Sunteți pe pagina 1din 30

ANALIZATORI O

COMPLEMENT SIMPLU

1.Terminaţiile nervoase primare anulospirale (în spirală) sunt:


A. dendrite ale neuronilor din ganglioni spinali;
B. axoni ai motoneuronilor α medulari;
C. axoni ai motoneuronilor γmedulari;
D. dendrite ale neuronilor din ganglionii nervilor cranieni IV,VI, XI, XII.

2. Receptorii gustativi sunt :


A. proprioreceptori;
B. mecanoreceptori ;
C. chemoreceptori ;
D. osmoreceptori

3.Centrii nervoşi ai reflexului pupilo-dilatator se găsesc în:


A. nucleul accesor al oculomotorului;
B. segmentele medulare lombo-sacrate;
C. coarnele medulare laterale;
D. coliculii cvadrigemeni superiori

4.Care din următorii receptori cutanaţi permit aprecierea fină a proprietăţii obiectelor cu care vine în
contact tegumentul:
A. corpusculii Pacini;
B. corpusculii Meissner;
C. corpusculii Ruffini;
D. corpusculii Krause

5.Reflexele de acomodare sunt declanşate de stimuli de la nivelul:


A. muşchii circulari ai irisului;
B. muşchii ciliari;
C. celulele bipolare ale retinei;
D. celulele cu cornuri şi bastonaşe ale retinei

6.Tractul optic este format din:


A. axonii celulelor bipolare retiniene;
B. prelungirile celulelor cu con sau cu bastonaş;
C. axonii celulelor multipolare;
D. axonii neuronilor metatalamici

7.Gustul dulce:
A. este perceput mai slab, asemănător gustului sãrat,în bolta palatină;
B. este perceput la baza limbii;
C. are pragul de excitabilitate mai scăzut decât gustul amar;
D. nu poate fi perceput în faringe.

8. Calea olfactivã are urmãtoarele caracteristici:


A. receptorii sunt reprezentaţi de celulele bazale;
B. protoneuronul este reprezentat de celulele mitrale;
C. axonii celulelor mitrale strãbat lama ciuruitã a etmoidului;
D. nici o variantã nu este corectã.

9.Care este afirmaţia adevărată în legătură cu melcul membranos?


A. este separat de rampa timpanică prin membrana vestibulară;
B. organul Corti este acoperit de columelă;
C. membrana tectoria se află deasupra membranei reticulare;
D. conţine un lichid aflat în contact cu fereastra ovală.

10.Sunetele se caracterizează prin:


A. înălţime determinată de amplitudinea undelor sonore;
B. intensitate determinată de frecvenţa undelor sonore;

1
C. înălţime determinată de frecvenţa undelor sonore;
D. timbru determinat de frecvenţa undelor sonore.

11. Alegeţi afirmaţia corectă cu privire la corpul trapezoid:


A. formaţiune de substanţă cenuşie existentă pe calea gustativă;
B. componentă a corpilor striaţi;
C. formaţiune de substanţă albă existentă pe calea acustică;
D. microcorp recent descoperit existent în fibra musculară striată scheletică.

12. Axonii deutoneuronilor căii vestibulare merg spre:


A. nucleii nervilor cranieni II,IV,VI;
B. epitalamus;
C. coliculii cvadrigemeni inferiori;
D. nici o variantă nu este corectă.

13. Care sunt receptorii ce informează cortexul asupra mişcărilor în jurul axelor orizontale?
A. maculele utriculare;
B. crestele ampulare ale canalelor semicirculare verticale;
C. crestele ampulare ale canalelor semicirculare orizontale;
D. maculele saculare.

14.Secţionarea chiasmei optice printr-un plan sagital are următoarele consecinţe:


A. retina temporală dreaptă devine nefuncţională;
B. retina temporală stângă rămâne funcţională;
C. retina nazală stângă rămâne funcţională;
D. imposibilitatea de a mai vedea.

15. Lama spirală osoasă :


A. se continuă cu membrana reticulară până la capãtul extern al canalului cohlear;
B. este situată deasupra rampei vestibulare;
C. se termină la helicotremă;
D. conţine axoni ai protoneuronilor căii auditive.

16.Dintre următorii receptori,care furnizează cea mai mare cantitate de informaţii:


A. discurile Merckel;
B. terminaţiile dendritice libere;
C. celulele cu conuri;
D. organul Corti.

17. Dermul:
A. este ţesut conjunctiv lax;
B. conţine corpusculii Meissner şi foliculii piloşi;
C. depozitează trigliceride;
D. nici o variantă nu este corectă

18.Caracteristicile porţiunii centrale ale fibrelor intrafusale sunt:


A. este contractilă;
B. are multe miofibrile;
C. are puţini nuclei;
D. este mult mai voluminoasă

19.Glandele sebacee:
A. sunt glande tubulo-glomerulare;
B. au secreţie holocrină;
C. sunt în hipoderm;
D. primesc fibre postganglionare mielinice.

20.Alegeţi afirmaţia corectă legată de mediile refringente:


A. umoarea apoasă este drenată în sistemul venos al globului ocular;
B. cristalinul este într-o capsulă elastică numită hialoidă;
C. corpul vitros vine în contact cu stratul fibrelor optice din retina;

2
D. corneea este separată de sclerotică prin ora serrata.

21.Canalul cohlear:
A. ocupă un spaţiu restrâns în melcul membranos;
B. are celulele receptoare localizate în tunelul Corti;
C. este delimitat superior de membrana tectoria;
D. conţine dendrite ale neuronilor din ganglionul Corti.

22.Atât crestele ampulare, cât şi maculele:


A. vin în contact cu perilimfa;
B. contin mecanoreceptori;
C. sunt localizate în vestibulul membranos;
D. descarcă impulsuri în condiţii statice.

23.Fibrele primare de la nivelul fusului neuromuscular:


A. sunt localizate în porţiunea necontractilă a fibrelor extrafusale;
B. au viteză mare de conducere a impulsului nervos;
C. reprezintă axonii neuronilor din ganglion spinal;
D. conduc informaţiile la motoneuronii alfa din coarnele posterioare.

24.Indicaţi răspunsul corect legat de analizatorul gustativ:


A. papilele circumvalate sunt dispuse în „V”-ul cu deschidere spre baza limbii;
B. originea reală a fibrelor ce culeg informaţii pentru amar este în nucleul solitar;
C. informaţiile tactile de pe 2/3 anterioare ale limbii sunt culese de nervul cranian VII;
D. calea gustativă are deutoneuronii localizaţi în bulb .

25.În hipermetropie:
A. punctum proximum este situat mai departe de ochi;
B. convexitatea cristalinului este accentuată;
C. se formează mai multe focare pe retină;
D. distanţa cristalin - retină este mai mare.

26.Celulele cu bastonaşe, spre deosebire de cele cu conuri:


A. au pragul de excitabilitate mare;
B. sunt absente în fovea centralis;
C. conţin rodopsină în segmentul intern;
D. sunt excitate de radiaţii cu lungime de undă de 900 nm.

27.Membrana bazilară:
A. are fibre scurte în apropierea helicotremei;
B. vine în contact cu perilimfa din rampa timpanică;
C. intră în rezonanţă cu sunete de 15000 db. la baza melcului;
D. atinge cu ambele extremităţi lama osoasă spirală.

28.Calea vestibulară trimite:


A. fascicule vestibulo-spinale ce fac sinapsă în cordoanele anterioare;
B. fascicule vestibulo-cerebeloase prin pedunculii cerebrali superiori spre arhicerebel;
C. fascicule vestibulo-nucleare spre nuclei motori din bulb, punte şi mezencefal;
D. fibre spre nuclei ce coordonează mişcările globilor oculari.

29.Identificaţi enunţurile adevărate legate de papilele gustative:


A. papilele circumvalate recepţionează substanţe dulci;
B. papilele fungiforme trimit impulsuri prin nervii XII;
C. papilele foliate conţin celule senzoriale şi de susţinere;
D papilele filiforme trimit informaţii tactile, termice şi dureroase.

30.În patologia analizatorilor:


A. glaucomul este determinat de drenarea necorespunzătoare a umorii apoase;
B. herpesul este produs de bacteria Herpes simplex;
C. rinitele includ edem şi secreţie nazală redusă;
D. cataracta reprezintă pierderea transparenţei corneei

3
31.Inervaţia motorie a fusului neuromuscular este formată din:
A. axonii neuronilor gama din cornul anterior medular
B. fibre spiralate primare cu diametru mare
C. axonii neuronilor alfa din cordonul anterior medular
D. fibre nervoase ce duc comanda la centrul fibrelor cu sac nuclear
32.În cadrul analizatorul olfactiv:
A. celulele mitrale sunt localizate în neocortex
B. axonii receptorilor traversează un os nepereche al neurocraniului
C. receptorii sunt celule multipolare specializate
D. dendritele chemoreceptorilor sunt la polul lor bazal

33.Pentru gustul amar:


A. proiecţia informaţiei se face în girusului precentral
B. receptorii se află la baza limbii
C. papilele gustative sunt filiforme
D. axonii deutoneuronilor se încrucişează în punte
34.Nervul optic drept:
A. conduce impulsuri de la câmpurile temporal drept şi nazal stâng
B. conţine fibre care participă la arcul reflexului de acomodare a vederii
C. este alcătuit, ca şi nervul acustico-vestibular, din axonii protoneuronilor 
D. are fibre care fac sinapsă cu neuronii din corpul geniculat medial
35.În melcul membranos:
A. sunetele cu frecvenţă mare sunt recepţionate la baza melcului
B. ajung axonii neuronilor senzitivi din ganglionul Corti
C. celulele senzoriale auditive au cilii prinşi în membrana bazilară
D. membrana Reissner separă canalul cohlear de rampa timpanică
36.Crestele ampulare din canalele semicirculare membranoase verticale:
E. conţin cristale de carbonat de calciu
F. sunt dispuse în dilatări numite cupule
G. recepţionează mişcările de rotaţie din jurul axului orizontal
sunt înclinate de deplasarea perilimfei din canale

37. Epidermul:
A. este un epiteliu pluristratificat prismatic
B. conţine corpusculii Ruffini pentru sensibilitatea termică
C. prezintă superficial stratul cornos
D. are în structura sa un număr redus de capilare

38. Receptorii maculari:


A. detectează viteza de deplasare a corpului
B. sunt stimulaţi mecanic de otolite
C. sunt situaţi în ampulele canalelor semicirculare
D. asigură menţinerea echilibrului în condiţiile acceleraţiei circulare

39. Fibrele anulospirale faţă de fibrele în buchet:


A. sunt mai subţiri şi au viteză mai mică de conducere
B. se găsesc situate în zona centrală a fibrelor intrafusale
C. sunt dendrite ale neuronilor din ganglionii spinali
D. fac sinapsă de tip placă motorie cu fibrele intrafusale

