Sunteți pe pagina 1din 29

Universitatea de Medicin i Farmacie ,,Carol Davila Facultatea de Farmacie, Bucureti

Disciplina: Legisla ie, Management i Marketing farmaceutic DOCTORAT, Studii doctorale aprofundate Modulul Legisla ia cercetrii tiin ifice
Intrebri de examen i materialul bibliografic corespunztor pentru

EXAMENUL din sesiunea MAI 2008. Rspunsurile vor fi trimise pn la data de 15 IUNIE 2008 la adresa rectorat@ucd.ro

Responsabil curs Prof. Dr. Ana Carat

UNIVERSITATEA DE MEDICIN I FARMACIE CAROL DAVILA FACULTATEA DE FARMACIE, BUCURETI Disciplina: Management i Marketing farmaceutic, Legisla ie, Istoria farmaciei

DOCTORAT, Studii doctorale aprofundate Modulul Legisla ia cercetrii tiin ifice TEST pentru EXAMENUL din sesiunea MAI 2008.
Doctorand/ Nume, Prenume Domeniu de doctorat Conductor tiin ific Facultatea / Facult i absolvite Profeseaz Locul de munc

1. Prin Declara ia de la Bologna, se urmrete: a. crearea ariei europene pentru educa ie superioar; b. crearea unui sistem de standarde academice de notare i asigurare a calit ii comparabile i compatibile n Europa; c. rezolvarea unor probleme ale educa iei superioare. 2. Alege i afirma ia corect: a. procesul de la Bologna are la baz o n elegere interguvernamental ntre state membre ale UE; b. participarea i cooperarea n cadrul procesului Bologna sunt obligatorii pentru rile membre UE; c. procesul de la Bologna se poate implementa n state membre i ne-membre ale UE. 3. a. b. c. 4. a. b. c. Identifica i criticile aduse procesului de la Bologna: nu s-au stabilit ECTS pentru studiile doctorale; pregtirea insuficient a absolventului pe pia a muncii; necesitatea introducerii de reforme ataate Marca i cu A ( adevrat ) sau F ( fals ) urmtoarele enun uri : OGR 57/2002 se refer la cercetarea tiin ific i dezvoltarea tehnologic Legea 8/1996 se refer la statutul personalului din cercetare dezvoltare Legea 64/1991 se refer la brevetele de inven ie

5. Cercetarea fundamental reprezint: a. activitatea desfurat pentru dobndirea de noi cunotin e asupra unor fenomene i procese b. activitatea destinat utilizrii cunotin elor tiin ifice pentru perfec ionarea i realizarea de noi produse, tehnologii i servicii c. activitatea desfurat pentru formularea sau verificarea de ipoteze, modele conceptuale i teorii 6. Urmtoarele enun uri cu privire la Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific (ANCS) sunt adevrate / false. Marca i corespunztor cu A sau F: a. este organism guvernamental mputernicit s elaboreze i s implementeze strategiile na ionale n domeniul CDI b. este organism de evaluare, atestare i acreditare a unit ilor ce desfoar activit i de CDI c. realizeaz armonizarea legisla iei na ionale cu cea a UE i preia acquis-ul comunitar referitor la domeniul CDI 7. Sistemul na ional de CDI reprezint: a. ansamblul unit ilor i institu iilor de drept public i privat care au n obiectul de activitate CDI b. institutele na ionale de CDI c. ansamblul politicilor i strategiilor de CDI 8. a. b. c. O inven ie este brevetabil dac: este nou, nefiind cuprins n stadiul tehnicii este susceptibil de aplicare industrial se refer la teorii tiin ifice i metode matematice

9. Conform legii 319/2003 privind statutul personalului de cercetaredezvoltare, urmtoarele enun uri sunt adevrate / false. Marca i corespunztor cu A sau F: a. asistentul de cercetare este absolvent de studii medii b. cadrele didactice universitare sunt considerate personal de cercetaredezvoltare c. una din condi iile ce trebuie ndeplinite pentru a candida la func ia de director tiin ific este de a fi cel pu in CS II

10. Constituie obiect al dreptului de autor: a. operele originale de crea ie intelectual de tipul studiilor i comunicrilor tiin ifice b. simbolurile oficiale ale statului, autorit ilor publice, organiza iilor (stem, sigl, drapel, emblem, etc.) c. programele de calculator Responsabil Curs, Prof. Dr. Ana Carata

STUDII UNIVERSITARE, CERCETARE, DOCTORAT N CONTEXTUL PROCESULUI DE LA BOLOGNA Scopuri: 1. crearea ariei europene pentru educa ie superioar prin: conceperea de standarde academice de notare i de asigurare a calit ii comparabile i compatibile n Europa, 2. oferirea de solu ii la probleme ale educa iei superioare ca: - responsabilitate public i cercetare; - organizare i dimensiune social; - valori i roluri ale educa iei i cercetrii care s satisfac cerin ele de calificare necesare n societatea modern, complex, aflat n procesul globalizrii, Dezavantaje ale procesului de la Bologna din perspectiva universitar: 1. dup cei 3 ani i ob inerea titlului de licen iat, absolventul se poate angaja, nefiind necesar o specializare; 2. masteratul devine calificarea minim (n locul diplomei de absolvire); 3. cei 3 ani pregtesc studentul doar pentru masterat, absolventul nefiind instruit suficient pentru cerin ele pie ei muncii, dei poart aceeai titulatur ca i cei care au urmat toate ciclurile; n final, va fi probabil, nevoie de o reevaluare i de schimbarea titulaturii. reforme ataate: n acelai timp cu implementarea procesului de la Bologna, a fost necesar implementarea unor reforme care presupun: reorganizarea universit ilor, introducerea taxelor de studii i altele, considerate ca fiind n detrimentul calit ii educa iei sau, chiar nedemocratice. De exemplu, n Finlanda, dei scopul oficial era: mbunt irea performan elor i stabilirea unor standarde clare pentru ob inerea rapid a diplomelor, studen ii simt c a crescut volumul de munc, iar noile standarde duc la o curricul mai pu in organizat i prea ngust. Creditele minime necesare primilor 2 ani nu au fost ob inute dect de 25% din studen i. Concluzia a fost, c acest proces transform universit ile n fabrici de diplome . Procesul de la Bologna are la baz o n elegere interguvernamental ntre state membre i ne-membre ale Uniunii Europeane, participarea i cooperarea este voluntar. Implicarea parlamentelor na ionale este limitat, iar Parlamentul European nu particip.

