Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa………………….

Data………
Numele şi prenumele…………………………………….

FIŞĂ DE LUCRU – Sistemul digestiv

1. Recunoaşteţi şi denumiţi sistemul din organism.

2. Rezolvaţi rebusul.
1. Categorie de enzime care „atacă”
1. E proteinele;
2. N 2. Doar ele pot fi absorbite;
3. Enzimă din salivă;
3. Z 4. Serie de enzime care descompun
4. I grăsimile;
5. M 5. Specializată pentru absorbţia
6. E nutrimentelor;
6. Bila pregăteşte lipidele pentru
acţiunea lipazelor prin ……. .

3. Prezentaţi formula dentară pentru dentiţia de lapte şi cea definitivă.

Bifaţi răspunsul corect.


4. În structura unui dinte nu intră:
a) dentina;
b) alveola dentară;
c) coroana;
d) smalţul.
5. Legătura dintre stomac şi intestinul subţire se face prin:
a) orificiul cardia;
b) orificiul pilor;
c) orificiul ileocecal;
d) orificiul anal.

6. Partea terminală a intestinului gros se numeşte:


a) cecum;
b) colon;
c) ansă intestinală;
d) rect.

7. Sucul stomacal este produs de;


a) glandele gastrice;
b) glandele intestinale;
c) glandele duodenale;
d) glandele salivare.

8. Care dintre substanţele enumerate mai jos nu intră în compoziţia bilei?


a) enzime;
b) apă;
c) săruri biliare;
d) pigmenţi.

9. Bila, secretată de ficat, acţionează asupra:


a) glucidelor;
b) lipidelor;
c) proteinelor;
d) vitaminelor.

10. Digestia chimică (degradarea alimentelor) are loc în:


a) stomac;
b) colon;
c) esofag;
d) faringe.

11. Care glande nu sunt anexe ale tubului digestiv?


a) glandele salivare;
b) pancreasul;
c) ficatul;
d) glandele gastrice.

12. Vitaminele K şi din Complexul B sunt sintetizate sub acţiunea unor bacterii în:
a) stomac;
b) duoden;
c) pancreas;
d) intestinul gros.

13. Transformarea fizică a alimentelor în timpul digestiei este:


a) tăierea alimentelor;
b) transformarea amidonului în aminoacizi;
c) fărâmiţarea alimentelor;
d) dizolvarea sărurilor şi a zahărului.

14. Completaţi structura internă a dintelui.

15. Ce rezultă în urma acţiunii enzimelor asupra factorilor nutritivi?

Glucide Enzime

Proteine Enzime

Lipide Enzime

16. Recunoaşteţi structura anatomică şi precizaţi din ce organ face parte.

17. Asociaţi organele enumerate în prima coloană cu caracteristicile structurale şi funcţionale


corespunzătoare, din a doua coloană:

1. ficatul; a) smalţul său acoperă coroana;


2. faringele; b) produce şi insulină;
3. pancreasul; c) secretă bila;
4. dintele. d) este locul de întălnire al căii respiratorii cu calea digestivă.

Adevărat sau fals (A sau F)


18. Extirparea duodenului şi a intestinului liber este incompatibilă cu supravieţuirea.
19. Vena portă este aceea care transportă substanţele nutritive la creier.
20. În stomac, în urma digestiei, rezultă chilul intestinal.
21. Sucul intestinal şi pancreatic au un pH sub 7, adică acid.
22. La nivelul tubului digestiv, musculatura este predominant netedă dispusă pe 2 sau 3 straturi.
23. Suprafaţa de absorbţie a intestinului subţire liber este mărită de anse şi de prezenţa vilozităţilor
intestinale.
24. Completaţi rebusul. Care este cuvântul care apare pe coloana A-B.
A
1. Substanţe organice cu rol
1. plastic.
2. 2. Au rol energetic.
3. Organ musculos cu rol în
3. vorbire.
4. 4. Prelungeşte vălul palatin.
5. Secretă suc digestiv.
5. 6. Se găsesc la comunicarea
6. cavităţii bucale cu faringele.
7. Dinţi cu coroană conică.
7. 8. Comunică cu stomacul prin
8. orificiul cardia.
9. Ţesut osos din alcătuirea
9. dintelui.
10. 10. Cel mai lung segment al
tubului digestiv.
11. 11. Prezintă două curburi.
12. 12. Cea mai mare glandă anexă.
13. Suc digestiv care se varsă în
13. cavitatea bucală.
B

25. Asociaţi următoarele organe cuprinse în prima coloană, cu funcţiile care au loc la nivelul lor,
cuprinse în a doua coloană:

1. esofagul a) depozitarea glucozei sub formă de glicogen;


2. intestinul subţire; b) sinteza vitaminelor B şi K;
3. intestinul gros; c) deglutiţia;
4. ficatul. d) absorbţia.

26. Definiţi termenii:


Rol plastic=
Rol energetic=
Gluconeogeneză=
Chim gastric=
Chil intestinal=

27. Enumeraţi câteva măsuri igienice pentru prevenirea bolilor digestive şi a parazitozelor.

NOTĂ: - Se acordă 3 puncte din oficiu;


- Fiecare subiect este notat cu 1 punct.
- Întregul punctaj obţinut se împarte la 3.

S-ar putea să vă placă și