40. Ochiul hipometrop:


A. are distanţa focală mai mare de 17 mm
B. utilizează pentru corectare lentile convergente
C. are punctul proxim situat mai aproape faţă de ochiul emetrop
D. necesită îndepărtarea obiectelor de ochi pentru a fi văzute clar

41. Organul Corti:


A. conţine protoneuronii căii auditive
B. este situat pe membrana bazală
C. are celulele senzoriale dispuse pe un şir spre columelă
este acoperit de membrana reticulară secretată de celulele receptoare

4
42.Corpusculii Meissner:
A. sunt stimulaţi de mişcări slabe şi rapide
B. sunt localizaţi în epiderm
C. sunt stimulaţi de atingeri fine
D. deservesc sensibilitatea tactilă epicritică şi kinestezică

43. Calea olfactivă are următoarele caracteristici:


A. receptorii sunt reprezentaţi de celulele bazale ale mucoasei olfactive
B. axonii celulelor mitrale străbat lama ciuruită a etmoidului
C. cilii olfactivi pătrund în mucusul secretat de celulele de susţinere
D. unii axoni ai deutoneuronilor ajung în bulbul olfactiv contralateral

44. Receptorii pentru durere:


A. se adaptează în prezenţa stimulilor
B. au densitate mare în papilele dermice şi în hipoderm
C. pot fi stimulaţi de temperaturile moderate
D. sunt în principal terminaţii nervoase libere

45. Când ochiul priveşte la o distanţă mai mare de 6 m:


A. muşchiul ciliar circular se contractă
B. raza de curbură a cristalinului creşte
C. tensiunea din cristaloidă scade
D. puterea de convergenţă a cristalinului creşte

46. Fusurile neuromusculare:


A. sunt situate printre fibrele musculare netede
B. prezintă inervaţie senzitivă asigurată de fibre anulospirale şi „în floare”
C. sunt situate la joncţiunea dintre tendon şi muşchi
D. au porţiuni centrale cu striaţii puţine şi numeroşi nuclei

47. Crestele ampulare :


A. conţin celule senzoriale cu cili egali înglobaţi într-o masă gelatinoasă
B. sunt stimulate de variaţii ale vitezei mişcărilor rectilinii
C. sunt responsabile de menţinerea echilibrului în condiţiile accelereraţiilor circulare ale capului
D. modifică poziţia corpului în funcţie de atracţia gravitaţională

48.Fusurile neuromusculare:
A. au dispunere paralelă cu fibrele musculare extrafusale cu nucleii dispuşi central
B. prezintă, spre deosebire de fibrele extrafusale, inervaţie prin neuronii γ medulari C. conţin fibre musculare
modificate, deoarece nu prezintă elemente contractile
D. permit, prin întindere şi activare, relaxarea reflexă a muşchiului

49. Tractul optic drept este format din axonii:

A. deutoneuronilor care se încrucişează în mezencefal


B. neuronilor multipolari piriformi din retina nazală de pe partea opusă
C. celulelor ganglionare din câmpul intern al retinei ochiului stâng
D. neuronilor multipolari din câmpul extern al retinei stângi

50. Calea olfactivă are următoarele caracteristici:

A. prezintă protoneuronul localizat într-un ganglion cranian


B. este o cale senzorială formată din trei neuroni
C. conţine axonii deutoneuronilor care străbat lama ciuruită a etmoidului
D. are al II – lea neuron localizat în bulbul olfactiv

51. La nivelul ochiului:

A. un nerv cu origine aparentă situată medial de piramidele pontine culege informaţii termice
B. muşchiul oblic superior conţine câte o bandă H în fiecare sarcomer
C. axonii protoneuronilor formează nervul optic ce pleacă prin pata oarbă

5
D. scotopsina se descompune în prezenţa luminii slabe în opsină şi retinen

52. Una din afirmaţiile legate de analizatorul acustico-vestibular este adevărată:

A. la frecvenţe înalte vibrează membrana bazilară de la vârful melcului


B. tunelul Corti este traversat de axonii neuronilor din ganglionul Corti
C. celulele receptoare din macule sunt stimulate atât în condiţii statice, cât şi dinamice
D. cele două rampe (timpanică şi vestibulară) comunică prin canalul cohlear

53.Despre neuronii din ganglionul Scarpa se poate afirma că:


A. detectează viteza de deplasare a corpului şi a capului
B. dendritele lor formează ramura vestibulară a nervului VIII
C. culeg şi conduc impulsuri de la macule şi crestele ampulare
D. axonii lor emit colaterale către nucleii motori ai nervilor III, IV şi VI

54.Alegeţi afirmaţia corectă despre fusurile neuromusculare:


A. în porţiunile centrale prezintă dendrite ale neuronilor senzitivi din cornul posterior
B. sunt formate din 50-100 fibre musculare striate cu rol senzitivo-motor
C. la extremităţile lor ajung axonii motoneuronilor gamma din coarnele laterale
D. sunt situate printre fibrele musculare striate şi deservesc reflexele miotatice

55.Nucleii cohleari pontini realizează sinapse directe cu:


A. axonii neuronilor senzitivi din ganglionul Corti
B. coliculii cvadrigemeni superiori din mezencefal
C. aria auditivă primară din profunzimea scizurii Sylvius
D. dendritele protoneuronilor care străbat tunelul Corti

56.Alegeţi afirmaţia corectă despre analizatorul olfactiv:


A. receptorii sunt axoni butonaţi prevăzuţi cu cili
B. al treilea neuron este situat în epitalamus
C. deutoneuronii sunt localizaţii în bulbul rahidian
D. segmentul central se află în lobul temporal
57.Receptorii gustativi:
A. conțin celule senzoriale prevăzute cu cili la polul bazal
B. sunt înconjuraţi de terminaţii ale nervilor VII, IX, X şi XII
C. se găsesc în mucoasa linguală, palatină, epiglotică, amigdaliană
D. sunt grupaţi în papile fungiforme localizate la baza limbii

58.Acomodarea pentru vederea de aproape presupune:


A. transformarea razelor luminoase în potenţiale de acţiune
B. contracţia muşchilor ciliari radiari şi dilatarea pupilei
C. scăderea razei de curbură a cristalinului şi micşorarea pupilei
D. descompunerea pigmenţilor fotosensibili la lumină

59.Comparativ cu celulele cu conuri, bastonaşele:


A. conţin rodopsină în citoplasma lor
B. pot fi stimulate de o singură cuantă de lumină
C. sunt celule nervoase modificate
D. au un prag de excitabilitate mai ridicat

60.La miopi:
A. imaginea se formează în spatele retinei
B. distanţa focală este mai mare decât la ochiul emetrop
C. corecţia se realizează cu lentile biconcave
D. axul antero-posterior este mai mic de 17 mm

61.Tegumentul are o suprafață aproximativă de 2 m² și reprezintă 12 % din greutatea corpului. Precizaţi :


a) traseul medular al fasciculelor care conduc sensibilitățile deservite de piele;
b) greutatea tegumentului unui om de 80 kg și valoarea acuității tactile;
c) stimulul caracteristic pentru diferiții receptori cutanați.

6
a) b) c)
fasciculele gracilis și cuneat - 9600 g; 2 mm la vârful limbii corpusculii Pacini - mișcări slabe, rapide și de
A cordonul posterior de aceeași intensitate mică
parte
fasciculele spinobulbare – 9,6 kg; 50 mm pe tegumentul discurile Merkel – atingeri fine
B cordonul posterior contralateral spatelui

fasciculul spinotalamic lateral - 9,6 kg; 60 mm pe toracele corpusculii Meissner - atingeri puternice
C cordonul lateral de aceeași parte posterior

fasciculul spinotalamic anterior – nu poate fi calculată; corpusculii Ruffini – tracțiuni și deformări


D cordonul anterior opus 2 mm pe tegumentul buzelor

62Un adolescent vizionează la televizor un documentar despre comportamentul animalelor, stând într-un
fotoliu situat la 2 m distanţă faţă de aparat. În timpul vizionării, foloseşte ochelari cu lentile cilindrice.
Precizați:
a) mecanismele care permit ochiului perceperea clară a imaginii de pe ecranul televizorului;
b) componente prezente pe arcul reflex al mecanismului de focalizare pe retină a imaginii unui obiect situat
la distanţa de 3 m;
c) caracteristicile defectului de vedere care determină purtarea ochelarilor cu lentile cilindrice.

a) b) c)
A tensionarea celule fotoreceptoare → tract optic → coliculi cvadrigemeni scăderea
ligamentului superiori → nervii III→ muşchii radiari ai irisului puterii de convergență a
suspensor al cristalinului
cristalinului
B scăderea tensiunii receptori → nerv optic → chiasma optică → tract optic → exagerarea curburii
din cristaloidă coliculi cvadrigemeni inferiori → nervii III → mușchiul cristalinului
constrictor pupilar
C corectarea axelor receptori → nerv optic → chiasma optică → tract optic → defecte de
oculare nucleu pretectal → nucleul accesor al nervului III → mușchii sfericitate ale corneei
ciliari circulari
D relaxarea fibrelor fotoreceptori → nerv optic → coliculi cvadrigemeni superiori scăderea contractilității
ligamentare → nervii III → muşchii radiari ai corpului ciliar mușchiului ciliar

63.Sunt staţii de releu ale căii acustice:


A. neuronii senzitivi din ganglionul spiral Corti
B. nucleii cohleari din trunchiul cerebral
C. coliculii cvadrigemeni superiori din mezencefal
D. corpii geniculaţi laterali din metatalamus

64.Maculele:
A. detectează viteza de deplasare a capului și corpului
B. conţin celule conectate cu dendrite ale protoneuronilor vestibulari
C. ocupă o suprafață întinsă din utriculă și saculă
D. menţin echilibrul în condiţiile acceleraţiilor circulare ale capului

65. Nervul optic:


A. drept trimite fibrele de la retina nazală în tractul optic stâng
B. stâng conține fibre senzoriale de la retina nazală dreaptă
C. drept conduce impulsuri de la ambii globi oculari
D. stâng trimite colaterale spre coliculul superior stâng

66.Corpi celulari ai unor protoneuroni ai căii gustative se află în:

7
A. nucleul solitar din bulbul rahidian
B. ganglionul de pe traseul nervului VII
C. papilele gustative de pe faţa dorsală a limbii
D. ganglionii spinali ai nervilor cervicali

67.Analizatorul olfactiv se caracterizează prin:


A. gruparea în mănunchiuri a axonilor protoneuronilor, care traversează osul sfenoid
B. localizarea receptorilor olfactivi printre celule epiteliale de susținere
C. formarea senzației caracteristice în lobul temporal, pe fața laterală
D. conducerea impulsurilor nervoase prin neuroni unipolari și multipolari

