Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIE TIMPURIE

Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.
1699 din 15 noiembrie 2018)

Coordonatori generali:

Angela CUTASEVICI, Secretar de Stat în domeniul educației, MECC Valentin CRUDU, doctor în științe
pedagogice,șef Direcție Învățământ General,

MECC EXPErȚI-COORDONATORI NAȚIONALI:

Vladimir GUȚU, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor, USM Maria VRÂNCEANU, psiholog,
consultant principal, Direcția Învățământ General, M

ECC ECHIPA DE ELABORARE:

Mihaela Pavlenco, doctor în științe pedagogice, lector, UPS „Ion Creangă”, mun. Chișinău

Liuba Mocanu, doctor în științe pedagogice, conferențiar, UPS „Ion Creangă”, mun. Chișinău

Veronica Clichici, doctor în științe pedagogice, cercetător științific, IȘE Stella Duminică, cercetător
științific,

IȘE Angela DascAl, cercetător științific,

IȘE Cristina Straistari-Lungu, cercetător științific, IȘE Efimia MUSTEAȚĂ, metodist, grad didactic superior,
IET nr. 52, mun. Chișinău Viorica Arman-Rotaru, manager, grad didactic II, IET s. Tuzara, r. Călărași
CONTRIBUȚII:

Valentina BODRUG-LUNGU, doctor habilitat în științe pedagogice, USM, consultantă UN Women în


egalitatea de gen

Cuprins

abrevieri PRELIMINARI

5 1. Cadrul conceptual 7

2. Administrarea activităţilor educaționale 13

3. Competenţe generale ale educaţiei timpurii 16

4. Unitățile de învățare ale domeniilor de activitate 17

4.1. Sănătate și motricitate 17

4.1.1. Educație pentru sănătate 18 , Educație fizică 25 .

Eu, familia şi societatea 31 Dezvoltare personală ,Educație pentru societate


3. Limbaj și comunicare . Educație pentru limbaj și comunicare 47

Științe și tehnologii , Formarea reprezentărilor elementare matematice . Educație pentru mediu .

Educație digitală 96 4.5.

Formarea reprezentărilor elementare matematice

Educație pentru mediu

Educație digitală

Arte 97 . Educație plastică . Educatia Muzicala

Sugestii de organizare a programelor de educaţie timpurie .

Dimensiunea organizatorică ,

Dimensiunea proiectivă

Dimensiunea strategică

Dimensiunea evaluativă