Sunteți pe pagina 1din 2

CURS I

FARMACOLOGIE

Farmacologia este știința care studiază originea, compoziția, proprietățile fizico-chimice


și traseul substanței medicamentoase de la ingerare până la eliminare.

Farmaco= medicament, leac;


Logos= știință.
Ramurile farmcologiei:
1. Farmacocinetica – traseul medicamentelor în organism, aspecte calitative și cantitative legate
de medicamente, de calea de administrare ( absorbția, distribuția, metabolizarea și eliminarea
medicamentelor din organism);
2. Farmacodinamia – studiază mecanisme de acțiune și efectele substanței medicamentoase la
nivel molecular, celular și la nivel de organe;
3. Farmacotoxicologia – studiază reacțiile adverse ale medicamentelor;

Alte ramuri:
1. Farmacoterapia – are caracter aplicativ și e ramura care studiază utilizarea terapeutică în
scopul explorărilor funcționale. Se împarte în:
a) alopată;
b) homeopată;
Se utilizează și alte tipuri de terapie:
- Dietoterapie;
- Crenoterapie.
În funcție de efectul farmacodinamic există:
 Etiotropă – se adresează bolii;
 Simptomatică – se adresează simptomelor bolii;
 Patogenă – se adresează mecanismelor fiziopatologice ale bolii.
2. Farmacoepidiologia – studiază contraindicațiile și posibilele interacțiuni.
3. Farmacografia – studiază formele farmaceutice, dozele, modul de administrare și modul de
prescriere al medicamentelor.
Farmacologia experimentală studiază diveerse aspecte legate de subtanțe medicamentoase mai
vechi sau mai noi introduse în terapie.
Farmacologia clinică studiază efectele diferitelor subtanțe medicamentoase care au depășit faza
de triaj în laborator.
Farmacogenetica – modul cum interacționează substanța medicamentoasă cu genotipul uman.
Cronofarmacologia
Farmacocibernetica
Gerontofarmacologie

Substața medicamentoasă = o structură chimică, capbilă să producă un efect farmacodinamic;


Forma farmaceutică = modul de prezentare a unei substanțe medicamentoase;
Medicamentul = o substanță medicamentoasă, o formă farmaceutică sau un produs tipizat care se
administrează în interesterapeutic după o anumită posologie.
Doza poate produce tulburări.
Efectul farmacologic = reprezintă modificările produse de o substanță medicamentoasă de la
pătrunderea ei în organism.
Solubilitatea este o proprietate dependentă de structura nucleului de bază. Majoritatea
substanțelor medicamentoase sunt electroliți slabi și au grupări hidrofile și hipofile.

Etapele parcurse de mdicament de la administrare până la eliminarea din organism:


1) Faza farmaceutică – locul de administrare, se eliberează substanța medicamentoasă din forma
farmaceutică și se dizolvă;
2) Faza farmacocinetică – cuprinde absorbția, distribuția și eliminarea.
3) Faza farmacodinamică.

S-ar putea să vă placă și