Sunteți pe pagina 1din 7

Nr. ……………./…………… Nr. ……………/………………..

Aprobat, Aprobat,
Director( unitate de învãţãmânt special), Director( unitate de învãţãmânt de masã),

Prof…………………………. Prof………………………….
…………………………… ……………………………

Avizat,
Responsabil Comisie Metodicã a profesorilor
itineranţi si de sprijin,

Prof………………………….
……………………………

ADAPTARE CURRICULARÃ

1
ADAPTARE CURRICULARÃ

Numele si prenumele profesorului itinerant si de sprijin: Dudu Cosmin Nicolae


Numele si prenumele cadrului didactic de la clasa: diriginte : Grosu Ciprian
Scoala : Gimnaziala “Ovid Densusianu” – structura gimnaziala 4
Numele si prenumele elevului: Samoila Florin Ionut
Clasa: a- VII-a
Disciplina: Matematica: prof.Savu Mihaela
Limba Romana: Barghisan Stela
Perioada de implementare : an scolar 201-2018
COMPETENŢE GENERALE:

2
Limba Romana
1. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris
4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa

Matematica
5. Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii
6. Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme
7. Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizand limbajul matematic
8. Dezvoltarea interesului si a motivatiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate

Obiectiv Strategii de terapie şi Intervalul de Evaluare şi Observaţii


operaţional recuperare timp aprecierea
evoluţiei
Instrumente ,
Indicatori

Semestul 1 Caiete , fise de


1.Sa efectueze Exercitii cu adunari , asezarea
lucru , probe scrise
operatii de corecta a termenilor adunarii .
adunare fara Sa denumeasca corect rezultatul
de evaluare.
trecere peste adunarii

3
ordin. Metode :
explicatia , munca
independenta ,
conversatia ,
explicatia

2.Sa efectueze Exercitii cu scaderi , asezarea Semestul 1 Caiete , fise de


operatii de corecta a termenilor scaderii .
lucru , probe scrise
scadere fara Sa denumeasca corect rezultatul
trecere peste scaderii
de evaluare.
ordin .
Metode :
explicatia , munca
independenta ,
conversatia ,
explicatia
3.Sa efectueze Sa opereze corect ordinul Semestul 1 Caiete , fise de
operatii de zecilor,unitatilor,sutelor, miilor.
lucru , probe scrise
adunare cu
trecere peste
de evaluare.
ordin.

Sa efectueze Sa opereze corect ordinul Semestul 2 Caiete , fise de

4
operatii de zecilor,unitatilor,sutelor, miilor. lucru , probe scrise
scadere cu
de evaluare.
trecere peste Semestrul 2
ordin.
Metode :
explicatia , munca
independenta ,
conversatia ,
explicatia
5. Sa efectueze Sa deprinda si cunoasca table Semestrul 2 Metode :
operatii de
inmultirii explicatia , munca
inmultire si
impartire a Sa-si insuseasca notiunile de independenta ,
numerelor
factori ai inmultirii. conversatia ,
naturale.
Sa denumeasca corect care este explicatia
rezultatul inmultirii.
Sa denumeasca corect care este
rezultatul impartirii. Fise de lucru ,
Sa poata opera cu impartirea cu ruleta , ceas , cantar
rest. , planse cu initatile
6.Unitatile de Sa identifice principalele unitati de masura
masura de masura : lungime , masa , timp Semestrul 2 Metode :
, volum, unitati monetare. explicatia , munca
Sa efectueze exercitii si independenta ,

5
transformari cu acestea. conversatia ,
Sa identifice multiplii si explicatia.
submultiplii unitatilor de masura.
7.Notiuni de Sa identifice principalele figure Figuri geometrice
geometrie geometrice. Metode :
explicatia , munca
independenta ,
Limba Romana: Transcrierea corecta a unui text. conversatia ,
Citirea corecta a Scrierea unui text dupa dictare explicatia.
textelor din Relatarea ideilor principale ale
carte sau manual unui text citit, nuvela , basm ,
Transcrierea povestire.
corecta a unui Sa citeasca clar , corect , fara
greseli de pronuntie cuvintele
text.
Sa transcrie in caiete clar ,
Scrierea unui Metode :
lizibil , fara greseli de ortografie
text dupa dictare Semestrul 2 explicatia , munca
texte din manual sau carte.
Relatarea ideilor independenta ,
Sa scrie corect si lizibil dupa
principale ale conversatia ,
dictare.
unui text citit, explicatia
Sa se exprime clar , fluent , fara
nuvela , basm ,
greseli gramaticale atunci cand
povestire.
relateaza continutul unui text citit
Sinonime ,
sau al unei opere literare

6
antonime , Sa exemplifice sis a distinga calar
omonime. intre notiunile : sinonime ,
Partile de antonine , omonime.
propozitie
Sa recunoasca partile de
propozitie: predicat , subiect