68.Crestele ampulare:
A. pot fi stimulate de încetinirea mişcărilor de rotaţie ale capului
B. sunt receptori ai echilibrului static şi ai acceleraţiei liniare
C. prezintă o membrană gelatinoasă cu numeroase otolite
D. conţin celule de susţinere prevăzute cu cili la polul apical

69.Maculele ca și crestele ampulare sunt:


A. localizate în vestibulul membranos
B. stimulate în condiții statice și dinamice
C. alcătuite din celule senzoriale ciliate și neciliate
D. organe vestibulare scăldate de endolimfă

70.Porţiunea centrală a fibrelor cu sac nuclear poate să fie inervată de:


A. terminații nervoase senzitive secundare cu viteză mare de conducere
B. fibre somatosenzitive din ganglionul trigeminal
C. prelungiri celulipete ale neuronilor viscerosenzitivi din ganglionul spinal
D. axoni ai neuronilor din dispozitivul somatomotor

71.Calea olfactivă are următoarele caracteristici:


A. receptorii sunt reprezentaţi de celulele bazale ale mucoasei olfactive
B. axonii celulelor mitrale străbat lama ciuruită a etmoidului
C. cilii olfactivi pătrund în mucusul secretat de celulele de susţinere
D. unii axoni ai deutoneuronilor ajung în nucleul amigdalian

72.Un adult de 30 de ani, care acuză dureri localizate la nivelul urechii şi are senzaţia de ureche înfundată şi
chiar de diminuare a auzului, este internat la secţia ORL a unui spital, în vederea unor investigaţii medicale.
Stabiliţi:
• o posibilă cauză a diminuării auzului;
• ce particularităţi prezintă calea de conducere a informaţiilor auditive;
• rolul unor componente ale urechii medii.

a) b) c)
A infecţie microbiană a protoneuronul este localizat în membrana bazilară intră în rezonanţă cu
urechii medii ganglionul Corti sunete de 15000 Hz la baza melcului
B lezarea timpanului al treilea neuron se găseşte în muşchiul scăriţei atenuează vibraţiile sonore
mezencefal
C otită medie deutoneuronul se găseşte în sistemul de oscioare transmite vibrațiile
trunchiul cerebral sonore membranei ferestrei ovale
D lezarea ariei auditive al patrulea neuron este localizat în muşchiul ciocanului amplifică vibraţiile
primare corpii geniculaţi mediali sonore

73.Urechea medie și internă sunt săpate în osul temporal. Stabiliți:


• rolul/caracteristicile
componentelor 1, 5, 9 și
13;

• corelația dintre structurile


6, 7, 10 , caracteristicile lor

8
și situațiile A, B și C;

• consecința posibilă a
acțiunii unor sunete cu
intensitatea de 150 dB la
nivelul urechii interne.

a) b) c)
A 1 - vibrează sub acțiunea undelor 6 - undă înaltă - situația A distrugerea nervului auditiv
sonore
B 5 - transmite vibrațiile perilimfei din 7 - undă medie - situația B ruperea membranei ferestrei ovale
rampa vestibulară
C 9 - conduce vibrațiile sonore spre 6 - undă joasă - situația A vibrația puternică a membranei
fereastra rotundă bazilare de la baza melcului
D 13 - asigură menținerea constantă a 10 - undă joasă - situația C deteriorarea organului Corti
presiunii perilimfei

74.La sărbătorirea celor 18 ani, Andrei, un iubitor al genului „hip-hop”, ascultă și dansează pe o melodie a cărei
frecvență este de 450 Hz. La efectuarea unei piruete înspre partea stângă, tinde să se dezechilibreze, dar se
redresează rapid. Precizați:
a) rolul unor componente ale urechii interne în realizarea pasiunilor lui;
b) consecinţele efectuării piruetei din timpul dansului;
c) particularităţile structurilor nervoase din alcătuirea analizatorilor implicaţi în menţinerea echilibrului.

a) b) c)
membrana bazilară vibrează cupula crestelor ampulare de la baza fasciculul vestibulonuclear
înspre vârful melcului canalului semicircular orizontal din declanșează mișcări ale globilor
A
urechea stângă se deplasează spre oculari cu punct de plecare labirintic
stânga
celulele de susținere din datorită inerției, otolitele stimulează fasciculele vestibulospinale
organul Corti secretă mecanic celulele senzoriale maculare, controlează echilibrul static și
B
membrana reticulară îndoind cilii receptorilor vestibulari dinamic
spre dreapta
celulele auditive descarcă înclinarea cililor receptorilor ampulari coliculii cvadrigemeni superiori
potențiale de receptor în spre dreapta declanșează impulsuri declanșează reflexe oculocefalogire
C
urma îndoirii cililor spre conduse aferent spre ganglionul Scarpa
columelă
membrana tectoria cilii scurţi ai celulelor senzoriale din fasciculele spinobulbare conduc
funcționează ca un rezonator crestele ampulare de la baza canalelor impulsuri ce asigură postura și
D
cu coarde semicirculare verticale, se îndoaie spre mișcarea în spațiu
cilul lung

75.Nervul optic drept:


A. este format din axonii celulelor ganglionare bipolare din stratul 8 al retinei
B. își trimite o parte din fibre în tractul optic stâng la nivelul chiasmei optice
C. conduce informații din jumătatea nazală a retinei ochiului stâng
D. se întinde între pata oarbă și corpii geniculați laterali din metatalamus

76.Terminațiile încapsulate din piele:


A. sunt reprezentate de corpusculii Pacini și Golgi-Mazzoni din hipoderm
B. formează corpusculi senzitivi cu localizare la nivelul epidermului
C. recepționează în principal stimuli nespecifici și diferențe de temperatură
D. pot funcționa ca mecano-, foto-, termo- și chiar ca algoreceptori

77.Fusurile neuromusculare:
A. conțin 5-10 fibre nervoase modificate numite intrafusale

9
B. prezintă inervație motorie dublă asigurată de neuronii α și γ
C. sunt în legătură cu dendrite ale neuronilor din ganglionii spinali
D. deservesc reflexul de inhibare a contracției musculare

78. Fibrele ”în floare” (”în buchet”):


A. sunt axoni ai neuronilor γ din coarnele anterioare
B. au neuronul de origine în coarnele posterioare medulare
C. se termină în porțiunea centrală a fibrelor cu sac nuclear
D. realizează inervația senzitivă a receptorilor ce deservesc reflexele miotatice

79. Din calea optică se desprind colaterale către:


A. coliculii cvadrigemeni inferiori
B. centrii mezencefalici care reglează diametrul pupilar
C. nucleii nervilor cranieni III, V și VI
D. corpii geniculați mediali din metatalamus

80.Receptorii pentru durere:


A. fac parte din categoria receptorilor fazici
B. pot fi stimulați de factori mecanici, chimici și termici
C. transformă energia stimulului în senzație dureroasă
D. sunt localizați în piele, în viscere și în țesutul nervos al encefalului

81. În cazul acomodării pentru vederea de aproape:


A. ligamentul suspensor al cristalinului se tensionează
B. tensiunea din cristaloidă scade și lentila se bombează
C. convergența cristalinului ajunge la valoarea minimă
D. fibrele circulare ale mușchiului ciliar se relaxează

82. Depolarizarea celulelor gustative are la bază:


A. legarea substanțelor chimice de molecule lipidice receptoare
B. apariția potențialului de repaus
C. deschiderea unor canale ionice
D. pătrunderea ionilor de K+ în celulă

83. Calea gustativă se caracterizează prin:


A. protoneuroni situați în ganglioni de pe traseul unor nervi senzoriali
B. deutoneuronii localizați în nucleul solitar din punte
C. proiecție corticală în partea superioară a girusului postcentral
D. fibre senzoriale încrucișate după sinapsa din bulb

84.Un bărbat de 67 de ani cu diabet zaharat se prezintă la oftalmolog acuzând diminuarea acuității vizuale și
prezența unor ”musculițe zburătoare” în câmpul vizual. Precizați:
a) diagnosticul stabilit de medicul oftalmolog și alte simptome luate în considerare pentru
confirmarea acestuia;
b) efectele hormonului a cărui secreție inadecvată a determinat instalarea diabetului zaharat;
c) mecanismul fotorecepției la trecerea dintr-o încăpere luminoasă într-una întunecată

85.Capacitatea de refracţie a ochiului uman în repaus este:


A) 10-15 dioptrii
B) 17 dioptrii
C) 8-59 dioptrii
D) 41-42 dioptrii

10
86. Nu participă la reglarea amplitudinii sunetului captat de pavilionul urechii:
A) fereastra ovală
B) timpanul
C) nicovala
D) ciocanul

87. Helicotrema reprezintă:


A) membrana osoasă
B) membrana elastică
C) membrana fină
D) un orificiu

88.Extirparea cristalinului are ca efect:


A) apariţia miopiei
B) apariţia hipermetropiei
C) apariţia astigmatismului
D) mărirea pupilei

89. Dacă o persoana aude cuvintele dar nu le înţelege semnificaţia, este posibil:
A) să fie perforat timpanul
B) să aibă o leziune în lobul parietal
C) să aibă afectată zona de asociaţie temporală
D) să aibă o leziune în girul temporal superior

90. Distanţa cea mai apropiată de ochi la care se formează o imagine clară, fără acomodare este:
A) punctum proximum
B) macula lutea
C) punctum remotum
D) fovea centralis

91. Stimularea corpusculilor Meissner de la nivelul pielii membrului superior descărcarea de impulsuri de-a
lungul tractului:
A) spinobulbar
B) spinocerebelos direct
C) spinotalamic anterior
D) spinotalamic direct

92. Receptorii pentru durere:


A) sunt stimulaţi de factori mecanici, termici şi chimici
B) se adaptează uşor în prezenţa stimulilor
C) sunt receptori fazici
D) intră în ,,perioadă refractară absolută,,

93. Receptorii maculari din utriculă şi saculă detectează:


A) acceleraţia orizontală
B) acceleraţia liniară
C) viteza de deplasare a corpului
D) mişcările membrelor superioare

94. Umoarea apoasă:


A) este drenată permanent în sistemul limfatic al globului ocular
B) este secretată de muşchii ciliari
C) se află în camera anterioară a globului ocular
D) are rol de susţinere mecanică a retine

95.Organele tendinoase Golgi:


A.sunt stimulate de alungirea fibrelor musculare scheletice ;
B.inhibă contracţia musculară ;
C.sunt situate la joncţiunea dintre os şi tendon ;
D.prezintă 2-10 fibre intrafusale.

11
96.Mugurii gustativi :
A.sunt diferenţiaţi histologic în funcţie de tipul gustului ;
B.sunt situaţi exclusiv în papilele gustative ;
C.sunt prezenţi în papilele foliate şi circumvalate ;
D.nici o afirmaţie nu este corectă.