LEGISLA IA CERCETRII TIIN IFICE N ROMNIA


OGR 57 / 2002 ( MO nr. 643 / 30 aug. 2002 ) privind CERCETAREA TIIN IFIC I DEZVOLTAREA TEHNOLOGIC aprobat cu modificri i completri prin: o L. 324 / 2003 ( MO nr. 514 / 16 iul. 2003 ) o OGR 38 / 2004 ( MO nr. 92 / 31 ian. 2004) o L. 230 / 2004 ( MO nr. 506 / 4 iun. 2004) o OGR 58 / 2006 ( MO nr. 746 / 31 aug. 2006 ) L. 84 / 1995 ( MO nr. 167 / 31 iul. 1995) legea nv mntului, capitolul IX, sec iunea 5 privind CERCETAREA TIIN IFIC N NV MNTUL SUPERIOR cu modificri i completri aduse prin: o L. 268 / 2003 ( MO nr. 430 / 19 iun. 2003 ) o L. 354 / 2004 ( MO nr. 687 / 30 iul. 2004 ) la care se adaug Proiectul legii nv mntului superior, aflat n dezbatere public. HGR 217 / 2007 ( MO nr. 214 / 29 mart. 2007 ) privind STRATEGIA NA IONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE I INOVARE (CDI) N PERIOADA 20072013. HGR 918 / 2006 ( MO nr. 631 / 21 iul. 2006 ) privind PROGRAMUL IMPACT DE STIMULARE A CDI L. 319 / 2003 ( MO nr. 530 / 23 iul 2003) privind STATUTUL PERSONALULUI DE CERCETARE DEZVOLTARE o Ordinul MEC 3893 / 2004 ( MO nr. 516 / 8 iun. 2004 ) privind INSTRUC IUNILE PENTRU ECHIVALAREA FUNC IILOR I GRADELOR DIN CDI DOBANDITE ANTERIOR INTRRII N VIGOARE A L. 319 / 2003 REGIMUL JURIDIC AL CREA IEI INTELECTUALE: o L. 64 / 1991 ( MO nr. 212 / 21 oct. 1991) privind BREVETELE DE INVEN IE

o HGR 499 / 2003 ( MO nr. 348 / 22 mai 2003 ) pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE APLICARE A LEGII 64 / 1991 * Acestor acte legislative li s-au adus modificri i completri prin: L. 203 / 2002 ( MO nr. 340 / 22 mai 2002) L. 28 / 2007 ( MO nr. 541 / 8 aug. 2007) o L. 8 / 1996 ( MO nr. 60 / 26 mart. 1996 ) privind DREPTURILE DE AUTOR I DREPTURILE CONEXE cu modificri i completri aduse prin: L. 285 / 2004 ( MO nr. 587 / 30 iul. 2004 ) OUG 123 / 2005 ( MO nr. 843 / 19 sept. 2005 ) L. 329 / 2006 ( MO nr. 657 / 31 iul. 2006 ) o HGR 1424 / 2003 ( MO nr. 905 / 18 dec. 2003 ) pentru aprobarea STRATEGIEI NA IONALE N DOMENIUL PROPRIET II INTELECTUALE ( 2003-2007) L. 206 / 2004 ( MO nr. 505 / 4 iun. 2004 ) privind BUNA CONDUIT N CERCETAREA TIIN IFIC, DEZVOLTAREA TEHNOLOGIC I INOVARE Site-uri utile: http://www.mct.ro/ancs_web http://www.cnmp.ro http://www.cncsis.ro http://www.osim.ro ___________________________________________________ * abrog vechiul Regulament de aplicare a legii 64 / 1991( HGR 152 / 1992 )

OGR 57 / 2002 ( MO nr. 643 / 30 aug. 2002 ) CERCETAREA TIIN IFIC I DEZVOLTAREA TEHNOLOGIC
(actualizat )

CAPITOLUL I: Dispozi ii generale (art. 1-5) CAPITOLUL II: Sistemul na ional de cercetare-dezvoltare ( art. 6-32) SEC IUNEA 1: Cadrul general de reglementare i organizare a activit ii de cercetare-dezvoltare (art. 6-16) SEC IUNEA 2: Institutele dezvoltare (art. 17-28) na ionale de cercetare-

SEC IUNEA 3: Resurse umane ( art. 29-32) CAPITOLUL III: Evaluarea activit ii de cercetare-dezvoltare (art. 3338) CAPITOLUL IV: Strategia na ional i Planul na ional de cercetaredezvoltare i inovare ( art. 39-47 ) CAPITOLUL V: Finan area activit ilor de cercetare-dezvoltare i inovare ( art. 48-69 ) CAPITOLUL VI: Valorificarea poten ialului de cercetare ( art. 70-73 ) CAPITOLUL VII: Rezultatele activit ilor de cercetare-dezvoltare (art. 74-81 ) CAPITOLUL VIII: Stimularea dezvoltrii tehnologice i a inovrii (art. 82-88) CAPITOLUL IX: Dispozi ii finale ( art. 89-90 )
ANEXA ORDONAN EI - DEFINI II 1. Cercetarea fundamental - activitatea desfurat, n principal, pentru a dobndi cunotin e noi cu privire la fenomene i procese, precum i n vederea formulrii i verificrii de ipoteze, modele conceptuale i teorii.

