Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES-VERBAL DE CONTROL ÎN FAZĂ DETERMINANTĂ

încheiat astăzi…………………….

Ca urmare a controlului efectuat la obiectivul ………….…………………………..………… situat în


str…………………………… nr……..… din localitatea….……….…………... jud……………ce se realizează în baza
autorizaţiei de construire nr. ……/…….……, emisă de Primarul/Preşedintele CJ ………………………… şi care se
execută pe baza proiectului nr.….........din…… elaborat de …………………………………………… verificat de:
Nr.crt Nume si prenume Atestat nr. Domeniile de atestare Pentru cerinţele

La faza determinantă: ……………………………….............................….....................................…............……………

în prezența executantului: …………………………….…………………………………………………..........................


reprezentat de:......................................................................................................................................................................
respectiv de responsabilul tehnic cu execuţia …………………………………………………………..............................
atestat cu nr …………………………. in domeniile …………………..
cu participarea beneficiarului/investitorului/consultanță/:...................................................................................................
reprezentat de : …………………………………..........................................................………………............................
a dirigintelui de șantier.................................................................................... autorizație nr.....................................
şi a proiectantului de specialitate :……………...........................................................................................................
reprezentat de: ….……………………….....................................................................................................................
În baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, a Procedurii privind controlul statului
in faze determinante ale execuţiei lucrărilor de construcţii aprobată prin Ordinul nr. 31/N/02.10.1995 a reglementarilor tehnice in vigoare, a
controlului efectuat asupra lucrărilor din teren şi a documentelor privind: calitatea materialelor şi a elementelor de construcţii, instalaţii puse în
operă ; calitatea lucrărilor ce devin ascunse ; calitatea lucrarilor constatate de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificărilor
efectuate în baza obligaţiilor legale şi contractuale.

Se constată că :
- SUNT ( NU SUNT ) asigurate condiţiile de continuare a execuţiei lucrărilor………………………………………………………..
- SUNT ( NU SUNT ) respectate detaliile de execuţie prevăzute în planşele: …….…………………………………………………
- SUNT ( NU SUNT ) respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare: ……………………………………………………..

MENŢIUNI SPECIALE : …………………………..………………………………………………......................


……………………………………………………………………………………………………………………….

În baza celor de mai sus, SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR
PROIECTANT: Proiectant specialitate:

EXECUTANT: Şef santier:

RTE:

CQ:

BENEFICIAR: Diriginte de şantier

S-ar putea să vă placă și