Sunteți pe pagina 1din 17

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”
Titlul proiectului: ” ETIC – Cariere de Impact Social, program de consiliere profesională și practică studențească”
Contract nr. POSDRU/161/2.1/G/138622
Beneficiar: Fundaţia AGORA Oradea
Partener 1: SC eDAVA INNOVATION SRL
Partener 2: SC CONSULT PLUS SRL

DOSAR (CAIET) DE PRACTICĂ


SPECIALIZAREA MEDICINĂ
Continut caiet/dosar practică

1. Fişa de identificare a studentului

2. Adeverinţa de desfăşurare a stagiului de practică

3. Raportul expertului coordonator de practică privind desfăşurarea stagiului de practică

4. Fişa de observaţie/evaluare a studentului în instituţia partener

5. Raportul studentului cu privire la desfăşurarea stagiului de practică.

6. Anexe raportul studentului:

o documente/acte procedurale întocmite – model

o un referat scris de maxim 10 pagini.


INTRODUCERE

DOSARUL DE PRACTICA reprezinta un ghid în vederea acumulării de cunoştinţe


practice utile studentului la medicina.
Acest caiet este un instrument de lucru care să însoţească studentul pe parcursul stagiilor
practice.
Structura: date teoretice de bază şi manopere practice.
Studentul trebuie sa completeze daca a văzut si a efectuat manoperele impuse.
Pe parcursul stagiului solicitati ajutorul indrumatorului, care va ajuta studenţii în
dificultate şi, ţinand cont de etica şi deontologia medicală, conform codului de conduită şi de
legislaţia în vigoare, va demonstra sau va pune studentul sa fectueze manoperele deficitare.

Scopul și obiective profesionale ale stagiului de practică pe domeniul medicină

Scopul stagiului de practică este insusirea de catre student a notiunilor teoretice si practice privind
tehnicile şi mijloacele kinetice utilizate în profilaxie sau recuperarea medicala în afectiunile aparatului
locomotor (posttraumatice, reumatismale, neurologice).

Obiective profesionale
C1. Identificarea, in conditii de eficienta si eficacitate, a nevoilor de ingrijiri generale de
sanatate. Cunoasterea, intelegerea conceptelor, teoriilor, metodelor de baza ale
domeniului balneofizioterapie, utilizarea lor adecvata in comunicarea profesionala.
Competente
transversale
C2. Acordarea de ingrijiri generale de sanatate. Utilizarea cunostintelor de baza pentru
CT. 1 Capacitatea
explicarea de a executa
si interpretarea toate tipuri
unor variate sarcinile asumate, in
de concepte, conditii
situatii, de autonomie
procese, proiecte
restrinsa domeniului
asociate si asistenta calificata.
balneofiziokitetoterapiei.

CT.
C3. 2Administrarea
Capacitatea demedicamentelor
organizare, conducere sau prescriptiilor
conform de lucru şi de medicale.
comunicareAplicarea
in cadrul unor
unei
echipe multidisciplinare
principii si distribuirea
si metode de baza de sarcini
pentru rezolvarea depentru nivelurile subordonate.
probleme/situatii Relatii
bine definite,tipice
adecvate cu asistentei
domeniului pacientii si ceilalti membrii
medicale, ai echipei
in conditii de tratament.
de asistenta calificata.

CT. Efectuarea
C4. 3 Capacitatededeactivitati
insusirede
a cunostiintelor noi si dezvoltare
profilaxie si educatie profesionala
pentru sanatate. continua
Utilizarea prin
adecvata
folosirea
de criteriiresurselor
si metodeproprii si utilizarea
standard capacitatilor
de evaluare, de comunicare
pentru a aprecia calitatea,verbale si si
meritele in limitele
scris in
cel
unorputin o limba
procese, de circulatie
programe, metode internationala.
si teorii. Capacitatea de a utiliza tehnici de baza IT,
abilitatea de a comunica in echipa, cu pacientii si apartinatorii acestora
C5. Organizarea si furnizarea de servicii de formare profesionala. Elaborarea de
proiecte profesionale, cu utilizarea unor principii si metode consacrate in domeniu.

