Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA


Bd. Mamaia nr. 124, 900527 Constanța, România
Tel./Fax: +4 0241 606.407, +4 0241 606.467
E-mail: rectorat2@univ-ovidius.ro
Web page: www.univ-ovidius.ro

HOTĂRÂRILE Consiliului de Administraţie al


Universității ”Ovidius” din Constanța din data de 13.07.2020

H.C.A.nr.564 Având în vedere OMEC nr.4672/06.07.2020 prin care domnul conf.univ.


dr.Dan Marcel ILIESCU se confirmă în funcţia de Rector al UOC, Consiliul de
Administraţie aprobă cu unanimitate de voturi, înlocuirea domnului
prof.univ.dr.Sorin RUGINĂ cu domnul prof.univ.dr.Mihai GÎRŢU – prorector
UOC, în calitatea de preşedinte al Comisiei Centrale de Admitere. Comisia
centrală de admitere a fost aprobată prin HCA nr.368/21.05.2020.
H.C.A.nr.565 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, propunrile privind organizarea concursului de
admitere, sesiunile iulie şi septembrie 2020, după cum urmează:
- Responsabil general clădiri şi responsabil cu timbrul sec: Lect.univ.dr.Duţă Daniel,
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
CADRE DIDACTICE ŞI PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR IMPLICATE ÎN
PROCESUL DE SUPRAVEGHERE ADMITERE 2020
Facultatea de Teologie
1. Lect. Univ. Dr. Carabaş Dumitru
2. Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Negricea
3. Pr. Lect. Univ. Dr. Ciocan Tudor Cosmin
4. Pr. Asist. Univ. Dr. Lucian Costea
5. Pr. Asist. Univ. Dr. Iulian Isbășoiu
6. Lect. Univ. Dr. Alexandrina Naclad
7. Pr. Lect. Univ. Dr. Gheorghe Popescu
8. Pr. Lect. Univ. Dr. Rusu Ioan
9. Arhim. Asist. univ. dr. Vlad Marian
10. Asist. univ. dr. Voicu Sebastian
11. Prof. univ. dr. Vasile Adrian
12. Conf. univ. dr. Stănescu Nina
13. Pr. Lect. Univ. Dr. Cotan Claudiu Constantin
14. Istrati Ioan Valentin
15. Lect. Univ. Dr. MACHIDON MARINELA
16. Conf. univ. Dr. Miron Vasile
17. Conf. univ. Dr. Mititelu Cătălina
18. Lect. Univ. Dr. Morlova Nicuşor
19. Conf. univ. Dr. Moşteanu Marius
Facultatea de Farmacie
20. Lector Univ. dr. Cristina Luiza Erimia
21. Asist. univ. dr. Iuliana Stoicescu
22. Asist. univ. drd. Iancu Irina
23. Asist. univ. drd. Ionus Elis
24. Asist. univ. drd. Iancu Irina
25. Asist. univ. drd. Suciu Felicia
26. Asist. univ. drd. Bordei Alexandra
27. Asist. univ. drd. Nicoleta Blebea
28. Laborant Nicula Ecaterina
29. Laborant Comănescu Gina
30. Laborant Gula Mirela
31. Laborant Oancă Iuliana
32. Laborant Vlădescu Didina
33. Laborant Geacai Seihan
1
Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 13.07.2020

