Sunteți pe pagina 1din 8

Bîrca Galina Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade “ s.

Puhoi

Strategii didactice

Secventele Conţinutul instructiv - educativ


lecţiei Metode și
procedee Forme Mijloace Evaluare

Evocare Solicit ca elevii să-și adune emoțiile într-un pumn și le sufle Frontal
spre geam.

Jocul didactic: „Vreau să fiu....!” Elevii spun oral o calitate de Jocul didactic
care vor da dovadă în timpul lecţiei. Exemple: activ, altruist, „Vreau să
atent, creativ, cuminte, curios, descurcăreţ, disciplinat, fiu....!” Aprecieri
inteligent, isteţ, îndrăzneţ, generos, ordonat, pasionat, prietenos, verbale
rapid, tolerant.

Jocul: Cine sunt? Jocul didactic


La pauză câțiva elevi au primit fișe cu numere. Învățătorul spune Cine sunt?
câte un exercițiu, iar posesorul fișeicu rezultatul dat trece în fața Fișe
clasei. Exercițiul Orală
Câte picioare au 5 găini? (10) Frontală
Dublul numărului 8? (16)
Jumătatea numărului 18? (9) Calcul oral
Câte picioare au 9 iepuri? (36)
Triplul numărului 7? (21)
Produsul vecinilor numǎrului 4? (15)
O treime din 24 constituie? (8)
Bîrca Galina Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade “ s. Puhoi

Descoperirea
-Aranjați aceste numere în ordine crescătoare
Decodificarea Fișe cu Aprecieri
Citiți cuvântul PERFECT
rezultatele verbale
P E R F E C T
8 9 10 15 16 21 36

Pe fișe aparte sunt scrise exerciții. Elevii le citesc și spun Problema-


tizarea
rezultatul, apoi mai caută și alte exerciții de înmulțire cu același Frontal
rezultat.
4x4= 3x10= 6x3= 6x4=
Fișe cu
exerciții
Anunţarea subiectului şi a obiectivelor lecţiei.
Realizarea
,, Subiectul lecției de azi se numește Cine seamănă, culege, în
sensului
ora de azi vom rezolva exerciţii de înmulţire şi împărţire, ex. de
aflare a unui număr necunoscut, vom rezolva probleme.
Brainstorming

Elevii scriu data, temă în clasa pe caiete

-Ce înseamnă ,, Cine seamănă, culege”?


( cine a învățat tema de temă va avea răspuns la el pentru fiecare
întrebare)
Frontală
Jocul didactic Frontal Fișe cu
Bîrca Galina Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade “ s. Puhoi

Denumirea jocului:,, Eu am...” ,, Eu am...” exerciții


Sarcina didactică: să rezolve corect înmulţirile şi împărţirile
propuse.
ANEXA 1
Descrierea jocului şi explicarea regulilor:
Împarte elevilor cartonaşele pe care sunt scrise diverse operaţii
de înmulţire şi împărţire pe care ei trebuie să le rezolve cât mai
repede şi să predea ştafeta colegilor care au pe cartonaşe
rezultatele obţinute de ei. Pentru a participa toţi elevii, câțiva
elevi vor avea aceeaşi operaţie pe cartonaş, iar cel care socoteşte
primul corect va preda ştafeta.
Pe fiecare cartonaş se află şi o literă. Pe tablă se afișează
numerele, iar rezultatele vor fi aşezate în ordine crescătoare,
formându-se astfel cuvântul,, Lăudabil”
Metoda În grup
Metoda cubului anexa 2 Cubul
cubului
Fețele cubului sunt colorate: roșu, galben, verde, albastru, alb,
Fișe cu
mov. sarcinile
Fiecare parte a cubului reprezintă o categorie: Descrie, Compară,
Analizează, Asociază, Aplică , Argumentează, (fiecare echipă Plicuri
primește o categorie a cubului).

-Reprezentantul fiecărei echipe aruncă cubul, primind plicul care


Bîrca Galina Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade “ s. Puhoi

are aceeași culoare cu fața cubului aruncat.

După ce fiecare grupă a terminat de rezolvat fișele, acestea vor fi


afișate la loc vizibil pe tablă și vor fi analizate de întreaga clasă. Inde-
pendent Prezentare Evaluarea
Propun elevilor spre rezolvare power reciprocă
Ex. 13 pag. 84 manual (independent) pointe

Elevii schimbă caietul cu colegul de bancă și se autoverifică cu


ajutorul ecranului

Propun elevilor spre rezolvare


Prob. 10 (b) pag. 84 Frontal

Activitate cu toată clasa. Prezentare


power Aprecierea
Amintim părţile unei probleme: Condiţia şi întrebarea Metodica pointe răspun-
Criteriile de succes la rezolvarea problemelor. surilor
analitico-
1. Citesc problema. formulate
2. Precizez care este condiția și care este întrebarea problemei. sintetică
3. Scriu schema problemei.
4. Elaborez planul de rezolvare a problemei.
5. Scriu rezolvarea cu plan/ cu justificări/ prin exercițiu.
6. Scriu răspunsul problemei

Oral
Bîrca Galina Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade “ s. Puhoi

a) Citirea şi înţelegerea conţinutului problemei.