C6. Desfasurarea activitatilor de cercetare in domeniul ingrijirilor generale de sanatate.


Identifica, aplica si instruieste pacientul pentru realizarea tratamentelor si altor metode
de tratament

Obiective stagiu de practică Chirurgie

TRAUMATISMELE TORACICE

Traumatismele toracice reprezintă afectarea toracelui consecutive acţiunii unui agent extern violent.
Cauza : accident de circulaţie, de muncă sau a unei agresiuni.
Clinic:prezintă dureri toracice şi dispnee.
Grad de urgenţă

cod roşu pentru plăgile penetrante cu torace deschis şi traumatopnee, voletul costal mobil sau toracele
moale, rupturi traheo – bronşice, leziuni de cord sau vase mari

Mesaje de ajutor
La urgenţă cu cod roşu se solicită mijloc de transport specializat în resuscitare cardio – pulmonară.

Prim ajutor
În plăgile penetrante cu torace deschis primul ajutor constă în închiderea prin orice mijloc a toracelui
(pansamente ocluzive impermeabile, folie de polietilenă sau acoperirea cu palma).

Transportul traumatizatului toracic
La urgenţă cod roşu transportul trebuie efectuat cu un mijloc specializat în resuscitare cardio –
pulmonară. Pentru traumatismele toracice evaluate ca medii sau uşoare mijloacele de transport nu
necesită dotare specială.

Explorări diagnostice de urgenţă: Radiografia toracică şi pulmonară poate identifica leziunile.
Ultrasonografia este obligatorie la bolnavii cu traumatisme ale toracelui inferior, putând evidenţia leziuni
viscerale abdominale şi, în poziţie declivă, colecţii pleurale sau pericardice greu de identificat pe
radiografii effectuate în decubit.

Locul medicului de familie : Asigură tentativa de stabilizare a traumatizaţilor cu leziuni de cod roşu;
Iniţiază resuscitarea cardio – respiratory, Asigură abordul venos.
Atentie:
-traumatisme cutanate închise şi deschise
-plăgile penetrante cu torace deschis
-voletul costal mobil
-pneumotoracele sufocant

TRAUMATISMELE ABDOMINALE
Traumatismele abdominale reprezintă afectarea abdomenului în urma acţiunii unui agent extern violent.
Cauza: accident de circulaţie, de muncă sau a unei agresiuni.
Clinic: prezintă dureri abdominale şi stare de şoc.
Important: cointeresarea abdominală este probabilă aparitia fracturilor.
Traumatismele abdominale sunt responsabile de aproximativ 10% din decesele traumatice.
Implicarea izolată a abdomenului este rară, de regulă survenind în cadrul politraumatismelor.

Grad de urgenţă
Mesaje de ajutor
La urgenţă cu cod zero se solicită mijloc de transport specializat în resuscitare cardio - pulmonară.

Prim ajutor

asigurarea unui abord venos cu recoltarea grupului sangvin în eventualitatea administrării de soluţii
macromoleculare

sondă de aspiraţie nazo - gastrică.

Transportul traumatizatului abdominal
La urgenţă cod zero transportul trebuie asigurat cu un mijloc specializat în resuscitare cardio –
pulmonară. Pentru traumatismele evaluate ca medii sau uşoare mijloacele de transport nu necesită dotare
specială.

Explorări diagnostice în urgenţă: Puncţia abdominală şi, eventual, ecografia, pot fi utilizate.
La bolnavul stabil radiografia toracică şi abdominală este necesară. Ecografia abdominală poate pune în
evidenţă colecţii intraperitoneale. Tomografia computerizată poate fi utilă dacă ecografia nu este
relevantă.
Locul medicului de familie: Evaluează cât mai rapid posibil gradul de urgenţă.
Asigură tentativa de stabilizare a traumatizaţilor cu leziuni de cod zero; Iniţiază resuscitarea cardio –
respiratory. Asigură abordul venos.

