Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

3
Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului___________________________________________

 Locul de Consimt la
Gradul Ocupaţia Date privind domiciliu prelucrarea
Nr. Prenumele muncă datelor cu
Numele şi prenumele (numele purtat anterior) de Data şi locul naşterii  Profesia (a se completa
crt. părinţilor  (adresa/ caracter personal
rudenie Funcţia  corect şi complet)  Regulamentului
telefon) (UE ) 679/2016

0 1 2 3 4 5 6 7 8
_____ , _____ , _____ localitatea___________________
(zi) (luna) (an)
1 Tata _____________ str___________________nr____
candidat localitate bl_____sc_____et_____ap_____
  Mama ____________
CNP judeţ (sector) judeţ (sector)________________
*                                
_____ , _____ , _____ localitatea___________________
(zi) (luna) (an)
2 Tata _____________ str___________________nr____
localitate
bl_____sc_____et_____ap_____
  Mama ____________
CNP judeţ (sector) judeţ (sector)________________
*                                
_____ , _____ , _____ localitatea___________________
(zi) (luna) (an)
3 Tata _____________
str___________________nr____
localitate
bl_____sc_____et_____ap_____
  Mama ____________
CNP judeţ (sector) judeţ (sector)________________
*                            
_____ , _____ , _____
(zi) (luna) (an) localitatea___________________
4 Tata _____________ str___________________nr____
localitate
Mama ____________ bl_____sc_____et_____ap_____
  judeţ (sector)
CNP judeţ (sector)________________
*                                
_____ , _____ , _____
(zi) (luna) (an)
5 localitatea___________________
Tata _____________  
localitate str___________________nr____

judeţ (sector) Mama ____________ bl_____sc_____et_____ap_____


CNP
*   judeţ (sector)________________
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8
_____ , _____ , _____ localitatea___________________
(zi) (luna) (an)
6 Tata _____________ str___________________nr____
localitate
bl_____sc_____et_____ap_____
  Mama ____________
CNP judeţ (sector) judeţ (sector)________________
*                                
_____ , _____ , _____ localitatea___________________
(zi) (luna) (an)
7 Tata _____________
str___________________nr____
localitate
bl_____sc_____et_____ap_____
  Mama ____________
CNP judeţ (sector) judeţ (sector)________________
*                            
_____ , _____ , _____
(zi) (luna) (an) localitatea___________________
8 Tata _____________ str___________________nr____
localitate
Mama ____________ bl_____sc_____et_____ap_____
  judeţ (sector)
CNP judeţ (sector)________________
*                                
_____ , _____ , _____ localitatea___________________
(zi) (luna) (an)
9 Tata _____________ str___________________nr____
localitate bl_____sc_____et_____ap_____
  Mama ____________
CNP judeţ (sector) judeţ (sector)________________
*                                
_____ , _____ , _____ localitatea___________________
(zi) (luna) (an)
10 Tata _____________ str___________________nr____
localitate
bl_____sc_____et_____ap_____
  Mama ____________
CNP judeţ (sector) judeţ (sector)________________
*                                
Data _____________ Semnătura _____________________
___________________________________________________________
În tabel vor fi trecuţi, în ordine: CANDIDATUL , părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
* Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod e x p r e s c o n s i m ţ ă m â n t u l pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ,(semnătura) potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. . În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi da exprima consimțământul în rubrica destinată
din tabel, titularul /personalul M.A.I. va anexa a c o r d u l a c e s t o r a e x p r i m a t ÎN SCRIS cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

S-ar putea să vă placă și