Sunteți pe pagina 1din 8

Am venit sǎ colindǎm

De bine sǎ vǎ urǎm,
Sǎnǎtate, mult noroc
Şi tot anul plin de rod!
Colindǎm de sǎrbǎtori,
Noaptea pe la cântǎtori
Şi aceastǎ zi sǎ fie
La mulţi ani, cu bucurie
Cǎ-i seara de Ajun
Colindǎm pentru Crǎciun.
La mulţi ani, s-aveţi folos,
De naşterea lui Hristos!
 
URARE
 
Acum în prag de sǎrbǎtori
S-aveţi în suflet numai flori
Lumina sǎ vǎ cǎlǎuzeascǎ.
Credinţa-n Dumnezeu sǎ vǎ-ntǎreascǎ.
E postul sfânt, e postul de Crǎciun,
În care omul e menit sǎ fie bun.
Smerit în rugǎciune sǎ trǎiascǎ
Pe Dumnezeu şi pe Iisus
Sǎ îi cinsteascǎ.
 
IARNA
 
Bine-ai sosit, crǎiasǎ iarnǎ,
Cu-alai de mândre sǎrbǎtori
Bogatǎ-n datini şi-obiceiuri,
Cu dalbe flori şi cu ninsori.
 
Cad fulgii albi şi sclipitori
Şi-n dansul lor lin şi uşor
Coboarǎ îngeri drǎgǎlaşi
Ce vin în vis la copilaşi.
 
Bine-ai sosit, crǎiasǎ iarnǎ,
Tu ni-l aduci pe Moş Crǎciun
Sǎ îl primim cum se cuvine,
1
Cǎci Moşul, uite-l vine,
Cu daruri multe de pe drum.
 
POVESTEA LUI IISUS
 
Am sǎ vǎ spun povestea
Unui copilaş,
Ce se nǎscu umil în iesle
Cǎci nu avu lǎcaş.
 
Iisus, micuţul se numeşte,
Maria-i mama lui,
Cu Iosif ea cǎlǎtoreşte,
Cǎ aşa Domnul vru.
 
Dar noaptea-ncet, încet se lasǎ
Ei bat umili din casǎ-n casǎ
Un adǎpost sǎ îşi gǎseascǎ
Maria sǎ poatǎ sǎ nascǎ.
 
- Of, Iosife mergi încet
Cǎ mi-e greu şi nu mai pot.
Pruncul vrea ca sǎ se nascǎ.
Noi n-am gǎsit nici o casǎ.
Cǎ e seara de Ajun
Şi noi suntem tot pe drum
Un locaş vreau sǎ gǎsesc
Sǎ nasc pruncul cel ceresc.
Fiul Tatǎlui prea sfânt
În astǎ lume pe pǎmânt
În seara sfântǎ de Crǎciun
Iisus se naşte pentru tot creştinul bun.
 
În iesle jos, pe fân uscat
Se naşte-al lumii Împǎrat
O mare stea a apǎrut
Semn cǎ Mesia s-a nǎscut.
 
Pǎstorii cu toţi au venit
La pruncul cel fǎgǎduit
2
Micuţului s-au închinat
De-a pururi fie lǎudat!
 
Se mai vǎd venind cǎlǎri
Trei crai mari, având la ei
Daruri sfinte pregǎtite
Lui Iisus îi sunt menite.
 
Dupǎ stea cǎlǎtoresc
Şi la staul se opresc,
Apoi în genunchi rostesc:
- O, Mesia, mult iubit,
De departe am venit
Ţie sǎ ne închinǎm
Daruri sǎ îţi aducem!
 
O Iisuse, prunc ceresc,
Toţi creştinii te slǎvesc
Şi pe Tatǎl Tǎu cinstesc
Mulţumind cum se cuvine
Cǎ ni te-a trimis pe Tine
Sǎ mântuieşti astǎ lume.

O, Maria, maicǎ sfântǎ


Îngerii în ceruri cântǎ
C-ai nǎscut prunc luminat
Mesia, mult aşteptat.
 
COLINDE
 
Se aud colinde în zare
Cântǎ întreaga suflare
Sǎrbǎtorile-au sosit,
Bradul este împodobit.
 
Cete de colindǎtori
Îţi ureazǎ pânǎ-n zori:
Florile-s dalbe de mǎr
Noi pe Iisus lǎudǎm.
 
3
Ascultaţi colinda noastrǎ
Şi-apoi ne cinstiţi la masǎ
C-am ajuns cu toţi Crǎciunul,
Cum vru Dumnezeu preabunul.
Fiului Sǎu s-ǎi cântǎm,
Şi în inimi sǎ-l purtǎm.
 
Naşterea Ta, Doamne, sfinte,
O vestim, Hristos iubite!
 
CREŞTINUL BUN
 
Dacǎ eşti un creştin bun
Îl ajuţi pe Moş Crǎciun.
Dacǎ ai suflet milos
Îl primeşti azi pe Hristos.
 