Obiective stagiu de practică Medicină Internă

CARDIOLOGIE 24 ore ( ore x săptămîni)

1. Tehnica înregistrării electrocardiogramei 3 ore


2. Recunoaşterea principalelor sindroame ECG. Prezentări de electrocardiograme 3 ore
3. Măsurarea tensiunii arteriale şi interpretare 3 ore
4. Puncţia venoasă si arterială. tehnică 3 ore
5. Tehnica administrării principalelor medicamente din patologia cardiovasculară 3 ore
6. Tehnica recoltării hemoculturii pe medii uzuale şi speciale; interpretare 3 ore
7. Resuscitarea cardiorespiratorie 6 ore

PNEUMOLOGIE 18 ore (3 ore x 6)


1. Oxigenoterapia: indicaţii, mod de administrare. 3 ore
2. Tehnica administrării bronhodilatatoarelor 3 ore
3. Activitatea asistentei medicale pentru pregătirea puncţiei pleurale: indicaţii, tehnică,
accidente,incidente 3 ore
4. Tehnica recoltării exsudatului faringian 3 ore
5. Recoltarea sputei tehnică 3 ore
6.Tehnica administrării principalelor medicamente utilizate în patologia respiratorie şi efectele secundare
ale acestora 3 ore

Recunoaşterea urgenţelor medicale şi a criteriilor de gravitate ale acestora:


 criza de astm bronşic şi starea de rău astmatic;
 embolia pulmonară;
 pneumotoraxul;
 pneumonia şi bronhopneumonia;
 pleurezia marii cavităţi pleurale;
 criza hipertensivă;
 criza anginoasă şi infarctul miocardic acut;
 edemul pulmonar acut
Recunoaşterea semnelor clinice şi a criteriilor de gravitate în insuficienţa circulatorie periferică
Recunoaşterea semnelor clinice ale trombozei venoase profunde
Abilitatea de a lua decizii rapide şi eficiente în ceea ce priveşte manevrele de urgenţă;
Cunoaşterea modalităţilor de administrare a medicamentelor şi efectele secundare. Pregătirea
pacienţilor şi instrumentarului pentru diferite explorări sau manevre (punctie pleurală, pericardică)
Cunoaşterea parametrilor de supraveghere a evoluţiei bolnavului şi a semnificaţiei acestora:
temperatură, puls, TA, respiraţie, diureză etc.

Obiective stagiu de practică BFK

An I BFK

1. Măsurarea unghiurilor articulare ale articulaţiilor umărului şi cotului.

2. Măsurarea unghiurilor articulare ale articulaţiilor pumnului şi articulaţiilor mici ale scheletului
palmar.
3. Măsurarea unghiurilor articulare ale articulaţiei şoldului.
4. Măsurarea unghiurilor articulare ale articulaţiei genunchiului, gleznei şi piciorului.
5. Testarea coloanei cervicale, dorsale şi lombo-sacrate.
6. Testarea forţei musculare a musculaturii membrului superior şi inferior.
7. Testarea forţei musculare a musculaturii trunchiului şi abdomenului.
8. Prezentarea procedurilor de hidrotermoterapie (hidrokinetoterapie, duş subacval)
9. Prezentarea procedurilor de balneoclimatoterapie (climatoterapia, crenoterapie, băile
carbogazoase)
10. Termoterapia şi crioterapia (Parafină, Nămol, masaj cu gheaţă)
11. Aplicarea curenţilor de joasă şi medie frecvenţă.
12. Aplicarea curenţilor de înaltă frecvenţă. Câmpurilor electromagnetice. Curentul Galvanic.
13. Kinetoprofilaxie. Antrenarea la efort.

