Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei și Cercetării

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


Examenul de bacalaureat naţional 2020
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 6
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.
( )
3 2 3 +1 − 3 = 2 3 ⋅ 3 + 3 − 3 = 3p
= 2⋅3 = 6 2p
2. a − 4a + 2 = 2 ⇔ a − 4a = 0
2 2 3p
a = 0 sau a = 4 2p
3. x −1 = 9 3p
x = 10 , care convine 2p
4. 10
x− ⋅ x = 180 , unde x este prețul inițial al obiectului 3p
100
x = 200 de lei 2p
5. AB = BC ⇒ CD este înălțime în ∆ABC , unde D ( 0,1) este mijlocul segmentului AB 3p
CD = 3 2p
6. 3 2
sin 60° = , cos 45° = 2p
2 2
3 2 3 2 1
3 ⋅ sin 60° − 2 ⋅ cos 45° = 3 ⋅ − 2⋅ = − = 3p
2 2 2 2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 1 3
det A = = 1⋅ 2 − 3 ⋅ 0 = 3p
0 2
= 2−0= 2 2p
b) 1 9
A⋅ A =   2p
0 4
 3 9 1 9  2 0 1 0
3A − A ⋅ A =  − =  = 2  = 2I 2 3p
 0 6  0 4  0 2 0 1
c)
 x − 1 3x   ( x − 1)2 9 x2 − 6x 
 , 5 A − I 2 = 
4 15 
xA − I 2 =   , ( xA − I 2 )( xA − I 2 ) =   3p
 0 2 x − 1  0 ( 2 x − 1) 
2
0 9 

Cum ( x − 1) = 4 , 9 x 2 − 6 x = 15 și ( 2 x − 1) = 9 , obținem x = −1
2 2
2p
2.a) 3 ( −1) = 32 + ( 3 + 1)( −1 + 1) + ( −1)2 = 3p
= 9 + 4 ⋅ 0 + 1 = 10 2p
b) x y = x + ( x + 1)( y + 1) + y =
2 2
2p
= y 2 + ( y + 1)( x + 1) + x 2 = y x , pentru orice numere reale x și y , deci legea de compoziție
3p
„ ” este comutativă

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

c) x 1 = x 2 + 2 ( x + 1) + 12 = x 2 + 2 x + 1 + 2 = 3p
= ( x + 1) + 2 ≥ 2 , pentru orice număr real x
2
2p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) f ' ( x ) = ( x − 1) 'ln x + ( x − 1)( ln x ) ' = 3p
1 1
= ln x + ( x − 1) ⋅ = 1 − + ln x , x ∈ ( 0, +∞ ) 2p
x x
b) f (1) = 0 , f ' (1) = 0 2p
Ecuația tangentei este y − f (1) = f ' (1)( x − 1) , adică y = 0 3p
c) 1
x ∈ ( 0,1] ⇒ ln x ≤ 0 și 1 − ≤0 3p
x
f ′ ( x ) ≤ 0 , pentru orice număr real x ∈ ( 0,1] , deci f este descrescătoare pe ( 0,1] 2p
2.a) 1 1  x3 x 2 1
∫ x (
2
+ 1 )
f ( x ) dx = ∫ x 2
+(1 + x − 2 dx =  )
 3
+
2
− x  = 3p
0 0   0
1 1 1
= + −1 = − 2p
3 2 6
b) x x

F ( x ) = ∫ f ( t ) dt = ∫  1 + 2
t
− 2
2 
t +1 t +1
 1
( ) x
 dt =  t + 2 ln t + 1 − 2arctg t  =

2
0
3p
0 0
1
( )
= x + ln x 2 + 1 − 2arctg x , x ∈ ℝ
2
2p
c) 1 2x
f ( x) + f   = 2 , pentru orice număr real x , x ≠ 0 2p
 x  x +1
2 2
( )
  1  2x 2 5
∫  f ( x ) + f   dx = ∫ dx = ln x 2
+ 1 = ln 3p
1 x +1
2
1  
x 1 2

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și