2. Cercetarea aplicativ - activitatea destinat, n principal, utilizrii cunotin elor tiin ifice pentru perfec ionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii i servicii. 3. Dezvoltarea tehnologic - format din activit ile de inginerie a sistemelor i de inginerie tehnologic, prin care se realizeaz aplicarea i transferul rezultatelor cercetrii ctre agen ii economici, precum i n plan social, avnd ca scop introducerea i materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme i servicii, precum i perfec ionarea celor existente, i care cuprinde: a) cercetarea precompetitiv, ca activitate orientat spre transformarea rezultatelor cercetrii aplicative n planuri, scheme sau documenta ii pentru noi produse, procese sau servicii, incluznd fabricarea modelului experimental i a primului prototip, care nu pot fi utilizate n scopuri comerciale; b) cercetarea competitiv, ca activitate orientat spre transformarea rezultatelor cercetrii precompetitive n produse, procese i servicii care pot rspunde, n mod direct, cererii pie ei, incluznd i activit ile de inginerie a sistemelor, de inginerie i proiectare tehnologic. 4. Inovare - activitatea orientat ctre generarea, asimilarea i valorificarea rezultatelor cercetrii-dezvoltrii n sfera economic i social. 5. Inovarea de produs - introducerea n circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici mbunt ite n mod semnificativ, astfel nct s se ofere consumatorului servicii noi sau mbunt ite. 6. Inovarea tehnologic - introducerea n circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativ a celor existente, inclusiv mbunt irea metodelor de gestiune i organizare a muncii. 7. Transfer tehnologic - introducerea sau achizi ionarea n circuitul economic a tehnologiilor i utilajelor specifice, echipamentelor i instala iilor rezultate din cercetare, n vederea ob inerii unor procese, produse i servicii noi sau mbunt ite, cerute de pia sau prin care se adopt un comportament inovativ, inclusiv activitatea de a disemina informa ii, a explica, a transfera cunotin e, a acorda consultan i a comunica cu persoane care nu sunt exper i n problem despre rezultatele cercetrii fundamentale, aplicative i precompetitive ntr-un asemenea mod nct s creasc ansa aplicrii unor astfel de rezultate, cu condi ia s existe un proprietar al rezultatelor. 8. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetrii competitive ajung s fie utilizate, conform cerin elor activit ii industriale sau comerciale, n via a social i cultural.

9. Diseminare - transmiterea informa iilor, a experien ei i a bunelor practici, precum i cooperarea pentru promovarea inovrii, pentru sprijinirea celor care vor s i creeze ntreprinderi inovative i pentru sprijinirea proiectelor inovative. 10. Absorb ia inovrii - capacitatea mediului socio-economic de a ngloba inovarea, n mod deosebit n ntreprinderi, de a utiliza, de a transforma i de a lrgi cunotin ele despre rezultatele inovrii, n scopul de a se extinde posibilitatea aplicrii acestor rezultate n noi produse, procese sau servicii. 11. Plan na ional de cercetare-dezvoltare i inovare - instrumentul prin care statul realizeaz politica general n domeniul cercetrii-dezvoltrii, al inovrii i asigur corelarea acestora. 12. Plan sectorial - instrumentul prin care ministerele i academiile realizeaz politica de cercetare menit s asigure dezvoltarea domeniului coordonat i creterea eficien ei activit ilor. 13. Programe de cercetare-dezvoltare-inovare - componente ale Planului na ional de cercetare-dezvoltare i inovare, alctuite dintr-un set de obiective care au legtur ntre ele i crora le pot corespunde subprograme. Prin programe se urmrete implementarea unei politici ntr-un domeniu specific. Realizarea programelor se efectueaz prin intermediul proiectelor. 14. Obiectiv n programe - o necesitate a unui sector sau domeniu al societ ii pentru a crei rezolvare se face apel la mai multe discipline n domeniul cercetriidezvoltrii. Realizarea obiectivelor se face prin intermediul proiectelor de cercetaredezvoltare. 15. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitate de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevzut s se realizeze ntr-o perioad determinat utiliznd resursele alocate i cruia i este ataat un set propriu de reguli, obiective i activit i. 16. Programe-nucleu de cercetare - programe proprii ale institutelor na ionale sau ale institu iilor publice de cercetare-dezvoltare, care pot fi finan ate direct de ctre autoritatea de stat pentru cercetare. 17. Lucrare de cercetare-dezvoltare - component a proiectelor de cercetaredezvoltare care are un obiectiv concret ce trebuie atins n cursul unui an. 18. Raport de cercetare-dezvoltare - document tehnico-tiin ific care prezint obiectivul i rezultatele activit ilor desfurate n cadrul unei lucrri de cercetare, precum i ac iunile concrete pentru valorificarea rezultatelor ob inute.

10

Prelucrare
CAPITOLUL I: Dispozi ii generale (art. 1-5)

Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamental cercetarea aplicativ dezvoltarea tehnologic inovarea ( art. 2, alin. 1 ) Guvernul sus ine activitatea de CDI prin : adoptarea de politici na ionale de stimulare i coordonare a activit ii de CDI asigurarea de surse pentru finan are instituirea de structuri organizatorice pentru administrarea acestor fonduri crearea un mediu favorabil pentru mbog irea patrimoniului na ional i interna ional al cunoaterii, prin difuzarea, absorb ia i valorificarea rezultatelor activit ii de CDI ( art. 3, alin. 3 ) Ministerul Educa iei i Cercetrii (MEC) este organul administra iei publice centrale de specialitate care exercit atribu iile autorit ii de stat pentru domeniul CDI (denumit pe parcursul acestui act legislativ autoritatea de stat pentru CD ) ( art. 4, alin. 1 ) Atribu ii ale Autorit ii de Stat pentru CD : elaborarea i actualizarea Strategiei na ionale de CDI asigurarea cadrului institu ional pentru aplicarea Strategiei na ionale de CDI coordonarea la nivel na ional a politicilor guvernamentale stimularea, sus inerea, dezvoltarea i monitorizarea activit ii de CDI ( art. 4, alin. 2 ) OBS: prin HGR 525 / 2005 se nfiin eaz Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific ( ANCS ) ca organism guvernamental mputernicit s elaboreze i s implementeze strategiile i programele de nivel na ional n domeniul CDI. ANCS se afl n coordonarea MEC cu preluarea atribu iilor acestuia n domeniul CDI. Asigur astfel coordonarea unitar a activita ilor din acest domeniu desfurate n universit i,

11

institutele nationale, institutele Academiei Romane i ale academiilor de ramur. Functionarea ANCS este reglementat prin HGR 1449 / 2005 cu modificrile si completrile ulterioare. o Responsabilit iile ANCS: de a defini obiective strategice i tactice n domeniul CDI de a asigura realizarea obiectivelor prin planificarea strategic i tactic de a defini cadrul normativ-metodologic, functional, operational si financiar necesar aplicarii politicilor de a realiza armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene si de a prelua acquis-ul comunitar * privitor la domeniul CDI. CAPITOLUL II: Sistemul na ional de cercetare-dezvoltare ( art. 6-32) SEC IUNEA 1: Cadrul general de reglementare i organizare a activit ii de cercetare-dezvoltare (art. 6-16) Sistemul na ional de CD este constituit din ansamblul unit ilor i institu iilor de drept public i privat care au n obiectul de activitate CDI ( art. 6 ) a) de drept public : institute na ionale de cercetare-dezvoltare; institute, centre sau sta iuni de cercetare ale Academiei Romne i ale academiilor de ramur; institute de nv mnt superior acreditate sau structuri ale acestora; institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate n cadrul societ ilor na ionale, companiilor na ionale i regiilor autonome de interes na ional ( art. 7 ) b) de drept privat: unit i de cercetare-dezvoltare comerciale; organizate ca societ i