34. Laborant Crețu Loredana


35. Laborant Lambă Larisa
36. Laborant Botezan Viita
37. Laborant Bajdu Margareta
Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie
38. S.l. univ. dr.ing. Sterpu Anca-Eliza
39. S.l. univ.dr. Ing Osman Sibel
40. S.l. univ.dr. Lupsor Simona
41. Lector univ.dr. Belc Marius
42. Lector univ.dr. Lungu Jeanina
43. Lector univ.dr. Ionescu Viorel
44. Sapunaru Olga
45. Oprea Cornel
46. Neicu Eugenia
47. Niculescu Anamaria
48. Ristea Elena
Facultatea de Litere
49. Conf. univ. dr. Muscan Maria
50. Conf. univ. dr. Martanovschi Ludmila
51. Conf. univ. dr. Jitaru Ileana
52. Prof. univ. dr. Nădrag Lavinia
53. Prof. univ. dr. Bejan Camelia
54. Conf. dr. Rogoveanu Raluca
55. Conf. univ. dr. Stanca Nicoleta
56. Lect. univ. dr. Vrămuleț Marinela
57. Lect. univ. dr. Vlad Andrei
58. Lect. dr. Duduță Ionela
59. Lect. univ. dr. Opreanu Lucia
60. Lect. univ. dr. Oancea Costin
61. Conf. univ. dr. Buzatu Alina
62. Lect. univ. dr. Elena Dumitraşcu
63. Lect. univ. dr. Zamfir Cristina
64. Lect. univ. dr. Chirobocea Olivia
65. Lect. univ. dr. Ionițiu Ionela
66. Lect. univ. dr. Alina Gălbează
67. Asist. univ. dr. Coroban Costel
68. Asist. univ. dr. Costea Alina
69. Asist. univ. dr. Clinci Daniel
Facultatea de Matematică și Informatică
70. Lect. univ. dr Iorgulescu Gabriel
71. Lect. univ. dr. Savin Diana
72. Conf. univ. dr. Flaut Cristina
73. Conf. univ. dr. Cosma Luminita-Elena
74. Conf. univ. dr. Zaharescu Eugen
75. Conf. univ. dr. Barbulescu Alina
76. Lect. univ. dr. Chelai Ozten
77. Asist. univ. dr. Ionescu Anata-Flavia
78. Conf. univ. dr. Vernic Raluca
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă
79. Conf.univ.dr.ing. Popa Teodor
80. Conf.univ.dr.ing. Cârjali Erol
81. Ș.l.dr.ing. Bucur Cosmin
82. Asist. Univ. dr. Delistoia Dima
Facultatea de Construcții
83. S.l. dr. ing. Pericleanu Mihaela
84. Asist. dr. ing. Pericleanu Dan
85. Ing. Dascalopol Dorina (auxiliar)
Facultatea de Istorie și Științe Politice
2
Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 13.07.2020

86. Lect.univ.dr. Tătaru Oana


87. Lect.univ.dr. Răzvan-Victor Pantelimon
88. Asist.univ.dr. Adrian-Alexandru Herţa
89. CS III Metin Omer
Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole
90. Conf. univ. dr. Skolka Marius
91. Asist. univ. dr. Popoviciu Razvan
92. Sef lucr. dr. Ing. Memedemin Daniyar
93. Sef lucr. dr. Paraschiv Mirela
94. Sef lucr. dr. Miron Liliana
95. Asist. dr. Preda Cristina
96. Asist. dr. Ing. Pricop Simona
97. Sef lucr. dr. Anghel Andreea
Facultatea de Psihologie și Științele Educației
98. Lect.univ.dr. Tuşa Enache
99. Lect.univ.dr. Popa Claudia
Facultatea de Arte
100. Asist. univ. drd. Inga Marcu
101. Asist. univ. drd. Inga Postolache
102. Asist. dr. Făgărășan Radu
103. Asist. univ. drd. Miriță Titiana
104. Asist. univ. drd. Petrișor Dragos Răzvan
105. Asist. univ. drd. Cojan Daniela
106. Asist. univ. drd. Safta Alice
107. Asist. univ. dr. Dumitrescu Daniela
108. Asist. univ. dr. Hazna Preda Adrian
109. Asist.univ. dr. Răvdan Geta
110. Laborant / Corepetitor Ene Iulian
Facultatea de Medicină
111. As. univ. dr. Cojocaru Oana
112. As. univ. dr. Georgescu Alexandru
113. As. univ. dr. Deacu Sorin
114. As. univ. dr. Staicovici Sorana
115. As. univ. dr. Vlase Irina
116. As. univ. dr. Neculai-Cândea Lavinia
117. Şl. univ. dr. Barbu (Ionescu) Adina
118. Şl. univ. dr. Daba Lavinia
119. As. univ. dr. Duşa Daniela
120. As. univ. dr. Zamfirescu Mihaela
121. As. univ. dr. Mocanu Elena
122. As. univ. dr. Sarikaya Emre
123. As. univ. dr. Ibadula Seila
124. As. univ. dr. Coiciu Oana
125. As. univ. dr. Ciocodei Sabina
126. As. univ. dr. Stoica Andreea
127. As. univ. dr. Peniu Luminita
128. As. univ. dr. Sava Alexandra
129. As. univ. dr. Bobe Zoe Maria
130. As. univ. dr. Cioabla Anabela
131. As. univ. dr. Hangan Aurelia
132. As. univ. dr. Nicola Monica
133. As. univ. dr. Pruna Irina
134. As. univ. dr. Mocanu Luiza
135. As. univ. dr. Ghioldiş Andrei
136. As. univ. dr. Chelaru Andrei
137. As. univ. dr. Boşneagu Razvan
138. As. univ. dr. Dosa Alexandru
139. As. univ. dr. Busu Dimitrie
3
Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 13.07.2020

