Sunteți pe pagina 1din 37

FDAP Bucuresti Subiecte orientative de drept civil pentru examenul de licenta sesiunea iulie 2012 1.

Care din urmtoarele afirmatii sunt adevarate n materia cauzei false a actului juridic civil? - R - Cauza actului juridic civil este falsa cand exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat) 2. Care din urmtoarele constituie vicii de consimtmnt? - R - Viciile de consimtamant sunt: eroarea, dolul, violenta si leziunea. 3. Care din urmtoarele afirmatii sunt corecte cu privire la violent - viciu de consimtmnt? - R - Violenta este viciu de consimtamant cand s-a exercitat asupra sotului sau sotiei, asupra descendentilor si ascendentilor; simpla temere reverentioasa, fara violenta, nu poate anula conventia,deci temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala; este viciu de consimtamant cand poate fi asimilata starii de necesitate in care se gaseste o persoana si care o determina sa incheie actul; amenintarea sa fie justa. 4. n ce const scopul imediat? -R- Este numit scopul obligatiei; este un element abstract care difera in functie de categoria de acte juridice civile si este identic in cadrul aceleiasi categorii de acte juridice civile. SAU ( 15.Scopul imediat consta in: )
a. prefigurarea mentala a contraprestatiei, in contractele sinalagmatice b. prefigurarea remiterii lucrului in actele reale c. motivul determinant al incheierii unui act juridic civil

R:C 5. Care din urmtoarele prezumtii sunt corecte cu privire la minorul cu vrsta ntre 14 si 18 ani? - R -: Actele incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, adica cu capacitate de exercitiu restransa, singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal pot fi anulate pentru leziune. 6. Ce reprezint dolul incident (dolus incidens)? - R - Reprezinta dolul care cade asupra unor imprejurari nedeterminate pentru incheierea actului juridic civil; nu atrage anularea actului ci da dreptul la o actiune in despagubire pentru eventuale diferente de prt. 7. Ce presupune capacitatea, ca element al actului juridic civil? - R - Reprezinta o parte a capacitatii de folosinta ; este conditia de fond si esentiala care consta in aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi si obligatii civile prin incheiere de acte de drept civil; este o stare de drept. 8. Care din urmtoarele sunt conditii ale obiectului actului juridic civil? - R - Capacitatea de a contracta,consimtamantul, obiectul determinat si cauza licita. 9. Care din urmtoarele afirmatii cu privire la obiectul actului juridic civil sunt adevrate?

- R - Prin obiect al actului juridic civil se intelege conduita partilor, respectiv actiunile ori inactiunile la care sunt indreptatite ori de care sunt tinute partile. Obiectul actului juridic civil se identifica cu obiectul raportului juridic civil ce izvoraste din actul respectiv. 10. Care din urmtoarele sunt conditii generale de validitate ale obiectului actului juridic civil? - R - Obiectul actului juridic civil: trebuie sa existe, sa fie in circuitul civil, sa fie determinat sau determinabil, sa fie posibil, sa fie licit si moral. 11. Care din urmtoarele sunt exceptii de la irevocabilitatea actului juridic unilateral? Care din urmtoarele sunt exceptii de la irevocabilitatea actului juridic bilateral? - R -: Exceptii de la irevocabilitatea actul juridic unilateral: testamentul care este esentialmente revocabil, legatul, renuntarea la succesiune ce poate fi revocata, oferta poate fi revocata inainte sa ajunga la destinatar, revocarea marturisirii pentru eroare de fapt. Exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice bilaterale: revocarea donatiei intre soti, revocarea contractului de locatiune incheiat pe durata nedeterminata, incetarea coontractului de societate, revocarea mandatului, revocarea depozitului de catre deponent, denuntarea unor contracte de catre administrator/lichidator privind procedura insolventei. 12. Care din urmatoarele sunt exceptii aparente de la principiul relativitarii actului juridic civil? - R - Avanzii-cauza, promisiunea pentru altul, simulatia, reprezentarea. 13. Cum se face interpretarea, potrivit regulii prevazute de art. 984 din Codul civil? - R - Oricat de generali ar fi termenii intrebuintati, efectele actului juridic trebuie sa fie numai acelea care pot fi presupuse ca partile le-au voit. 14. Care din urmtoarele constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda? - R - Restrangerea fortei obligatorii- mandatul care inceteaza in cazul mortii sau punerii sub interdictie judecatoreasca a mandatarului, in cazul pieirii bunului ce fomeaza obiectul contractului, cum este locatiunea; extinderea fortei obligatorii- prelungirea(prorogarea) contractelor de inchiriere. 15. Cum se face interpretarea, potrivit regulii prevazute de art. 982 din Codul civil? - R - Clauzele unui act juridic se interpreteaza unele prin altele, dandu-se fiecareia intelesul din intregul act. 16. Care din urmatoarele sunt exceptii de la principiul obligativitatii efectelor actului juridic - pacta sunt servanda? - R - Incetarea mandatului din cauza falimentului mandatarului. 17. Care din urmtoarele categorii nu au calitatea de avnzi-cauz? - R - Reprezentantii conventionali ai partilor, toti cei care ulterior incheierii actului juridic, au contractat cu partile acestuia, tertii. 18. Care sunt conditiile reprezentrii, ca exceptie aparent de la relativitatea actului juridic civil? - R - Reprezentarea presupune intrunirea cumulativa a trei conditii: imputernicirea de a reprezenta, intentia de a reprezenta, vointa valabila a reprezentantului.