12

societ i comerciale, precum i structurile acestora care au n obiectul de activitate CD institu ii de nv mnt superior private acreditate sau structuri ale acestora organiza ii neguvernamentale care au ca obiect de activitate CDI ( art. 8 ) Unit ile i institu iile sistemului na ional de CD pot participa n nume propriu la cooperarea tehnico-tiin ific interna ional i pot ncheia n mod direct contracte ( art. 15, alin. 1 )

* Acquis-ul comunitar reprezint ansamblul de drepturi i obliga ii comune statelor din UE. El este ntr-o permanent evolu ie i cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaz activitatea institu iilor UE, ac iunile i politicile comunitare.

Rezultatele cercetrilor care sunt proprietate public a statului se pot utiliza n cadrul cooperrii interna ionale cu aprobarea Guvernului ( art. 15, alin. 2 ) SEC IUNEA 2: Institutele na ionale de cercetare-dezvoltare (art. 17-28) Institutele na ionale de cercetaredezvoltare ( INCD ) sunt persoane juridice romne i reprezinta forma de organizare institu ional pentru activit ile de CDI. INCD func ioneaz pe baz pe baz de gestiune economic i autonomie financiar ( art. 17, alin. 1,2 ) ele dispunnd de patrimoniu propriu ( art. 17, alin. 3) INCD elaboreaz strategia de CDI specific domeniului propriu de activitate i realizeaz obiectivele strategiei na ionale de CDI pe domeniul respectiv ( art. 17, alin. 4 ) INCD pot desfura n secundar, conform regulamentului propriu de organizare i func ionare, activit i de produc ie i activit i comerciale, eviden a contabil a acestora realizndu-se separat de cea a activit ilor de CDI ( art. 17, alin. 5 ) Organizarea i func ionarea celorlalte categorii de unit i i institute ale sistemului na ional de CD sunt reglementate prin legi specifice ( art. 17, alin. 6 )
13

nfiin area INCD se face prin hotrre de Guvern la propunerea organului administra iei publice centrale care este coordonator n domeniul de activitate al unit ii ce solicit statutul de INCD ( art 18, alin. 1 ). Evaluarea capacit ii de CDI i autorizarea ca INCD se realizeaz de ctre autoritatea de stat pentru CD ( art. 18, alin. 3 ) Prin actul de nfiin are al unui INCD se stabilesc : denumirea i sediul principal obiectul de activitate patrimoniul organul administra iei publice centrale n coordonarea cruia func ioneaz regulamentul de organizare i func ionare ( art.19, alin. 1 ) Conducerea INCD se exercit de ctre consiliul de administra ie ( 7-9 persoane ) din care fac parte: reprezentantul autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare reprezentantul organului administratiei publice coordonator al INCD reprezentantul Ministerului Finantelor Publice reprezentantul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale i Familiei directorul general al INCD, care este i preedintele consiliului de administra ie presedintele consiliului tiin ific al INCD ( art. 21 ) Activitatea curent a INCD este condus de directorul general ( art. 22 ) Prin hotrrile Guvernului de nfiin are a INCD se stabilesc bunurile din proprietatea statului aflate n administrarea institutelor ( art. 23 ) precum i bunurile proprii ( art. 23 ) SEC IUNEA 3: Resurse umane ( art. 29-32) Ini ierea de programe i a unei strategii na ionale privind dezvoltarea poten ialului resursei umane din CDI ( art. 29, 30 ). Ac iuni ntreprinse prin programul de formare i dezvoltare a resursei umane din CDI : pregtirea continu a resurei umane ( doctorate, contracte de cercetare, burse, etc. ) stabilizarea personalului atestat pe grade stiintifice
14

motivarea tinerilor de a desfaura activita i n domeniul CDI angajri de absolven i i specialiti care s men in cel pu in constant valoarea calitativ i cantitativ a personalului din CDI promovri n acord cu performan ele tiin ifice remunerarea conform legii a participan ilor la contractale de cercetare dreptul CS I de a fi conductori de doctorat ( art. 30, alin. 2, art. 31, alin. 4, art. 32 )
CAPITOLUL III: Evaluarea activit ii de cercetare-dezvoltare ( art. 33-38)

Evaluarea, atestarea i acreditarea unit ilor i institu iilor din sistemul na ional de CD se realizeaz de ctre autoritatea de stat pentru CD n colaborare cu: Academia Romna i academiile de ramura Consiliul National al Cercetarii tiintifice din nvatamantul Superior ( CNCSIS ) Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare i Inovare ( art. 33, alin. 1, 2 i art. 44 detalii despre CCCDI ) Reacreditarea unit ilor i institu iilor din sistemul na ional de CD se realizeaz periodic, la un interval de maximum 5 ani, sau la modificarea obiectului de activitate ( art. 33, alin 2, art. 37 ) Criteriile, standardele si metodologiile de evaluare, atestare i acreditare se elaboreaza de ctre autoritatea de stat pentru CD i se aprob prin hotrre de Guvern * ( art. 33, alin. 4 ) Pentru activit ile de evaluare, atestare i acreditare se percep taxe de ctre autoritatea de stat pentru CD ( pn la 8 salarii maxime ale unui cercettor tiin ific gr. I (CS I) (art. 35, alin. 1 )
CAPITOLUL IV: Strategia na ional ( SN ) i Planul na ional de cercetaredezvoltare i inovare ( PNCDI ) ( art. 39-47 )

