Sunteți pe pagina 1din 6

Școala incluzivă:

 Integrarea tuturor copiilor ,indiferent de capacitățile și competențele de


adaptare la învățare.
 Preocuparea pentru ca fiecare copil să fie sprijinit.
 Fiecare copil poate învăța,dezvolta prin faptul că interacționează cu
ceilalți.

Sursele învățării ,pentru fiecare,vin din relațiile interumane și din experiența


permanentă cu obiectele,cu semenii și cu sine.

Școala este teritoriul cunoștințelor academice ,dar și al experiențelor practice și al


relațiilor interumane.

Predarea este un act de cooperare,reflecție și descoperire la care participă


profesorul/poate coopera cu colegii, elevii,părinții.

O resursă importantă în predare pentru profesor este cooperarea elevilor.

Predarea se completează cu cooperarea între profesor-elev-părinți.

Școala care dorește să fie flexibilă,deschisă trebuie să asigure prin management:

 O înțelegere reală a incluziunii,nu o simplă plasare a copiilor în clasă


împreună cu ceilalți.
 Să cunoască legăturile dintre educația incluzivă și valorizarea demnității
umane.
 Să favorizeze un climat de sprijin flexibil și răspunsuri creative la
nevoile/cerințele creative.
 Recunoașterea incluziunii ca o parte a politicilor de egalizare a șanselor.
 Să asigure că admiterea copiilor cu cerințe speciale în structuri educative
este orientată pozitiv și cu sensibilitate.
 Să lucreze în colaborare cu autoritățile locale și agențiile pentru a identifica
barierele posibile .
 Să recunoască că toți membrii colectivului trebuie să sprijine acești copii
 Să susțină accesul pesonalului la formări.
Profesorul să cunoască tehnici de : Negociere
Cooperare
Colaborare
Comunicare
Profesorul să-și folosească experiența într-un mod reflexiv,empatic.
Profesorul să-și folosească experiența într-un mod reflexiv,empatic.
Exemplu:
Cînd clasa lucrează asupra sarcinii,profesorul se poate ocupa de copii cu
CES,reluând cu acest copil principalele puncte ale lecției,sa-u ajutându-l să
înceapă să rezolve singur sarcina legată de subiectul lecției.
Exemplu.
Copii pot fi organizați pe grupe,pe nivele de abilitate.
Profesorul poate trece de la un grup la altul pentru a oferi asistență
adecvată necesităților celor din fiecare grup.
În cazul elevilor cu cerințe speciale sarcina de lucru pentru aceștea trebuie
adaptată și adecvată cerințele pe care le au și ei trebuie lăsați să o rezolve
în ritmul lor,în timp ce activitatea poate continua în restul clasei.
Exemplu :
Copilul cu CES poate lucra împreună cu un alt coleg mai capabil,învățare
elev/elev.
Exemplu:
Se pot uni 2 clase concomitent 2 profesori desfășoară lecția ,unul lucrează
cu toată clasa,altul lucrează cu copii cu CES care au nevoie de sprijin.
Exemplu:
Dacă școala are posibilități se poate lucra împreună cu profesorii
/resursă/specialiști.
Exemplu :
Se poate de angajat profesori asistenți care vor lucra cu profesorul
împreună .
Metoda
/ Predicțiile în perechi la EPS./
O listă de cuvinte dintr-o povestire ori text.
Fiecare pereche trebuie să alcătuiască o scurtă compunere pe baza unei
predicții în jurul listei de cuvinte.Elevii sunt încurajați să emită idei și să-și
valorifice experiența personală pe care o au.
/ știu – vreau să știu- învăț/
Se alege o temă/ subiect,se spune ce știu deja elevii despre tema
respectivă,apoi se formulează întrebările la care se așteaptă găsirea
răspunsului în timpul lecției,iar la sfîrșit se verifică ce au aflat nou după
desfășurarea lecției.
/ brainstormingul
Elevii scriu pe hîrtie toate lucrurile despre subiectul dat.
/ Ciorchinele/
 Se scrie un cuvânt/tema în mijlocul tablei care urmează să fie cercetat.
 Se notează toate ideile.
 Se trage linii între cuvântul din centru și idee.
/ Gândiți – lucrați în perechi ,comunicați/
 Fiecare elev dintr-o pereche scrie despre un anumit subiect.
 Cei doi parteneri își citesc reciproc răspunsul și convin asupra unui răspuns
comun.
Exemplu:
Ce calități avea A.I.Cuza?
Se propune lista cu însușirile personajului:

cinstit credincios
omenos drept
demn Viclean
corect necinstit
arogant rău

Metoda RAI răspunde – aruncă- interoghează


De fixare / sistematizare a cunoștințelor; de verificare / ce au învățat.
O minge ușoară este aruncată unui copil ,el trebuie să răspundă la ?
copilului ce a aruncat mingea,se repetă,copilul care nu știe răspunsul la ?
ese din joc.
Terapia ocupațională.