-Despre ce este problema
-Ce indică numărul 36 ?
-Ce indică numărul 4?
-Ce indică numărul 5?
-Care-i întrebarea problemei? Conversația

b) Organizarea enunţului în schemă.


-cuvintele principale;
-datele necunoscute se indică prin semnul întrebării.

c) Planificarea şi rezolvarea problemei:


Care-i întrebarea problemei?
Putem răspunde direct la întrebare? De ce? (trebuie să aflăm
câte cutii erau)
-Putem afla câte cutii erau? Cum ?
-Care cuvinte indică alegerea operaţiei de înmulţire?
- Cum aflăm câte cutii au rămas?
Inde-
-Care cuvinte indică alegerea operaţiei de scădere?
pendent
Capacitatea
Propun rezolvarea independentă a problemei cu justificări.
Schema de a
rezolva
Bîrca Galina Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade “ s. Puhoi

Erau - ?cutii, 36 creioane câte 4 în cutie grafică probleme


S-au vândut -  cutii
Au rămas - 5 cutii Scrisă
Rezolvare:
1) 36 : 4 = 9 (cutii) – erau Argumentarea
2) 9 – 5 = 4 (cutii) – s-au vândut
Răspuns: 4 cutii s-au vândut
Semaforul Capacitatea
Elevii se vor evalua în baza Anexei 3 de a se
-Ce v-a reușit? autoevalua
-Ce dificultăți ați întâlnit? în bază de
Ce trebuie să facem pentru a înlătura greșelile? criterii
Pauză
Pauză dinamică:Bang! Bing! Bom! dinamică
Când spunem Bang! Fiecre copil arată un număr oarecare de
degete de la o mână. Când spunem Bing! În perechi află Prezentare
produsul a două numere. Oral power Evaluarea
Iar când vom spune Bom! Se vor saluta Exercițiu pointe orală
Activitate frontală: PPT (oral)

5×4:2= 3×4:6=
10 × 4 : 8 = 4×4:2=
8 ×3:6= 5×8:4= Exercițiu În Prezentare
6×2:3= 3 × 10 : 5 = perechi power Scrisă
pointe
Activitate în perechi:
Bîrca Galina Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade “ s. Puhoi

27 : = 18 : =3 24 : = 21 : =3
20 : = 18 : =2 16 : = 14 : =2
40 : = 35 : =5 45 : = 30 : =5
În grup

Activitate în grup Problema- Fișe cu


Trebuie să creați o problemă despre fetele şi băieţii dintr-o clasă, tizarea exercițiile
observând rezolvările. de la
problemă Capacitatea
1) 10 x 2 = de a
2) 10 + 20 = colabora în
1)10 : 2 = grup
2)10 + 5 =
1) 10 + 2 =
2) 10 + 12 =

O problemă de logică Într-o cutie erau 2 miei și 10 găini. Câte


picioare aveau animalele din curte? Dar capete?
Răspuns: 28 de picioare, 12 capete
Reflecția Fișe cu
ecuațiile
Trec trei elevi la tablă și află numerele necunoscute:
4 x c = 36 24 : x = 3 a:4=4 Inde- Scrisă
pendent
Distribui fiecărui elev câte o fişă de muncă independentă. Exerciții în
Anexa 4 Labirint: Rezolvă exerciţiile în ordinea indicată de lanț
Extensia
Bîrca Galina Liceul Teoretic ,,Gheorghe Palade “ s. Puhoi

săgeţi. Telefon

Bilanțul lecției Jocul


Jocul Telefonul mobil (elevii sună mamei şi cu ajutorul fişei Telefonul
mobil
Bilanţul lecţiei explică ce au învăţat azi).
Sinteza
Am reușit ......
Mi s-a părut dificil ... Scara
succesului
Pentru a reuși mai bine voi ....

Anunțarea temei de acasă


Aprecieri
verbale
Aveți o scară la tablă. Este o scară a succesului. Fiecare din voi
are câte o foiță pe care veți scrie numele și veți veni pe rând să
vă plasați pe ea după cum ați muncit la lecție.

S-ar putea să vă placă și