140. As. univ. dr. Grigorescu Ana


141. As. univ. dr. Ionescu Paris
142. As. univ. dr. Izvoranu Silvia
143. As. univ. dr. Steriu Liliana
144. As. univ. dr. Duta Georgiana
145. As. univ. dr. Mocanu Diana
146. Dobrin Nicolae – laborant Microscopie electronică
147. Enache Georgica - laborant Histologie
148. Giumba Rodica - psiholog Anatomie
149. Guţu Carmen Daniela - laborant Biologie celulară
150. Mihu Nicoleta - tehnician Anatomie
151. Munteniţa Claudia - laborant Medicină legală
152. Ştefanov Constanţa - laborant Microscopie electronică
153. Banu Neacşu Luiza – laborant Farmacologie
154. Ion Marioara – laborant Fiziopatologie şi Imunologie
155. Niculae Florina Corina – laborant Sănătate publică
156. Perifan Lenuţa – laborant Genetică
157. Rusu Cătălina – laborant Microbiologie
158. Tanef Anamaria – laborant Fiziologie
159. Trantu Mariana – laborant Biochimie
160. Oană Ramona – laborant Chirurgie
Facultatea de Drept și Științe Administrative
161. Ramazan Alper
162. Lisievici Alexandru
Facultatea de Medicină Dentară
163. Leon Albertine
164. Moldoveanu Lucia Elena
165. Badea Ciprian
166. Mihalcea Liliana
167. Ignat Cristina
168. Azoiţei Mădălina
169. Vasiliev Elida
170. Ciobanu Dana
H.C.A.nr.567 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supusă aprobării Senatului UOC,
solicitarea Consiliului Facultăţii de Teologie privind organizarea unei sesiuni
speciale de reexaminare pentru anii terminali în perioada 13 – 15.07.2020.
H.C.A.nr.568 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supusă aprobării Senatului UOC,
solicitarea Consiliului Facultăţii de Teologie privind organizarea celei de a
doua sesiuni de examene pentru finalizarea studiilor universitare de
licenţă/masterat după următorul calendar:
- 01 – 03.09.2020 înscriere la examenul de finalizare studii
- 04.09.2020 susţinere probe
Sesiunea se va putea desfăşura cu un număr minim de 5 absolvenţi înscrişi, cu
aceleaşi comisii de la sesiunea iunie 2020.
H.C.A.nr.569 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supusă aprobării Senatului UOC,
la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie, componenţa şi
calendarul, pentru examenele de finalizare studii (licenţă şi masterat), sesiunea
septembrie 2020:
Studii de licenţă: Prelucrarea Petrolului şi Petrochimie; Chimie Alimentară şi
Tehnologii Biochimice
Studii de masterat: Chimia şi managementul calităţii produselor de consum în
relaţie cu mediul; Tehnologia şi managementul prelucrării petrolului
Preşedinte: Prof.univ.dr.Dobrinaş Simona
Membri:
Prof.univ.dr.Popovici Ionela

