Sunteți pe pagina 1din 2

Grupa 23 b Cuțîi Olesea

Examen

1.Obiectul de studiu al filosofiei

2.Noțiune de concepție denspre lume

3.Tipurile de concepțe (Definiția)

1. Filozofia este nucleul concepţiei despre lume. Obiectul filozofiei este


generalul în sistemul “lume – om”. Filozofia este o ştiinţă complexă, care trebuie
să dea răspuns la multe probleme. De aceea în filozofie întră aşa discipline ca
ontologia, gnoseologia,antropologia, sociologia, etica,estetica ş.a. Filozofia este
ştiinţa despre cele mai generale însuşiri şi relaţii a realităţii obiective, legităţi
afuncţionării şi dezvoltării ei. Filozofia este un sistem de concepţii asupra lumii în
întregime şi a raportului omului cu această lume.În obiectul filozofiei întră cele
mai generale legităţi a existenţei materiale şiexistenţei omului. Filozofia este un
sistem de răspunsuri desfăşurate la problemele conceptuale. Filosofia si-a propus si
îşi propune să se pronunțe asupra salvării umanității, a culturii si a valorilor create de
om, asupra salvarii omului in fața agresiunii istoriei, a violenței sale distructive
care le amenință.

2. Reprezentările generale despre lume și despre locul omului în ea, dacă pot fi
conștientizate și formulate, poartă denumirea de concepției despre lume.
Acest fenomen spiritual poate fi abordat multi aspectual, iar rolul
filosofiei în cercetarea concepției despre lume este semnificativ. De
aceea, pentru a explica ce este filosofia este necesar de a clarifica în cel mai
general mod ce reprezintă concepția despre lume. Concepția despre lume este
un component necesar conștiinței umane și cunoașterii, ne fiind un
element simplu, din rândul altor elemente, ci reprezintă interacțiunea lor
compusă. Diferite blocuri de cunoștințe, convingeri,gânduri, sentimente,
năzuințe, speranțe, unindu-se formează concepția despre lume, care
reprezintă o înțelegere mai mult sau mai puțin integră a lumii.Concepția despre
lume este un sistem de reprezentări, idei ale omului asupra lumii
înconjurătoare și asupra locului său în această lume. În dependență de modul de
acumulare acunoștințelor și profunzimea reflectării în conștiința
omului a lumii înconjurătoare.

2. Pe parcursul evoluţiei omenirii sunt cunoscute trei concepţii istorice despre


lume. Aceste sunt mitul,religia şi filosofia.

Concepţia mitică despre lume:


 Conceptia mitică este forma cunostinței sociale caracteristică celor mai timpurii
perioade în istoria omenirii. Concepția mitică se caracterizează printr-un nivel jos
al gindirii logice abstracte si prin absența autoconștiinței. Mitul include in sine
cunoștințele prin care omul încearcă să explice fenomenele naturii. Principalele
caracteristice ale concept.mitice sunt: antropomorfizmul,zoomorfismul, sincretiz
mul. Conceptia mitică provine de la cuvintul grecesc “mitos” –  legendă,poveste.
Mitul se bazează pe un animism unde elementele acestuia sunt înzestrate cu calităţi
umane. Gîndirea mitică apelează la imaginar.
Concepţia religioasă despre lume:
  Conceptia religioasa este forma conștiinței sociale care prin credință postulează
existența absolutului,care si constituie originea existenței.Caracteristica Concepției
religioase sunt:-credeința-dogma-ritualul cult. Religia este de origine latină şi
provine de la verbul (reregale) adica astabili o legătură. Religia se bazează pe
credinţă. Credinţa este o speranţă, o viziune.
Concepţia filosofică despre lume:
 
Conceptia filosofică este forma constiinței sociale care spre deosebire de religie
pune accentul pe necesitatea explicaţii raționale a existenței. Filosofia apare atunci
cînd omul caută legătură cu absolutul pe cale raţională. Filosofia este pornirea pe
calea abstractizării,teoretizării şi pentru aceasta omul are nevoie de un set de
categorii (noţiuni generale), care ar explica rolul,locul individului în lume.