19. Care din urmatoarele constituie exceptii de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale? - R - Testamentul, legatul, revocarea renuntarii la mostenire, promisiunea publicade recompensa, marturisirea poate fi revocata pentru eroare de fapt, 20. Care din urmtoarele variante este corespunztoare formei cerute "ad validitatem" a actului juridic civil? - R - Este un element constitutiv al actului juridic a carui nerespectare atrage sanctiunea nulitatii absolute; implica manifestarea expresa de vointa; este exclusiv nepermitand partilor sa opteze pentru o anumita forma decat daca legea permite(testamentului olograf, autentic). 21. Care din urmtoarele variante este corespunztoare formei cerute "ad validitatem" a actului juridic civil? - R - Intregul cuprins al actului juridic civil trebuie sa imbrace forma solemna, actele juridice aflate in raport de interdependenta cu un act solemn, trebuie sa imbrace obligatoriu forma solemna;actul juridic ce determina ineficienta unui act juridic solemn trebuie sa imbrace forma solemna. 22. Care din urmtoarele sunt aplicatii ale formei "ad validitatem"? - R - Donatia, testamentul, revocarea expresa a unui legat, acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventor, renuntarea expresa la succesiune, ipoteca. 23. n ce const sanctiunea nerespectrii formei cerute "ad probationem"? - R - Imposibilitatea dovedirii actului juridic cu un alt mijloc de proba. 24. Care din urmtoarele sunt aplicatii ale formei ad probationem? - R - Instituirea formei ad probationem pentru o anumita categorie de acte juridice civile, respectiv, cele care au un obiect de o valoare mai mare decat cea prevazuta de lege; instituirea cu character particular pentru anumite acte juridice: contractual de locatiune, depozitul voluntar, tranzactia, contractul de inchiriere a locuintelor, contractul de asigurare. 25. Ce atrage nerespectarea formei actului juridic civil cerute Ad probationem? - R - Nu atrage nevalabilitatea actului juridic ci imposibilitatea probarii actului juridic cu un alt mijloc de proba. 26. Care din urmtoarele pot fi cosecinte ale nerespectrii formei cerut pentru opozabilitatea actului juridic civil fat de terti? - R - Inopozabilitatea. 27. Care principiu guverneaza forma actului juridic civil? - R - Consensualismului. 28. n care din urmtoarele situatii este necesara forma ceruta pentru opozabilitatea fat de terti? - R -: Publicitatea imobiliara prin sistemul cartilor funciare, publicitatea constituirii gajului, notificarea cesiunii de creanta, inregistrarea in materia inventiilor. 29. Cnd este necesara forma cerut pentru opozabilitate fat de terti?

- R - In cazul actelor juridice care constituie sau transmit drepturi reale care fiind drepturi absolute sunt opozabile erga omnes iar pentru a fi opozabile fata de terti si actele juridice ce au ca obiect drepturile reale, este necesara luarea masurii de publicitate. 30. Care din urmtoarele enunturi sunt corecte n cazul termenului n favoarea debitorului? - R - Termenul este presupus intotdeauna ca s-a stipulat in favoarea debitorului, daca nu rezulta din stipulatie sau din circumstante ca este primit si in favoarea creditorului. 31. Care sunt efectele n cazul n care n contract s-a prevazut o conditie imposibila? - R - Conditia imposibila, ilicita si imorala, desfiinteaza actul juridic numai atunci cand este suspensiva; cand conditia este rezolutorie, actul juridic se socoteste neafectat de aceasta si deci, este valabil. 32. Ce este conditia negativa? - R - Inseamna nerealizarea unui eveniment viitor si incert. 33. Care din urmtoare acte juridice civile nu pot exista dect ca acte afectate de termen? - R - Contractul de asigurare, contractul de imprumut. 34. Ce reprezinta conditia pur potestativa? -R - Acea conditie a carei realizare depinde excusiv de vointa uneia din parti. 35. Care din urmtoarele afirmatii au valoare de adevr, raportate la conceptul de termen suspensiv? - R - Termenul suspensiv are ca efect intarzierea inceputului exercitarii dreptului subiectiv civil si a indeplinirii obligatiei civile corelative. Dreptul subiectiv si obligatia civila corelativa au insa o existenta certa. 36. Care este caracterul efectelor conditiei? - R - Conditia afecteaza insasi existenta actului juridic si isi produce efectele retroactiv(ex tunc). 37. Care sunt actiunile pe care creditorul le poate exercita nainte de mplinirea termenului suspensiv? - R - Creditorul ia masuri de conservare a dreptului sau; nu poate intenta actiunea pauliana si actiunea oblica. 38. Ce fel de acte pot fi afectate de sarcin? - R - Actele cu titlu gratuit. 39. Cum poate fi stabilit sarcina? - R - In favoarea dispunatorului, in favoarea gratificatului, in favoarea unui tert. 40. n care din urmatoarele situatii intervine nulitatea absoluta? - R - Frauda legii. 41. n ce situatii devine incidenta nulitatea relativa?

- R - Lipsa consimtamantului, cand acesta se datoreaza lipsei de discernamant, consimtamant viciat prin eroare, dol, violenta sau leziune; nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercitiu. 42. Care sunt categoriile de persoane care pot invoca nulitatea relativa? - R - Persoana ocrotita prin dispozitia legala incalcata la incheierea actului juridic, reprezentantul legal, institutiile sau organul de stat chemate prin lege sa ocroteasca persoana respectiva, succesorii chirografari ai partii ocrotite pe calea actiunii oblice, autoritatea tutelara. 43. Care din urmatoarele afirmatii privind confirmarea expresa a nulitatii relative sunt corecte? - R - Sa provina de la cel indreptatit sa invoce nulitatea relativa si sa fie facut in cunostinta de cauza; Viciul cauza de nulitate relativa sa fi incetat in momentul confirmarii cand trebuie sa fie intrunite toate celelalte conditii de validitate; Confirmarea expresa sa cuprinda obiectul, cauza si natura obligatiei si sa faca mentiune despre motivul actiunii in anulare si despre intentia de a repara viciul. 44. n care din urmatoarele situatii poate interveni nulitatea totala? - R - Cand se desfiinteaza actul juridic in intregime. 45. Care din urmatoarele sunt diferente ntre nulitate si inopozabilitate? - R - Nulitatea presupune un act juridic valabil - Inopozabilitatea presupune un act juridic incheiat cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de validitate; La Nulitate efectele privesc atat partile cat si tertii - la Inopozabilitate efectele actului juridic se produc fata de parti dar drepturile si obligatiile nascute din actul respectiv nu pot fi opuse tertilor; Cauzele de Nulitate exista in momentul incheierii actului juridic - Inopozabilitatea presupune neiindeplinirea unor formalitati ulterioare incheierii actului juridic; Nulitatea relativa poate fi acoperita prin confirmare - Inopozabilitatea poate fi inlaturata, in materie de reprezentare, prin ratificare. 46. n care din urmtoarele cazuri intervine nulitatea relativ? - R - Nesocotirea normelor privind capacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de persoana lipsita de capacitate de exercitiu; Lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil; Viciile de consimtamant; Lipsa cauzei; Nerespectarea dreptului de preemptiune in cazurile prevazute expres de lege. 47. Care din urmatoarele sunt diferente ntre nulitatea relativa si nulitatea absoluta? - R - Nulitatea relativa poate fi invocata de persoana al carei interes a fost nesocotit la incheierea actului juridic; nulitatea absoluta poate fi invocata de oricine are interes; Nulitatea relativa este prescriptibila pe cale de actiune iar nulitatea absoluta este imprescriptibila; Nulitatea relativa poate fi confirmata, nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare. 48. Care din urmtoarele sunt diferente ntre nulitate si caducitate? - R - Caducitatea presupune un act juridic valabil incheiat; Produce efecte numai pentru viitor; Presupune o cauza ulterioara incheierii actului juridic Imprejurarea ce determina caducitatea este straina de vointa autorului actului juridic. 49. Care este regimul juridic al nulittii absolute ?

