Sunteți pe pagina 1din 3

Informatia din Registrul electronic nu este verificata cu informatia

din Registrul tinut manual!

Registrul bunurilor imobile 9201114651

Capitolul A,B
Deschis 20.09.2005

Subcapitolul I. Bunul imobil

1.0 Bunul imobil Teren


Numărul cadastral 9201114.651
Adresa r-nul Ungheni, mun. Ungheni str-la Băileşti, 1a
Modul de folosinţă Pentru construcţii
Suprafaţa 0.1554 ha
Tipul hotarelor generale

1.1 Bunul imobil Construcţie


Numărul cadastral 9201114.651.01
Adresa r-nul Ungheni, mun. Ungheni str-la Băileşti, 1a
Modul de folosinţă Casă de locuit individuală
Suprafaţa 88.6 m.p.

Subcapitolul II. Dreptul de proprietate asupra bunului imobil

2.1 Bunul imobil 9201114.651.01


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul COVALIU ION PAVEL, (20.05.1941), Codul Personal 0982402363539
Domiciliul / Sediul UNGHENI, BĂILEŞTI STR-LA nr. 1A
Temeiul înscrierii Proces verbal de recepţie nr. . din 23.12.1969 (24364)

Data înregistrării 05.08.2005

2.2 Bunul imobil 9201114.651


Stins
Cota parte 65 %
Proprietarul COVALIU ION PAVEL, (20.05.1941), Codul Personal 0982402363539
Domiciliul / Sediul UNGHENI, BĂILEŞTI STR-LA nr. 1A
Temeiul înscrierii Titlu de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nr. 9201114651 din 25.07.2005
(24364)

Data înregistrării 05.08.2005

2.3 Bunul imobil 9201114.651

Cota parte 35 %
Proprietarul Administraţia publică locală
Domiciliul / Sediul
Temeiul înscrierii Legea nr. 981-XIV din 11.05.2000

Data înregistrării 05.05.2005

2.5 Bunul imobil 9201114.651.01


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul TANAS ADRIANO IURIE, (14.06.1978), Codul Personal 0981803011588
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Proprietarul TANAS IRINA ANDREI, (14.03.1984), Codul Personal 2001036208569
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare CU DREPT DE RĂSCUMPĂRARE nr. 13173 din 03.11.2010
(9201/10/12681)

Data înregistrării 04.11.2010

2.6 Bunul imobil 9201114.651


Stins
Cota parte 65 %
Proprietarul TANAS ADRIANO IURIE, (14.06.1978), Codul Personal 0981803011588
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Proprietarul TANAS IRINA ANDREI, (14.03.1984), Codul Personal 2001036208569
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare CU DREPT DE RĂSCUMPĂRARE nr. 13173 din 03.11.2010
(9201/10/12681)

Data înregistrării 04.11.2010

2.7 Bunul imobil 9201114.651


Stins
Cota parte 65 %
Proprietarul TANAS ADRIANO IURIE, (14.06.1978), Codul Personal 0981803011588
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 13173 din 03.11.2010 (9201/11/8744)

Data înregistrării 27.06.2011

2.8 Bunul imobil 9201114.651.01


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul TANAS ADRIANO IURIE, (14.06.1978), Codul Personal 0981803011588
Domiciliul / Sediul UNGHENI, PETREŞTI
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 13173 din 03.11.2010 (9201/11/8744)

Data înregistrării 27.06.2011

2.9 Bunul imobil 9201114.651


Stins
Cota parte 65 %
Proprietarul COVALIU ION PAVEL, (20.05.1941), Codul Personal 0982402363539
Domiciliul / Sediul UNGHENI, BĂILEŞTI STR-LA nr. 1A
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 8399 din 30.06.2011 (9201/11/8988)

Data înregistrării 30.06.2011

2.10 Bunul imobil 9201114.651.01


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul COVALIU ION PAVEL, (20.05.1941), Codul Personal 0982402363539
Domiciliul / Sediul UNGHENI, BĂILEŞTI STR-LA nr. 1A
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 8399 din 30.06.2011 (9201/11/8988)

Data înregistrării 30.06.2011

2.11 Bunul imobil 9201114.651


Stins
Cota parte 65 %
Proprietarul CRECIUN VITALIE PETRU, (25.04.1975), Codul Personal 0962910366471
Domiciliul / Sediul UNGHENI, ALEXANDRU BOICO nr. 9 ap. 71
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 11940 din 26.08.2011 (9201/11/11831)

Data înregistrării 26.08.2011

2.12 Bunul imobil 9201114.651.01


Stins
Cota parte 1.0
Proprietarul CRECIUN VITALIE PETRU, (25.04.1975), Codul Personal 0962910366471
Domiciliul / Sediul UNGHENI, ALEXANDRU BOICO nr. 9 ap. 71
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 11940 din 26.08.2011 (9201/11/11831)

Data înregistrării 26.08.2011

2.13 Bunul imobil 9201114.651

Cota parte 65 %
Proprietarul COVALIU ION PAVEL, (20.05.1941), Codul Personal 0982402363539
Domiciliul / Sediul UNGHENI, BĂILEŞTI STR-LA nr. 1A
Proprietarul COVALIU VALENTINA ION, (01.02.1949), Codul Personal 0981503366429
Domiciliul / Sediul UNGHENI, BĂILEŞTI nr. 1 bl. - ap. -
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 11186 din 05.09.2014 (9201/14/16797)

Data înregistrării 05.09.2014

2.14 Bunul imobil 9201114.651.01

Cota parte 1.0


Proprietarul COVALIU ION PAVEL, (20.05.1941), Codul Personal 0982402363539
Domiciliul / Sediul UNGHENI, BĂILEŞTI STR-LA nr. 1A
Proprietarul COVALIU VALENTINA ION, (01.02.1949), Codul Personal 0981503366429
Domiciliul / Sediul UNGHENI, BĂILEŞTI nr. 1 bl. - ap. -
Temeiul înscrierii Contract de vînzare/cumpărare nr. 11186 din 05.09.2014 (9201/14/16797)

Data înregistrării 05.09.2014

Subcapitolul III. Grevarea drepturilor patrimoniale

Partea I. Alte drepturi înregistrate.

Nu sunt înscrieri

Partea II. Notări.

Nu sunt înscrieri

Interdicţii.

Nu sunt înscrieri

  * Baza de date este actualizată la data de 24.11.2021, orele 21:10:00

DEPARTAMENTUL CADASTRU