97.Bolta palatină percepe mai slab gusturile:


A.amar şi sărat ;
B.acid şi dulce ;
C.amar şi acid ;
D.sărat şi dulce.

98.Secţionarea nervului VII drept determină întreruperea aferenţelor gustative din partea:
A.dreaptă a 1/3 posterioare a limbii ;
B.stângă a 2/3 anterioare a limbii ;
C.dreaptă a 2/3 posterioare a limbii ;
D.dreaptă a 2/3 anterioare a limbii .

99.Butonul olfactiv:
A.cuprinde celulele mitrale ;
B.are în structura sa fibrele tractului olfactiv ;
C.reprezintă extremitatea dendritică a celulei receptoare ;
D.conţine deutoneuronul căii olfactive.

100.Precizaţi afirmaţia corectă,referitor la analizatorul olfactiv:


A.axonii protoneuronilor formează tractul olfactiv ;
B.centrul nervos este situat pe faţa externă a emisferelor cerebrale ;
C.poate declanşa reflexe secretorii digestive ;
D.conţine celule epiteliale senzoriale.

101.Care este drumul corect al razelor de lumină prin retină până la celulele receptoare?
A.celule cu con, celule bipolare, celule multipolare ;
B.celule multipolare, celule bipolare, celule cu con ;
C.celule cu bastonaş, celule multipolare, celule bipolare ;
D.celule bipolare, celule cu con, celule multipolare.

102.Secţionarea tractului optic drept are una din următoarele efecte:


A.imposibilitatea de a mai vedea cu ochiul drept ;
B.incapacitatea de a mai vedea cu retina nazală dreaptă ;
C.cecitatea centrală ;
D.incapacitatea de a mai vedea cu retina temporală dreaptă.

103.Deplasarea unui obiect de la distanţa de 50 cm la distanţa de 20cm faţă de ochi determină:


A.micşorarea diametrului pupilar ;
B.contracţia muşchilor ciliari radiari ;
C.tensionarea ligamentului suspensor ;
D.scăderea curburii cristalinului.

104.Distrugerea lobului occipital stâng determină pierderea:


A.vederii în câmpul extern al ochiului stâng ;
B.totală a vederii la ochiul stâng ;
C.vederii în câmpul medial al ochiului drept ;
D.vederii în câmpul extern al ochiului drept.

105.Urechea medie :
A.este situatã în stânca osului temporal ;
B.este inervatã senzitiv de nervul glosofaringian ;
C.este plină cu aer ;
D.toate afirmaţiile sunt corecte.

106.Un bolnav, care asuferit un accident cerebral, aude dar nu înţelege semnificaţia complexă a cuvintelor
deoarece :

12
A.este perforată membrana timpanică ;
B.a suferit o leziune în lobul parietal cerebral ;
C.este înfundată trompa lui Eustachio ;
D.există o suferinţă în girul temporal superior.

107.Canalele semicirculare membranoase:


A.se deschid prin şase orificii în utriculă ;
B.sunt dispuse în trei planuri perpendiculare ;
C.verticale recepţionează rotaţia în jurul axului vertical ;
D.nici o afirmaţie nu este corectă.

108.Excitarea receptorilor vestibulari determină următoarele,cu excepţia:


A.reflexe statokinetice ;
B.senzaţii specifice de echilibru ;
C.reflexe de redresare ;
D.reflexe de menţinere a posturii.

109.Într-o cameră obscură aşezăm în faţa ochiului unei persoane care priveşte în depărtare, puţin lateral faţă de

axul ochiului, o lumânare aprinsă şi din partea opusă din acelaşi unghi, privim spre pupila respectivă.Ştiind că

dioptria este inversul distanţei focale exprimată în metri şi măsoară capacitatea de refracţie a unei lentile, vă

rugăm să precizaţi: a)câte imagini veţi observa? b)unde se formează imaginile?c)care este puterea de refracţie a

sistemului optic ştiind că ochiul este emetrop,iar axul optic are o lungime de 24mm?

A.a)două imagini drepte şi una răsturnată; b)imaginea cea mai mare şi dreaptă-pe faţa anterioară a corneei;

c)58,8dioptrii ;

B.a)două imagini răsturnate şi una dreaptă; b)imaginea cea mai mare şi dreptă-pe faţa posterioară a corneei;

c)0,058 dioptrii ;

C.a)toate imaginile sunt răsturnate;b)imaginea cea mai mică şi răsturnată-pe faţa posterioară a cristalinului; c)41,6

dioptrii ;

D. a)două imagini drepte şi una răsturnată; b)imaginea cea mai mare şi răsturnată-pe faţa anterioară a corneei;

c)58,8dioptrii.

110.Calea optică, la fel ca şi cea auditivă are:


A. colaterale ce se desprind din căi şi merg spre coliculii cvadrigemeni;
B. protoneuronii localizaţi într-un ganglion ce conţine neuroni senzitivi;
C. deutoneuronii situaţi în segmentul receptor al analizatorului;
D. conduce informaţii care se proiectează în neocortexul receptor.

111.Axonii neuronilor din mucoasa olfactivă fac sinapsă cu celule:


A. multipolare ce reprezintă al treilea neuron de pe calea olfactivă;
B. chemoreceptoare din bulbul olfactiv;
C. senzitive multipolare, numite şi mitrale ;
epiteliale de la nivelul bulbului olfactiv.

112.Crestele ampulare, spre deosebire de macule:


A. conţin celule receptoare epiteliale ciliate;
B. se găsesc în labirintul membranos din urechea internă;

13
C. formează aparatul otolitic;
D. nu descarcă impulsuri nervoase în condiţii statice.

113.Pentru vederea obiectelor aflate la 4 m de ochi:


A. muşchiul ciliar circular stimulat simpatic se contractă
B. ligamentele aparatului suspensor se relaxează
C. raza de curbură a cristalinului creşte
D. puterea de convergenţă a cristalinului scade

114.În cazul sensibilităţii dureroase cutanate:


A. receptorii sunt discurile Merkel din epiderm
B. calea de conducere este reprezentată de fasciculul spinotalamic anterior
C. stimulul fiziologic al receptorilor este de natură chimică
D. senzaţia de durere se formează în aria somestezică II

115.Receptorii gustativi:
A. au acelaşi prag de excitaţie pentru toate substanţele sapide
B. se adaptează sub influenţa unui stimul gustativ continuu
C. prezintă la baza lor dendrite ale neuronilor din nucleul solitar
D. formează papile fungiforme la baza limbii

116.Fusul neuromuscular:
A. are inervaţia senzitivă asigurată de neuronii somatosenzitivi medulari
B. recepţionează viteza şi gradul de întindere al muşchiului
C. conţine două tipuri de fibre intrafusale: anulospirale şi în buchet
D. se adaptează şi nu oboseşte

117.Receptorii vestibulari maculari:


A. prezintă la polul apical cili care pătrund într-o cupulă gelatinoasă
B. detectează viteza de deplasare a capului
C. menţin echilibrul în cazul accelerărilor circulare ale capului
D. sunt stimulaţi mecanic de către otolite

118. Un tânăr se plimbă prin parc cu rotilele şi ascultă muzică. Nefiind atent, la un moment dat se dezechilibrează,
dar se redresează rapid.
a) Care sunt proprietăţile fiziologice ale sunetelor ?
b) Care este enunţul corect referitor la mecanismul recepţiei auditive ?
c) Prin ce se caracterizează calea vestibulară ?
a) b) c)
A intensitatea determinată de membrana timpanică vibrează selectiv axonii protoneuronilor ajung
vibraţiile armonice superioare la celulele senzoriale ciliate din
macule
B înălţimea determinată de vibraţiile membranei bazilare duc la dă colaterale spre nucleii nervilor III, I
frecvenţa undelor sonore deformarea cililor celulelor auditive şi VI
C timbrul determinat de membrana bazilară de la vârful melcului intră în deutoneuronii se află în ganglionul
amplitudinea undelor sonore rezonanţă cu sunetele înalte Scarpa
D tăria determinată de membrana bazilară de la baza melcului intră în nucleii vestibulari dau aferenţe spre
frecvenţa undelor sonore rezonanţă cu sunetele joase cerebel prin PCS

119.Un microbist vizionează la televizor un meci de fotbal, stând într-un fotoliu situat la 3 m distanţă faţă de
aparat. În timpl vizionării foloseşte ochelari cu lentile cilindrice.
a) Care sunt mecanismele prin care ochiul percepe clar imaginea de pe ecranul televizorului ?
b) Care sunt componentele arcului reflex al mecanismului de focalizare pe retină a imaginii unui obiect situat la
distanţa de 3 m ?
c) Precizaţi defectul ochiului care determină purtarea ochelarilor cu lentile cilindrice.

a) b) c)
A mărirea pupilei receptori → nerv optic, tract optic → prezbitism – scăderea
trunchiul cerebral → nervii III→ capacităţii de acomodare a
muşchii radiari ai irisului cristalinului
B aplatizarea cristalinului receptori → nerv optic, tract optic → Miopie – exagerarea curburii

14
coliculi bigemeni inferiori → nervii III → efectori cristalinului
C modificarea axelor oculare receptori → nerv optic, tract optic → astigmatism – defecte de
nucleu pretectal → nucleu accesor al nervului III → mușchii sfericitate a corneei
ciliari circulari
D creşterea razei cristalinului receptori → nerv optic, tract optic → hipermetropie – ax ocular
coliculii cvadrigemeni superiori → mai scurt
nervii III → muşchii radiari ai corpului ciliar

120. Calea optică:


A. dă colaterale spre nucleul accesor al nervului cranian III
B. are cel de-al treilea neuron în coliculii cvadrigemeni superiori
C. se îndreaptă spre corpii geniculaţi mediali din metatalamus
D. este formată din dendritele deutoneuronilor retinieni

121.Fusurile neuromusculare au următoarele caracteristici:


A. sunt inervate de axoni ai neuronilor γ şi α-tonici din coarnele anterioare
B. asigură menţinerea unei stări temporare de tensiune în muşchi
C. sunt sensibile la mişcare şi la modificări ale presiunii
D. deservesc reflexul bicipital

122.Organele tendinoase Golgi:


A. sunt stimulate de agresiuni mecanice asupra fibrelor musculare scheletice
B. inhibă contracţia musculară prin sinapse inhibitoare cu neuronii α
C. sunt situate la joncţiunea fibrelor intrafusale cu tendonul
D. conţin o reţea de dendrite butonate ale neuronilor din cornul posterior