- R - Poate fi invocata de oricine are interes; Poate fi invocata oricand fiind imprescriptibila; Nu poate fi acoperita prin confirmare. PERSOANE 50. Care sunt persoanele cu capacitate civila de exercitiu restrnsa? a. barbatul minor de 15 ani pus sub interdictie b. femeia de 16 ani casatorita c. minorii intre 14 si 18 ani R:C 51. Care sunt persoanele fara capacitate de exercitiu ? a. minorul care nu a mplinit vrsta de 14 ani b. minorul cu vrst ntre 14 i 18 ani; c. persoanele decazute din drepturile parintesti R:A 52. De cnd este recunoscuta capacitatea de folosinta anticipata? a. natere b. concepie, daca se naste viu c. conceptie, dar subzista numai daca se naste viabil R:B 53. Ce are n continut capacitatea de folosinta anticipata ? a. drepturi si obligatii b. numai drepturi c. drepturi dar si unele obligatii in conditii exceptionale R:B 54. Care este structura capacitatii civile a persoanei juridice? a. capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu b. capacitate civila specializata c. capacitate de folosinta limitata R:A 55. Ce reprezinta "legalitatea" ca si caracter juridic al capacitatii de folosinta a persoanei ? a. legea ii stabileste inceputul, incetarea si continutul b. nu i se pot aduce ingradiri decat in cazurile stabilite prin lege c. poate avea numai acele drepturi si obligatii stabilite prin lege R:A 56. Care este sanctiunea pentru nclcarea regulilor privitoare la capacitatea de exercitiu a persoanei ? a. inopozabilitatea, daca actul este valabil incheiat, dar nu se respecta o conditie de opozabilitate fata de terti b. opozabilitatea, daca nu se respecta o conditie de opozabilitate fata de partile actului c. nu exista nicio sanctiune legala in acest caz. R:A

57. Care sunt conditiile pentru declararea judectoreasc a mortii neprecedat de declararea judectoreasc a disparitiei? A. persoana sa fi disparut intr-o imprejurare exceptionala care indreptateste sa se presupuna decesul B. sa existe o hotarare declarativa de disparitie, definitiva si irevocabila C. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana dispaiuta era in viata sa fi trecut 4 ani R:B 58. Ce caracter are hotrrea declarativ de moarte? A. are caracter constitutiv de drepturi B. are caracter declarativ de drepturi C. produce efecte numai pentru viitor R:A 59. Cnd se poate cere anularea hotrrii declarative de moarte? A. oricand, daca se demonstreaza ca cel declarat mort este in viata B. nu poate interveni si atunci cand pentru cel declarat mort exista act de deces C. se poate cere oricand, in termenul de prescriptie, actiunea in anulare a hotararii declarative de moarte fiind prescriptibila R:A 60. Care sunt incapacittile cu caracter de protective? A. incapacitatea minorului de 16 ani de a dispune in vreun fel de bunurile sale prin donatie sau testament B.incapacitatea tutorelui de a primi legate de la minorul de 16 ani aflat sub tutele sa C. decaderea din drepturile parintesti R:B 61. n ce situatii nceteaz capacitatea civil de exercitiu restrns A. prin deces B. la implinirea varstei de 21 ani C. in cazul in care minorul cu varsta intre 14 si 21 ani este pus sub interdictie judecatoreasca R:A 62. Cum trebuie s fie ncuviintarea ocrotitorului legal ce se cere pentru ncheierea actelor juridice civile de ctre minorul cu vrsta intre 14-18 ani A. prealabila B. individuala, daca este vorba de garantarea obligatiei unui tert C. generala R:A 63. Cum poate minorul, care a mplinit vrsta de 15 ani s ncheie acte juridice de dispozitie A. personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal B. numai prin reprezentant C. personal, cu incuviintarea ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare R:C 64. Care este situatia majorului pus sub interdictie judecatoreasca A. nu are capacitate de folosinta B. nu are capacitate de exercitiu

