Mechanical
Gunia, M, Mastalerz Christof Engineering Students Szcecin
Heaton J.B. Writing English Language Tests
IMO Maritime English Instructor's Pack
Logie, C, Vivers, E, Nisbet A Marlins English for Seafarers, Study Pack 2
Nisbet, A. Kutz AW, Logie C Marlins English for Seafarers, Study Pack 1
Popa IC, Danescu -Popa V. Dictionar de electromecanica navala englez- roman
Popa IC, Danescu -Popa V. Dictionar de electromecanica navala roman -englez
Saidjashev, D Safety marine vocabulary Lapa Ltd, Riga

Seagull Maritime English

Toaca Ion Dicționar tematic Englez - Roman Ed. Muntenia, Con


Toaca Ion Scule și instrumente de masură
Van Kluiven, PC The International Maritime Language Programme Alk& Heijneken Pu
Dictionarul terminologiei electrotehnice
standardizate roman- englez; englez -roman Editura Tehnica, B
Dicționar enciclopedic de marina Ed. A Iia revizuită și
adaugită Editura Semne, Bu
Mareng
Marengplus

52 | P a g e
F.Petre