SN de CDI stabilete : - obiectivele de interes na ional - mijloacele de realizare a acestor obiective (art. 39, alin. 1) Principalele obiective ale SN : promovarea sistemului national de CDI pentru a sus ine dezvoltarea economic i cunoaterea
15

integrarea n comunitatea tiin ific international protec ia patrimoniului tehnico-tiin ific romnesc dezvoltarea resurselor umane din activitatea de CDI dezvoltarea bazei materiale i finan area activit ilor de CDI ( art. 39, alin. 1 ) Pentru stabilirea priorit ilor SN se nfiin eaz Consiliul National pentru Politica tiintei i Tehnologiei, fr personalitate juridic, ca organ consultativ al Guvernului, n coordonarea primului ministru (art.40, alin.1) SN se actualizeaza periodic, in functie de evolu ia economico-sociala ( art. 39, alin. 3 ) Implementarea SN se realizeaza prin: planul national pentru cercetare-dezvoltare-inovare ( PNCDI) planuri sectoriale alte planuri, programe i proiecte de cercetare ( art. 41) *

HG 551/2007 ( MO nr. 416 / 21 iun. 2007 ) pentru aprobarea criteriilor, standardelor i metodologiei evaluare, atestare i acreditare a unita illor i institu iilor care au n obiectul de activitate CDI.

de

Elaborarea PNCDI se realizeaz de ctre autoritatea de stat pentru CD cu participarea Colegiului consultativ al CDI, a CNCSIS, Academiei Romne i a academiilor de ramur ( art. 43, alin. 3 ) Cheltuielile pentru realizarea PNCDI se aprob anual prin bugetul de stat n cadrul unui sistem de finan are multianual ( art. 45 ) Planurile sectoriale implementeaz strategiile de ramur ale CDI. Ele sunt avizate de autoritatea de stat pentru CD, aprobarea i finan area realiznduse de ctre ordonatorii principali de credite *( art. 46, alin. 1-3 ) Pentru optimizarea activit ii de conducere a programelor prevzute n PNCDI se nfiinteaza Centrul National de Management Programe,** institutie publica cu personalitate juridica, cu finan are extrabugetar, n subordinea autorita ii de stat pentru CD. Organizarea i func ionarea Centrului National de Management Programe se stabilesc prin hotarare a Guvernului ( art. 47, alin. 2 )*** CAPITOLUL V: Finan area activit ilor de cercetare-dezvoltare i inovare ( art. 48-69)

16

Finan area activit ilor de CDI desfurate n institu iile i unit ile sistemului na ional de CD se realizeaz din: fonduri de la bugetul de stat fonduri atrase de la agen i economici fonduri provenite din programe i/sau cooperari interna ionale alte fonduri constituite conform legii Fondurile de la bugetul de stat sunt de minim 0,8% din PIB, preconizndu-se o cretere a acestora n concordan cu tendin ele rilor din UE ( art. 49, alin. 3 ) Finan area activit ilor de CDI din fonduri de la bugetul de stat de face astfel: n sistem competi ional n sistem direct ( art. 52 ) _____________________________________________________________ *Ordonatorii principali de credite ( minitrii, conductorii organelor de specialitate ale administra iei
publice, conductorii institu iilor publice autonome ) repartizeaz creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare (ai caror conducatori sunt ordonatori secundari sau tertiari ) ( art. 20, alin. 1, art. 21 din L. 500 / 2002 privind FINAN ELE PUBLICE publicat n MO nr. 597 / 13 aug. 2002 ) **

In prezent CNMP conduce si monitorizeaza programele CORINT si ESTROM din PNCDI 1, module din programul CEEX: M1 - Biotech, M1 - Infosoc si M3 - Promovare, precum si Programul 4 - "Parteneriate in domeniile prioritare" din cadrul PNCDI 2. *** CNMP a fost infiintat prin H.G. 1264/13.08.2004

Pentru a asigura finan area bugetar, autoritatea de stat pentru CD stabilete : bugetul multianual pentru realizarea PNCDI, detaliat pe programele componente ( planuri sectoriale, programe nucleu, etc. ) bugetul anual astfel nct s se ncadreze n limitele bugetului multianual aprobat pentru realizarea PNCDI aloca iile pentru alte programe care nu sunt incluse PNCDI ( art. 53, alin. 1 ) Finan area se realizeaz pe baz de contracte ncheiate n conformitate cu normele metodologice de contractare, finan are i monitorizare a programelor i proiectelor de CDI ( art. 60, alin. 1,2 ) CAPITOLUL VI: Valorificarea poten ialului de cercetare ( art. 70-73 )

17

Administra ia public central i local, organiza iile guvernamentale i agen ii economici cu capital majoritar de stat apeleaz la poten ialul tiin ific na ional pentru: ini ierea de contracte pentru valorificarea rezultatelor de CDI expertize i consultan de specialitate elaborarea de strategii pentru restructurarea i modernizarea economiei, etc. ( art. 70, alin. 1, art. 73 ) Consiliul na ional de atestare i acreditare pentru CDI realizeaz i actualizeaz periodic baza de date cu exper ii pe domenii i specializri ( art. 70, alin. 3 ) Autoritatea de stat pentru CDI asigur realizarea de parteneriate ntre institu iile sistemului na ional de CDI, organizarea de manifestri tiin ifice cu participare na ional i interna ional ( art. 71, 72, alin. 1 ) CAPITOLUL VII: Rezultatele activit ilor de cercetare-dezvoltare ( art. 7481 ) Rezultatele activit ilor de cercetare-dezvoltare pot fi: documenta ie, studii, lucrri, planuri, scheme, etc. brevete de inven ie i certificate de nregistrare tehnologii, procedee, metode ( art. 74, alin. 1 ) Rezultatele ob inute pe baza derulrii unui contract finan at din fonduri publice apar in persoanei juridice executante ( institu ia n care s-a desfurat activitatea de CDI ) i ordonatorului principal de credite ( art. 74, alin 3, art. 75, alin. 1 ) Persoanele juridice executante au obliga ia de a nscrie toate rezultatele cercetrii ntr-un registru special de eviden ( art. 77 ) Transmiterea rezultatelor cercetrilor finan ate din fonduri publice se face de ctre ordonatorul principal de credite n condi iile stabilite prin contract ( fac excep ie comunicrile tiin ifice ) ( art. 79, alin. 1, 2) Agen ii economici care se angajeaz s implementeze rezultatele cercetrii beneficiaz gratuit de acestea n baza unui contract cu clauze asiguratorii ( art. 81, alin. 2 )