C. are o capacitate de exercitiu restransa R:B 65. Ce acte poate ncheia minorul cu vrsta ntre 14-18 ani personal si singur a. orice acte de administrare b. acte de dispozitie c. acte de conservare R:C 66. Ce acte poate ncheia minorul cu capacitate de exercitiu restrns personal, dar numai cu o dubl ncuviintare: A. acte de instrainare a unor bunuri, fara exceptie B. acte de grevare cu o sarcina reala, in favoarea unui tert C. tranzactii R:C 67. Ce acte i sunt interzise minorului cu vrsta ntre 14-18 ani a. ipoteca b. donatiile c. tranzactiile R:B 68. Cnd nceteaz capacitatea de exercitiu restrns A. in momentul incetarii capacitatii de folosinta B. cand minorul implineste 21 de ani C. cand minorul, fiind pus sub interdictie judecatoreasca, isi pierde total capacitatea de folosinta R:C 69. Care este sanctiunea nerespectrii regulilor capacittii de exercitiu a. nulitatea absoluta a actului incheiat b. nulitatea relativa a actului incheiat c. caducitatea actului incheiat R:B 70. Care sunt efectele hotrrii judectoresti de declarare a mortii A. incetarea capacitatii de folosinta B. desfacerea casatoriei C. incetarea oricaror drepturi R:A 71. Ct timp trebuie afisat hotrrea declarativ de disparitie, la usa instantei si primriei ultimului domiciliu al celui disparut a. 15 zile b. 30 zile c. 20 zile R :BA

72. Ct timp trebuie s fi trecut, de la data afisrii extrasului de pe hotrarea prin care s-a declarat disparitia, pentru a fi declarat judectoreste moartea unei persoane a. o luna b. 4 ani c. 6 luni R:C 73. Ct timp trebuie s fi trecut de la data ultimelor stiri din care rezult c persoana disparut era n viat pentru a fi declarat judectoreste moartea acesteia precedat de declararea judectoreasc a disparitiei a. 1 an b. 6 luni c. 4 ani R:C 74. Cui se comunic hotrrea declarativ de moarte, dup rmnerea definitiv, pentru a fi inscris a. oficiului de stare civil b. primriei unde i avea ultimul domiciliu c. presedintelui instantei R:A 75. Ce este capacitatea de folosint a. capacitatea de a avea drepturi si obligatii b. capacitatea de a se folosi de drepturile pe care le are persoana fizica c. capacitatea pe care o dobandeste persoana fizica la 18 ani. R:A 76. Ce este capacitatea de exercitiu a. capacitatea persoanei de a nu isi exercita drepturile savarsind acte juridice b. capacitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a nu isi asuma obligatii savarsind acte juridice c. capacitatea persoanei de a-si exercita drepturi si de a-si asuma obligatii savarsind acte juridice R:C 77. De cnd produce efecte hotrrea declarativ de moarte a. este un act constitutiv b. produce efecte si retroactiv c. produce efecte numai pentru viitor R:B 78. Care sunt premisele capacittii de exercitiu a persoanei fizice a.capacitatea de folosinta b.discernamantul partial c.consimtamantul partilor R:A 79. Ce conditii trebuie s fie ndeplinite pentru a fi vorba de comorienti

a.sa fie vorba de cel putin doua persoane decedate in acelasi timp b.persoanele sa fi murit in imprejurari diferite c.sa se poata stabili ca una a supravietuit alteia R:A 80. De cte feluri este capacitatea de exercitiu a persoanei fizice? a.capacitatea de exercitiu restransa b.capacitatea de exercitiu deplin restransa c.capacitatea de exercitiu intermediara R:A 81. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice inceteaza: a. prin suspendarea interdictiei judecatoresti b. prin implinirea varstei de 18 ani c. prin anularea casatoriei putative, daca femeia a a fost de buna credinta la incheierea acesteia si daca anularea a avut loc mai inainte ca aceasta sa fi implinit varsta de 18 ani. R:C 82. Incapacitatile reglementate de Codul civil sunt urmatoarele: a. incapacitatea persoanei care a implinit 18 ani b. incapacitatea minorului sub 16 ani de a dispune de averea sa prin testament c. incapacitatea concubinilor de a vinde unul celuilalt R:B 83. Prin expresia comorienti se desemneaza: a. persoanele care au incetat din viata in aceeasi imprejurare b. persoanele care nu au incetat din viata in aceesi imprejurare c. persoanele care au incetat din viata in imprejurari similare R:A 84. Cum poate fi capacitatea de exercitiu a persoanei fizice a. lipsa capacitatii de exercitiu b.lipsa capacitatii civila de folosinta, dar exista capacitate de exercitiu restrraspunsa c. capacitate de exercitiu deplina, dar fara capacitate de folosinta (cazul celui pus sub interdictie) R:A 85. Care sunt caracterele capacittii de folosint a persoanei fizice a. legalitatea, generalitatea, inalienabilitatea, intangibilitatea, egalitatea, universalitatea, b. legalitatea, oficialitatea, contradictorialitatea, intangibilitatea, egalitatea, universalitatea c. inalienabilitatea, imprescriptibilitatea, universalitatea, oficialitatea, egalitatea, universalitatea R:A 86. Care sunt, de regul, efectele hotrrii declarative de moarte a. hotararea judecatoreasca de declarare a mortii produce aceleasi efecte juridice ca si moartea fizic constatata b hotararea judecatoreasca de declarare a mortii nu produce aceleasi efecte juridice ca

si moartea fizic constatata c. hotararea judecatoreasca de declarare a mortii produc efecte numai pentru viitor R:A 87. n ce situatii, persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu, au nevoie de ncuviintareaPrintilor a. pentru bunurile sale, minorul nu are nevoie de incuviintarea parintilor, pentru a face acte juridice b. in ceea ce priveste administrarea bunurilor c. numai in ceea ce priveste actele de conservare R:B 88. Care sunt ngrdirile capacittii de folosint a persoanei fizice cu caracter de pedeaps Civil a.pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi si decaderea din drepturile parintesti b.decaderea din drepturile parintesti si pedepsele civile in materie succesorala c.pedepsele civile in materie succesorala si interdictia de a instraina sau a greva bunurile minorului R:B 89. Care din urmatoarele caractere apartin capacitatii de folosinta: a.contradictorialitatea b.confidentialitatea c.legalitatea R:C 90. De cnd ncepe capacitatea de folosint a. incepe de la nasterea persoanei; b. incepe de la conceptie, in toate cazurile; c. incepe de la varsta de 18 ani; R:A 91. Ce fel de capacitate are copilul conceput dar nenscut a. are capacitate de exercitiu, restrraspunsa; b. are capacitate de folosinta, daca se naste viu c. are capacitate de folosinta restrraspunsa; R:B 92. Ce presupune prezumtia timpului legal al conceptiunii? a. intervalul de 121 zile, cuprins intre a 300 si a 180 zi inaintea nasterii b. este o prezimtie relativa c. nu exista o astfel de prezumtie R:A 93. Ce fel de ngrdire a capacitii de folosint este incapacitatea persoanei sub 18 ani de a disune de averea sa prin testament a. ingradire cu caracter de pedeapsa b. ingradire cu caracter de protectie c. nu exista o astfel de incapacitate R:B

