Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea școlara................................................. Anexa la ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5287 / 09.10.

2006
Aprobat,
PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA
AN SCOLAR 2022-2023
Clasa a IX-a ….
Diriginte: ……………

VALORI SI ATITUDINI:
 respect si încredere în sine si în ceilalti;  motivatie si flexibilitate în elaborarea propriului traseu educational
 recunoasterea unicitatii fiecarei persoane; si profesional;
 receptivitate la emotiile celorlalti;  responsabilitate si disponibilitate pentru decizii si actiuni privind
 valorizarea relatiilor interpersonale; propria cariera;
 valorificarea critica si selectiva a informatiilor;  interes pentru învatare permanenta într-o lume în schimbare si în
 adaptare si deschidere la noi tipuri de învatare; societatea cunoasterii;
 orientare spre o viata de calitate, în prezent si în viitor.
DIRECTII:
1. facilitarea accesului la întreaga oferta de educatie si formare profesionala;
2. sprijinirea bunei insertii socio-profesionale viitoare a tinerilor;
3. ameliorarea continua a procesului de utilizare a resurselor umane de care dispune societatea.
UNITATEA DE COMPETENTEINDIVIDUALE NUMAR TOTAL DE OBSERVATII
COMPETENTA (SPECIFICE) ORE

1.Explorarea resurselor personale 1.1 Argumentarea importantei încrederii însine, pentru evolutia
care influenteaza planificarea personala
carierei 1.2 Examinarea caracteristicilor specifice adolescentei
2. Integrarea abilitatilor de
interrelationare, în vederea 2.1 Exersarea comunicarii eficiente
dezvoltarii personale si 2.2 Aplicarea tehnicilor de autocontrol emotional
profesionale
3. Utilizarea adecvata a 3.1 Exersarea abilitatilor de utilizare a unor resurse de informare
informatiilor, în propria activitate, variate, referitoare la propria activitate
pentru obtinerea succesului 3.2 Analizarea corespondentelor dintre resursele personale de
învatare si cerintele scolare, în context liceal
4. Elaborarea proiectului de
4.1 Analizarea conceptului de cariera si a factorilor care
dezvoltare personala si
influenteaza alegerea carierei
profesionala
5. Exersarea abilitatilor de 5.1 Identificarea caracteristicilor relatiilor sociale, din
management al unui stil de viata perspective calitatii acestora
de calitate 5.2 Analizarea relatiei dintre stilul de viata si alegerea carierei

1
PLANIFICARE CALENDARISTICA

Nr UNITATEA DE COMPETENTE CONTINUTURI TEME STRATEGII DE MODALITATI OBS

MODUL
crt COMPETENTA INDIVIDUALE TEMATICE REALIZARE DE

SAPT
(SPECIFICE) EVALUARE
METODE MIJLOACE

1 1.Explorarea Autocunoastere 1.Organizarea clasei de


resurselor si dezvoltare elevi. Regulamentul
personala şcolar si cel de ordine
personale care 1.1 Argumentarea interioara
Autocunoastere:
influenteaza importantei încrederii
- încredere în sine
planificarea însine, pentru evolutia
- factori care
carierei personala
influenteaza
1.2 Examinarea
încrederea în sine
caracteristicilor specifice
Crestere si
adolescentei
schimbare:
- adolescenta:
caracteristi
2 2. Integrarea Comunicare si
abilitatilor de abilitati sociale
interrelationare, Comunicare:
- forme de
în vederea 2.1 Exersarea
comunicare
dezvoltarii comunicarii eficiente
eficienta
personale si 2.2 Aplicarea tehnicilor
Autocontrol
de autocontrol emotional
profesionale emotional:
- tehnici de
autocontrol
emotional
3. Utilizarea 3.1 Exersarea abilitatilor Managementul
3 adecvata a de utilizare a unor informatiilor si al
informatiilor, în resurse de informare învatarii
propria variate, referitoare la Managementul
activitate, propria activitate informatiilor:
pentru 3.2 Analizarea - resurse

obtinerea corespondentelor dintre informatice si


succesului resursele personale de comunicationale
învatare si cerintele de informare
scolare, în context liceal cu privire la
învatare, munca si
cariera
Managementul
2
învatarii:
- tipuri de învatare
- tipuri si nivelur
4 4. Elaborarea Planificarea
proiectului de carierei
dezvoltare 4.1 Analizarea Planificarea si
personala si conceptului de cariera si dezvoltarea
profesionala a factorilor care carierei:
influenteaza alegerea - cariera: definire
carierei - factorii care
influenteaza
alegerea carierei
5 5. Exersarea Calitatea stilului
abilitatilor de de viata
management al Calitatea relatiilor
unui stil de sociale:
viata de calitate - factori care
amelioreaza
calitatea relatiilor
sociale
5.1 Identificarea - factori care
caracteristicilor relatiilor deterioreaza
sociale, din perspective calitatea relatiilor
calitatii acestora sociale
5.2 Analizarea relatiei (de ex., violenta
dintre stilul de viata si domestica)
alegerea carierei - relatii sociale
optime
Calitatea
optiunilor privind
cariera:
- alegerea carierei
din perspectiva
stilului de viata
intentionat

S-ar putea să vă placă și