Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSUL INSTALATIILOR

CAZANE DIN OTEL - TIP “CONFORT”


Model K

Examinare CS de tip : 066E-453

MANUALUL TEHNIC

Revizia nr. 1 / 2005


1
CUPRINSUL MANUALULUI TEHNIC

1. Cuprinsul
2. Parametrii principali
3. Date cu privire la supapele de siguranta
4. Memoriu tehnic si instructiuni
5. Schema electrica a cutiei de automatizare
6. Certificate de calitate
7. Desenul de ansamblu al cazanului
8. Concluzii

2
2. PARAMETRII PRINCIPALI
2.1. DIMENSIUNILE DE GABARIT SI RACORDURILE DE LEGATURA
Tabel 1

CARACTERISTICI UM K90 K100 K125 K150 K175 K225 K250 K300 K350 K400 K450
A Inaltimea mm 780 780 920 920 993 993 993 1150 1150 1330 1330
B Latimea mm 710 710 850 850 923 923 923 1080 1080 1260 1260
C Lungimea totala mm 1145 1145 1395 1395 1500 1490 1490 1825 1825 2100 2100
D Inaltime peste flansa mm 890 890 1030 1030 1105 1105 1105 1345 1345 1522 1522
Inaltimea axului gurii
E mm 551.5 551.5 666.5 666.5 734.5 734.5 734.5 847.5 847.5 767.5 767.5
de explozie
Diametrul gurii de
F mm 200 200 200 200 250 250 250 290 290 350 350
explozie
Lungimea intre
G mm 995 995 1254 1254 1344 1344 1344 1655 1655 1931 1931
capacul fata si spate
Lungimea de la
H capacul fata la axul mm 406 406 395 395 444 444 444 590 590 765 765
racordului de tur
Diametrul flanselor
I mm 65 65 65 65 65 65 65 80 80 100 100
tur/retur PN16 Dn **
Racord la vasul de
J toli 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2” 2” 2” 2”
expansiune tur
Racord la vasul de
K toli 1” 1” 1” 1” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½”
expansiune retur
Racordul de golire al
L toli ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾”
cazanului
Inaltimea axului
M mm 164 164 185 185 198 198 198 210 210 214 214
racordului de retur
Distanta de la usa fata
N mm - - - - - - - - - - -
de racordul de retur
Masa cazanului fara
W kg 310 315 420 425 540 545 550 895 900 1340 1340
apa

CARACTERISTICI UM K500 K600 K700 K800 K900 K1000 K1250 K1500 K1750 K2000
A Inaltimea mm 1330 1330 1520 1520 1520 1520 1675 1675 1875 1875
B Latimea mm 1260 1260 1450 1450 1450 1450 1550 1550 1750 1750
C Lungimea totala mm 2100 2100 2450 2450 2450 2450 2840 3175 3140 3375
D Inaltime peste flansa mm 1522 1522 1710 1710 1710 1710 1850 1850 2096 2096
Inaltimea axului gurii
E mm 767.5 767.5 1045 1045 1045 1045 1181 1181 1332 1332
de explozie
Diametrul gurii de
F mm 350 350 445 445 445 445 450 450 500 500
explozie
Lungimea intre
G mm 1931 1931 2236 2236 2236 2236 2680 3025 2980 3215
capacul fata si spate
Lungimea de la
H capacul fata la axul mm 765 765 755 755 755 755 750 750 815 815
racordului de tur
Diametrul flanselor
I mm 100 100 125 125 125 125 150 150 200 200
tur/retur PN16 Dn **
Legatura la vasul de
J toli 2” 2” 2 ½” 2 ½” 2 ½” 2 ½” 3” 3” 3” 3”
expansiune tur
Legatura la vasul de
K toli 1 ½” 1 ½” 2” 2” 2” 2” 2 ½” 2 ½” 2 ½” 2 ½”
expansiune retur
Racordul de golire al
L toli ¾” ¾” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 1”
cazanului
Inaltimea axului
M mm 214 214 231 231 231 231 - - - -
racordului de retur
Distanta de la usa fata
N mm - - - - - - 2035 2970 2320 2555
de racordul de retur
Masa cazanului fara
W kg 1375 1375 1930 1930 1975 1975 2915 3315 3400 3805
apa

3
2.1. DIMENSIUNILE DE GABARIT SI RACORDURILE DE LEGATURA (continuare)