94. Cnd nceteaz capacitatea de folosin a. inceteaza de la data declararii disparitiei, prin hotarare judecatoreasca; b. inceteaza de la data declararii disparitiei, prin act al autoritatii tutelare; c. inceteaza la data mortii persoanei; R:C 95. Cine poate dispune declararea judecatoreasca a mortii persoanei fizice a. se face prin act al autoritatii tutelare, in urma cercetarilor efectuate de catre procuror; b. instanta de judecata, prin hotarare c. organele de cercetare penala R:B 96. Cnd moartea a fost declarat prin hotrre judectoreasc, care este data mortii persoanei a. este ultima zi a termenului dupa care se poate cere declararea judecatoreasca a mortii, in toate cazurile; b. este ultima zi a termenului dupa care se poate cere declararea judecatoreasca a mortii, daca nu exista indicii indestulatoare; c este data pronuntarii hotararii declarative de moarte; R:B 97. Ce se ntelege prin inalienabilitatea capacittii de folosint a persoanei fizice a. poate fi donata, dar nu poate fi vanduta b. nu poate fi instainata in tot sau in parte c. nu este un caracter juridic al capacitatii de folosinta R:B 98. Cnd ncepe capacitatea de exercitiu restrns a. la mplinirea vrstei de 14 ani; b. la nastere; c. din momentul conceptiei; R:A 99. Ce fel de ngrdire a capacittii de folosint este decderea din drepturile printesti a. cu caracter de protectie b. pedeapsa complementara c. cu caracter de pedeapsa civila R:C 100. Ce acte ncheie minorul ntre 14 si 18 ani numai cu ncuviintarea prelabil a ocrotitorului legal a. acte de administrare; b. donatii; c. acte de dipozitie; R:A 101. Ce acte poate s ncheie singur tutorele minorului sub 14 ani, fr ncuviintarea autorittii tutelare

a. orice acte de instarinare a bunurilor minorului b. acte de conservare c. gajarea bunurilor minorului, in orice situatie R:B 102. De cnd este recunoscuta capacitatea de folosinta anticipata? a. natere b. concepie, daca se naste viu c. conceptie, dar subzista numai daca se naste viabil R:B 103. Ce are n continut capacitatea de folosinta anticipata ? a. drepturi si obligatii b. numai drepturi c. drepturi dar si unele obligatii in conditii exceptionale R:B DREPRURI REALE BUNURILE 104. Care sunt subiectele dreptului de proprietate privata? - R - Persoane fizice; Persoane juridice ; Statul si Unitatile administrative-teritoriale. 105. Ce bunuri fac parte din domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale? - R - Bunuri din domeniul public de interes local. 106. Ce bunuri fac parte din domeniul public? - R - Bunuri proprietate publica precum bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian ,apele, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei ecionomice si ale platoului continental, alte bunuri stabilite de legea organica. 107. Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate publica? - R - Este dreptul de proprietate al statului si unitatilor administrative teritoriale asupra bunurilor din domeniul public, care se exercita in regim de drept public, fiind inalienabil, imprescriptibil si insesizabil. 108. Cum se clasifica proprietatea n functie de titular? - R - Proprietate publica si proprietate privata. 109. Ce reprezinta folosinta ca atribut al dreptului de proprietate? - R - Reprezinta prerogativa conferita titularului dreptului de proprietate de a culege si percepe fructele produse de bunul denumit fructus, fructele sunt naturale, industriale sau civile. 110. Ce reprezinta posesia ca atribut al dreptului de proprietate? - R - Dreptul de a folosi bunul denumit si usus este posibilitatea ce-i permite proprietarului sa-l stapaneasca efectiv si nemijlocit. 111. Ce reprezinta dispozitia ca atribut al dreptului de proprietate? - R - Dreptul de a dispune de lucru denumit si abusus ce are 2 componente: dispozitia juridica si dispozitia materiala.

112. Cine poate fi titular al dreptului de proprietate privata? - R - Persoane fizice, juridice, statul si unitatile administrativ-teritoriale. 113. Cine poate fi titular al dreptului de proprietate publica? - R - Statul si unitatile teritorial-administrative. 114. Care sunt caracterele juridice ale dreptului de proprietate? - R - Drept inalienabil, imprescriptibil si insesizabil. 115. Ce bunuri pot face obiectul dreptului de proprietate privata? - R - Bunuri mobile si imobile aflate in circuitul civil. 116. Ce reprezinta modalitatea juridica a dreptului de proprietate? -R - Dreptul de proprietate afectat de modalitati este acel drept asupra unuia sau mai multor bunuri care, fie apartin simultan la 2 sau mai multe persoane, fie ca existenta lui viitoare in patrimoniul titularului actual depinde de un eveniment sau o imprejurare prevazuta de lege sau stabilita prin vointa omului. 117. Cnd este conditia rezolutorie pendente conditione? - R- Cand actul juridic produce efecte ca si cand ar fi pur si simplu astfel incat obligatiile debitorului sunt valabile si exigibile, deci, trebuie sa se execute iar dobanditorul bunului devine proprietar si suporta riscul pieirii bunului. 118. Cum nceteaza coproprietatea obisnuita sau temporara? - R - A)In cazul in care toate cotele-parti din dreptul de proprietate sunt dobandite prin acte juridice sau prin uzucapiune de unul dintre copartasi sau de o terta persoana; B)Prin pieirea totala a bunului sau prin expropriere; C)Prin imparteala sau partaj. 119. Care sunt asemanarile ntre proprietatea comuna pe cote parti si proprietatea n devalmasie - R- Dreptul de proprietate comuna pe cote-parti este dreptul de proprietate al carui obiect este indiviz din punct de vedere material dar divizat sub aspect ideal. Proprietatea comuna in devalmasie este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizata prin faptul ca titularii sai nu sunt posesorii exclusivi ai unei fractiuni materiale(la fel ca si la proprietatea comuna pe cote-parti), dar difera de aceasta prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota-parte ideala din dreptul de proprietate, bunul apartine tuturor coproprietarilor. 120. Prin ce se caracterizeaza proprietatea comuna pe cote-parti ca modalitate juridica a dreptului de proprietate? - R - Coproprietatea prezinta 2 caractere juridice esentiale: A)niciunul dintre coproprietari nu este titularul exclusiv al unei fractiuni materiale din bun; B)fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de proprietate asupra bunului nedivizat din punct de vedere material. 121. Care este izvorul proprietatii comune pe cote-parti obisnuite sau temporare? - R - Deschiderea unei succesiuni cand defunctul lasa mai multi mostenitori sau un contract translativ de proprietate avand mai multi dobanditori.

