Sunteți pe pagina 1din 6

1) Să se deseneze un dreptunghi umplut.

#include <graphics.h>
int main( )
{
initwindow(600, 600, "Dreptunghi");
bar(500, 500, 100, 100);
while (!kbhit( ))
{
delay(200);
}
return 0;
}

2) Să se deseneze un dreptunghi neumplut.


#include <graphics.h>
int main( )
{
initwindow(600, 600, " Dreptunghi");
rectangle(50,275,150,400);
setcolor (15);
while (!kbhit( ))
{
delay(200);
}
return 0;
}

3) Să se deseneze un cerc.
#include <graphics.h>
int main( )
{
initwindow(400, 300, "Cerc");
circle(100, 50, 40);
while (!kbhit( ))
{
delay(200);
}
return 0;
}

4) Să se deseneze cercuri concentrice.


#include <graphics.h>

int main()
{
int gd = DETECT, gm;
int x = 320, y = 240, radius;

initgraph(&gd, &gm, "C:\\TC\\BGI");

for ( radius = 25; radius <= 125 ; radius = radius + 20)


circle(x, y, radius);
getch();
closegraph();
return 0;
}

5) Să se deseneze un dreptunghi cu coltul stanga-sus, in coltul din stanga-sus a ecranului.


#include <graphics.h>
int main( )
{
initwindow(600, 600, " Dreptunghi");
rectangle(0,0,20,50);

while (!kbhit( ))
{
delay(200);
}
return 0;
}

6) Să se deseneze un dreptunghi cu coltul stanga-sus, in coltul din stanga-sus a ecranului.


Lungimea si latimea sa se introduca de la tastatura.
#include <graphics.h> // biblioteca primitive grafice
#include <stdlib.h>
int main()
{

int graphdriver, graphmode;


int left,top,right,bottom;
graphdriver = DETECT;
initgraph(&graphdriver, &graphmode, " ");
left=top=0;
printf("Introduceti right: ", right);
scanf("%d", &right);
printf("Introduceti bottom: ", bottom);
scanf("%d", &bottom);
rectangle(left,top,right,bottom);
getch();
closegraph();
return 0;
}

7) Să se deseneze un dreptunghi cu coltul stanga-jos, in coltul din stanga-jos a ecranului.


Lungimea si latimea sa se introduca de la tastatura.
#include <graphics.h> // biblioteca primitive grafice
#include <stdlib.h>
#include <dos.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int graphdriver, graphmode;
int x,y;
graphdriver = DETECT;

initgraph(&graphdriver, &graphmode, " ");

printf("Introduceti lungimea dreptunghiului: ", x);


scanf("%d", &x);

printf("Introduceti latimea dreptunghiului: ", y);


scanf("%d", &y);
//initwindow(900, 900, "Dreptunghi");
rectangle(0,0,x,y);

getch();
closegraph();
return 0;
}

SAU

#include <graphics.h> // biblioteca primitive grafice


#include <stdlib.h>
int main()
{
int graphdriver, graphmode;
int left,top,right,bottom;
graphdriver = DETECT;
initgraph(&graphdriver, &graphmode, " ");
left=0;
bottom=getmaxy();
printf("Introduceti right: ", right);
scanf("%d", &right);
printf("Introduceti bottom: ", top);
scanf("%d", &top);
rectangle(left,top,right,bottom);
getch();
closegraph();
return 0;
}

8) Să se deseneze un dreptunghi cu toate laturile introduse de la tastatura.


#include <graphics.h> // biblioteca primitive grafice
#include <stdlib.h>
int main()
{
int graphdriver, graphmode;
int left,top,right,bottom;
graphdriver = DETECT;
initgraph(&graphdriver, &graphmode, " ");
printf("Introduceti left: ", left);
scanf("%d", &left);
printf("Introduceti top: ", top);
scanf("%d", &top);
printf("Introduceti right: ", right);
scanf("%d", &right);
printf("Introduceti bottom: ", bottom);
scanf("%d", &bottom);
rectangle(left,top,right,bottom);
getch();
closegraph();
return 0;
}

9) Să se deseneze un cerc cu abscisa, ordonata si raza cercului introduse de la tastatura.


