Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Gimnaziala nr.

1 Astileu
OLIMPIADA DE BIOLOGIE ( clasa a VII-a) NUME SI PRENUME
FAZA PE SCOALA 2013

I. ALEGERE SIMPLĂ
La următoarele întrebări 1-20 alegeţi un singur răspuns corect, din variantele propuse.

1. Organele anexe ale ochilor asigură:


A. protecţia şi prelucrarea informaţiilor;
B. mobilitatea şi transmiterea informaţiilor la creier;
C. protecţia şi mobilitatea globilor oculari;
D. preluarea informaţiilor şi transmiterea lor la creier.

2. Rolul esenţial în procesul de acomodare îl are:


A. corneea;
B. cristalinul;
C. umoarea apoasă;
D. retina.
3. Strabismul este cauzat de:
A. slăbirea muşchilor externi ai globului ocular;
B. formarea imaginii înaintea retinei;
C. slăbirea unuia dintre muşchii externi ai globului ocular;
D. deformarea neuniformă a cristalinului.

4. Scăriţa din urechea medie este situată astfel:


A. se articulează cu nicovala iar talpa ei se aplică pe membrana ferestrei rotunde;
B. se articulează cu ciocanul iar talpa ei se aplică pe membrana ferestrei ovale;
C. se află în continuarea timpanului şi se articulează cu nicovala;
D. se articulează cu nicovala iar talpa ei se aplică pe membrana ferestrei ovale.

5. Cristalele de carbonat de calciu (otolitele) se găsesc în:


A. vestibulul membranos;
B. canalele semicirculare membranoase;
C. vestibulul osos;
D. canalele semicirculare osoase.

6. Celulele receptoare aşezate la vârful limbii percep gustul:


A. dulce;
B. acru;
C. amar;
D. sărat.

7. Papilele dermice sunt situate:


A. la suprafaţa epidermului;
B. în profunzimea dermului;
C. la baza hipodermului;
D. sub epiderm.

1
8. Receptorii auditivi se găsesc în:
A. melcul membranos;
B. utriculă şi saculă;
C. vestibulul membranos;
D. canalele semicirculare membranoase.

9. Vibraţiile provocate de undele sonore se propagă astfel:


A. timpan – scăriţă – nicovală – fereastră ovală – perilimfă – endolimfă;
B. timpan – ciocan – nicovală – scăriţă - fereastră rotundă – perilimfă – endolimfă;
C. timpan – ciocan – nicovală – scăriţă - fereastră rotundă – endolimfă – perilimfă;
D. timpan – ciocan – nicovală – scăriţă - fereastră ovală – perilimfă – endolimfă.

10. Meningele protejează:


A. encefalul şi măduva spinării;
B. encefalul şi nervii;
C. cerebelul şi fibrele nervoase;
D. nervii şi ganglionii nervoşi.

11. Schema generală a arcului reflex este:


A. R→C.S. →C.M. →E→C.N.;
B. R→C.S. →C.N. →C.M. →E;
C. E→R→C.S. →C.N. →C.M.;
D. C.M. →C.S. →C.N. →R→E.

12. În miopie imaginea se formează:


A. înapoia retinei;
B. pe retină în pata galbenă;
C. în faţa retinei;
D. în mai multe puncte de pe retină.

13. Trompa lui Eustachio face legătura dintre:


A. urechea externă şi urechea medie;
B. urechea medie şi urechea internă;
C. urechea medie şi faringe;
D. urechea internă şi faringe.

14. Substanţa cenuşie:

a. este dispusă la interiorul măduvei spinării;

b.are funcţie de conducere a impulsului nervos;

c. este organizată în cordoane;

d. este formată din prelungirile neuronilor.

15. Căile ascendente nervoase conduc:

2
a. informaţii de la receptori;

b. comenzi la efectori;

c. comenzi la receptori;

d. comenzi ale musculaturii netede.

16. Nervii cranieni:

a. sunt în număr de 12 perechi

b. sunt în număr de 31 perechi

c. sunt numai micşti

d. sunt numai motori

17. Reflexele condiţionate

a. se închid la nivelul măduvei spinării

b. constituie baza nervoasa a învăţării

c. sunt înnăscute

d. se moştenesc

18. Creierul mare prezinta:

a. doua emisfere cerebeloase

b. santuri superficiale care impart emisferele in lobi

c. giri separati de santuri mai putin adanci

d. substanta alba dispusa la fel ca in trunchiul cerebral

19. Aria gustativă se găseşte:

a. în papilele gustative

b. în trunchiul cerebral

c. în scoarţa cerebrală

d. în scoarţă cerebeloasă

20. Receptorii tactili, termici si de durere se găsesc în:

a. sclerotica

b. hipoderma

c. canalele semicirculare

d. derma

3
II. ALEGERE GRUPATĂ
La următoarele întrebări (1-15) se propun mai multe variante de răspuns, numerotate cu 1,2,3,4.
Răspundeţi cu:
A - dacă variantele 1, 2 şi 3 sunt corecte
B - dacă variantele 1 şi 3 sunt corecte
C - dacă variantele 2 şi 4 sunt corecte
D - dacă varianta 4 este corectă
E - dacă toate cele 4 variante sunt corecte

1. Măduva spinării are următoarele caracteristici:


1. are ca limită inferioară a 2-a vertebră lombară;
2. are formă cilindrică;
3. zonele îngroşate controlează activitatea membrelor;
4. ocupă tot canalul vertebral.

