Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie

Examenul național de bacalaureat 2022


Proba E. c)
Matematică M_şt-nat
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 7
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. a + b 20 − 21 + 22 + 21
ma = = = 3p
2 2
42
= = 21 2p
2
2. f ( a ) = a − 1 , pentru orice număr real a 2p
g ( a ) = 3 − a  f ( a ) + g ( a ) = a − 1 + 3 − a = 2 , pentru orice număr real a 3p
3. 7 x − 6 = x2  x 2 − 7 x + 6 = 0 2p
x = 1 sau x = 6 , care convin 3p
4. Cifra unităților se poate alege în 2 moduri 2p
Pentru fiecare alegere a cifrei unităților, cifra zecilor se poate alege în câte 4 moduri, deci se
3p
pot forma 2 ⋅ 4 = 8 numere
5. M ( 3,3) 2p
OM = 3 2 , AM = 3 2 , de unde obținem că triunghiul AOM este isoscel 3p
6. Măsura unghiului ACB este egală cu 30° 2p
Dacă AD este înălțimea din vârful A a triunghiului ABC , atunci triunghiul ACD este
AC 3p
dreptunghic, cu unghiul ACD de 30° , de unde obținem AD = =2
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a)  1 −1  1 −1
A (1) =    det ( A (1) ) = = 1 ⋅ 2 − ( −1) ⋅ 1 = 3p
1 2  1 2
= 2 +1 = 3 2p
b)  1 1  1 −2   3 1  1 1
A ( −1) =   , A(2) =    A ( −1) ⋅ A ( 2 ) − A ( −1) =  − = 3p
 −1 0  2 3   −1 2   −1 0 
 2 0
=  = 2I2 2p
 0 2
c) 1 + x 2 x 2   x − x 2   1 + x + x 2 
A ( x ) ⋅ A ( − x ) + xA ( x ) = 
 −x 2
+
 
1   x x + x 
2 2
=
 
0
1 + x + x 
2 ( )
 = x2 + x +1 I2 ,
3p
 0
pentru orice număr real x
( x2 + x + 1) I 2 = 3I2 , de unde obținem x2 + x − 2 = 0 , deci x = −2 sau x = 1 2p
2.a) 1 2 = 4 (1 ⋅ 2 + 1) − 3 (1 + 2 ) = 3p
= 12 − 9 = 3 2p
b) a 3 = 9 a − 5 , deci 9a − 5 = 4 , de unde obținem a = 1 3p
a ( −a ) = 1 ( −1) = 4 ( −1 + 1) − 3 (1 − 1) = 0 2p
Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 7
Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie
c) x 1 = x +1, ( x 1) ( x − 1) = 4 x2 − 6 x , pentru orice număr real x 3p
 1 
4 x 2 − 6 x ≤ 4 , de unde obținem x ∈  − , 2  2p
 2 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) f '( x ) = 4x + 1 − 5 = 3p
x

= 4x + x − 5 =
2 ( x − 1)( 4 x + 5 ) , x ∈ 0, +∞
x x
( ) 2p
b)  1 3 
x2  2 + + 2 
f ( x ) + 5ln x 2x + x + 3
2
 x x 
lim = lim = lim = 3p
x →+∞ 3 − x − x2 x →+∞ 3 − x − x 2 x →+∞ 2  3 1 
x  2 − − 1
x x 
1 3
2+ +
x x2
= lim = −2 2p
x →+∞ 3 1
− −1
x2 x
c) f ' ( x ) = 0  x = 1 ; f ' ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ ( 0,1]  f este descrescătoare pe ( 0,1] și
f ' ( x ) ≥ 0 , pentru orice x ∈ [1, +∞ )  f este crescătoare pe [1, +∞ ) , deci f ( x ) ≥ f (1) , pentru 3p
orice x ∈ ( 0, +∞ )
f (1) = 6 , deci 2 x 2 + x + 3 − 5ln x ≥ 6 , de unde obținem 2 x 2 + x ≥ 3 + 5ln x , pentru orice
2p
x ∈ ( 0, +∞ )
2.a) 1
f ( x) 1  x2 1
 ex dx =  ( 3 − 2 x ) dx = 

3 x − 2 ⋅  = 3p
0 0  2 0
= 3 −1 = 2 2p
b) 2 2 2 2
 f ( x ) dx =  ( 3 − 2 x ) e dx = ( 3 − 2 x ) e x + 2e x =
x
3p
0 0 0 0
= −e2 − 3 + 2e2 − 2 = e2 − 5 2p

1 (3 − 2x) '
c) 1 1 1 1 1  
e3 x 1 1 1 1
 f 3 ( x) dx =  dx = −  dx = ⋅ = ⋅ 1 −  , pentru
a ( 3 − 2 x )3
a
2 a ( 3 − 2 x )3 4 ( 3 − 2 x )2 a 4  ( 3 − 2a )2 
  3p
orice a ∈ ( −∞,1)

1  1  2
⋅ 1 −  = și, cum a ∈ ( −∞,1) , obținem a = 0 2p
4  ( 3 − 2a )2  9
 

Probă scrisă la matematică M_şt-nat Varianta 7


Barem de evaluare şi de notare
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii
Pagina 2 din 2