Sunteți pe pagina 1din 7

,,am trăit 16 ani în orașul So-

roca, am admirat mereu toate


straduțele, casele vechi și
castelele romilor , tot ce
vedem era o inspirație și
o plăcere pentru suflet, de
fiecare dată când mă reîntorc,
observ detalii mici care nu
le mai văzusem, ceea ce ma îm-
bucură nespus de mult, apre-
ciez lucrurile care s-au
păstrat frumos în timp. Nefiind
studentă la facultatea de
arhitectură observam cum orașul
se schimba, apăreau clădiri în
ruine, fațadele clădirilor ieri
– albe, azi verde ascendent, unde
era gazon a apărut un loc de par-
care, afișe publicitare mari ce
ascund fisurile clădilor. Aceste
schimbări au adus la crearea
unui dezechilibru și haus în cen-
trul istoric al orașului. Orașul
nu mai este cum a fost odată.
De ce restaurare, dar nu clă-
dire nouă? Restaurea este sur-
sa care nu doar păstrează
istoria, dar și o descoperă mai
bine. O restaurare reușită în-
seamnă întoarcerea timpului
înapoi, e nevoi nu doar de a
cunoaște ce materiale s-au fo-
losit, ce tehnică de tencui-
ală s-au realizat fațadele sau
ce marime au elementele deco-
rative, e nevoie de a pătrunde
și simți farmecul clădirii ce
a fost odată. Prin aminti-
ri povestite, scrise îți poți
imagina cum a fost odată clădirea,
ce azi e abandonată și uitată.
Cinematograful Dacia din orașul
Soroca era una din clădirile pe
care o admiram ori de câte ori
treceam pe lângă ea, era factas-
tică. Avea o arhitectură deose-
bită, o volumetrie încăpătoare
și o funcție ce lipsea în oraș.
Din amintirele și istoriile
povestite de părinților mei cum
petreceau timpul și cât de bine
era, ce filme priveau și ce fel de
înghețată preferau, dorința
de-a fi redeschisă această
clădire era și mai mare. Aceată
clădire pentru mulți este nu
doar o locație unde priveau filme,
dar este locul unde și-au întâl-
nit prima dragoste, primul sărut
sau prima îmbrățișare.Această
clădire a făurit istorii fru-
moase pentru mulți soroceni,in-
clusiv pentru părinții mei, dar
poate deveni și pentru alții
loculideal unde își pot începe
o istorie și forma o amintire.
Restaurea
Cinematografului Dacia și
Rezitalizarea
zonei - orașul Soroca
Cuprins
Introducere

05 Tema
Motivația cercetării
Scopul lucrării
Actualitatea temei
Întrebări de cercetare
Cuvinte cheie
Metodologia cercetarii
Studiu
Documentare
Distuții
Vizită la sit

Restaurare. Revitalizare.
Introducere Tema
Cum s-a ajuns la tema dată?
,,am trăit 16 ani în orașul
Soroca, am admirat mereu toate
straduțele, casele vechi și
castelele romilor , tot ce vedem
era o inspirație și o plăcere
pentru suflet, de fiecare dată
când mă reîntorc observ detalii
mici care nu le mai văzusem, ceea
ce ma îmbucură nespus de mult,
apreciez lucrurile care s-au
păstrat frumos în timp. Nefiind
studentă la facultatea de arhi-
tectură observam cum orașul se
schimba, apăreau clădiri în ru-
ine, fațadele clădirilor ieri –
albe, azi verde ascendent, unde
era gazon a apărut un loc de par-
care, afișe publicitare mari ce
ascund fisurile clădilor. Aceste
schimbări au adus la crearea
unui dezechilibru și haus în cen-
trul istoric al orașului. Orașul
nu mai este cum a fost odată.
De ce restaurare, dar nu clă-
dire nouă? Restaurea este sursa
care nu doar păstrează istoria,
dar și o descoperă mai bine. O
restaurare reușită înseamnă în-
toarcerea timpului înapoi, e
nevoi nu doar de a cunoaște ce
materiale s-au folosit, ce teh-
nică de tencuială s-au realizat
fațadele sau ce marime au ele-
mentele decorative, e nevoie de a
pătrunde și simți farmecul clădi-
rii ce a fost odată. Prin aminti-
ri povestite, scrise îți poți im-
agina cum a fost odată clădirea,
ce azi e abandonată și uitată.
Cinematograful Dacia din orașul
Soroca era una din clădirile pe
care o admiram ori de câte ori
treceam pe lângă ea, era factas-
tică. Avea o arhitectură deose-
bită, o volumetrie încăpătoare și
o funcție ce lipsea în oraș. Din
amintirele și istoriile poves-

Restaurare. Revitalizare.

S-ar putea să vă placă și