123.Analizatorii sunt sisteme complexe care recepţionează, conduc şi transformă excitaţiile primite în senzaţii adecvate.
Precizaţi:
a) care este puterea de refracţie a sistemului optic al ochiul emetrop, ştiind că axul optic are o lungime de 24 mm şi că
dioptria este inversul distanţei focale exprimată în metri şi măsoară capacitatea de refracţie a unei lentile?
b) unde poate fi perceput gustul unei băuturi care conţine 0,005 g/l chinină şi aceeaşi concentraţie de zahăr, la o
temperatură de 240C şi prin ce se caracterizează zona respectivă a mucoasei linguale?
c) care este numărul mediu de cili olfactivi ai neuronilor bipolari funcţionali pentru un individ cu leziuni pe 60% din
suprafaţa mucoasei, considerând că există câte 50 de neuroni olfactivi/cm 2 de mucoasă olfactivă, că acesta are o suprafaţă de 3
cm2 şi că sunt 6-8 cili olfactivi/neuron olfactiv?

a) b) c)
A 0,041 dioptrii la partea anterioară a feţei dorsale a limbii nu se poate preciza numărul cililor
olfactivi
B 0,058 dioptrii pe marginile postero-laterale ale limbii, de unde informaţiile 280 de cili olfactivi
gustative sunt preluate de nervul X
C 58,8 dioptrii la baza limbii, unde papilele în formă de cupă sunt dispuse 420 de cili olfactivi
sub forma literei V
D 41,6 dioptrii la vârful limbii, unde se găsesc papile în formă de ciupercă 840 de cili olfactivi

124.Macula (aparatul otolitic):


A. este situată în dilataţiile de la baza canalelor semicirculare
B. conţine celule senzitive prevăzute cu kinocil şi stereocili
C. este acoperită de o membrană numită cupulă gelatinoasă
D. conţine celule epiteliale care menţin constantă compoziţia endolimfei

125.Receptorii acustici:
A. reprezintă neuroni modificaţi conectaţi cu ganglionul Corti
B. sunt dispuşi pe 3-4 şiruri spre peretele canalului osos
C. au localizare pe membrana orientată spre rampa vestibulară
D. sunt celule senzoriale stimulate direct de presiunea perilimfei

126. Nucleii vestibulari bulbari:


A. trimit dendrite spre nucleii de releu din talamus
B. realizează prin axonii lor conexiuni cu neuronii din ganglionul Scarpa
C. se conecteză prin axoni cu nucleii nervilor cranieni III, IV şi VI

15
D. transmit comenzi pentru realizarea mişcărilor voluntare

127.Pentru vederea obiectelor aflate la 4 m de ochi:


A. muşchiul ciliar radiar se contractă
B. ligamentele aparatului suspensor se relaxează
C. raza de curbură a cristalinului creşte
D. puterea de convergenţă a cristalinului scade

128.Segmentul receptor al analizatorului gustativ uman conţine


aproximativ 10.000 de muguri gustativi. Cele 10 papile
circumvalate (caliciforme) dispuse în “V” la baza limbii conţin,
fiecare, câte 175 muguri gustativi. Stabiliţi:
a) Numărul de muguri gustativi din celelalte papile ale mucoasei linguale.
b) Caracteristicile segmentului intermediar.
c) Particularităţile fiziologice ale celulelor receptoare gustative.

129.

16
130. Cantitatea de pigment vizual din celulele fotoreceptoare:
A. variază invers proporțional cu sensibilitatea acestora la stimuli
B. se modifică în timpul procesului de adaptare la lumină sau întuneric
C. scade în timpul expunerii prelungite la lumină slabă
D. determină modificări ale procesului de acomodare

131.Corpusculii neurotendinoși Golgi:


A. semnalizează tensiunea la nivelul fibrei musculare intrafusale în contracție
B. stimulează contracția mușchilor striați prin sinapse cu motoneuronii alfa
C. detectează creşterea tensiunii în tendoane în timpul contracţiei musculare
D. conțin terminații senzitive ale neuronilor bipolari din ganglionii spinali

132.Nervul optic:
A. se întinde între retină și corpul geniculat lateral
B. conține fibre senzoriale și motorii de la un singur ochi
C. inervează mușchii netezi multiunitari ai irisului
D. conduce informații de la nivelul maculei lutea

133. Maculele otolitice din utriculă:


A. conțin cristale microscopice de Na și Mg
B. sunt stimulate de mișcările de rotație ale capului
C. conțin receptori care se adaptează foarte rapid
D. sunt stimulate de încetinirea mișcării rectilinii orizontale

134.Acomodarea pentru vederea de aproape presupune:


A. contracția musculaturii ciliare radiare
B. scindarea pigmenților fotosensibili la lumină
C. integritatea nervului cranian III
D. creșterea razei de curbură și a puterii de convergență a cristalinului

135.Fibrele anulospirale spre deosebire de cele ”în buchet”:


A. au corpi neuronali situați în ganglionii spinali
B. sunt dendrite ale neuronilor senzitivi pseudounipolari
C. sunt mai groase și au viteză de conducere mai mare
D. se distribuie la extremitățile zonei centrale a fibrei intrafusale

136.Nucleii cohleari:
A. primesc aferențe de la coliculii cvadrigemeni inferiori
B. trimit colaterale către măduva spinării și cerebel
C. conțin deutoneuroni ai căror axoni se încrucișează parțial
D. sunt în relație cu girusul temporal inferior

17
137.Epiteliul olfactiv conține:
A. celule bazale care se pot divide și diferenția în celule olfactive
B. celule mitrale și celule granulare inhibitoare ale celulelor mitrale
C. celule de susținere care secretă mucus
D. celule senzoriale înconjurate de dendritele primului neuron al căii olfactive

138.Fibrele anulospirale ale fusului neuromuscular:


A. sunt dendrite ale neuronilor senzitivi din cornul posterior medular
B. se distribuie în porțiunea periferică a fibrelor cu lanț nuclear
C. conduc impulsul nervos motor cu viteză mare
D. descarcă impulsuri a căror frecvență depinde de gradul de alungire a mușchiului

139.Calea optică se caracterizează prin:


A. emite colaterale către formațiunile pontine de origine a fasciculului tectospinal
B. este formată din axoni ai unor neuroni retinieni și din radiațiile optice
C. conține fibre care fac sinapsă cu neuroni din coliculii superiori și inferiori
D. se termină prin tracturile optice în cortex, pe fața bazală a lobului occipital

140.Corneea:
A. Joacă rolul unei lentile divergente cu o putere de 40 de dioptrii
B. Conține vase sanguine și limfatice
C. Este punct de plecare pentru unele reflexe
D. Își modifică raza de curbură în procesul de acomodare

141.Identificați afirmația corectă referitoare la aria vizuală primară:


A. Este localizată în centrul scizurii calcarine
B. Prin distrugerea ei se instalează afazie vizuală
C. La nivelul ei se realizează senzația și recepția vizuală
D. Este conectată direct cu corpul geniculat lateral

142.Calea aferentă a reflexului fotomotor este reprezentată de:


A. Fibrele nervului și tractului optic care conduc informații vizuale
B. Fibre vegetative din structura nervului oculomotor
C. Fibre simpatice cu originea în măduva cervicală
D. Axonii neuronilor bipolari din stratul 8 al retinei

143.În procesul de acomodare pentru vederea de aproape:


A. Mușchiul sfincter al irisului se relaxează
B. Impulsul nervos ajunge pe calea nervului III la ganglionul ciliar și de aici la mușchiul ciliar
C. Fibrele ligamentului suspensor și cristaloida se tensionează
D. Raza de curbură și puterea de convergență a cristalinului cresc la valoarea maximă

144.Analizatorul auditiv deține roluri importante legate de orientarea în spațiu, perceperea pericolelor și mai ales
perceperea vorbirii. Stabiliți caracteristici ale:
a) segmentului periferic al analizatorului auditiv;
b) căii auditive;
c) componentelor urechii medii.

18
145. Axonii neuronilor din nucleii bulbari realizeaza conexiuni directe cu:
A. muschii extrinseci ai globului ocular
B. neuronii bipolari din ganglionul Scarpa
C. cerebelul prin PCS
D. Neuronii somatomotori din coarnele anterioare

COMPLEMENT GRUPAT
1.Axonii neuronilor multipolari din structura retinei participă la formarea:
1. nervul optic;
2. chiasma optică;
3. tractusul optic;
4. protoneuronului căii vizuale.

2. Crestele ampulare:
1. se găsesc la baza canalelor semicirculare;
2. sunt stimulate de mişcările de rotaţie a capului sau a corpului;
3. sunt şase la om;
4. sunt receptiri vestibulari.

3.Legat de retină:
1. stratul pigmentar realizează sinapse cu celulele ce au corpul în stratul patru;
2. celulele amacrine nu au dendrite, ci un axon ramificat;
3. corpul neuronilor bipolari se află în stratul granular extern;
4. celulele orizontale realizează sinapse cu celulele cu conuri şi cu bastonaşe.

4.Nucleii cohleari:
1. sunt doi: lateral şi medial cu localizare în punte;
2. trimit ascendent dendritele ce formează lemniscul lateral;
3. se află în etajul din trunchiul cerebral ce are cei mai puţini nuclei vegetativi;
4. sunt dispuşi în etajul din care pleacă fibre nervoase spre muşchii masticaţori.

5.Maculele:
1. ocupă un spaţiu restrâns în interiorul ampulelor;
2. detectează viteza de deplasare liniară a corpului;
3. au o masă apoasă cu granule din carbonat de calciu;
4. conţin otolite ce exercită permanent presiune asupra cililor.

6.Legat de analizatorul olfactiv:


1. receptorii olfactivi sunt fazici şi de distanţă;
2. mucoasa olfactivă conţine celule fusiforme;
3. bulbii olfactivi se observă pe faţa bazală a encefalului;

19
4. segmentul central este în neocortexul din sistemul limbic

7.Procesele ciliare:
1. aparţin sistemului dioptric al ochiului;
2. fac parte din corpul ciliar;
3. sunt sediul proceselor fotochimice ;
4. au activitate secretorie.

8.Pe calea vizuală:


1. celulele ganglionare trimit axoni în metatalamus;
2. tractul optic se încrucişează anterior de trunchiul cerebral;
3. se desprind colaterale spre nuclei vegetativi din mezencefal;
4. radiaţiile optice pleacă din talamus spre aria vizuală din lobul occipital.

9.În cadrul analizatorului vestibular:


1. rotaţia capului în jurul axei verticale mişcă endolimfa din canalul orizontal;
2. maculele ocupă o suprafaţă redusă în utriculă şi saculă;
3. receptorii maculari sunt stimulaţi şi static ;
4. impulsurile se formează la înclinarea cililor scurţi spre cei lungi.

10.Indicaţi enunţurile FALSE legate de reflexele miotatice:


1. fibrele „în buchet”, spre deosebire de cele primare, sunt dendrite;
2. stimularea fibrelor spiralate determină impulsuri ce ajung la neuronii gama;
3. axonii motoneuronilor alfa ajung la capetele fibrelor cu lanţ şi cu sac nuclear;
4. aceste reflexe stau la baza realizării tonusului muscular.

