Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

4
Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului1 ____________________________
*Consimt la prelucrarea datelor cu
Ocupaţia/ caracter personal conform Directivei
Nr. Numele şi prenumele Gradul Data şi locul Prenumele Locul de muncă Date privind domiciliu (a se (UE) 2016/680 a Parlamentului
Profesia/
crt. (nume purtat anterior) de rudenie naşterii părinţilor (adresă/telefon) completa corect şi complet) European și al Consiliului și
Funcţia Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului

0 1 2 3 4 5 6 7 9
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
1 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
2 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
3 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
4 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
5 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
6 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..

Data _____________ Semnătura _____________________


______________________
1
În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului (menționându-se la rubrica „Gradul de rudenie”: candidat, tată, mamă, frate, soră, etc.).
* În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimțământul în rubrica destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor caracter
personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Anexa nr. 4
*Consimt la prelucrarea datelor cu
Ocupaţia/ caracter personal conform Directivei
Nr. Numele şi prenumele Gradul Data şi locul Prenumele Locul de muncă Date privind domiciliu (a se (UE) 2016/680 a Parlamentului
Profesia/
crt. (nume purtat anterior) de rudenie naşterii părinţilor (adresă/telefon) completa corect şi complet) European și al Consiliului și
Funcţia Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului

0 1 2 3 4 5 6 7 9
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
7 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
8 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
9 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
10 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
11 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..
___ . ___ . ___ localitatea……………………………..
 (zi)    (luna)    (an) tata ___________
12 ____________ str. ………………………….. nr. ……
localitatea
bl………  sc…….. et……… ap……..
____________ mama _________
*C.N.P. judeţ (sector) judeţ (sector) ……………….………..

Data _____________ Semnătura _____________________


______________________
1
În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului (menționându-se la rubrica „Gradul de rudenie”: candidat, tată, mamă, frate, soră, etc.).
* În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimțământul în rubrica destinată din tabel, candidatul va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor caracter
personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

S-ar putea să vă placă și