Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


Examenul național de bacalaureat 2022
Proba E. c)
Matematică M_mate-info
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 7
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
• Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2i ( 3 − i ) − 6i = 6i − 2i 2 − 6i = 3p
= −2 ⋅ ( −1) = 2 2p
2. f ( −1) = 1 + m , f (1) = 1 − m , unde m este număr real 2p
1 + m = 1 − m , de unde obținem m = 0 3p
3. 3 x −3 2x
3 = 3 , de unde obținem 3x − 3 = 2 x 3p
x=3 2p
4. Mulțimea numerelor naturale de două cifre are 90 de elemente, deci sunt 90 de cazuri
2p
posibile
În mulțimea numerelor naturale de două cifre sunt 3 ⋅ 4 = 12 numere cu cifrele mai mici sau
12 2 3p
egale cu 3 , deci sunt 12 cazuri favorabile, de unde obținem p = =
90 15
5. B este mijlocul segmentului AC 3p
xC + 3 y +2
= 1 și C = −1 , de unde obținem xC = −1 și yC = −4 2p
2 2
6. π π π 1
sin = 1 , tg = 1 , sin = 3p
2 4 6 2
π  1
E   = 1 − 2 ⋅1 ⋅ = 1 − 1 = 0 2p
4 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 0 1 1 0 1 1
 
A ( 0 ) =  1 0 1   det ( A ( 0 ) ) = 1 0 1= 2p
1 1 0 1 1 0
 
= 0 +1+1− 0 − 0 − 0 = 2 3p
b) 1 0 1  x +1 2 − x 1
   
A (1) =  0 1 1   A (1) ⋅ A ( x ) =  2 − x x + 1 1  , pentru orice număr real x 3p
1 1 0  1 1 2 
  
 x −1 2 − x 1  2 0 0
   
A ( x − 1) =  2 − x x − 1 1   A (1) ⋅ A ( x ) − A ( x − 1) =  0 2 0  = 2 I 3 , pentru orice număr
 1 2p
 1 0  0 0 2
 
real x
c) A (1) ⋅ A (1) ⋅ A ( x ) = A (1) ⋅ ( A (1) ⋅ A ( x ) ) = A (1) ⋅ ( A ( x − 1) + 2I 3 ) = A ( x − 2 ) + 2 I3 + 2 A (1) ,
3p
pentru orice număr real x
A ( x − 2 ) + 2I3 + 2 A (1) = 3 A(1) + 2I3  A( x − 2) = A (1) , de unde obținem x − 2 = 1 , deci
2p
x=3

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 7


Barem de evaluare și notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
2.a) 1 ⋅ 3 (1 + 3)
1∗ 3 = = 3p
1⋅ 3 + 1
3⋅ 4
= =3 2p
4
b) x ⋅ 1 ⋅ ( x + 1) x ( x + 1)
x ∗1 = = = x , pentru orice x ∈ M 2p
x ⋅1 + 1 x +1
1 ⋅ x ⋅ (1 + x ) x ( x + 1)
1∗ x = = = x , pentru orice x ∈ M , deci e = 1 este elementul neutru al
1⋅ x + 1 x +1 3p
legii de compoziție „ ∗”
c) 1 1 m+n 1 1 mn ( m + n )
∗ = ; ⋅ (m ∗ n) = ⋅ , pentru orice numere naturale nenule m și n 3p
m n mn ( mn + 1) 16 16 mn + 1
m2 n2 = 16 și, cum m și n sunt numere naturale nenule, cu m ≤ n , obținem perechile (1,4) și
2p
( 2,2)
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a)
( 2 x − 3) e x − ( x 2 − 3x + 1) e x
f '( x ) = = 3p
( )
2
ex

− x2 + 5x − 4 ( x − 1)( 4 − x ) , x ∈ℝ
= x
= 2p
e ex
b) x 2 − 3x + 1 2x − 3 2
lim f ( x ) = lim x
=0 = lim x
= lim 3p
x →+∞ e x →+∞ e x →+∞ x →+∞ e x
Dreapta de ecuație y = 0 , adică axa Ox , este asimptota orizontală spre +∞ la graficul lui f 2p
c) f ' ( x ) = 0 ⇔ x = 1 sau x = 4 ; pentru orice x ∈ ( −∞,1) , f ' ( x ) < 0  f este strict
descrescătoare pe ( −∞,1) , pentru orice x ∈ (1,4 ) , f ' ( x ) > 0  f este strict crescătoare pe 3p
(1,4) și pentru orice x ∈ ( 4, +∞ ) , f ' ( x ) < 0  f este strict descrescătoare pe ( 4,+∞ )
5
Cum lim f ( x ) = +∞ , f ( 4 ) = < 1 și funcția f este continuă, obținem că ecuația
x →−∞ e4 2p
f ( x ) = n are soluție unică, pentru orice număr natural nenul n
2.a) 2
f ( x) 2
x2 2
 dx =  xdx =
2 0
= 3p
0 x2 + 4 0
4
= −0 =2 2p
2
b) 5 5 5
 ( x + 4) ' ( )
1 1 2
 f ( x ) dx = 2
x 2 + 4dx = x +4 x2 + 4 = 3p
0
2 0
3 0
1 19
= ( 27 − 8) = 2p
3 3
2 2
c) xn x n−2
In =  dx =  dx , pentru orice număr natural n , n ≥ 2
( )
2p
1 x2 x2 + 4 1 x2 + 4

I n+ 2 + 4 I n = 
2
(
x n−2 x 2 + 4 ) dx = xn−1 2 = 2n−1 −1 , deci
2n−1 − 1
=
3
, de unde obținem
1 x2 + 4 n −1 1 n −1 n −1 n −1 3p

2 n −1 = 4 , deci n = 3 , care convine

Probă scrisă la matematică M_mate-info Varianta 7


Barem de evaluare și notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică
Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică
Pagina 2 din 2