11.Fusurile neuromusculare:
1. sunt dispuse printre fibrele musculare striate scheletice
2. prezintă inervaţie motorie şi senzitivă
3. au o capsulă în care se află fibre musculare modificate
4. previn contracţia musculară excesivă

12.Analizatorul gustativ, spre deosebire de cel olfactiv:


1. are receptori din ţesut epitelial
2. utilizează nervi cranieni micşti
3. are protoneuronul situat în ganglioni
4. proiectează informaţiile în neocortex

13.Selectează afirmaţiile adevărate referitoare la calea vestibulară:


1. protoneuronul se află într-un ganglion spinal
2. axonii deutoneuronului fac sinapsă în metatalamus
3. de la nucleii vestibulari pleacă fibre spre paleocerebel
4. are legături cu nervii care coordonează mişcările globilor oculari

14.În mecanismele fotochimice ale vederii:


1. rodopsina prezentă în conuri se desface la lumină puternică
2. există trei tipuri de iodopsine: pentru roşu, galben, albastru
3. fotopsina se uneşte cu retinenul în prezenţa luminii
4. pigmenţii fotosensibili se desfac,sub influenţa luminii, în retinen şi opsină

15.În cadrul analizatorului auditiv:


1. membrana timpanului vibrează neselectiv
2. fereastra ovală comunică direct cu rampa timpanică
3. al doilea neuron al căii auditive se află în punte
4. la celulele senzoriale ajung axonii protoneuronilor

16.Calea vizuală, spre deosebire de cea auditivă:


1. are al treilea neuron localizat în organul de simţ
2. are sinapse în metatalamus
3. proiectează informaţiile în lobul temporal
4. nu are deutoneuronul localizat în encefal

20
17.Fusurile neuromusculare sunt:
1. inervate motor de axonii neuronilor alfa din coarnele anterioare medulare
2. stimulate de tensiunea produsă în timpul contracţiei musculare
3. formate din 15-30 fibre intrafusale
4. inervate senzitiv de dendritele neuronilor din ganglionul spinal

18. Muguri gustativi se găsesc în:


1. papilele circumvalate situate la vârful limbii
2. papilele filiforme răspândite pe toată suprafaţa limbii
3. papilele foliate care alcătuiesc prin aşezare V-ul lingual
4. papilele caliciforme situate la baza limbii

19. Axonii deutoneuronilor olfactivi:


1. ajung în cortexul olfactiv
2. sinapsează cu neuronii talamici
3. se îndreaptă spre bulbul olfactiv opus
4. străbat lama ciuruită a osului etmoid

20. Excitarea receptorilor gustativi se produce dacă:


1. temperatura soluţiei este de circa 240C
2. excitantul insolubil vine în contact cu celulele gustative
3. excitantul se dizolvă în apă sau în salivă
4. excitantul are o concentraţie minimă (0,005 g/l pentru zahăr)

21. Adaptarea receptorilor vizuali:


1. se realizează în funcţie de cantitatea de pigment fotosensibil
2. depinde de durata expunerii la lumină şi întuneric
3. la întuneric se realizează în cel puţin 20 de minute
4. la lumină presupune trecerea rapidă de la sistemul celulelor cu conuri la cel al celulelor cu bastonaşe

22. De la nucleii vestibulari pornesc fibre spre:


1. corpii geniculaţi mediali din metatalamus
2. nucleii motori ai nervilor cranieni III, IV şi VI
3. neocerebel, cu rol în controlul echilibrului
4. coarnele anterioare medulare

23.Celulele cu bastonaşe din retină au următoarele caracteristici:


1. asigură vederea în lumină difuză
2. sunt mai puţin numeroase în foveea centralis
3. realizează o convergenţă crescută a impulsurilor
4. au un prag de excitabilitate mai mare decât cel al celulelor cu con

24. Receptorii maculari şi cei ampulari au în comun:


1. prezenţa cililor care vin în contact cu o masă gelatinoasă
2. polul bazal înconjurat de axoni ai neuronilor din ganglionul Scarpa
3. localizarea la nivelul labirintului membranos
4. polul apical în contact cu cristale de carbonat de Ca 2+

25. Selectaţi afirmaţiile adevărate referitoare la calea gustativă:


1. protoneuronii se află în mugurii gustativi
2. axonii deutoneuronilor au traseu ascendent spre talamus
3. deutoneuronii se află în ganglionii de pe traseul unor nervi cranieni
4. încrucişarea se realizează la nivel bulbar

26. Glaucomul:
1. se mai numeşte şi „apa neagră”
2. poate apărea ca urmare a diabetului zaharat sau a miopiei
3. determină atrofierea nervului optic şi orbire
4. produce opacifierea cristalinului

21
27. Corpusculii Golgi-Mazzoni:
1. sunt o varietate a corpusculilor Vater-Pacini
2. sunt cei mai mari corpusculi senzitivi
3. se găsesc în pulpa degetelor
4. sunt situaţi la baza epidermului

28.Terminaţiile dendritice ale neuronilor din ganglionul Corti:


1. ajung la polul apical al celulelor senzoriale auditive
2. fac sinapsă cu neuronii din nucleii cohleari pontini
3. detectează deplasarea otolitelor
4. traversează tunelul auditiv Corti

29. Tractul optic şi cel olfactiv prezintă următoarele caracteristici comune:


1. sunt formaţi din axoni ai deutoneuronilor
2. au proiecţie corticală în paleocortex
3. emit colaterale către sistemul reticulat ascendent activator
4. au un traiect intracranian format din trei neuroni

30. În ariile somestezice se elaborează senzaţii care permit stabilirea:

1. formei şi dimensiunilor unui corp


2. intensităţii şi amplitudinii unui sunet
3. diferenţelor de temperatură dintre obiecte
4. texturii şi culorii unui obiect

31. Fusul neuromuscular:


1. ca şi muşchiul scheletic, are fibre musculare cu numeroşi nuclei
2. spre deosebire de corpusculul tendinos Golgi, poate avea conexiuni cu ganglionii spinali
3. ca şi corpusculii Ruffini, intră în categoría proprioreceptorilor
4. spre deosebire de fibrele musculare extrafusale, are sinapse colinergice

32. Referitor la segmentul central al analizatorului kinestezic este adevărat că:


1. este localizat în ariile senzitivo-motorii care mărginesc şanţul central
2. reprezintă zonă de proiecţie a fibrelor sensibilităţii proprioceptive inconştiente
3. transformă informaţiile primite în acţiuni motorii corective
4. intră în alcătuirea neocortexului de asociaţie de pe faţa medială

33. Pragul de excitabilitate olfactivă:


1. reprezintă cantitatea minimă de substanţă odorantă care declanşează senzaţia de miros
2. este crescut pentru eter şi scăzut pentru mosc
3. variază în funcţie de natura substanţelor dizolvate în mucusul din zona mucoasei olfactive
4. este o proprietate a neuronilor receptori multipolari fusiformi din cornetul nazal superior

34. Despre sensibilitatea gustativă sunt adevărate următoarele afirmaţii:


1. pragul de excitabilitate gustativă este diferit pentru fiecare substanţă
2. intensitatea senzaţiei gustative variază direct proporţional cu concentraţia
3. la acţiunea îndelungată a unui excitant apare fenomenul de adaptare
4. pentru substanţele amare şi dulci se manifestă cea mai mare sensibilitate

35. Retina:
1. este străbătută de razele de lumină dinspre stratul intern spre cel extern
2. conţine atât protoneuronul, cât şi deutoneuronul căii vizuale
3. are celule receptoare ce conţin pigmenţi fotosensibili în membrana celulară
4. conţine celule fotosensibile în toate zonele sale

36.Referitor la mecanismul auzului este adevărat că:


1. undele sonore sunt captate de pavilionul urechii
2. potenţialele microfonice sunt preluate de axonii protoneuronilor
3. lanţul de oscioare modifică intensitatea sunetului
4. oscilaţiile endolimfei determină oscilaţii ale perilimfei

37. Din nucleii vestibulari pleacă fibre prin:

22
1. fasciculul vestibulo-spinal – spre cordoanele posterioare
2. fasciculul vestibulo-cerebelos – spre lobul floculo-nodular
3. fasciculul vestibulo-nuclear – spre nucleii pontini III, IV, VI
4. fasciculul vestibulo-talamic – pentru sinapsă cu al III-lea neuron al căii

38.În laboratorul de fizică, Dragoş s-a aşezat în ultima bancă şi îl solicită pe Adrian, colegul său, să îi spună ce
scrie profesorul la tablă.
a) Care este defectul de vedere al lui Dragoş? b) Ce lentile ar trebui să utilizeze
Dragoş pentru a vedea clar scrisul profesorului la tablă? c) Ce particularităţi au
celulele fotoreceptoare din foveea centralis
1. miopie biconcave sunt conectate prin sinapse
cu celulele amacrine
2. hipermetropie cilindrice fac sinapsă cu dendritele
protoneuronului căii
3. astigmatism convergente au sensibilitate mică la
lumină
4. hipometropie divergente conţin câte un pigment
fotosensibil numit
iodopsină

39.La ora de biologie, profesorul propune elevilor săi efectuarea unui experiment pentru testarea acuităţii
tactile.
Care regiune, din cele testate, are acuitate tactilă maximă? b) Care regiune, din cele
testate, are acuitate tactilă minimă? c) Care este corelaţia dintre numărul de receptori pe
unitatea de suprafaţă corporală şi mărimea ariei de proiecţie corticală
a) b) c)
1. tegumentul buzelor tegumentul spatelui inversă
proporţionalitate
2. vârful limbii toracele posterior directă
proporţionalitate
2. toracele anterior capul nu există o corelaţie
4. 2 mm 50 mm Direct proportionala

40.Pătrunderea accidentală a unui corp străin în ochi determină apariţia senzaţiei de durere, coborârea pleoapei
superioare şi lăcrimare abundentă.
Ce nerv transmite informaţia dureroasă în situaţia descrisă? b) Prin ce se caracterizează nervul care determină acţiunea
somatomotorie descrisă? c) Ce tip de fibră nervoasă inervează glanda lacrimală?
a) b) c)
1. un nerv cu nuclei senzitivi în conţine fibre visceromotorii mielinică
toate etajele trunchiului
cerebral
2. nervul V – cu origine în are nucleii motori şi postganglionară
ganglionul Gasser vegetativi în acelaşi etaj
cerebral
3. un nerv ce culege informaţii are origine aparentă în şanţul lungă
şi de la limbă preolivar
4. nervul V – prin fibrele din are un nucleu în bulb visceromotorie
ramura oftalmică

41.Comparativ cu ochiul normal, în cazul ochiul hipermetrop:


1. convexitatea cristalinului este diminuată
2. razele luminoase sunt focalizate înaintea retinei
3. punctul proxim este situat mai departe de ochi
4. corecţia se realizează cu lentile divergente