4
2.2. PARAMETRII TEHNICI AI CAZANULUI CONFORT

Tipul cazanului: cazan orizontal din otel, in constructie cilindrica sudata, cu trei
drumuri de gaze si intoarcerea flacarii in focar
Tipul combustibilului: gaze naturale / combustibil lichid
Nume comercial: CONFORT

Tabel 2

TIP CAZAN UM K90 K100 K125 K150 K175 K225 K250 K300 K350 K400 K450

Puterea nominala Kcal/h 90.000 100.000 125.000 150.000 175.000 225.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
kW 104 116 145 175 204 262 290 348 406 465 523
Puterea la focar Kcal/h 98.436 110.132 138.030 166.667 198.390 255.073 284.091 326.087 382.514 440.189 497.238
kW 114 128 160 194 231 297 330 378 444 512 578
Sarcina min. admisa kW 52 58 73 88 102 117 145 174 203 233 262
Temperatura maxima
°C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
apa cazan
Presiunea nominala bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Presiune la proba
bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
hidraulica
Suprapresiune in
mbar 6,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00 25.00 25,00 35,00 25,00 30,00
focar
Caderea de presiune
mCA 0,20 0,25 0,30 0,35 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,38 0,38
pe circuitul de apa
Diametru cos gaze
mm 200 200 200 200 250 250 250 290 290 350 350
arse
Randamentul (lichid) % 91,43 90,80 90,56 90,00 88,21 88,00 88,00 92,00 91,50 90,87 90,50
Randamentul (GN) % 91,13 90,50 90,26 89,70 88,11 87,90 87,90 91,75 91,25 90,62 90,25
Randamentul (GPL) % 90,83 90,20 89,96 89,40 88,01 87,80 87,80 91,50 91,00 90,37 90,00
Consum comb. (GN) Nmc/h 11,6 13,0 16,3 19,7 23,4 26,8 33,5 38,5 45,1 51,9 58,7
Consum comb. (GPL) Kg/h 8,9 10,0 12,5 15,1 17,9 20,5 25,7 29,5 34,7 39,9 45,0
Consum comb. (CLU) Kg/h 10,3 11,5 14,4 17,4 20,7 23,7 29,6 34,0 39,8 45,9 51,8
Temp. gaze arse la
°C 194 200 190 195 192 198 204 206 210 182 188
evacuare din cazan
Gaze arse O2 % 3,45 3,80 4,10 4,30 2,21 3,40 2,10 1,80 1,70 1,16 2,51
Gaze arse CO p.pm. 53,00 51,00 45,00 91,00 91,00 95,00 35,00 21,00 35,00 13,00 19,00
Gaze arse CO2 % 12,00 12,00 11,50 11,50 13,00 12,00 13,00 13,00 14,00 14,00 13,00
Volumul cazanului pe
l 142,4 145,3 230,0 233,8 332,8 332,2 336,3 581,1 586,1 991,9 997,6
partea de gaze
Volumul cazanului pe
l 80,7 77,3 206,5 202,0 260,1 255,2 250,4 437,2 431,3 731,4 694,6
partea de apa
Diametrul interior mm 339 339 393 393 472 472 472 586 586 685 685
Diametrul exterior mm 348 348 403 403 484 484 484 600 600 701 701
Lungimea mm 700 700 950 950 1040 1040 1040 1270 1270 1445 1445
Volumul l 63 63 115 115 182 182 182 342 342 532 532
Dimensiuni focar
Diametrul interior mm 339 339 393 393 472 472 472 586 586 685 685
Diametrul exterior mm 348 348 403 403 484 484 484 600 600 701 701
Lungimea mm 700 700 950 950 1040 1040 1040 1270 1270 1445 1445
Volumul l 63 63 115 115 182 182 182 342 342 532 532

5
2.2. PARAMETRII TEHNICI AI CAZANULUI CONFORT (CONTINUARE)

Tipul cazanului: Cazan orizontal din otel, in constructie cilindrica sudata, cu trei
drumuri de gaze si intoarcerea flacarii in focar
Tipul combustibilului: gaze naturale / combustibil lichid
Nume comercial: CONFORT

