Sunteți pe pagina 1din 2

Motivația învățării reprezintă totalitatea motivelor ce determină, orientează, organizează și

potențează intensitatea efortului de învățare. Motivatia învățării elevilor poate fi un sentiment, o


dorință, o idee ca rezultat al reflectării în conștiința lor a cerințelor societății din care fac parte,
este determinată și susținută de o multitudine de motive.

Motivele învăţării, ca şi motivele întregii activităţi se formează sub influenţa condiţiilor


exterioare. Motivația poate fi atât intrinsecă cât și extrinsecă. Însă, s-a constatat că învățarea
productivă are loc atunci când copilul învață din plăcere, din interes cognitiv, deci spunem că
este motivată intrinsec. Unele motive intrinseci au caracter primar, legate de satisfacerea nevoilor
de bază ale ființei umane, altele au caracter secundar, fiind derivate din cele extrinseci, prin
interiorizarea lor.

Motivația externă are în centrul ei – profesorul. Acest tip de motivație are rolul de a declanșa
motivația internă, după care acțiunea ei încetează.

Pentru a motiva elevii spre învățare, profesorii au la îndemâna câteva strategii:

 Stabilirea regulilor clasei împreună cu elevii. Regulile trebuie comunicate clar, încă de la
începutul anului școlar, ceea ce va duce la o responsabilizare a elevilor.

 Personalizarea clasei.

 Cunoașterea elevilor reprezintă un important element în procesul de motivare a


elevului spre învățare. Atenția acordată de profesor elevului demonstrează respectul
fată de elev.

 Implicarea activă a elevilor în activitățile instructiv-educative.

 Așteptările profesorului devin un factor de motivație. S-a demonstrat că elevii au tendința


de a se ridica la înălțimea așteptărilor profesorilor. Dacă se aşteaptă şi se solicită cât mai
mult de la elevi adesea se va şi obţine acest lucru.(Efectul Pygmalion)

 Stabilirea unei atmosfere pozitive, de empatie față de fiecare elev în parte.


 Rezolvarea situațiilor-problemă în cel mai scurt timp. Dacă profesorul este apropiat fizic
dar și psihic de elevul ce are un comportament deviant, face posibilă oprirea
comportamentului respectiv.

 Recompensarea şi întăririle pozitive faţă de oricare comportament sau activitate demnă


de luat în calcul a elevului, măreşte stima de sine a acestuia şi îl motivează să acţioneze la
fel şi pe viitor. Cea mai eficientă metodă de a recompensa elevii este lauda.

 Mediul clasei poate face diferenţa intre un elev motivat şi altul plictisit. Astfel o sală de
clasă atractivă şi plină de culoare este motivatoare faţă de o sală rece, plictisitoare,
anostă.

 Comunicarea influenţează direct motivaţia.Profesorul trebuie să convingă elevii că


materiile care trebuiesc studiate sunt importante şi interesante, că se referă la experienţe
şi situaţii in care sunt implicaţi direct.

S-ar putea să vă placă și