122. Prin ce se caracterizeaza proprietatea anulabila? - R - Prin dobandirea dreptului de proprietate in temeiul unui act juridic translativ de proprietate afectat de o cauza de nulitate relativa. 123. Ce este proprietatea comuna n devalmasie? - R - Acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizata prin faptul ca titularii sai nu au determinata cota-parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor bunuri nefractionate in materialitatea lor, bunul apartinand deopotriva tuturor coproprietarilor. 124. Prin ce se caracterizeaza proprietatea devalmasa? - R - Titularii administreaza, folosesc si dispun impreuna de bunurile comune; daca unul dintre ei exercita atributele dreptului de proprietate asupra bunurilor comune, se presupune ca actioneaza atat in nume propriu cat si ca reprezentant al celuilalt sot. 125. Care sunt obligatiile coproprietarilor? - R - Sa suporte, in raport cu cota-parte din dreptul de proprietate, cheltuielile si datoriile ocazionate de intretinerea, conservarea si administrarea bunului comun. 126. Care sunt modurile de ncetare a dreptului de proprietate comuna pe cote parti obisnuita sau temporara - R - In cazul in care toate cotele-parti din dreptul de proprietate sunt dobandite prin acte juridice sau prin uzucapiune, de unul dintre copartasi sau de o terta persoana. 127. Cum nceteaza coproprietatea obisnuita sau temporara? - R - A)Prin pieirea totala a bunului sau prin expropriere; B)Prin imparteala sau partaj. 128. Ce fel de actiune este actiunea n revendicare? - R - Actiune reala, petitorie si imprescriptibila. 129. Ce este actiunea n revendicare? - R - Este actiunea reala petitorie prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa-i recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului. 130. Care este obiectul material al actiunii n revendicare? - R - Bunuri imobile sau bunuri mobile individual determinate, aflate in posesia nelegitima a paratului. 131. n ce consta proba dreptului de proprietate n actiunea n revendicare? - R - Reclamantul trebuie sa dovedeasca ca este titularul dreptului de proprietate asupra bunului revendicat.Paratul posesor are o situatie pasiva deoarece in favoarea lui opereaza o prezumtie relativa de proprietate dedusa din faptul posesiei. 132. Cum poate reclamantul sa dovedeasca titlul sau n materia actiunii n revendicare imobiliara? - R - Titlul, care este actul juridic, jurisdictional sau administrativ ce are efect constitutiv,translativ sau declarativ de proprietate, da nastere unei prezumtii relative de proprietate in favoarea persoanei care il invoca pana la proba contrarie facuta de partea adversa, respectiv, paratul din proces. Reclamantul trebuie sa dovedeasca ca titlul pe care-l

detine emana de la adevaratul proprietar, care la randul sau a dobandit de la un adevarat proprietar. 133. Cum se face proba dreptului de proprietate n cadrul unei actiuni n revendicare imobiliara? - R - Practica judiciara a elaborat o serie de reguli care se aplica pentru solutionarea diferitelor ipoteze. Ipoteze: ambele parti prezinta titluri scrise privind dreptul de proprietate; numai o parte detine titlul privind proprietatea bunului revendicat; niciuna din parti nu poate invoca un titlu si nici dobandirea bunului imobil prin prescriptia achizitiva ori prin ocupatiune. 134. Ce sunt cheltuielile necesare? - R - Sunt acea categorie de cheltuieli care constau in sume de bani ori munca depusa pentru conservarea bunului. Posesorul de buna sau rea-credinta are dreptul sa pretinda de la proprietar restituirea integrala a acestora. 135. Ce sunt cheltuielile utile? - R - Reprezinta suma de bani sau munca depusa pentru sporirea valorii lucrului. 136. Ce solutie poate adopta instanta de judecata n cazul actiunii n revendicare imobiliara? - R - Cand ambele titluri, ale reclamantuluii si paratului emana de la acelasi autor, instanta va examina daca partile au indeplinit sau nu formalitatile de publicitate imobiliara si daca s-a efectuat publicitatea, va avea castig de cauza partea care a transcris actul in cartea funciara sau cea care a transcris mai intai. 137. n ce caz se poate intenta o actiune n revendicare mobiliara? - R - A)Revendicarea bunului mobil de la un posesor de rea-credinta(hot,gasitor); B)Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la tertul dobanditor de buna-credinta; C)Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la tertul de buna-credinta, care l-a dobandit in anumite conditii. 138. Ce efecte produce admiterea actiunii n revendicare imobiliara? - R - A)Restituirea lucrului revendicat; B)Restituirea fructelor; C)Restituirea cheltuielilor necesare si utile effectuate de posesorul parat cu lucrul pe care trebuie sa-l restituie. 139. Ce cheltuieli este ndreptatit prtul posesor sa pretinda de la adevaratul proprietar? - R- A)Cheltuieli necesare; B)Cheltuieli utile; C)Cheltuieli voluptuarii. 140. Care sunt limitele obligatiei de restituire a fructelor produse de un bun de catre prtul posesor? - R - A) Restituirea fructelor produse de un bun in cazul in care posesorul a fost de buna credinta(retine fructele percepute pana la introducerea actiunii in revendicare de adevaratul proprietar); si B)Restituirea fructelor produse de un bun cand posesorul a fost de rea-credinta(va fi obligat sa restituie fructele ori valoarea lor daca le-a consumat). 141. Cum se calculeaza termenul uzucapiunii?