Electroterapie
a. Modalităţi de aplicare curent continuu.
b. Modalităţi de aplicare curent de joasa frecventa.
c. Modalităţi de aplicare a curenţilor de medie frecvenţă. Aplicarea curenţilor interferenţiali.
2. Formule de prescriere
a. Tehnici de aplicare a curenţilor de medie frecvenţă. Formule de prescriere
b. Aplicaţii practice ale curenţilor continui, de joasă şi medie frecvenţă. Recapitularea
noţiunilor
c. teoretice şi practice dobândite
d. Terapia cu curenţi de înaltă frecvenţă. Modalităţi de aplicare ale undelor scurte.
3. Formule de prescriere
a. Tehnica şi metodologia terapiei cu unde scurte. Formule de prescriere
b. Terapia cu curenţi de înaltă frecvenţă. Modalităţi de aplicare ale undelor scurte în ritm
pulsatil.
4. Formule de prescriere
a. Terapia cu curenţi de înaltă frecvenţă. Modalităţi de aplicare ale undelor ultrascurte.
5. Formule de prescriere
b. Aplicaţii practice ale curenţilor continui, de joasă,, medie frecvenţă si inalta frecventa.
Recapitularea noţiunilor teoretice şi practice dobândite
c. Terapia cu ultrasunete. Aplicaţie practică. Formule de prescriere
d. Terapia cu ultrasunete. Aplicaţie practică. Formule de prescriere
e. Magnetoterapie. Aplicaţie practică. Formule de prescriere
f. Electroanalgezie si electrostimulare. Aplicatii practice
g. Laserterapia . Aplicaţie practică. Formule de prescriere
h. Laserterapia . Aplicaţie practică. Formule de prescriere

An II Bfk

1. Aplicaţie practică a tehnicilor anakinetice: imobilizarea, posturarea


2. Aplicaţie practică a tehnicilor de mobilizare pasivă
3. Aplicaţie practică a tehnicilor de mobilizare activă
4. Aplicaţie practică a tehnicilor kinetice statice
5. Aplicaţie practică: bazele procedurale, posturi în neurologie
6. Programe kinetice in patologia cardio-vasculara
7. Programe kinetice in patologia respiratorie

An III BFK

Master MAAL

Obiectiv
Aplicarea noţiunilor însuşite pe parcursul anilor de studii, referitoare la tehnicile de masaj,
kinetoterapie, terapie ocupaţională şi aplicarea lor practică în afecţiunile aparatului locomotor de cauză
reumatismală, neurologică, posttraumatică, pediatrică, patologia vârstnicului.

Studentii de la BFK trebuie sa devina, in urma insusirii notiunilor teoretice si practice, parte activa
a echipei de recuperare, care acorda ingrijiri si evalueaza rezultatele procesului de ingrijire

1. Exersarea procedeelor principale şi ajutătoare de masaj. Exersarea masajului regional şi


segmentar.
2. Masajul pielii. Masajul ţesuturilor conjunctive. Masajul aparatului locomotor.
3. Tehnici speciale de masaj destinate structurilor aparatului locomotor (Vogler, Cyriax)
4. Prezentarea practică a tehnicilor de kinetoterapie de relaxare, ameliorarea mobilităţii articulare şi
forţei musculare.
5. Tehnici de kinetoterapie de ameliorare a posturii, aliniamentului trunchiului, stabilităţii,
coordonării, echilibrului şi a mersului.
6. Tehnici de kinetoterapie pentru ameliorarea rezistenţei la efort şi a respiraţiei.
7. Prezentarea practică a metodelor de terapie ocupaţională, ergoterapie, ortezare, protezare
8. Prezentări practice de cazuri clinice, obiective şi metode de recuperare în afecţiuni reumatismale.
9. Prezentări practice de cazuri clinice, obiective şi metode de recuperare în afecţiuni posttraumatice.
10. Prezentări practice de cazuri clinice, obiective şi metode de recuperare în afecţiuni neurologice.
11. Prezentări practice de cazuri clinice, obiective şi metode de recuperare în patologia pediatrică.
12. Prezentări practice de cazuri clinice, obiective şi metode de recuperare în patologia vârstnicului.
13. Prezentarea procedurilor de hidrotermoterapie (hidrokinetoterapie, duş subacval)
14. Prezentarea procedurilor de balneoclimatoterapie (climatoterapia, crenoterapie, băile
carbogazoase)
15. Termoterapia şi crioterapia (Parafină, Nămol, masaj cu gheaţă)
16. Kinetoprofilaxie. Antrenarea la efort.