4
Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 13.07.2020

Conf.univ.dr.ing.Niţă Irina
Secretar: Şef lucr.univ.dr.Matei Nicoleta
Membri supleanţi:
Prof.univ.dr.Dumbravă Anca
Şef lucr.univ.dr.Sterpu Ancaelena Eliza
Studii de licenţă: Fizică Tehnologică
Studii de masterat: Ingineria sistemelor cu surse energetice regenerabile
Preşedinte: prof.univ.dr.Vlădoiu Rodica
Membri:
Şef lucr.univ.dr.Moscalu Florin
Şef lucr.univ.dr.Belc Marius
Secretar: Şef lucr.univ.dr.Oprea Corneliu Ioan
Membri supleanţi:
Şef lucr.univ.dr.Lungu Janina
Şef lucr.univ.dr.Ionescu Viorel
Examenele se vor susţine în data de 08.09.2020.
H.C.A.nr.570 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supusă aprobării Senatului UOC,
la solicitarea Consiliului Facultăţii de Medicină, componenţa comisiei de
contestaţii pentru examenul de promovare pentru postul de conferenţiar
universitar, pozitia 16, Departamentul nr.3, astfel:
Preşedinte: prof.univ.dr.Arghir Oana Cristina – Universitatea „Ovidius” din
Constanţa
Membri:
Prof.univ.dr.Dumitru Eugen, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Prof.univ.dr.Trifan Anca, UMF „Grigore T.Popa” Iaşi
Prof.univ.dr.Fierbinţeanu Braticevici Carmen Georgeta – UMF „Carol Davila”
Bucureşti
Membru supleant: Prof.univ.dr.Seicean Andrada – UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj
Napoca
Secretar: Şef lucr.univ.dr.Cîmpineanu Bogdan – Univ.”Ovidius” din Constanţa
H.C.A.nr.571 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supusă aprobării Senatului UOC,
la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie înfiinţarea programului
de studii de masterat “Chimie clinică” şi transmiterea către ANC, în vederea
validării şi înscierii în RNCIS, a dosarului calificărilor pentru programul de
studii “Chimie clinică”.
H.C.A.nr.572 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi
Inginerie plata taxei de analiză a dosarului în vederea validării şi înscierii în
RNCIS, a dosarului calificărilor pentru programul de studii “Chimie clinică”,
din fondul centralizat al Universităţii “Ovidius” din Constanţa.
H.C.A.nr.573 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supusă aprobării Senatului UOC,
la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie înfiinţarea programului
de studii de licenţă “Ingineria şi protecţia mediului în industrie” şi
transmiterea către ANC, în vederea validării şi înscierii în RNCIS, a dosarului
calificărilor pentru programul de studii “Ingineria şi protecţia mediului în
industrie”.
H.C.A.nr.574 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi
Inginerie plata taxei de analiză a dosarului în vederea validării şi înscierii în
RNCIS, a dosarului calificărilor pentru programul de studii “Ingineria şi
protecţia mediului în industrie”, din fondul centralizat al Universităţii “Ovidius”
din Constanţa.
H.C.A.nr.575 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supusă aprobării Senatului UOC,
la solicitarea Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, modificarea comisiilor de

5
Hotărârile Consiliului de Administrație din data de 13.07.2020

finalizare a studiilor prin includerea conf.univ.dr.Emanuel Plopeanu ca


preşedinte al comisiei pentru programul de licenţă Istorie şi cele de masterat:
Antropologie şi Istorie Europeană, Relaţii Internaţionale în secolele XIX – XXI.
Istorie şi Diplomaţie.
H.C.A.nr.576 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supusă aprobării Senatului UOC,
la solicitarea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice, organizarea unei
sesiuni suplimentare de reexaminare în perioada 13 – 25 iulie 2020, pentru
studenţii din an terminal, de la toate programele de studii de licenţă IF şi ID şi
respective masterat IF, care nu au promovat toate examenele aferente ciclului de
studii. Reexaminarea se face pe bază de cerere şi prin achitarea unei taxe de
reexaminare în cuantum de 200 lei/disciplină.
H.C.A.nr.577 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supusă aprobării Senatului UOC,
la solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Aplicate şi Inginerie, modificarea erorilor
materiale din planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare
de licenţă “Prelucrarea petrolului şi petrochimie” şi “Chimie alimentară şi
tehnologii biochimice”, şi anume: la disciplina “Practica pentru proiectul de
diploma” din anul IV de studii în loc de “2sapx30ore/sap=60” trebuie scris “60 ore”.
H.C.A.nr.578 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, urmând a fi supuse aprobării Senatului UOC,
la propunerea Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice “Instrucţiunile privind
organizarea şi desfăşurarea Concursului de admitere la studii universitare de
licenţă (învăţământ cu frecvenţă şi la distanţă) şi master la Facultatea de Ştiinţe
Economice, sesiunile iulie şi septembrie 2020”.
H.C.A.nr.580 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, plata din veniturile proprii ale Universităţii
“Ovidius” Constanţa a taxelor de autorizare aferente celor 4 cursuri de formare
profesională din cadrul Cererii de finanţare a proiectului POCU/464/3/
12/128105, Coordonator proiect din partea UOC - șef lucrări dr. Ing. Cosmin Filip,
către ANC (AJPIS) Constanţa, în valoare totală de 17840 lei.
H.C.A.nr.581 Se aprobă, cu unanimitate de voturi, solicitarea doamnei prof.univ.dr.Danirela
Ţurcanu Caruţiu, director de proiect P2-UOC proiect ARHEOCONS, privind
plata taxei de participare în cuantum de 450 euro, la Conferinţa IAAM – on-
line, în calitate de lector la “IAAM Fellow Lecture 2020” unde va susţine lucrarea
“Nanomaterials used for the Preservation of an Important Romanian Heritage
Monument”

Președintele Consiliului de Administrație,

R EC T O R,

Conf.univ.dr.Dan Marcel ILIESCU

S-ar putea să vă placă și