Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul naţional de bacalaureat 2021


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.  3 1  3
2⋅2 − :  = 2⋅2 −  = 3p
 4 2  2
1
= 2⋅ =1 2p
2
2. f (1) = 3 2p
g (1) = −3 ⇒ f (1) + g (1) = 3 + ( −3) = 0 3p
3. 24 − x = 22 ⇔ 4 − x = 2 3p
x=2 2p
4. 30
⋅ 70 = 21 de lei 3p
100
Prețul după scumpire este 70 + 21 = 91 de lei 2p
5. AB = 4 , AC = 3 2p
BC = 5 , de unde obținem P∆ABC = AB + BC + AC = 12 3p
6. AC BC 2 4
= ⇔ =
sin B sin A sin B 1 3p
2
1
sin B = 2p
4
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 3 −2
det A = = 3 ⋅ 1 − ( −2 ) ⋅ 2 = 3p
2 1
= 3+ 4 = 7 2p
b)  4 −3   1 0   9 −6 
2B + I 2 = 2  + = = 3p
3 1  0 1 6 3 
 3 −2 
= 3  = 3A 2p
2 1 
c) A ⋅ X − B ⋅ X = I2 − X ⇔ ( A − B + I2 ) ⋅ X = I2 2p
0 1 −1  1 −1
Cum det ( A − B + I 2 ) = = 1 , obținem X = ( A − B + I 2 ) , deci X =   3p
−1 1 1 0 
2.a) 1 ∗ 3 = 3 − (1 − 3)( 3 − 3) = 3p
= 3−0 = 3 2p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educației
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

b) x ∗ 2 = 3 − ( x − 3)( 2 − 3) = 3 + x − 3 = x , pentru orice număr real x 2p


2 ∗ x = 3 − ( 2 − 3)( x − 3) = 3 + x − 3 = x , pentru orice număr real x , deci e = 2 este elementul
3p
neutru al legii de compoziție „ ∗ ”
c) x ∗ ( x + 6 ) = 3 − ( x − 3)( x + 3) , pentru orice număr real x 2p
3 − ( x − 3)( x + 3) ≥ 3 ⇔ ( x − 3)( x + 3) ≤ 0 , de unde obținem x ∈ [ −3,3] 3p
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1.a) 4
1
f ′( x) = − 2
−0=+ 3p
x x
−4 + x x − 4
= = 2 , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x2 x
b) f '( x) = 0 ⇔ x = 4 2p
f ' ( x ) ≤ 0 , pentru orice x ∈ ( 0,4] ⇒ f este descrescătoare pe ( 0,4] și f ' ( x ) ≥ 0 , pentru
3p
orice x ∈ [ 4, +∞ ) ⇒ f este crescătoare pe [ 4,+∞ )
c) f ( x)  4 ln x 5 
lim = lim  2 + − =0 3p
x →+∞ x x →+∞ x x x
4 
lim f ( x ) = lim  + ln x − 5  = +∞ , deci nu există asimptotă spre +∞ la graficul funcției f 2p
x →+∞ x →+∞  x 
2.a) 2 2

∫ ( f ( x) − e )
2
x
− 3 dx = ∫ 3x 2 dx = x3 = 3p
1 1 1
= 8 −1 = 7 2p
b) 1 1

∫ x ( f ( x ) − 3x ) dx = ∫ ( xe x + 3x ) dx = ( xe x − e x )
1 3x 2 1
2
+ = 3p
0 0 0 2 0
3 5
=1+ = 2p
2 2
c) a
1 1
a
1
f ' ( x ) = e x + 6 x ⇒ f ( x ) − f ' ( x ) = 3 ( x − 1) , deci
2
∫ f ( x ) − f ′( x)
dx = ∫
3 0 ( x − 1)2
dx =
0
3p
1 1 a 1  1 
=− ⋅ = − ⋅ + 1 , pentru orice a ∈ ( 0,1)
3 x −1 0 3  a −1 
1  1  1 1
− ⋅ + 1 = , de unde obținem a = , care convine 2p
3  a −1  6 3

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 2


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2