Sunteți pe pagina 1din 2

Calculul prețurilor reglementate de furnizare a gazelor naturale de către S.A.

,,Moldovagaz”
Total inclusiv pe nivele de presiune:
Indicatori U.M.
(mediu) intrare RT ieşire RT RD înaltă RD medie RD joasă
Gaze naturale furnizate, total mii m³ 1 067 818 5 115 88 076 65 844 450 125 458 657
incl.: ianuarie-mai 2022 mii m ³ 556 480 442 41 423 29 655 218 922 266 037
01.06.2022-11.08.2022 mii m ³ 62 045 533 3 492 10 776 26 121 21 123
12.08.2022-30.09.2022 mii m ³ 53 300 831 4 163 7 890 24 011 16 405
octombrie-decembrie 2022 mii m ³ 395 993 3 309 38 999 17 522 181 071 155 092
Prețuri reglementate de furnizare ianuarie-mai lei/1000m³ 13 163 11 612 11 919 12 132 12 450 14 060

Prețuri reglementate de furnizare 01.06.2022-11.08.2022 lei/1000m³ 16 087 14 834 15 063 15 315 15 633 17 244

Prețuri reglementate de furnizare 12.08.2022-30.09.2022 lei/1000m³ 20 051 18 819 19 066 19 317 19 654 21 296

Venituri obţinute în ianuarie-mai mii lei 7 324 694 5 134 493 721 359 775 2 725 579 3 740 485

Venituri obţinute 01.06.2022-11.08.2022 mii lei 998 132 7 900 52 594 165 038 408 352 364 248

Venituri obţinute 12.08.2022-30.09.2022 mii lei 1 068 695 15 634 79 375 152 415 471 912 349 359

Proiect ANRE
Preț mediu de furnizare calculat pentru 2022, aplicare
lei/1000m³ 21 524 20 126 20 324 20 585 20 903 22 513
din 1 ianuarie
Venituri aferente prețului de furnizare calculat pentru
mii lei 14 486 849
ianuarie-septembrie 2022
Componenta de corectare formată în 2022 mii lei 5 095 328
Componenta de corectare inclusă în prețul
mii lei 1 817 516
reglementat de furnizare începând cu 01.10.2022
Modificare preț de furnizare în octombrie-decembrie
lei/1000m³ 4 589,8
2022
Preț reglementat de furnizare din 01.10.2022 (cu
lei/1000m³ 26 113 24 716 24 914 25 175 25 493 27 103
componenta de corecție din anul 2022)
Calculul proiectului prețurilor reglementate de furnizare a gazelor naturale pentru anul 2022
Proiect prețului la gazele la punctele de intrare în la punctele de ieșire din la punctele de ieșire din la punctele de ieșire din la punctele de ieșire din
naturale furnizate de SA rețelele de transport al rețelele de transport al rețelele de distribuție de rețelele de distribuție de rețelele de distribuție de
Unitatea de
Denumirea Moldovagaz în anul 2022 gazelor naturale gazelor naturale presiune înaltă presiune medie presiune joasă
masura
total lei/ 1000m3 total lei/ 1000m3 total lei/ 1000m3 total lei/ 1000m3 total lei/ 1000m3 total lei/ 1000m3

1 Volumul de gaze naturale procurate mil. m3 1067,8 5,1 88,1 65,8 450,1 458,7

2 Volum de gaze furnizate la prețuri reglementate mil. m³ 1067,8 5,1 88,1 65,8 450,1 458,7

3 Consumul tehnologic si pierderile tehnice de gaze naturale in retelele de transport mil. m³ 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0

Volumul de gaze naturale furnizate in punctele de iesire din retelele de transport al gazelor
5 mil. m3 88,1 88,1 0,0 0,0 0,0
naturale
inclusiv:
pentru consumatorii racordați direct la rețeaua de transport mil. m3 65,3 65,3 0,0 0,0 0,0
în rețele de distribuție mil. m3 0,0 0,0
5.1 Consumul tehnologic si pierderile tehnice de gaze naturale in retelele de distributie mil. m3 21,9 21,9 0,0 0,0 0,0
5.2 Consum propriu mil. m3 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0

Volumul gazelor naturale furnizate de furnizor in punctele de iesire din retelele de


6 mil. m3 974,6 1040 65,8 450,1 458,7
distributie a gazelor naturale de presiune inalta, medie si joasa

6.1 de presiune inalta 65,844 65,8 0,0 0,0

6.2 de presiune medie 450,125 0,0 450,1 0,0

6.3 de presiune joasa 458,657 0,0 0,0 0,0 458,7

Cursul de schimb al valutei naţionale faţă de dolarul SUA lei/$ 19,32 19,32 19,32 19,3 19,3 19,3

$/1000m ³ 926,9 927 927 927 927 927


Pretul mediu ponderat de procurare a gazelor naturale
lei/1000m³ 17906 17906 17906 17906 17906 17906

1.1. Cheltuielile totale de achiziție a gazelor naturale în scopul furnizării la prețuri reglementate mii lei 19 120 671,2 17906 91 586,4 17 906 1 577 124,5 17906 1 179 016,9 17906 8 060 082,9 17906 8 212 860,6 17906

Costul gazelor naturale procurate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate din
19 120 671,2 17906 91 586,4 17 906 1 577 124,5 17906 1 179 016,9 17906 8 060 082,9 17906 8 212 860,6 17906
import
Costul serviciului de transport al gazelor naturale, achitat de furnizorul de gaze naturale la tarife
1.2 mii lei 213 421,8 201 280,3 55 14832,9 168 13397,3 203 91587,6 203 93323,7 203
reglementate operatorului retelei de transport

Costul serviciului de distributie al gazelor naturale, achitat de furnizorul de gaze naturale la tarife
1.3. mii lei 1 218 666,7 1208 0,0 0 0,0 0 12921,2 196 231350,9 514 974394,7 2124
reglementate operatorului retelei de distributie
Cheltuielile reglementate ale furnizorului legate nemijlocit de prestarea serviciului de furnizare a
1.4. mii lei 193 749,0 181 928,0 181 15980,9 181 11946,9 181 81672,5 181 83220,6 181
gazelor naturale

Сostul serviciului reglementat de furnizare a gazelor naturale, în anul de reglementare „n”,


1.5. mii lei 20 746 508,8 19429 92794,8 18 143 1607938,3 18256 1217282,3 18487 8464693,9 18805 9363799,5 20416
la punctele de furnizare (CRn )

1.6. Rentabilitatea reglementata a furnizorului de gaze naturale la tarife reglementate mii lei 119048,0 114 0,0 0 7472,4 114 7537,8 114 51530,5 114 52507,3 114

1.6. Rata de rentabilitate a furnizorului % 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului de gaze naturale,


1.7. mii lei 2117791,7 1983 10144,0 1 983 174681,2 1983 130587,1 1983 892728,9 1983 909650,5 1983
determinate pentru perioada precedentă de reglementate

Venitul total reglementat necesar de a fi obtinut de furnizorul de gaze naturale la tarife


II. mii lei 22 983 348,5 21524 102938,8 20 126 1790091,9 20324 1355407,2 20585 9408953,3 20903 10325957,2 22513
reglementate