- R - A)Uzucapiunea de 30 ani sau lunga pentru implinire careia este suficienta o posesie obisnuita de 30 ani, neintrerupta, utila si neviciata; B)Uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani sau scurta pentru indeplinirea careia este nevoie ca posesia sa se intemeieze pe justul titlu, sa fie de buna-credinta si sa fie neintrerupta de la 10 la 20 de ani, dupa distinctiile cuprinse de lege. 142. Care sunt conditiile n care opereaza jonctiunea posesiilor? - R - A)Se pot uni doar doua sau mai multe posesii utile; si B)Persoana care invoca jonctiunea posesiilor, posesorul actual, trebuie sa fie un successor in drepturi al posesorului precedent. 143. Ce poate constitui titlu n materia uzucapiunii de la 10 al 20 de ani? - R - A)Actele translative de proprietate incheiate cu o persoana care nu are calitatea de proprietar; B)Hotararile judecatoresti care tin loc de contract de vanzare-cumparare; C)Tranzactia incheiata pentru a stinge litigiul; D)Titlul anulabil, cu mentiunea ca nu poate fi opuspersoanei indreptatite sa invoce nulitatea relativa. 144. Ce conditii presupune uzucapiunea de 30 de ani? - R - A)Posesia sa fie exercitata neintrerupt, timp de 30 de ani; si B)Posesia sa fie utila, adica neviciata. 145. Cine poate fi autor n materia jonctiunii posesiilor? - R - Posesorul actual trebuie sa fie un succesor in drepturi al posesorului precedent. 146. Cum opereaza renuntarea la efectele uzucapiunii? - R - Renuntarea nu produce efecte erga omnes ci doar in raporturile dintre posesor si adevaratul proprietar; creditorii uzucapantului pot invoca uzucapiunea pe calea actiunii oblice chiar daca beneficiarul a renuntat la ea. 147. De la ce data este uzucapantul considerat proprietar? - R - Din momentul cand a intrat in posesia bunului. 148. Ce reprezinta cauza de ntrerupere naturala a cursului prescriptiei achizitive? - R - Sistematizarea teritoriului si a localitatilor urbane si rurale; dobandirea terenurilor cuprinse in perimetrul construibil al localitatilor urbane si rurale se face prin mostenire legala. 149. Ce reprezinta justul titlu ca o conditie speciala a uzucapiunii de la 10 la 20 de ani? - R - Reprezinta un act juridic translativ de proprietate, adica o operatiune juridica care are ca scop transferul proprietatii dar care, datorita unor imprejurari ce tin de actul respectiv, stramuta doar posesia bunului, nu si proprietatea. 150. Ce constituie conditie a uzucapiunii de la 10 la 20 de ani? - R - Posesia sa se intemeieze pe just titlu, sa fie de buna-credinta si sa se execute neintrerupt de la 10 la 20 de ani. 151. Cum se produce efectul uzucapiunii? - R - Se produce retroactiv; uzucapiunea se poate invoca pe cale de actiune sau pe cale de exceptie.

152. Care sunt conditiile posesiei pentru a opera uzucapiunea de 10 pna la 20 de ani? - R - Posesia sa se intemeieze pe just titlu, sa fie de buna-credinta si sa se execute neintrerupt de la 10 la 20 de ani. 153. Ce conditie trebuie sa ndeplineasca posesorul n cazul uzucapiunii de 10 pna la20 de ani spre deosebire de uzucapiunea de 30 de ani? - R - Sa poata invoca in favoarea lor si un just titlu pe baza caruia au intrat cu bunacredinta in stapanirea imobilului. OBLIGATII CONTRACTE 154. Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice? (162. Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice: a. riscul contractului; b. inopozabiltatea; c. nulitatea. R:A 155. Care sunt conditiile necesare pentru invocarea exceptiei de neexecutare a contractului? (80. Care sunt conditiile exceptiei de neexecutare? ) a. . Partea care invoca exceptia de neexecutare trebuie sa obtina confirmarea judecatoreasca privitoare la temeinicia invocarii exceptiei; b. Exceptia de neexecutare are ca temei reciprocitatea, interdependenta si simultaneitatea obligatiilor dintr-un contract sinalagmatic; c. . Intrucat produc efecte si pentru trecut, cauzele care atrag nulitatea unui contract si cele care justifica exceptia de neexecutare sunt concomitente. R:B 156. Ce este rezolutiunea contractului? (157. Ce este rezolutiunea contractului: a. o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva; b. o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare imediata; c. o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fortuite. R:B 157. Caror contracte li se aplica rezolutiunea? (3. Rezolutiunea contractului se aplica: a. tuturor contractelor b. contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva R:B 158. Care sunt conditiile cerute pentru admisibilitatea actiunii in rezolutiune? (170. Care sunt conditiile cerute pentru admiterea rezolutiunii judiciare:) a. niciuna dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale; b. neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia; c. debitorul obligatiei neexecutate sa nu fi fost pus in intarziere. R: B sau (185. Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii in rezolutiune: _ a. sa existe o neexecutare a obligatiilor din contract, imputabila sau neimputabila