Obiective stagiu de practică AMG

1. Sarcinile de serviciu ale nursei.


2.Definirea stării de sănătate şi de boală. Îngrijiri de sănătate. tipuri de îngrijire Principii de bază.
Standarde de practică. Definitia si istoricul nursingului.

3. Locul de muncă al nursei.


4. Circuitele funcţionale în unităţile sanitare.
5. Regulamentul de ordine interioară în sectorul sanitar.
6. Odihna pasivă; patul bolnavului.
7. Poziţiile şi mişcările bolnavului la pat.
8. Îngrijirile bolnavului la pat.
9. Metode de dezinfecţie şi dezinsecţie.
10. Asepsia şi antisepsia. Metode de sterilizare.
11. Transportul bolnavilor; indicaţii şi modalităţi.
12. Examen obiectiv pe aparate şi sisteme
13. Examen obiectiv pe aparate şi sisteme
14. Supravegherea bolnavului; foaia de observaţie şi foaia de temperatură (de monitorizare).
15. F.O.- respiraţie. Exerciţii respiratorii. Spirometria. Tehnici de menţinere a căilor respiratorii libere.
Oxigenoterapia.
16. F.O.- circulaţie. Măsurarea tensiunii arteriale. Efectuarea ECG. Oscilometria. Teste de provocare
ischemică.
17. Resuscitarea cardio - respiratorie.
18. Îngrijiri generale privind nevoia de a mânca şi a bea. Alimentaţia bolnavului: principii generale.
19. Regimuri alimentare. Rehidratarea organismului
Îngrijiri generale pentru nevoia de a elimina

Regimuri alimentare. Rehidratarea organismului

Îngrijiri generale pentru nevoia de a elimina

1. F.O. – eliminare. Monitorizare diureză, scaune, vărsături, expectoraţie. Intervenţii pentru


mobilizarea secreţiilor traheo-bronşice.
2. F.O. – monitorizarea temperaturii. Îngrijiri generale pentru menţinerea temperaturii adecvate.
3. Îngrijiri generale privind mişcarea.
4. Îngrijiri generale privind asigurarea condiţiilor de somn şi odihnă.
5. Îngrijiri generale privind igiena personală.
6. Îngrijiri generale privind îmbrăcarea bolnavilor. Cum se asigură o lenjerie şi îmbrăcăminte
adecvate.
7. Tehnici de comunicare.
8. Îngrijiri generale pentru nevoia de a evita pericolele.
11.Îngrijiri generale pentru nevoia de a acţiona conform propriilor valori.

12. Îngrijiri generale pentru nevoia de a fi util.


13. Îngrijiri generale pentru nevoia de a se recrea şi a învăţa pentru a păstra sănătatea
14. Administrarea medicamentelor; date generale; reguli.
15. Căile de administrare a medicamentelor.
16. Tehnicile de administrare a unor anumite categorii de medicamente.
17. Supravegherea bolnavilor sub tratament medicamentos
18. Tehnica tratamentului prin aplicaţii calde şi reci.
19. Puncţiile.
20. Tubajele: indicaţii, tipuri, metodă şi material.
Sondajele: tipuri, indicaţii, material şi metodă.

