Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: : COLEGIUL TEHNIC „Mihai Bacescu” Falticeni Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire profesionala/Calificarea profesionala: Turism
Modulul: M6 – Stagiu de pregatire practica privind produsele turistice
Nr. de ore/an: L: 60
Clasa: a XII-a J
Profesor: MANOLE SIMONA
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423/18.03.2009 Avizat,
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172/30.01.2006 Şef catedră

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2021-2022

Nr. Nr. ore Săptămâna


Unitatea de Competenţe
crt Conţinuturi Obs.
competenţă specifice T LT IP T LT IP
.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. UC5 C1. Susţine prezentări 1.1. Publicul firmei de turism:
Comunicare de teme profesionale 1.1.1.Intern (constituit din propriul personal)
1.1.2. Extern (clienţii, marele public, agenţiile
de voiaj receptive, transportatorii, bancherii,
societăţile de asigurare, camerele de comerţ,
uniunile patronale, organismele puterii publice
UC21 Relaţii etc.)
publice şi de 1.2. Identificarea avantajelor relaţiilor publice, în 6 S7
protocol raport cu publicitatea: orientare pe termen lung, 6 S7
caracter obiectiv mai pronunţat, întărirea
încrederii reciproce etc.
1.3. Selectarea obiectivelor de marketing:
1.3.1. Informarea publicului
1.3.2. Consolidarea credibilităţii
1.3.3. Stimularea forţei de vânzare şi a
distribuitorilor
1.3.4. Menţinerea cheltuielilor promoţionale la
un nivel scăzut

C1. Susţine prezentări 2.1. Mijloace de informare pentru:


de teme profesionale 2.1.1. Publicul intern: 6 S16
C2. Identifică -scrisori de informare 6 S16
mijloacele de - adrese şi note externe
informare pe care se - rapoarte de gestiune
bazează relaţiile - jurnale interne şi reviste de presă,
publice - seminarii
C3. Elaborează - reuniuni şi conferinţe
documente pe teme - sărbători ale firmei
profesionale - manifestări cultural-sportive etc.

2.1.2. Publicul extern:


- vizite ale jurnaliştilor
- comunicatele şi conferinţele de presă
- recepţii
- jurnale S18
- reviste sau buletine de informare 6 S18
- zile ale porţilor deschise 6
- crearea de evenimente, reuniuni, conferinţe,
recepţii, sponsorizări etc.

2.2. Selectarea mijloacelor de informare pentru


o acţiune de PR:
2.2.1. În totalitate sau în diferite combinaţii
2.2.2. În funcţie de buget
2.2.3. În funcţie de public-ţintă
2.2.4. În funcţei de intervalul de timp avut la
dispoziţie
C4. Elaborează un 3. 1.Etapele elaborării unui program de relaţii
program de relaţii publice:
publice 3.1.1.Cercetarea
3.1.2. Acţiunea
3.1.3. Comunicarea
3.1.4. Evaluarea comunicării
S28
3.2. Alegerea mesajelor: 6 S28
3.2.1. Ştiri 6
3.2.2. Găzduirea de manifestări acedemice
importante
3.2.3. Invitarea unor conferenţiari celebrii
3.2.4. Licitaţii
3.2.5. Petreceri date în locuri neobişnuite
3.2.6. Serate de binefacere etc.

3.3. Evaluarea rezultatelor:


3.3.1. Număr de expuneri prezentate în cadrul S32
mijloacelor de informare 6 S32
3.3.2. Studierea schimbărilor survenite în 6
conştientizarea/cunoaşterea/atitudinea faţă de
produs
3.3.3. Impactul acţiunii de PR asupra vânzărilor
şi profitului
Recapitulare, Evaluare