cîntec Sporesc atenția


Joc muzical Dezvoltă memoria
Joc cu text de cântec Dezvoltă gândirea
Audiții muzicale Dezvoltă imaginația
Modelaj
Desen
Pictură
Sculptură
Progresul școlar se obține prin muncă și efort

Munca profesorului cu copiii cu CES este compusă:


 Identifică nevoile copilului/ determină de ce copilul este
neatent/impulsiv/hiperactiv/
 Selectează practici pedagogice și le asociază cu instruirea
școlară+intervenții comportamentale+tehnici de adaptare a copiilor la
mediul școlar.
 Combină aceste practici într-un program educațional individualizat pe care
îl integrează cu activitățile educaționale ale celorlalți elevi din clasă.

Profesorul trebuie să stabilească cu copilul un contact vizual.


 Dacă sarcinile de lucru sunt complexe,ele trebuie împărțite în segmente mai
mici și rezolvate una după alta
 Să fie implicați mai des în sarcini manuale/scris,modelat,desen, / decât
orale.
 Să fie ascultat cu atenție,nu trebuie certat.

Cadrul didactic trebuie să fie empatic,pozitiv,cald,înțelegător,tenace,bun


organizator.

Evaluarea inițială :

 Observarea directă a copilului.


 Interviul cu părinții și terapeutul
 Studierea documentelor ,diagnosticul și recomandările medicilor.
Așa se depistează: Tipul de inteligență care primează.
Modul de învățare.
Aspectele care îl motivează în viața de zi cu zi.

Adaptarea Programei școlare:


Se elaborează de către profesor +cadrul didactic de sprijin+psiholog,alți
specialiști(medici).În dependență de diagnostic,nevoi,sprijin...

Exemple de jocuri de socializare: Poștașul:

1. Un copil cu un plic în mână poartă un dialog cu cine?-poștașul


2. Ce ne aduce? –scrisori.
/joc ce implică mimica mai mult decât comunicarea,copilul trăiește o stere
de bine și cu încetul obține succes.

Deschide urechea bine:


Așezat pe un scăunel,un copil ascultă colegii care cântă....deschide urechea
bine,să vedem ghicești ori ba,cine te-a striga pe nume ,hai ghicește numai
sta....copilul trebuie să spună numele colegului ce la strigat.
/ joc f.ușor pentru a învăța numele colegilor/

Jocuri de stimulare senzorială.


Jocul broscuțelor:
Într-o cutie avem 2 broscuțe din hîrtie.Cu un pai de suc 2 copii suflă în așa
fel ca broscuța lui să ajungă la destinație prima.
/ ajută la corectarea dificultăților de vorbire,pronunțare a sunetelor/

Modelaj din aluat:


Copilul amestecă făina cu apa,apoi modelează animale,figuri
geometrice,oameni de zăpadă. După ce s-au uscat le colorează.

Împerechează obiectele după sunet.


În cutiuțe se ascund obiecte mici/fasole ,mărgele,bănuți,bomboane/
Copilul agită cutiuța și le potrivește câte două după sunet..

Jocuri autonomie personală:


1. Astăzi ne ordonâm lucrurile,fiecare elaborează un simbol,îl aplică pe
dulăpior,apoi repetă acțiunea o dată pe săptămână.
2. Jocurile de rol:
De-a magazinul,de-a spectacolul,în vizită la muzeu,în excursie,curățenie
în camera mea.
/îmbunătățește autonomia/
Exerciții perceptiv-motrice de orientare și organizare
temporală.
 Mergi în ritmul dat de mine.
 Baloanele cu zilele săptămânii.
 Stai pe roșu.Treci pe verde.

Metode agreate de copii cu CES:

Ciorchinele,harta cu figuri,posterul partenerul de sprijin,instruirea asistată la


calculator,jocul de rol.

/consolidează relațiileinterpersonale, ,crește capacitatea de lucru în echipă,crește


socializarea acestor copii,are loc consolidarea comportamentelor sociale,crește
coerența și spontaneetatea în exprimare,își îmbogățesc vocabularul cu expresii
utilizate pe parcursul derulării metodei.

Unele metode trebuie descompuse.

Unii elevi pot realiza nu mai mult decât 2 sarcini trasate simultan.

Etapele parcurse trebuie recapitulate f.des,f.des trebuie de reamintit finalul.

Strategii:

Joc didactic,blazonul,gândește – pereche – prezintă,lucrul cu imaginea,lectura


imaginară,,ghidul de învățare,simularea, tehnica formulării de
întrebări,,organizarea grafică,povestirea,,explicația,asaltul de idei,,linia
valorilor,linia timpului,,interviul nestructurat,lucrul cu harta,lucrul cu textul,lucrul
cu documentul istoric,demonstrarea.

S-ar putea să vă placă și