42.Epiteliul olfactiv conţine:


1. celule glandulare care secretă mucus
2. celule de susţinere şi celule bazale

23
3. neuroni bipolari cu dendrite scurte
4. celule mitrale multipolare

43.Gustul acru:
1. este perceput la baza limbii
2. este direct proporțional cu tăria unor acizi
3. se datorează sărurilor ionizate
4. poate fi perceput de mugurii gustativi din faringe

44.Calea sensibilităţii gustative prezintă:


1. protoneuronul situat în papilele gustative, cu excepţia celor filiforme
2. deutoneuronul localizat în nucleul solitar din punte
3. al treilea neuron situat în talamus, de aceeaşi parte cu deutoneuronul
4. proiecţie corticală în porţiunea inferioară a girusului postcentral

45.Receptorii vestibulari maculari:


1. descarcă impulsuri cu o frecvenţă proporţională cu durata deplasării
2. generează informaţii care declanşează reflexe de redresare
3. prin depolarizare informează paleocortexul asupra poziţiei corpului în spaţiu
4. pot fi stimulaţi în condiţii statice şi dinamice

46.Receptorii dureroşi:
1. sunt stimulaţi de substanţe chimice eliberate de celule vătămate
2. se găsesc în epidermă, în articulaţii şi în cornee
3. se adaptează puţin sau deloc în prezenţa stimului
4. fac parte din categoria chemoreceptori fazici

47.Reflexul cornean de clipire:


1. este comun tuturor indivizilor speciei umane
2. poate fi produs de un zgomot neașteptat
3. are centrii nervoşi în trunchiul cerebral
4. este vegetativ, de apărare a globului ocular

48.Fibrele spiralate ale fusului neuromuscular:


1. sunt dendrite ale neuronilor bipolari din ganglionul spinal
2. conduc impulsul nervos cu viteză mare
3. se distribuie în porțiunea centrală a fibrelor cu lanț nuclear
4. sunt stimulate de întinderea fusului

49.Despre calea vizuală se poate afirma că:


1. axonii protoneuronilor şi deutoneuronilor părăsesc ochiul prin pata oarbă
2. nervii optici conţin axoni ai neuronilor bipolari din retină
3. axonii neuronilor multipolari se încrucişează formând decusaţia senzitivă
4. tractul optic emite colaterale către coliculii superiori şi hipotalamus

50.În spatele unei femei aflate într-o încăpere luminată, se aude o ușă deschizându-se și intră o persoană care
aduce o prăjitură proaspăt scoasă din cuptor, cu miros de scorțișoară.
Se produce un reflex de întoarcere a capului femeii. Precizați :
a) localizarea centrului nervos al reflexului de întoarcere a capului;
b) structurile stimulate după întoarcerea capului în direcţia ușii;
c) traseul informației nervoase care produce declanșarea reflexului.

a) b) c)
1. într-o structură receptori acustici celule receptoare auditive à fibre senzoriale auditive à
tectală neuroni bipolari coliculii cvadrigemeni superiori à lob temporal
2. în nucleul habenular celule cu conuri neuroni bipolari à tract olfactiv à neuroni multipolari à
epitalamic neuroni olfactivi paleocortex
3. în coliculii fotoreceptorii neuroni bipolari à neuroni multipolari à nerv optic à corp
cvadrigemeni receptorii olfactivi geniculat lateral à marginile scizurii calcarine
superiori
4. în coliculii neuroni unipolari celule senzoriale ciliate à ganglion Corti à ramură cohleară
cvadrigemeni neuroni bipolari à nuclei cohleari à mezencefal

24
inferiori

51. La nivelul căii optice se desprind colaterale care ajung direct sau indirect la:
1. coliculii inferiori, centri ai reflexului de orientare vizuală
2. centrii mezencefalici care reglează diametrul pupilar
3. celulele secretoare de melanină din glanda pineală
4. centrii hipotalamici implicaţi în reglarea ritmului nictemeral

52. Celulele cu con, spre deosebire de celulele cu bastonaş:


1. au un prag de excitabilitate mai ridicat
2. conţin un pigment în porţiunea lor periferică
3. sunt prezente în foveea centralis
4. trimit prelungiri spre celulele pigmentare

53. Identificaţi enunţurile corecte referitoare la fusurile neuromusculare:


1. sunt inervate senzitiv de prelungiri dendritice mielinizate
2. detectează modificări de lungime ale muşchiului striat
3. au inervaţia motorie asigurată de neuroni din măduva spinării
4. sunt responsabile de iniţierea reflexelor miotatice

54.Identificaţi asocierea corectă dintre următorii receptori cutanaţi şi caracteristicile lor:


1. corpusculii Meissner – se găsesc în derm; sunt stimulaţi de atingeri puternice
2. corpusculii Ruffini – se găsesc în derm; sunt stimulaţi de mişcări rapide, slabe
3. corpusculii Pacini – se găsesc în derm; recepţionează tracţiuni şi deformaţii
4. discurile Merkel – recepţionează atingeri; se adaptează lent şi parţial

55.Procesul de fuzionare a imaginilor de pe cele două retine:


1. începe la nivelul corpilor geniculaţi mediali
2. are loc dacă imaginile se formează în puncte corespondente
3. determină incapacitatea de a vedea în profunzime
4. se produce pe scoarţă, rezultând imaginea unică a obiectului privit

56. La contactul dintre substanţele sapide şi celulele receptoare gustative are loc:
1. închiderea canalelor ionice pentru Na+
2. depolarizarea celulelor receptoare
3. pătrunderea ionilor de K+ în celula receptoare
4. apariţia potenţialului de receptor

57.Celulele mitrale:
1. au axoni care formează în totalitate tractul olfactiv opus
2. participă la formarea unor structuri numite glomeruli
3. formează tractul olfactiv prin intermediul dendritelor
4. sunt inhibate de celulele granulare din bulbul olfactiv

58. În cazul vederii de aproape:


1. cristalinul eliberează de sub tensiune ligamentul suspensor și se bombează
2. mușchii circulari ai irisului se contractă, prevenind pătrunderea razelor divergente
3. raza de curbură se mărește ca urmare a modificării curburii cristalinului
4. convergența axelor oculare este mai pronunțată, cu cât obiectul este mai apropiat

59. Celulele fotoreceptoare pot conține:


1. scotopsina rezultată în urma acțiunii unui singur foton
2. rodopsina compusă din cis-retinal și diverse tipuri de opsine
3. iodopsina pentru culoarea verde care absoarbe radiații de 530 nm
4. rodopsina stimulată de radiații cu lungimi de undă de 300 nm

60.Când ochiul priveşte la o distanţă mai mare de 6 m:


1. muşchiul ciliar circular se contractă
2. raza de curbură a cristalinului creşte
3. tensiunea din cristaloidă scade
4. puterea de convergenţă a cristalinului scade

25
61.Calea vizuală și calea auditivă au în comun următoarele caracteristici:
1. conțin neuroni cu localizare mezencefalică
2. prezintă nervi care aparțin trunchiului cerebral
3. preiau impulsuri de la receptori de origine epitelială
4. au sinapse interneuronale la nivelul metatalamusului

62.De la nucleii vestibulari, impulsurile vestibulare se distribuie spre:


1. neuronii somatomotori medulari, pentru reglarea tonusului muscular
2. deutoneuronii talamici, de unde prin fibre talamocorticale ajung pe scoarță
3. nuclei motori ai nervilor III, IV și VI, pentru controlul mișcărilor oculare
4. coliculii cvadrigemeni unde se închid reflexe de orientare vizuală și auditivă

63. Sunetele cu frecvență înaltă:


1. produc vibrații cu amplitudine maximă în apropierea scăriței
2. se transmit prin ”fire izolate” spre cortex, sub formă de impulsuri nervoase auditive
3. activează anumiți neuroni cohleari, coliculari și diencefalici
4. au între 5000 – 7000 Hz

64. La nivelul organului Corti:


1. celulele de susținere delimitează tunelul Corti
2. celulele senzoriale sunt dispuse pe 3-4 șiruri spre columelă
3. tunelul Corti este traversat de dendrite ale protoneuronilor
4. celulele receptoare au cili rigizi ce străbat membrana tectoria

65. Identificați afirmația corectă referitoare la calea olfactivă:


1. protoneuronii au dendrite butonate și prevăzute cu cili
2. cuprinde 10-20 de nervi olfactivi care ajung la hipocamp
3. unii axoni ai deutoneuronilor trec în bulbul olfactiv contralateral
4. deutoneuronii sunt celulele granulare din bulbii olfactivi

66. În hipermetropie:
1. convexitatea cristalinului este accentuată
2. punctul proxim este situat mai departe de ochi
3. pe retină se formează mai multe focare
4. imaginea se formează înapoia retinei

67.În structura mugurelui gustativ se găsesc:


1. celule de susținere
2. celule bazale care se divid permanent
3. celule senzoriale cu microvilli
4. dendrite ale neuronilor din nucleul solitar

68. Gustul amar poate fi perceput la nivelul:


1. faringelui
2. epiglotei
3. bolții palatine
4. bazei limbii

69. Pot fi cauze ale cataractei:


1. înaintarea în vârstă
2. traumatisme ale cristalinului
3. diabetul zaharat
4. drenajul defectuos al umorii apoase

70.Papilele fungiforme :
1. au muguri gustativi de formă ovală;
2. recepţionează substanţe sapide dulci;
3. sunt aşezate pe marginile limbii;
4. conţin receptori tonici.

71.Organul Corti:

26
1. conţine protoneuronul căii auditive;
2. este dispus în canalul cohlear;
3. are localizare pe membrana tectoria;
4. conţine mecanoreceptori, ca şi maculele.

72.Calea gustativă este formată din nervi cranieni care au şi următoarele particularităţi:
1. nervul VII- aceeaşi origine aparentă cu nervii VI şi VIII;
2. nervul X- conduce comenzi pentru reflexul depresor;
3. nervul IX- are fibre viscerosenzitive;
4. nervul VII- culege informaţii de la muşchii maseteri.

73.Fibrele fusurilor neuromusculare:


1. au inervaţie dublă: senzitivă şi motorie ;
2. sunt musculare netede modificate;
3. au porţiunea periferică contractilă;
4. primesc axoni ai neuronilor din ganglionul spinal.

74.În cadrul analizatorului vizual:


1. contracţia muşchilor ciliari circulari scade tensiunea din ligamentul suspensor;
2. coroida are vase de sânge şi pigmenţi;
3. muşchii radiari ai irisului primesc impulsuri din măduva spinării;
4. razele luminoase străbat retina de la stratul X spre stratul I

75.Axonii neuronilor multipolari din retina temporală a ochiului drept:


1.se află în nervul optic drept;
2. se găsesc în tractul optic de pe partea stângă;
3. pot ajunge în coliculii cvadrigemeni superiori;
4. fac sinapsă cu neuronii bipolari din retină.