1. Transfuzia de sânge – principii generale.


2. Tehnica transfuziei. Accidente şi incidente la efectuarea transfuziei.
3. Accidente transfuzionale şi posttransfuzionale. Evaluarea cunoştinţelor.
4. Utilizarea energiei electrice în terapeutică.
5. Gimnastica terapeutică. Masajul.
6. Noţiuni generale despre îngrijirea plăgilor.
7. Recapitularea şi verificarea noţiunilor predate.
8. Recoltarea produselor pentru determinări de laborator: noţiuni generale.
9. Tehnica pentru recoltările uzuale.
10. Tehnicile de recoltare pe secţiile cu specific aparte.
11. Participarea la sondaje, spalaturi, clisme.

12.Pregătirea bolnavului pentru investigaţii digestive.

13.Pregătirea bolnavului pentru investigaţii respiratorii.

14.Pregătirea bolnavului pentru investigaţii cardiologice.

15.Pregatirea bolnavului pentru investigatii reumatologice si hematologice

16.Pregatirea si participarea la punctii.

17.Alimentaţia bolnavului; recapitularea şi verificarea noţiunilor predate.

18.Supravegherea bolnavului; recapitularea şi verificarea noţiunilor predate.

19. Exerciţii practice privind procesul nursing.

20.Recapitulare generala
FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Nume şi prenume:

Programul de studiu:

Anul:
ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ

Prin prezenta se adeverește că studentul/studenta …………………………………………………


…………………………………….din cadrul Facultății …………………………………., Universitatea
…………………………, Specializarea…………………………………………., a efectuat un număr de
…………….ore/ aferente a 2 săptămâni de practică (respectiv din data de ……………până în data
de……………..ore, în instituția/departamentul………………………………..……………………………
…………………………………………………………………….sub supravegherea tutorelui de practică
…………………………………………………. .
Observații ale activității de
practică………………………………………………………………………………………………………
………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………....
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...….
…………………………….

Semnătura

Ștampila

Data
Raportul expertului de practică

privind desfăşurarea stagiului de practică

Definirea competenţelor dobândite pe perioada stagiului de practică:


Nr.crt. Competenţa Modulul de Locul de Activităţi Observaţii
pregătire practică planificate

Ștampilă

Semnătura expert coordonator


Fişa de observaţie/evaluare a studentului în instituţia partener

Nume şi prenume student:…………………………………………………………………………

Criteriul Conţinutul criteriului FB B S I

1.Iniţiativă şi creativitate în ce măsură studentul a contribuit cu


idei la îmbunătăţirea activităţii sale
sau a celorlalţi 3 2 1 0
2.Relaţiile personale ale în ce măsură studentul a stabilit
stagiarului în organizaţie relaţii pozitive cu cei cu care a lucrat
3 2 1 0

3.Punctualitate, disciplină în ce măsură studentul a respectat


programul de lucru, a fost disciplinat
3 2 1 0
4.Motivare în ce măsură studentul a dovedit
interes, entuziasm şi dinamism pe tot
parcursul stagiului 3 2 1 0
5.Calitatea muncii, în ce măsură studentul a efectuat, fără
Responsabilitate în rezolvarea erori, activităţile atribuite pe parcursul
sarcinilor stagiului, a dovedit responsabilitate în 3 2 1 0
rezolvarea sarcinilor
6.Comportament general, în ce măsură studentul a avut o ţinută
respectarea Regulamentului de corectă şi a manifestat un
ordine interioară comportament adecvat, a respectat 3 2 1 0
Regulamentul de ordine interioară
Total

FB – foarte bine
B – bine
S – satisfăcător
I – insuficient

Ștampilă , Semnătura tutore


RAPORTUL STUDENTULUI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA STAGIULUI DE
PRACTICĂ/SPECIALIZARE

( max 10 pagini)

…………………………………………

Nume şi prenume ………………………..

Semnătură
ANEXE LA RAPORTUL STUDENTULUI

1. Documente/acte procedurale întocmite