Sunteți pe pagina 1din 138

TEODOR BAN

BUCOVINA
IN. RAZBOIUL MONDIAL
Extras din "Codrul Cosminului" VI 1929, Buletinul Institutului de
lstorie i Limb dela Universitatea din Cernui
CERNUI 1929
1 STlTUTUL DE ARTE GRAFICE I EDITU "GLAUL BUCOVINEI
"
12629 CERNUTI, STRADA 1 CU FLONDOR 33R i v a l i t a f i l e


1 ) F o a i a o r d i n a c i u n i l o r. :


T E O D O R B A L A N '


M E N C Z E L P H . :


O c u p a l i a a u s t r i a c 1 9 1 5 - - 1 9 1 6

R A Z B O I U L M O N D I A Ll u d
g e eC e r n a i l i
t o t
1 ) S T E N O G R . P R O T . 1 9 1 7 , p .

4 9
4 9s c u t i t i

A R H . B u c . 1 6 5 / I D . 1 9 1 5 .
2 ) A R H . B u c . 4 8 3 / I D . 1 9 1 5 .
8 ) A R H . C E R N . 4 2 T / K . d i n 1 9 1 5 .
4 ) A R H . C E R N . 1 T 8 / K . 1 9 1 5 .
6 ) A m C E R N . 3 3 4 / K . d i n 1 9 1 5 .
6 ) A R H . B u c . 1 9 3 0 T / D . d i n 1 0 M a i 1 9 1 6 .
1 2 6 2 9
4

B u c . 2 9 1 5 9 1 D . 1 9 ' 1 5 .
2 ) A R u . B u c . 4 6 8 / X I I r d i n 1 9 1 8 .
3 ) A R R . B b c . 3 3 8 0 0 d i r t 3 t x r 1 9 1 5 .A R H .


5 ) S T E N O C I R . P R O T .

S T E N O G R . P R O T .
2 ) A R H . B u c . 1 8 8 I / D . d i n 3 0 / 3 1 9 1 5 i 1 0 0 / I d i n 1 9 1 7 .
8 ) V I I A . E . K d o I n t . N o . 1 1 . 4 9 0 d i n 8 / 8 1 9 1 5 : B e d a r f a n B r o t g e t r e i d e .
1 )
a i
s i
i8 ) A R H . C E R N .
1 ) A R H . C E R N .5 5 / 1 9 1 6 .
1 ) A R H . C E R N .

3 ) S T E N O G R . P R O T .


6 )
1 9 1 7 :
4 ) S T E N O O R . P R O T . 1 9 1 T 1 3 T 0 .

2 ) S T E N O G R . P R O T .

8 ) S T E N O G R . P R O T .

R A Z B O I U L M O N D I A L


g r u p d e i n t e r n d t iS t u r z
S T E N O G R . P R O T . 2 0 / 6 1 9 0 7 p . 1 5 .


4 )
3 9 7 8 .

1 )
8 2

8 21 ) N I S T O R
2 ) S T E N O G R . P R O T . 2 6 / T 1 9 1 8 p .
1 9 1 8 4 3 1 2 .1 ) S T E N O O R . P R O T . 2 , 1 X
T
T T


S T E N O G R . P R O T . 1 9 1 7 , p . 1 5 2 - 1 5 T .


i )

B A L A N
8 61 ) S T E N O O R . P R O T . 1 9 1 ? p . 1 9 0 1 - 1 9 0 2 .
I b i d e m 1 9 / 1 2 1 9 1 T p . 2 7 ' 2 0 3 .
6 / 1 1 9 1 8 N o . 1 .

2 )
8 8


8 ) , N O W A K , 2 8 7 - 8 .
3 ) N O W A K , O . C . p . 2 9 6 .9 0
B A L A N
9 0 '

1 ) S T E N O G R . P R O T . 2 2 / X 1 9 1 8 p . 4 6 4 1 - 4 6 4 7 ' .
S T E N O G R . P R O T . 2 2 / X

T A N I A C F I L I M O N :

4 )
I a a i


. o
z


1 0 2
T E O D O R B A L A N
1 0 2

1 ) C z e r n . M o r g e n b l a r t 1 8 X 1 9 1 8 N o . 1 4 2 p , 2 - 3 .

1 1 0
9 .
C e r n a u t i , 1 9 1 4 S e p t e m v r i e 1 01 0 .
1 9 1 4 S e p t e m v r i e 1 5
s iT E O D O R B A L A N

i g o .
5 i
c as i
;
p i

S-ar putea să vă placă și