(continuare) Tabel 2

TIP CAZAN UM K500 K600 K700 K800 K900 K1000 K1250 K1500 K1750 K2000

Puterea nominala Kcal/h 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.250.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000
kW 581 698 813 930 1.047 1.163 1.453 1.744 2.035 2.325
Puterea la focar Kcal/h 553.710 665.927 761.118 873.362 983.607 1.094.092 1.358.696 1.648.352 1.902.174 2.173.913
kW 643 775 884 1015 1144 1272 1579 1916 2212 2527
Sarcina min. admisa kW 291 349 407 465 524 582 727 872 1018 1163
Temp. maxima
°C 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
apa cazan
Presiunea nominala bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Presiune la proba
bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
hidraulica
Suprapresiune in
mbar 40,00 45,00 25,00 28,00 30,00 30,00 35,00 38,00 40,00 45,00
focar
Caderea de presiune
mCA 0,39 0,35 0,40 0,42 0,43 0,45 0,42 0,50 0,52 0,50
pe circuitul de apa
Diametru cos gaze
mm 350 350 445 445 445 445 450 450 500 500
arse
Randamentul (lichid) % 90,30 90,10 91,97 91,60 91,50 91,40 92,00 91,00 92,00 92,00
Randamentul (GN) % 90,05 89,85 91,79 91,42 91,32 91,22 91,82 90,82 91,82 91,82
Randamentul (GPL) % 89,80 89,60 91,61 91,24 9,14 91,04 91,64 90,64 91,64 91,64
Consum comb. (GN) Nmc/h 65,3 78,6 89,7 103,0 115,9 129,0 160,2 194,3 224,2 256,3
Consum comb. (GPL) Kg/h 50,2 60,3 68,8 79,0 89,0 99,0 122,9 149,1 172,0 196,6
Consum comb. (CLU) Kg/h 57,7 69,4 79,3 91,0 102,5 114,0 141,5 171,7 198,1 226,4
Temp. gaze arse la
°C 190 192 173 180 185 194 192 195 188 193
evacuare din cazan
Gaze arse O2 % 2,95 2,97 1,88 1,56 1,64 1,70 2,13 2,51 2,10 2,21
Gaze arse CO p.pm. 14,00 27,00 23,00 32,00 54,00 25,00 31,00 36,00 40,00 65,00
Gaze arse CO2 % 13,00 12,00 13,90 14,00 14,00 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00
Volumul cazanului pe
l 1008,9 1014,6 1567,0 1573,8 1594,3 1601,1 2505,5 2682,0 2864,4 3189,7
partea de gaze
Volumul cazanului pe
l 681,1 674,4 1140,8 1132,7 1108,3 1100,2 1519,8 1671,6 1950,5 2250,7
partea de apa
Dimensiuni focar
Diametrul interior mm 685 685 791 791 791 791 884 880 1000 1000
Diametrul exterior mm 701 701 809 809 809 809 904 904 1018 1018
Lungimea mm 1445 1445 1730 1730 1730 1730 2145 2490 2400 2650
Volumul l 532 532 849 849 849 849 1317 1514 1885 2081

6
3. TABEL ORIENTATIV PENTRU ALEGEREA SUPAPELOR DE SIGURANTA

Tabel 3

Racordul
PRESIUNE 20 25 32 40 50 65 80 100
la cazan
NOMINALA (3/4") (1") (1 1/4") (1 1/2") (2") (2 1/2") (3") (4")
(PN 10 / DN)
1.0 119 kW 186 kW 310 kW 477 kW 746 kW 1261 kW 1910 kW 2884 kW

1.5 157 kW 245 kW 406 kW 626 kW 978 kW 1653 kW 2504 kW 3912 kW

2.0 173 kW 270 kW 448 kW 691 kW 1080 kW 1825 kW 2765 kW 4320 kW

Capacitate de executare
3.0 234 kW 366 kW 608 kW 936 kW 1463 kW 2472 kW 3745 kW 5852 kW

3.5 264 kW 412 kW 685 kW 1055 kW 1648 kW 2786 kW 4220 kW 6593 kW

4.0 292 kW 456 kW 758 kW 1168 kW 1824 kW 3083 kW 4670 kW 7297 kW

4.5 318 kW 497 kW 826 kW 1273 kW 1989 kW 3361 kW 5092 kW 7956 kW

5.0 344 kW 538 kW 894 kW 1378 kW 2154 kW 3640 kW 5514 kW 8615 kW

5.5 370 kW 578 kW 960 kW 1480 kW 2313 kW 3908 kW 5920 kW 9251 kW

NOTA: Numarul supapelor se va pune conform “Prescriptiilor tehnice – colectia I.S.C.I.R.”