18

CAPITOLUL VIII: Stimularea dezvoltrii tehnologice i a inovrii (art. 8288) Statul sus ine logistic i financiar dezvoltarea infrastructurii de inovare i transfer tehnologic (centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri, oficii de legtur cu industria, parcuri tiin ifice i tehnologice, etc.) la nivel na ional, regional i local (art. 85, alin 1, art. 86, alin. 3 ) CAPITOLUL IX: Dispozi ii finale ( art. 89-90 ) Se men ioneaz actele legislative abrogate prin aprobarea OGR 57 / 2002 Legea 319 / 2003 ( M.O. nr. 530 / 23 iul. 2003 ) STATUTUL PERSONALULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE CAPITOLUL I - Dispozi ii generale ( art. 1-5) CAPITOLUL II - Categorii de personal, func ii i grade profesionale ( art. 6-10 ) CAPITOLUL III - Acordarea gradelor profesionale i ncadrarea pe func ii ( art. 11-22 ) CAPITOLUL IV - Drepturi i obliga ii ( art. 23-25 ) CAPITOLUL V - Formarea profesional i pregtirea personalului de cercetare-dezvoltare ( art. 26-30 ) CAPITOLUL VI - Mobilitatea personalului de cercetare-dezvoltare ( art. 31-34) CAPITOLUL VII - Dispozi ii tranzitorii i finale ( art. 35-38 )

19

Prelucrare CAPITOLUL I - Dispozi ii generale ( art. 1-5) Acest act normativ asigur cadrul legislativ pentru formarea, dezvoltarea i motivarea resursei umane din sistemul na ional de CDI ( art. 1, alin.1, art. 3 ) Ministerul Educa iei i Cercetrii * este autoritatea administra iei publice centrale de specialitate responsabil de calificarea i certificarea resurselor umane din activitatea de CD (art. 2)

* denumit n continuare autoritatea de stat pentru CD . Conform OUG nr. 64/2003 ( MO nr 464 / 29 iunie 2003 ) noua denumire a ministerului este Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului.

Activitatea de cercetare dezvoltare este considerat activitate de interes na ional (art. 4 ) CAPITOLUL II - Categorii de personal, func ii i grade profesionale ( art. 6-10) Categorii de personal din sistemul na ional de CDI ( func ii, grade ) ( art. 6-10 ): a) personal de cercetare - dezvoltare ( cu studii superioare ) : o cercettor tiin ific gradul I - CS I; o cercettor tiin ific gradul II - CS II; o cercettor tiin ific gradul III - CS III; o cercettor tiin ific - CS; o asistent de cercetare tiin ific ACS b) personal de cercetare - dezvoltare ( cu studii superioare tehnice ): o inginer de dezvoltare tehnologic gradul I - IDT I; o inginer de dezvoltare tehnologic gradul II - IDT II; o inginer de dezvoltare tehnologic gradul III - IDT III; o inginer de dezvoltare tehnologic - IDT. c) cadre didactice universitare;
20

d) personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare cu studii : o superioare ( prevzute n nomenclatoarele de func ii ale altor sectoare de activitate ) o medii : tehnician treapta I - T I; tehnician treapta II - T II; tehnician treapta III - T III; tehnician stagiar - TS. e) personal din aparatul func ional. CAPITOLUL III - Acordarea gradelor profesionale i ncadrarea pe func ii ( art. 11-22 ) Func iile i gradele profesionale se ocup prin concurs anun at public, pe baza evalurii experien ei i performan elor profesionale ( art. 11, art. 15, alin. 1, 2 ) Condi ii minime de experien profesional pentru fiecare din categoriile de personal de CD ( art. 16, alin. 3,5 ) Numrul de posturi pe func ii i grade profesionale se propune de ctre consiliul tiin ific i se aprob de ctre consiliul de administra ie al institu iei ( art. 14 ) Concursul : Inscrierea i actele solicitate pentru ntocmirea dosarului de nscriere ( art. 15, alin. 3, 6 ) Componen a comisiilor de concurs, diferen iat pe categorii de personal de CD ( art. 15, alin. 4, art. 16, alin. 2) Probele de concurs i con inutul acestora sunt aprobate de consiliul tiin ific al institu iei organizatoare a concursului ( art. 15, alin. 5, art. 16, alin. 2 ) Aprecierea rezultatelor probelor de concurs prin proceduri diferite n func ie de categoria de personal de CD ( art. 16, alin. 2, 4 ) Termenele de comunicare a rezultatelor concursului : a) 30 de zile de la data ncheierii nscrierii, la nivelul comisiei de concurs, b) 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs, la nivelul institu iei organizatoare a concursului ( art. 15, alin. 7 )
21

Gradele CS, CS III, IDT, IDT III, IDT II i IDT I se acord prin decizie a conductorului institu iei de CD pe baza rezultatelor ob inute la concurs ( art 17, alin. 1 ) Gradele CS II, CS I se acord n urma analizei documentelor de concurs de ctre Consiliul Na ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare *, care confirm sau infirm motivat rezultatele concursului ( art. 17, alin. 4 ) ncadrarea pe func ie pentru aceste grade ( CS II, CS I ) se face prin decizie a conductorului institu iei, emis n baza comunicrii autorit ii de stat pentru CD ( art. 17, alin. 5 ) Gradele IDT I, IDT II se acord de ctre autoritatea de stat pentru CD dup confirmarea deciziei de concurs ( art. 17, alin. 6 ) Gradul profesional se pstreaz independent de ocuparea sau nu a unui post n CD ( art. 18, alin. 3 )

* Consiliul Na ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare este organismul consultativ, fr personalitate juridic, organizat conform art. 140 alin. (3) din Legea nv mntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. ( art. 17, alin. 2 )