2. Orbirea poate fi provocată de:


1. leziuni ale retinei;
2. tumori occipitale;
3. opacifierea cristalinului;
4. tumori ale hipofizei.

3. Substanţa cenuşie este organizată sub formă de nuclei la nivelul:


1. scoarţei cerebrale ;
2. bulbului rahidian;
3. măduvei spinării;
4. cerebelului.

4. Depresia se caracterizează prin:


1. pierderea memoriei;
2. tristeţe;
3. pierderea cunoştinţei;
4. subapreciere.

5. În cazul prezbitismului:
1. punctum proximum scade;
2. suprafaţa corneei este neregulată;
3. se utilizează lentile cilindrice;
4. scade elasticitatea cristalinului.

6. Neuronii se deosebesc de alte celule ale corpului prin următoarele caracteristici:


1. sunt celule care trăiesc mult;
2. se înmulţesc rapid;
3. consumă cantităţi mari de oxigen;
4. se pot regenera după distrugere.

7. Primul sistem de semnalizare include:


1. emisferele cerebrale;
2. semnalele din mediu care ajung la scoarţa cerebrală;
3. limbajul articulat;
4. reacţiile organismului la semnalele din mediu.

4
8. Celulele cu con au următoarele caracteristici:
1. răspund de vederea diurnă;
2. sunt de trei tipuri;
3. răspund de vederea cromatică;
4. sunt sensibile numai la lumină slabă.
9. Labirintul osos este format din următoarele formaţiuni:
1. vestibului osos;
2. trei canale semicirculare osoase;
3. melcul osos;
4. receptorii auditivi.
10. Scoarţa cerebrală:
1. are o suprafaţă de 2200 cm 2 ;
2. conţine 16-18 miliarde de neuroni;
3. este cutată;
4. are lobi.

11. Celulele gliale:


1. au rol de hrănire a neuronilor;
2. sunt în număr mai mare decît neuronii;
3. au rol de a umple locul lăsat de neuronii distruşi;
4. nu se pot divide.

12. Instinctele:
1. sunt reflexe necondiţionate complexe;
2. reprezintă înlănţuiri de reflexe condiţionate;
3. se realizează diferit la om faţă de animal;
4. sunt subordonate exclusiv scoarţei cerebrale.

13. Conductibilitatea este capacitatea neuronului de a transmite influxul nervos la:


1. alţi neuroni;
2. organele efectoare;
3. glande;
4. muşchi.

14. Neuronul:
1. prezintă ramificaţii multiple numite axoni;
2. transmite influxul nervos unidirecţional;
3. se divide;
4. este format din corp celular, dendrite şi axon.

15. Pot excita receptorii olfactivi:


1. substanţele volatile;
2. substanţele care se dizolvă în mucus;
3. substanţele chimice care emană vapori;
4. substanţele sapide.

5
III. PROBLEME
La întrebările 1-5 alegeţi răspunsul corect din cele 4 variante propuse

1. Care este cantitatea de lipide (grame) din substanţa nervoasă a creierului uman, ştiind că acesta
conţine 70% apă şi procentul lipidelor este de 50% din substanţa uscată?
1. 210 – 240 g;
2. 300 – 350 g;
3. 400 – 410 g;
4. 200 – 250 g.

2. Câţi neuroni se găsesc pe 1 cm 2 din scoarţa cerebrală, dacă aceasta conţine 16 miliarde de
neuroni?
1. 3.000.000;
2. 7.200.000;
3. 10.000.000;
4. 20.000.000.
3. Printr-un nerv senzitiv viteza minimă de conducere a impulsului nervos este de 5 m/s. Ştiind că
printr-un nerv motor viteza maximă de conducere a influxului nervos este de 24 de ori mai mare,
determinaţi timpul necesar transmiterii unui impuls nervos prin axonul unui neuron motor cu
lungimea de 1m.
A. 0,8 s;
B. 0, 08 s;
C. 0,008 s;
D. 8 s
4. Ţinând cont că sunetele se propagă prin aer cu o viteză de 340m/s şi că lungimea conductului
auditiv extern este de aproximativ 2cm, stabiliţi timpul necesar undelor sonore pentru parcurgerea
acestuia :

A. a) 0,006 s

B. a) 0,005882 s

C. a) 0,0005882 s

D. a) 0,00005882 s

5. O persoană de 65 de ani pierde pe parcursul vieţii aproximativ 16 kg de piele. Determinaţi


cantitatea de piele pe care o pierde lunar, presupunând că pierderea este constantă.
A. 200 g / lună;
B. 406 g / lună;
C. 20,5 g / lună;
D. 30 g / lună.

S-ar putea să vă placă și