76.Arcul reflex rotulian şi arcul reflex al clipirii la stimularea corneei au ca asemănări:


1. un ganglion extranevraxial pe calea aferentă;
2. caracter de specie şi transmitere ereditară;
3. axoni ai unor motoneuroni pe calea eferentă;
4. centrii nervoşi localizaţi în substanţa cenuşie

77.Deutoneuronul căii auditive, spre deosebire de cel al căii vestibulare:


1. este situat în nuclei bulbari;
2. face sinapsă în coliculii cvadrigemeni superiori;
3. proiectează informaţia în lobul temporal;
4. este localizat în doi nuclei cohleari: ventral şi dorsal;

78.Identificaţi enunţurile GREŞITE legate de vibraţiile perilimfei:


1. sunt determinate de vibraţiile membranei ferestrei rotunde;
2. ajung prin helicotremă în rampa vestibulară
3. produc vibraţia endolimfei din rampa timpanică;
4. antrenează membrana bazilară de la vârful melcului pentru undele joase.

79.Tegumentul deserveşte tipuri de sensibilitate la care participă următoarele


fascicule medulare:
1. sensibilitatea tactilă grosieră- fasciculele spinotalamice anterioare;
2. sensibilitatea proprioceptivă conştientă- fasciculele spinobulbare;
3. sensibilitatea termică şi dureroasă- fasciculele spinotalamice laterale;
4. sensibilitatea tactilă epicritică- fasciculele Gowers.

80.Fotopsina şi scotopsina:
1. sunt substanţe prezente în pigmenţii vizuali;
2. se găsesc în stratul retinei de lângă corpul vitros;
3. în absenţa luminii se leagă de retinen;
4. se află în pata galbenă şi în pata oarbă

81.Mihai este student şi merge des la discotecă, unde ascultă muzică şi dansează
cu multă plăcere.

27
a.) Care este rolul componentelor urechii?
b.) Ce mişcări ale corpului determină formarea impulsurilor nervoase la nivelul receptorilor vestibulari ?
c.) Ce particularităţi au structurile nervoase ce conduc informaţiile de la proprioreceptori ?

a.) b.) c.)


A muşchii ciocănelului deplasarea spre stânga înclină cilii fasciculul Fleching
amplifică undele slabe maculelor - trece prin PCS
spre dreapta
B membrana Reissner separă perilimfa din rotaţia în jurul axei verticale fasciculul Burdach –
rampa vestibulară de endolimfa din deplasează endolimfa din canalul localizare lângă şanţul
canalul cohlear orizontal median posterior
C membrana bazilară dinspre acceleraţia mişcărilor rectilinii fasciculul Gowers- ajunge în
vârful melcului rezonează excită receptorii din utriculă şi paleocerebel
la sunete de 100 de Hz saculă
D tunelul Corti este traversat de rotaţia în jurul axei orizontale lemniscul median – urcă spre
dendritele neuronilor deplasează în acelaşi sens talamus
din ganglionul Corti endolimfa din canalul orizontal

82.Un bărbat în vârstă de 50 de ani se hotărăşte să facă o vizită la oftalmolog deoarece, Dşi poartă
ochelarii cu lentile convergente recomandaţi de medic, are dureri oculare intense şi are impresia că vede
în ceaţă.

a.) Care poate să fie diagnosticul stabilit de medic?


b.) Ce probleme au dus la recomandarea ochelarilor pe care-i poartă?
c.) Medicul îl pune pe pacient să privească literele aşezate la 2 m distanţă de ochi. Ce structuri există pe calea
arcului reflex de acomodare?

a.) b.) c.)


A drenarea insuficientă a umorii cristalin aplatizat nucleii accesori din
sticloase mezencefal
B glaucom distanţa focală este mai mică de 17 mm ganglionul ciliar
dispus previsceral
C cataractă îndepărta obiectele de ochi corpii geniculaţi mediani
pentru a le vedea clar din metatalamus
D creşterea tensiunii intraoculare punctum proximum este mai aproape de fibre musculare
ochi faţă de emetrop ciliare circulare

83.Celulele cu bastonaşe spre deosebire de celulele cu conuri:


1. au un prag de excitabilitate ridicat
2. conţin rodopsină în porţiunea periferică
3. sunt excitate de radiaţii cu lungimea de undă de 900 nm
4. sunt excitate de un singur foton de lumină

84.La nivelul căii vizuale:


1. al treilea neuron se află în coliculii cvadrigemeni superiori
2. nervul optic şi tractul optic sunt formate din axoni ai deutoneuronilor
3. protoneuronii sunt neuronii ganglionari multipolari din retină
4. se desprind colaterale spre nucleii vegetativi din mezencefal

85.Segmentul intermediar al analizatorului gustativ:


1. are protoneuronul în ganglionii superiori ai nervilor cranieni IX şi X
2. are deutoneuronul în nucleul solitar din bulbul olfactiv
3. include fibre trigeminale din ramura mandibulară
4. are al 3-lea neuron într-un nucleu talamic

86. Tractul optic şi tractul olfactiv au în comun:


1. sunt alcătuite din axoni ai deutoneuronilor
2. au traiect intracranian
3. al doilea neuron este o celulă multipolară
4. au arie corticală pe faţa medială a emisferelor cerebrale

87. Maculele otolitice:

28
1. ocupă o suprafaţă redusă din utriculă şi saculă
2. conţin receptori care detectează viteza de deplasare a corpului
3. sunt stimulate în condiţii statice şi dinamice
4. conţin celule ai căror stereocili pătrund în cupula gelatinoasă

88.Căile acustică şi vestibulară au în comun:


1. dispunerea receptorilor în canalul cohlear
2. originea aparentă a nervului din segmentul de conducere
3. ganglionii care conţin protoneuronii segmentului intermediar
4. localizarea în trunchiul cerebral a deutoneuronilor

89. Nervul optic:


1. este format din axonii deutoneuronilor retinieni
2. are origine aparentă în mezencefal
3. părăseşte globul ocular la nivelul petei oarbe
4. are fibre vegetative din nucleul accesor

90. Analizatorului olfactiv, spre deosebire de cel gustativ, prezintă:


1. celulele receptoare care constituie protoneuronul căii
2. segment intermediar format din trei neuroni
3. chemoreceptori nervoşi bipolari
4. cili la nivelul segmentului periferic

91. Fusul neuromuscular:


1. este inervat senzitiv de dendrite ale neuronilor pseudounipolari
2. conţine corpii celulari ai motoneuronilor de tip gamma
3. detectează modificările de lungime ale muşchiului striat
4. este inervat de fibre anulospirale dispuse la extremităţi

92.Frecvenţa undelor sonore:


1. este determinată de amplitudinea vibraţiei sonore
2. poate avea valori cuprinse între 100 şi 10000 Hz
3. determină rezonanţa bazei melcului la valori joase ale acesteia
4. influenţează amplitudinea deplasării membranei bazilare

93. Particularităţile arcului reflex pupilodilatator sunt următoarele:


1. efectorii sunt fibre musculare netede cu dispoziţie radiară
2. centrul nervos este localizat în nucleul accesor mezencefalic
3. fibra postganglionară îşi are originea în ganglionul cervical superior
4. calea aferentă este alcătuită din neuroni viscerosenzitivi

94. Senzaţia de durere poate fi declanşată de:


1. scăderea aportului de sânge dintr-un organ
2. spasmul sau distensia unui organ visceral
3. contactul îndelungat al pielii cu un cub de gheaţă
4. atingerea intensităţii prag a stimulilor mecanici

95.Tractul olfactiv:
1. se termină în aria entorinală din neocortex
2. se întinde între bulbul olfactiv și aria de proiecție primară
3. străbate în mănunchiuri lama ciuruită a etmoidului
4. este alcătuit din axoni ai celulelor mitrale

96.Sensibilitatea interoceptivă este condusă prin căile:


1. spinobulbare
2. spinotalamice
3. spinocerebeloase directe și încrucișate
4. nespecifice, ale substanței reticulate

97.În alcătuirea tractului optic stâng intră:

29
1. fibre senzoriale provenite de la retina nazală opusă
2. fibre temporale drepte, după încrucișarea chiasmatică
3. fibre care vor ajunge la coliculii cvadrigemeni superiori
4. radiații optice drepte care se termină în cortexul vizual

98.În legătură cu recepția și transmiterea auditivă este adevărat că:


1. sunetele joase sunt percepute mai aproape de talpa scăriței
2. informațiile din canalul cohlear stâng se proiectează în ambii lobi temporali
3. sunetele înalte sunt percepute la nivelul helicotremei
4. excitațiile sonore cu frecvențe diferite se transmit prin ”fire izolate” către cortex

99.Axonii neuronilor bipolari din retină:


1. formează nervul, chiasma și tractul optic
2. fac sinapsă cu deutoneuronii în coliculii superiori
3. fac sinapsă cu mai multe celule cu bastonașe
4. asigură convergența impulsurilor cu excepția foveei centralis

100.Maculele otolitice din saculă:


1. prezintă receptori care se adaptează foarte rapid
2. generează impulsuri care stau la baza senzației de echilibru
3. conțin cristale microscopice de fosfat de calciu și magneziu
4. înregistrează variațiile accelerației liniare verticale

101.Hormonii MSH și ACTH:


1. provin din același precursor, prin clivaj enzimatic
2. au secreția reglată de hipotalamusul mijlociu
3. provoacă hiperpigmentare cutanată în hipersecreție
4. sunt secretați de lobul anterior al hipofizei

102.Segmentul de conducere al analizatorului auditiv:


1. Prezintă protoneuroni bipolari situați în organul Corti
2. Include neuroni localizați în trunchiul cerebral
3. Prezintă ultimul neuron la nivelul corpului geniculat lateral
4. Conține fibre care formează corpul trapezoid

103.Otita medie purulentă acută poate fi:


1. Consecutivă unei răceli sau amigdalite
2. Cauzată de patogeni vehiculați din nazofaringe
3. Asociată cu perforarea membranei timpanice
4. Mai frecventă la copii a căror trompă Eustachio este scurtă

104.Identificați afirmațiile corecte referitoare la gusturile fundamentale:


1. Gustul acru este produs de acidul glutamic sau sarea acestuia cu Na+
2. Gustul sărat este determinat de săruri ionizante
3. Gustul dulce este produs numai de zaharuri
4. Gustul amar este dat de mai multe categorii de substanțe chimice

105.Dendrite ale neuronilor din ganglionii de pe traseul unor nervi cranieni micști pot realiza sinapse cu:
1. Celulele receptoare situate pe membrana bazilară
2. Celule epiteliale de tip senzorial
3. Celulele receptoare ale maculei otolitice saculare
4. Receptorii gustativi de la nivelul mucoasei linguale

30

S-ar putea să vă placă și