#include <graphics.h> // biblioteca primitive grafice
#include <stdlib.h>
int main()
{
int graphdriver, graphmode;
int x,y,radius;
graphdriver = DETECT;
initgraph(&graphdriver, &graphmode, " ");
printf("Introduceti x: ", x);
scanf("%d", &x);
printf("Introduceti y: ", y);
scanf("%d", &y);
printf("Introduceti radius: ", radius);
scanf("%d", &radius);
circle(x,y,radius);
getch();
closegraph();
return 0;
}

10) Sa se deseneze n cercuri. Abscisele, ordonatele si razele se dau de la tastatura. Desenarea se


va efectua doar daca cercul este in intregime in spatiul ecran.
#include "graphics.h"
#include "conio.h"
#include "stdlib.h"
int main()
{
int graphdriver, graphmode;
int x[30],y[30],radius[30];
int n;
graphdriver = DETECT;
initgraph(&graphdriver, &graphmode, " ");
printf("Introduceti nr de cercuri: ");
scanf("%d", &n);
for (int i=0; i<n; i++)
{
printf("Cercul %d: ",i+1);
printf("Introduceti x: ");
scanf("%d", &x[i]);
printf("Introduceti y: ");
scanf("%d", &y[i]);
printf("Introduceti raza: ");
scanf("%d", &radius[i]);
}
for (int i=0; i<n; i++)
if(x[i]>0 && x[i]<getmaxx() && y[i]>0 && y[i]<getmaxy() &&
(x[i]+radius[i])<getmaxx() &&
(x[i]>radius[i]) && (y[i]+radius[i])<getmaxy() && (y[i]>radius[i]))
circle(x[i],y[i],radius[i]);
getch();
closegraph();
return 0;
}

11) Sa se deseneze o elipsa.


#include <graphics.h> // biblioteca primitive grafice
#include <stdlib.h>
int main()
{
int graphdriver, graphmode;
int x, y, stangle, endangle, xradius, yradius;
int n;
graphdriver = DETECT;
initgraph(&graphdriver, &graphmode, " ");
ellipse(500, 100,0,360, 100,50);
getch();
closegraph();
return 0;
}

12) Sa se deseneze o elipsa cu toate datele introduse de la tastatura.


#include <graphics.h> // biblioteca primitive grafice
#include <stdlib.h>
int main()
{
int graphdriver, graphmode;
int x, y, stangle, endangle, xradius, yradius;
graphdriver = DETECT;
initgraph(&graphdriver, &graphmode, " ");
printf("Introduceti x: ");
scanf("%d", &x);
printf("Introduceti y: ");
scanf("%d", &y);
printf("Introduceti stangle: ");
scanf("%d", &stangle);
printf("Introduceti endangle: ");
scanf("%d", &endangle);
printf("Introduceti xradius: ");
scanf("%d", &xradius);
printf("Introduceti yradius: ");
scanf("%d", &yradius);
ellipse(x, y, stangle, endangle, xradius, yradius);
getch();
closegraph();
return 0;
}
13) Sa se deseneze o elipsa care are centrul in centrul ecranului si are toate datele introduse de la
tastatura. Desenarea se va face doar in situatia in care desenul se incadreaza in spatiul de ecran.
#include <graphics.h> // biblioteca primitive grafice
#include <stdlib.h>
int main()
{
int graphdriver, graphmode;
int x, y, stangle, endangle, xradius, yradius;
graphdriver = DETECT;
initgraph(&graphdriver, &graphmode, " ");
x=getmaxx()/2;
y=getmaxy()/2;
printf("Introduceti stangle: ");
scanf("%d", &stangle);
printf("Introduceti endangle: ");
scanf("%d", &endangle);
printf("Introduceti xradius: ");
scanf("%d", &xradius);
printf("Introduceti yradius: ");
scanf("%d", &yradius);
if ( (xradius<getmaxy()/2) && (yradius<getmaxx()/2) )
{
ellipse(x, y, 0, 350, xradius, yradius);
getch();
closegraph();
}
else
{
closegraph();
printf("\n\nELIPSA NU POATE FI DESENATA IN SPATIUL ECRAN.\n");
getch();
}
}

S-ar putea să vă placă și