Personalul de CD poate ndeplini : A. Func ii de conducere (ocupate prin concurs art. 21, alin, 1) : a) director general sau director; b) director tiin ific; c) director tehnic; d) secretar tiin ific; e) ef compartiment cercetare-dezvoltare. B. Func ii de coordonare tiin ific : a) director program cercetare-dezvoltare; b) director proiect cercetare-dezvoltare; c) ef program cercetare-dezvoltare; d) ef proiect cercetare-dezvoltare. ( art. 20 ) Condi ii minime pentru ocuparea func iilor de conducere : director general sau director - cel pu in CS II, care are i atestat pentru management n CD
22

director tiin ific - cel pu in CS II; director tehnic sau secretar tiin ific - cel pu in CS II la nivelul institutelor de CD sau cel pu in CS III la nivelul sta iunilor sau al altor structuri ( art. 21, alin. 2 ) Cercettorii tiin ifici pot func iona ca personal didactic n institu iile de nv mnt superior pe func ii echivalente ( ? ) ( art. 22 i L. 128 / 1997 privind statutul personalului didactic ) CAPITOLUL IV - Drepturi i obliga ii ( art. 23-25 ) Drepturi ( art. 23 ) : a) de a avea acces la sursele de informare i documentare, cu respectarea normelor de folosire i publicare; b) de a participa la manifestri tiin ifice cu comunicri din rezultatele activit ii de CD i de a publica lucrri tiin ifice, n condi iile legii, cu sprijinul institu iei sau al unit ii, n limita resurselor financiare; c) de a breveta rezultatele cercetrii, n condi iile legii, cu sprijinul institu iei sau al unit ii, n limita resurselor financiare; d) de a fi recunoscu i ca autori sau coautori ai unui demers tiin ific i de a fi recompensati conform legisla iei din domeniu; e) de a fi sprijini i de institu ie n vederea perfec ionrii pregtirii profesionale, conform legii; f) de a face parte din asocia ii profesionale, societ i i organiza ii tiin ifice, na ionale i interna ionale, fr ca prin activitatea desfurat n aceste organisme s intre n conflict de interese cu unitatea unde presteaz activitatea de baz; g) de a le fi recunoscut i stimulat performan a n domeniul cercetrii-dezvoltrii prin: premii, gratifica ii, titluri, diplome, precum i prin alte modalit i; h) de a participa la competi ii pentru finan area activit ii tiin ifice proprii, din fonduri bugetare sau private, n condi iile legii; i) de a participa ca expert, referent, membru n comisii de evaluare, consultant i altele asemenea, la solicitarea altor institu ii sau agen i economici, fr a intra n conflict de interese cu institu ia sau unitatea unde presteaz activitatea de baz i de a fi remunerate pentru activitatea depus; j) de a putea ob ine un venit lunar neplafonat, dac n acelai timp cu execu ia temelor finan ate din fonduri de la bugetul de
23

stat deruleaz i proiecte finan ate din programe interna ionale la care Romnia pltete cotiza ie, precum i dac proiectul conduce, n timpul execu iei i dup finalizare, la transferuri tehnologice sau valorificri; k) de a ob ine un venit lunar neplafonat, rezultat din execu ia proiectelor interne i interna ionale; l) de a beneficia, n condi iile legii, de sporuri la salariul de baz, respectiv: doctorat, fidelitate, confiden ialitate i alte sporuri prevzute de lege sau n contractele colective de munc; m) de a refuza motivat, din considerente morale i etice, s participe la cercetri tiin ifice care au un impact negativ asupra fiin ei umane i asupra mediului natural; Obliga ii ( art. 24 ) : a) s respecte etica i deontologia activit ii de cercetaredezvoltare; b) s respecte drepturile de proprietate intelectual i confiden ialitatea convenit cu colaboratorii i cu finan atorii cercetrii; c) s nu creeze conflict de interese sau concuren neloial n cazul cumulului de activit i, efectuat n condi iile legii; d) s participe la formarea cercettorilor tineri i s transmit cunotin ele i experien a proprie n activitatea de cercetaredezvoltare; e) s utilizeze patrimoniul tehnico-tiin ific i alte resurse ale institu iei sau ale unit ii exclusiv pentru activit i profesionale n interesul institu iei sau al unit ii angajatoare; f) s participe la evaluarea activit ii de CD, precum i a rezultatelor proprii; g) s participe la competi ii pentru programele interna ionale ale Comunit ii Europene sau pentru programele rezultate din acordurile interna ionale de cooperare bilateral la care Romnia este parte; h) s desfoare activitatea tiin ific, tehnologic sau de inovare fr a nclca drepturile i libert ile omului; i) s-i dezvolte continuu cunotin ele tiin ifice i tehnice i s contribuie la diseminarea informa iei i culturii tiin ifice i tehnice, precum i la contientizarea publicului i a factorilor de decizie asupra rolului tiin ei i tehnicii; j) s participe la aplicarea, n condi iile legii, a rezultatelor activit ii proprii de cercetare-dezvoltare.
24

La ncetarea activit ii n institu ie, personalul de CD nu poate folosi rezultatele tiin ifice care au fost ob inute n unitate n cadrul unor lucrri finan ate din fonduri publice, pe o durat de cel pu in 5 ani, fr acordul finan atorului. nclcarea acestei prevederi constituie contraven ie care se sanc ioneaz cu amend i plata daunelor ( art. 25, alin. 1-3 ) CAPITOLUL V - Formarea profesional i pregtirea personalului de cercetare-dezvoltare (art.26-30) Principalele forme de perfec ionare a personalului de CD sunt: a) doctorat; b) programe de formare continu; c) programe de documentare i schimburi de experien la nivel na ional i interna ional; d) programe de specializare i de cooperare interdisciplinare, la nivel na ional i interna ional; e) nv mnt postuniversitar, organizat potrivit legii; f) burse de perfec ionare i stagii de pregtire i documentare realizate n ar sau n strintate; g) manifestri tiin ifice din ar sau din strintate ( art. 26 ) Personalul cu func ii de conducere este obligat s se perfec ioneze n domeniul managementului pentru CD ( art. 28 ) Sursele de finan are pentru perfec ionarea personalului de CD sunt : bugetele institu iilor angajatoare programe sus inute financiar din fonduri interne i interna ionale ( art. 29 ) Personalul de CD care urmeaz o form de specializare, n ar sau n strintate, este obligat s se angajeze, n scris, c va lucra n cadrul unit ii ntre 1 an i 5 ani, propor ional cu durata i costurile specializrii. n cazul nerespectrii acestui angajament pentru motive imputabile salariatului, acesta va suporta contravaloarea specializrii ( art. 30 ) CAPITOLUL VI - Mobilitatea personalului de cercetare-dezvoltare ( art. 31-34) Asigurarea unui cadru na ional de reglementare pentru domeniul CD, compatibil cu cel din spa iul european i mondial ( art. 31 )
25

