Sunteți pe pagina 1din 1

C o l e g i u l N a ţ i o n a l „I. L.

C a r a g i a l e” Bucureşti
B. Elementele componente şi profilul solului

Exercițiul II: Cu ajutorul manualului şi a profesorului de la clasă, stabiliţi originea şi importanţa elementelor din
alcătuirea solului.
a. Materia minerală (anorganică)

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
b. Materia organică (humusul)

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
c. Apa

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
d. Aerul (gazele)

...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
 Activitate în perechi
Exercițiul III: Utilizând manualul, stabiliţi ce reprezintă profilul solului şi din cine este compus.
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

C. Răspândirea solurilor pe glob


În funcţie de climă, vegetaţie şi altitudinea reliefului se găsesc mai multe tipuri de soluri dispuse zonal (în
latitudine) şi azonal (indiferent de zonă, din cauza unor condiţii locale).
 Activitate în perechi
Exercițiul IV: Se dau următoarele tipuri de soluri: aluviale (fluvisoluri), argiluvisoluri (luvisoluri), calcisoluri,
castanoziomuri, cernoziomuri, feralsoluri, gleice, podzoluri, regosoluri, rendzine, solonceacuri, soloneţuri şi soluri
de tundră.
Cu ajutorul textului din manual, stabiliţi categoria (zonală sau azonală) şi regiunile geografice în care se găsesc.
a) soluri zonale:
 în regiunile cu climă ecuatorială şi tropicală cu două sezoane: ……………………………………………........................................
 în regiunile cu climă tropicală uscată: ……………………………………..........................................................................................
 în regiunile temperat-oceanice: ………………................................................................................................................................
 în regiunile temperat-continentale: …………………………….........................................................................................................
 în regiunile subpolare: ………………………………….....................................................................................................................
b) soluri azonale: …………………………………………………………………………….............................................................
Temă:
Precizați patru tipuri de soluri din România și unitățile de relief în care se găsesc.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Geografie generală. Caiet cu fişe de lucru pentru clasa a IX-a, Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ, ISBN 978-973-0-25185-2, 2017.

70

S-ar putea să vă placă și