Pe Hristos astǎzi nǎscut,
Într-o iesle aşternut.
În seara Ajunului
Sfântǎ a Crǎciunului.
 
Tot creştinu-i bucuros,
În inimǎ-i cu Hristos!
Lumina-n suflet i-a pǎtruns
Prin naşterea lui Iisus.
 
LA COLINDAT
 
Ce minunat mai ninge afarǎ.
Şi pare-se cǎ s-a înoptat
Dar nu ne ducem la culcare,
Ci toţi pornim la colindat.
 
Rǎsunǎ glas de veselie,
Prin toate strǎzile din sat
E semn cǎ vin colindǎtorii,
Cu gândul bun cu sufletul curat.
 
Cu clopoţei, cu zurgǎlǎi,
4
La poarta noastrǎ s-au oprit
Ca sǎ ne binecuvânteze,
Cǎ astǎzi, Iisus s-a nǎscut.
 
MOŞ CRǍCIUN
 
Moş Crǎciun e aşteptat
De copii şi-ntregul sat
Sǎ le-aducǎ tot ce poate,
Dar şi multǎ sǎnǎtate.
 
Bradul este pregǎtit,
Uite Moşul a sosit.
C-un sac mare în spinare,
Şi-a adus la fiecare
Ce-au cerut prin scrisoare.
 
Hai, copii, cu toti cântaţi
Pe Moşul sǎ-l bucuraţi,
Cǎ-i bǎtrân şi obosit
Şi încǎ n-a isprǎvit
De umblat cu colindatul
Şi cu daruri în tot satul.
 

COLINDǍTORII
 
Noi suntem mici colindǎtori
Şi am pornit la colindat,
Colinda sfântǎ din strǎbuni,
Cu ea în suflet am plecat.
 
De sǎrbǎtori, în orişicare an
Cu bucuria-n inimi vǎ vestim
Cǎci s-a nǎscut pe-acest pǎmânt,
Domnul Iisus! Ce mult noi îl iubim.
 
Noi suntem mici, dar visele ni-s mari,
Şi-n anii care vin, cu toţii vom spera
Cu-acelaşi gând, cu bucuria de copil,
5
La cer, noi o colindǎ vom înǎlţa.
 
BRADUL
 
Ce bucurie şi ce veselie!
Copiii nu mai pot de nerǎbdare,
Sǎ-mpodobeascǎ bradul cu ghirlande,
Cǎ vine Moş Crǎciun, un oaspete mare.
 
Bradul cu globuri şi steluţe mii,
Ca-ntr-o poveste strǎluceşte
Dar nu e vis, e-adevǎrat,
Cǎci astǎ searǎ ,
Moş Crǎciun soseşte!
 
IISUSE
 
O, Iisuse, bun Iisuse,
Noi la tine azi venim
O, Iisuse, bun Iisuse,
Din suflet îţi mulţumim.
 
Azi e zi de sǎrbǎtoare
Azi e ziua de Crǎciun
Îţi aducem o-nchinare
Dumnezeule cel bun.
 
O colindǎ drag Iisuse,
Noi cei mici îţi înǎlţǎm
Sǎ ne creşti în sǎnǎtate,
Noi, Iisuse, te rugǎm!
 
VINE MOŞ CRǍCIUN
 
Astǎzi vine Moş Crǎciun
Cǎ e seara de Ajun.
Moş Crǎciun cel nǎzdrǎvan,
Vine-n fiecare an.
 
Chiar de vântul viscoleşte,
6
Moşul la drum tot porneşte.
Cu sania de daruri plinǎ
La copii, el o sǎ vinǎ.
 
Moş Crǎciune, Moş Crǎciune,
Astǎzi cu toti îţi vom spune:
Cântece şi-o poezie
Ca sǎ ne dai jucǎrie.
 
MOŞ CRǍCIUN
 
Bate-ncet la a mea poartǎ,
Şi deschid nerǎbdǎtor,
Moş Crǎciun mǎ-nbrǎţişeazǎ
Şi îmi dǎ câte-un cadou.
 
Îl poftesc sǎ stea la masǎ,
Lângǎ brǎduleţul meu ,
Moş Crǎciun zâmbeşte vesel,
- Mulţumit de darul meu?
 
Bucuros mǎ pregǎtesc,
Pe Moşul sǎ-l rǎsplǎtesc
Îi recit o poezie,
La anul ca sǎ mai vie.
 
CRǍCIUNUL
 
A sosit Crǎciunul!
Numai bucurie,
Toţi copiii spun cǎ :
Moşul o sǎ vie!
 
Ei au fost cuminţi,
Şi au aşteptat
Ca Moşul cel drag,
Sǎ se-ntoarcǎ-n sat.
 
An de an soseşte
Moş Crǎciun cel bun
7
Încǎrcat cu daruri
De pe lungu-i drum.
 
Iubeşte copiii
Şi cu drag le-mparte,
Tot ce are-n sacul
Dus cu greu în spate.