PT C9-2003 si PT C7-2003.
Racordul la cazan – P 10 / DN

7
4. MEMORIU TEHNIC SI INSTRUCTIUNI

4.1. INFORMATII GENERALE

Cazanele de otel tip "CONFORT" sunt destinate instalatiilor de incalzire centrala si/sau pre-
parare de ACS. Acestea vor asigura posibilitatea de a realiza cea mai economica alegere dintr-o ga-
ma avind 3 modele si 24 de tipodimensiuni cu puteri termice cuprinse intre 40.000÷ .200.000 Kcal/h.
- seria K - 21 tipodimensiuni cu puteri termice cuprinse intre 90.000 ÷ 2.000.000 Kcal/h
(pentru dotarea centralelor termice de bloc, sedii de institutii, inteprinderi, etc.)
-
- seria KV - 3 tipodimensiuni cu puteri termice cuprinse intre 40.000 ÷ 60.000 Kcal/h
(destinate centralelor termice din cladiri de mici dimensiuni doar pentru furnizare de
agent termic)
-
- seria KVB - 3 tipodimensiuni cu puteri termice cuprinse intre 40.000 ÷ 60.000 Kcal/h
(destinate centralelor termice cu puteri termice pentru furnizare de agent termic si
producere de apa calda menajera).

4.2. IDENTIFICAREA MODELULUI

CONFORT - K ……….
KV
KVB
Putere termica (kcal/h x 1000

Seria

Gama

4.3. MEMORIU TEHNIC

4.3.1. Caracteristici functionale

- pot functiona cuplate cu injectoare pe combustibil gazos sau lichid


- au un randament ridicat (> 90%)
- au o mare siguranta in functionare
- presiunea nominala de lucru este de 4 bar
- cazane pentru o presiune mai mare sunt de asemenea disponibile la cerere
- nivel maxim de transfer de caldura, de la gazele arse la apa, datorat turbulatoarele insta-
late in interiorul tevilor de fum
- pierderi minime de caldura prin mantaua exterioara datorate unei foarte bune izolari ter-
mice
- principiile de fabricatie, structura, fiabilitatea, analizele valorilor termice si de combustie
sunt in conformitate cu normativele in vigoare
- asigura conditii perfecte de combustie si valori mici ale noxelor emise
- testele de presiune hidraulica sunt executate 100% cu un minimum de 50% suprapre-
siune
- pot fi dotate pentru functionare automata cu regulatoare electronice LANDIS & GYR ECO
COMPUTER - HEAT PROGRAMING si ECONOMY PANEL
- functionarea cu comanda de la distanta poate fi asigurata prin adaugarea unui modem
MT 30.

8
4.3.2. Proprietati

Cazanele din otel tip "CONFORT" au fost proiectate si realizate pentru a obtine un randament ridicat
atat la functionarea pe combustibil gazos cat si pe combustibil lichid.
1. Datorita turbulatoarelor instalate in interiorul tevilor de fum, coeficientul de transfer de caldura
este maximizat; in acest fel temperatura gazelor de ardere este mentinuta la valoarea optima.
2. Camera de ardere cu intoarcere de flacara este realizata conform normelor in vigoare si asigura
in acest fel o ardere optima.
3. Cazanele sunt echipate cu o usa care se poate deschide la dreapta sau la stanga si este proiec-
tata in asa fel incat sa permita o suprapresiune interioara.
4. Izolatia termica a usii este executata din material refractar, rezistent la temperaturi inalte.
5. Pe usa frontala este prevazut un ochi de vizare.
6. Suporturile de sustinere sunt construite din profile din otel pentru a putea permite deplasarea ca-
zanului pe role.
7. Corpul cazanului este izolat termic cu o saltea din vata de sticla suficient de groasa, astfel incat
pierderile de caldura sa fie minime. Mantaua cazanului este acoperita cu folie de aluminiu pentru
a fi protejata de apa si pentru a micsora pierderile de caldura prin radiatie.
8. Grupurile termice din seria KVB sunt prevazute cu boilere pentru stocarea apei calde menajere
din tabla galvanizata si dotate cu anod de magneziu.

4.3.3. Date tehnice

4.3.3.1. Parti componente – seria K

1. Camera de ardere cu intoarcere de flacara


2. Tuburi de fum
3. Corpul cazanului
4. Usa frontala
5. Izolatia termica a usii
6. Mantaua cazanului
7. Ochi de vizare
8. Izolatia termica cazanului
9. Panou de comanda si control
10. Clapeta anti-explozie
11. Suport de sustinere
12. Injector cu functionare pe combustibil gazos sau lichid.

9
4.3.3.2. Partile componente ale cazanului

NOTA: Cifrele reprezinta "CODUL" piesei


In eventualitatea unei reparatii, indicati tipul cazanului si codul piesei

10

S-ar putea să vă placă și