Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare la biologie,

în clasa a VII –a elevi cu CES


Numele, prenumele elevului ______________________________ ____Data _________
Numărul de puncte _______ Nota ______________ Timp de realizare - 45 min

Modulul:”Bioritmuri”
Varianta I

1. Definește noțiunea de Migrație și Hibernare . 2p


Ce este migrația? ______________________________________________________

Ce este hibernarea ? ____________________________________________________

2. Coloana A include denumirile aspectelor sezoniere ale ciclurilor de dezvoltare la plante, iar
coloana B – caracteristici și exemple. Înscrie, în spațiul rezervat din coloana A, cifrele
corespunzătoare din coloana B. 6p

Coloana A Coloana B
a) Plantă anuală (__) 1. Plante care trăiesc pe parcursul a două
perioade de vegetație
b) Plantă bienală (__) 2. Plantă care are ciclul de dezvoltare de un an.

c) Plantă perenă ( __) 3. Lăcrimioară

4. Sfeclă – de - zahăr

5. Plantă care trăiește mai mulți ani

6. Orzul

3. În tabelul de mai jos sunt date comportamentele de adaptare la animale. Completați fiecare
rubrică prin exemple de animale conform fiecarui comportament. 6p

Viață activă Hibernare Stare de amorțeală

4. În tabelul de mai jos sunt date variațiile ritmice ale anotimpurilor. Completați în fiecare
cum este temperatura, ziua și cantitatea de hrană. 4p

Vara Iarna
Gimnaziul Logănești

Evaluare sumativă
La biologie , clasa a VII-a
Bioritmuri
14.03.2018

Barem de notare şi apreciere

Puncta
38-36 35-32 31-28 27-24 23-20 19-16 15-11 10-7 6-3 2-0
acumulate
nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Gimnaziul Logănești

Evaluare sumativă
La biologie , clasa a VII-a CES
Bioritmuri
14.03.2018

Barem de notare şi apreciere

Puncta
18-16 15-13 12-10 9-7 6-4 3-0
acumulate
nota 10 9 8 7 6 5