Organizarea de centre n care s activeze colective mixte de specialiti angrena i n elaborarea strategiilor ( art. 33, alin. 1,2 ) Stimularea angajrii absolven ilor n institutele de CD prin angrenarea studen ilor din ani terminali n activitatea colectivele de specialiti i acordarea de burse ( art. 32, alin. 1, 2, art. 34 ) CAPITOLUL VII - Dispozi ii tranzitorii i finale ( art. 35-38 ) Rencadrarea n activitatea de CD, dup prsirea acesteia din motive nemputabile, se face la gradul tiin ific dobndit anterior ( art. 35, alin 1 ) Echivalarea integral a vechimii n specialitate pentru cet enii romni care au lucrat n strintate n domeniul CD i care solicit acest lucru ( art. 37 ) Legea 64 / 1991 ( MO nr. 212 / 21 oct. 1991) BREVETELE DE INVEN IE
( actualizat )*

Capitolul I - Dispozi ii generale ( art. 1 6 ) Capitolul II - Inven ia brevetabil ( art. 7- 13 ) Capitolul III - nregistrarea, publicarea i examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului ( art. 14 32 ) Capitolul IV - Drepturi i obliga ii ( art. 33 46 ) Capitolul V - Transmiterea drepturilor ( art. 47 52 ) Capitolul VI - Aprarea drepturilor privind inven iile ( art. 53 66 ) Capitolul VII - Atribu iile Oficiului de Stat pentru Inven ii i Mrci privind inven iile ( art. 67, 68 ) Capitolul VIII - Dispozi ii tranzitorii i finale ( art. 69 74 ) * n MO nr. 752 / 15 oct. 2002 s-a republicat forma modificat

26

n Romnia sunt recunoscute i aprate drepturile ce decurg din acordarea brevetului de inven ie de ctre Oficiul de Stat pentru Inven ii i Mrci ( OSIM ) i Conven ia brevetului european. OSIM este organ de specialitate al administra iei publice aflat n subordinea Guvernului. OSIM este autoritate unic pe teritoriul Romniei n domeniul protec iei propriet ii industriale. Pentru ca o inven ie s fie brevetabil produsul sau procedeul care face obiectul su trebuie s fie nou, s implice o activitate creativ i s fie susceptibil de aplicare industrial. O inven ie este nou dac nu este cuprins n stadiul tehnicii Stadiul tehnicii se refer la toate cunotin ele care au devenit accesibile publicului pn la data depozitului cererii de brevet precum i con inutul cererilor depuse la OSIM i forurile competente europene sau interna ionale. O activitate este considerat inventiv dac, pentru o persoan de specialitate, ea nu rezult n mod evident din cunotin ele cuprinse n stadiul tehnicii. O inven ie este susceptibil de aplicare industrial dac obiectul su poate fi utilizat n cel pu in unul din domeniile industriale sau agricole. Nu se consider inven ii : a) descoperirile, teoriile tiin ifice i metodele matematice; b) crea iile estetice; c) planurile, principiile i metodele n exercitarea de activit i mentale, n materie de jocuri sau n domeniul activit ilor economice, precum i programele de calculator; d) prezentrile de informa ii Cererea de brevet, nso it de o serie de documente ( date de identitate ale solicitantului, autorul inven iei, titlul i descrierea n limba romn a inven iei, etc. ) se depune la OSIM i constituie depozitul regulamentar al cererii. Data de depozit reprezint momentul cnd au fost nregistrate la OSIM toate documentele din depozitul regulamentar. Cererea de brevet de inven ie se nscrie n Registrul Na ional al Cererilor de Brevet i pn la publicarea sa n Buletinul Oficial de Proprietate Industrial, nu este public.

27

n termen de 18 luni de la data la care s-a solicitat examinarea, pe baza raportului ntocmit de comisia de specialitate a OSIM, se decide acordarea brevetului sau respingerea cererii de brevetare. Durata de protec ie a unui brevet de inven ie este de 20 de ani, cu ncepere de la data de depozit. Brevetul confer titularului drept exclusiv de exploatare pe toat durata de protec ie. Transmiterea drepturilor ce decurg din de inerea brevetului de inventator se poate transmite prin cesiune, licen sau succesiune. Dreptul la brevet apar ine inventatorului sau succesorului su n drepturi n cazul inven iei individuale sau fiecruia din coautori n cazul inven iilor collective. n cazul inventatorului salariat, dreptul de brevet poate apar ine: unit ii, dac inven ia rezult dintr-un contract de cercetare, inventatorul beneficiind de o remunera ie suplimentar stabilit prin contract inventatorului salariat dac nu exist prevederi contractuale contrare

Legea 8 / 1996 ( MO nr. 60 din 26 mart. 1996) DREPTURILE DE AUTOR I DREPTURILE CONEXE Subiectul dreptului de autor:

Persoana sau persoanele fizice care au creat o oper reprezint subiectul dreptului de autor. n sensul prezentei legi exist opere individuale, comune i colective. Opera comun se realizeaz de mai mul i autori n colaborare, unul dintre acetia fiind autorul principal. Dreptul de autor revine tuturor i este exploatat de comun acord dac nu exist o conven ie contrar. n cazul operei colective, contribu iile coautorilor formeaz un tot, fr a fi posibil s se atribuie un drept distinct vreunuia dintre acetia.

28

n lipsa unei conven ii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apar ine persoanei fizice sau juridice din ini iativa i sub responsabilitatea creia a fost realizat. Obiectul dreptului de autor:

Constituie obiect al dreptului de autor: Operele originale de crea ie intelectual din domenii variate : a) scrierile literare i publicistice b) programele pentru calculator b) operele tiin ifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicrile, studiile, cursurile universitare, manualele colare c) crea iile artistice: compozi iile musicale, operele dramatice, coregrafice, cinematografice, fotografice, etc d) operele de art plastic, arhitectur e) hr ile i desenele din domeniul topografiei, geografiei Operele derivate de tipul: traducerilor, adaptrilor, bazelor de date, culegerilor ( enciclopedii, antologii, colec ii ) care se realizeaz pornind de la opera preexistente i sunt crea ii intelectuale prin modul de alegere i dispunere a materialului Nu pot beneficia de dreptul de autor: textele oficiale i traducerile lor simbolurile oficiale ale statului, autorit ilor publice (stem, drapel, etc) mijloacele de plat tirile i informa iile de pres Dreptul de autor apare odat cu crearea operei. Con inutul dreptului de autor se refer la aspecte: morale patrimoniale n baza acestora putndu-se decide exploatarea operei prin distribu ie, nchiriere, reproducere, comunicare public, etc. Durata dreptului de autor se men ine pe tot parcursul vie ii i se transmite prin motenire pe o perioad de 70 de ani.

29