Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi........................... la clasa................în cadrul prelucrării normelor de


protecţie a muncii la orele de educaţie fizică şi sport, în cadrul desfăşurării
activităţilor în condiţii normale, al preîntâmpinării accidentelor şi evitarea
deteriorării bazei materiale în sala de sport şi anexele sale, stabilesc următoarele:

 La începutul fiecărui an şcolar, pentru a participa la orele de educaţie fizică


şi sport elevii sunt obligaţi să prezinte avizul medical (CLINIC SĂNĂTOS,
APT PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ÎN ANUL
ŞCOLAR........................) sau cabinetul medical individual (conform art.
54,55 din Legea 69/2000); termen 14 zile !!!
 Elevii scutiţi total sau parţial de efort fizic sunt obligaţi să fie prezenţi la
oră, profesorul repartizându-le efectuarea unor teme cu caracter teoretic şi
/sau organizatoric din domeniu;
 În vestiare şi sala de sport au acces numai elevii care au oră de educaţie
fizică cuprinsă în orar, au antrenament, au competiţii planificate şi conduse
de un profesor al catedrei;
 Participarea la ore se va face doar în echipament sportiv corespunzător
sezonului şi condiţiilor atmosferice; în sala de sport intrarea se va face doar
cu încălţăminte de sport cu talpa curată;
 Intrarea în sala de sport cu telefoane mobile, aparate foto, gumă de mestecat,
produse alimentare sau băuturi de orice natură este strict interzisă!!!
 Se interzice participarea elevilor la lecţie cu ceasuri la mână, inele, brăţări
sau lănţişoare metalice, piercinguri, cercei lungi (la fete) sau având în
buzunare obiecte care ar putea să vă pericliteze sănătatea sau integritatea
corporală (ac de siguranţă, compas, alte obiecte ascuţite sau tăioase, etc.);
 Intrarea în sala de sport fără acordul profesorului este strict interzisă!!!
 Accesul în sala de sport în afara orelor din program precum şi deranjarea
lecţiei în curs de desfăşurare se consideră un act de indisciplină şi va fi adus
la cunostinţa conducerii unităţii;
 În pauza care precede ora de educaţie fizică elevii se vor deplasa la vestiare;
 După ce s-a sunat de intrare, elevii trebuie să fie pregătiţi (echipaţi) pentru
începerea orei;
 Elevii nu vor fi învoiţi de la oră!!!

1
 Elevilor li se solicită punctualitate (cei intârziaţi vor fi consemnaţi absenţi) şi
comportament civilizat!!!
 Utilizarea în timpul pauzelor sau a lecţiei, a materialelor şi instalaţiilor
sportive fără permisiunea profesorului este strict interzisă!!!
 Ori de câte ori prezentaţi probleme de sănătate, indiferent de natură sau
gravitate, se va anunţa profesorul;
 Nu executaţi altceva decât ce vi se cere!!!
 Se va executa doar ce vi se solicită : NU în plus, NU altfel, NU altceva,
NU în altă parte!
 Mare atenţie la modul de deplasare: păstraţi distanţa dintre voi, uitaţi-vă
unde şi cum călcaţi ( mai ales în situaţia când pe teren / sala lucrează 2
clase);
 Permanent verificaţi-vă ţinuta: sireturile, în primul rând;
 Elevii nu au acces la instalaţiile electrice ( prize, întrerupătoare,tablou
electric) fără acordul cadrului didactic!!!
 Se solicită elevilor să aducă la cunostinţă imediat profesorului orice
stricăciune apărută în sala de sport sau deterioararea a materialelor sportive;
 Pentru deteriorări provocate în mod voit sau prin nerespectarea modului de
utilizare, pentru pierdere de material sportiv răspunderea va reveni celui în
cauză sau clasei întregi;
 Elevii au obligaţia să consulte avizierul sportiv.

NERESPECTAREA REGULAMENTULUI DE
UTILIZARE A SĂLII DE SPORT ŞI NORMELOR DE
PROTECŢIE A MUNCII MENŢIONATE ÎN ACEST
PROCES, ABSOLVĂ DE RĂSPUNDERE ŞI ACUZAŢIE
PROFESORUL, SINGURUL RESPONSABIL FIIND
ELEVUL!!!

S-ar putea să vă placă și