debitorului; b. neexecutarea sa se datoreze unei cauze fortuite, independente de vointa debitorului; c. debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere. R: C 159. Ce efecte produce rezolutiunea contractului? (5. Rezolutiunea contractului are ca efect:) a. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor in situatia anterioara, partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate in temeiul contractului desfiintat b. intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect nulitatea contractului c. desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea partilor sau tertilor de catre dobanditorul bunului ce a format obiectul contractului desfiintat, pentru viitor R: A 160. Prin ce se deosebeste rezilierea contractului de rezolutiunea contractului? (7. Spre deosebire de rezolutiune, rezilierea: ) a. nu presupune un contract sinalagmatic valabil incheiat b. are ca efect doar incetarea contractului pentru viitor c. daca este admisa de instanta de judecata, partile isi vor restitui prestatiile efectuate in baza contractului R: B 161. Caror contracte li se aplica rezilierea? (6. Rezilierea se aplica: ) a. tuturor contractelor b. numai contractelor unilaterale c. contractelor sinalagmatice cu executare succesiva R: C 162. Cine suporta riscul contractului n contracte translative de proprietate? (8.In contractele translative de proprietate, riscul contractului il suporta: ) a. partea care avea calitatea de proprietar al lucrului in momentul pierii fortuite b. dobanditorul lucrului c. ambele parti R: A 163. Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de exceptia de neexecutare a contractului? R Rezolutiunea este o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare imediata iar Exceptia de neexecutare este un mijloc de aparare a uneia din partile contractului sinalagmatic . 164. Ce este pactul comisoriu? (161. Ce sunt pactele comisorii: ) a. sunt clauze contractuale exprese prin care partile prevad rezolutiunea contractului pentru neexecutarea obligatiilor uneia din ele; b. se confunda cu conditia rezolutorie expresa; c. intentia partilor de a stipula un pact comisoriu poate sa rezulte implicit. R: A 165. Care sunt conditiile gestiunii de afaceri?

R Obiectul gestiunii ; Utilitatea ei ; Atitudinea partilor fata de actele de gestiune SAU (18. Care sunt conditiile gestiunii de afaceri ? ) a. capacitatea de exercitiu a partilor b. obiectul, utilitatea si atitudinea partilor fata de actele de gestiune c. obiectul gestiunii sa constea numai in incheierea de acte materiale R: B 166. Ce constituie conditie a gestiunii de afaceri? R- existenta unui raport juridic civil intre gerant si gerat . ?????? 167. Cum se face proba n materia gestiunii de afaceri? R Prin fapte materiale sau fapte juridice SAU (26. Cum se face proba gestiunii de afaceri ? ) a. numai dupa regulile aplicabile in materia probei actelor juridice b. in acelasi fel, indiferent daca obiectul gestiunii este un act material sau un act juridic c. actele materiale se pot dovedi cu orice mijloc de proba R: C 168. Care sunt obligatiile gerantului? R De a continua gestiunea inceputa ; De a pune in efectuarea actelor de gestiune diligenta unui bun proprietar ; De a da socoteala geratului si se poate obliga si fata de terti in cadrul activitatii desfasurate pentru gerat. SAU (24. Care sunt obligatiile gerantului ?) a. sa continue gestiunea inceputa pana in momentul in care geratul sau mostenitorii sai vor putea sa o preia b. sa actioneze ca un mandatar al geratului c. nu are nicio obligatie pozitiva R: A 169. Care sunt conditiile platii nedatorate? R Prestatia solvensului sa fie cu titlu de plata (solutio) ; Datoria pentru car s-a facut plata sa nu existe intre solven si accipiens(indiebitum) ; Plata sa fi fost facuta din eroare . SAU (27. Care sunt conditiile generale ale platii lucrului nedatorat ?) a. sa nu existe o plata b. plata sa fie datorata c. plata sa fie facuta din eroare R: C 170. De la ce data curge termenul de prescriptie al actiunii n restituirea platii nedatorate? R Din momentul cand solvensul a cunoscut sau trebuia sa cunosca imprejurarea ca plata a fost nedatorata . 171. Care sunt obligatiile accipiensului de buna credinta? R Sa restituie lucrul dar pastreaza fructele ; Daca a instrainat lucrul , sa restituie numai pretul primit ; Daca lucrul a disparut in mod fortuit el este liberat de obligatia de restituire . SAU (28. Care sunt obligatiile accipiensului de buna credinta ? ) a. sa restituie lucrul, dar are dreptul sa pastreze fructele, ca orice posesor de buna -credinta b. sa restituie atat lucrul cat si fructele acestuia

c. sa restituie valoarea lucrului, daca a instrainat lucrul, daca pretul este mai mic

decat valoarea lucrului R: A 172. Ce se naste prin efectuarea unei plati nedatorate? R Se naste un raport juridic in temeiul caruia solvensul devine creditorul unei obligatii de restituire a ceea ce el a platit iar accipiensul este debitorul aceleiasi obligatii . 173. n ce cazuri nu exista obligatia de restituire a platii nedatorate? R In cazul obligatiilor civile imperfecte( naturale 0 achitate de bunavoie de debitor ; Cand plata s-a facut in baza unui contract nul ; Cand plata s-a facut in baza unui contract anulabil ; Cand plata s-a facut de o alta persoana decat debitorul . (33. Care sunt cazurile in care nu exista obligatia de restituire a platii nedatorate ?) a. in cazul obligatiilor civile perfecte achitate de buna voie de catre debitor b. in cazul obligatiilor civile imperfecte achitate de buna voie de debitor c. in toate cazurile exista obligatia de restituire a platii nedatorate R: B 174. Care sunt obligatiile solvensului? R Va restitui cheltuielile necesare si utile dar nu si cheltuielile voluptuarii . SAU (30. Care sunt obligatiile solvensului ?) a. sa restituie toate cheltuielile facute de accipiens cu lucrul b. sa restituie cheltuielile facute cu lucrul, numai daca accipiens este de buna credinta c. sa restituie cheltuielile necesare si utile facute cu lucrul de accipiens, indiferent daca acesta este de buna credinta sau de rea - credinta R: C 175. Ce este mbogatirea fara justa cauza? R Actul juridic prin care patrimoniul unei persoane se mareste pe seama patrimoniului altei persoane fara sa existe un temei juridic . 176. Care sunt conditiile materiale ale intentarii actiunii n cazul mbogatirii fara justa cauza? (12. In cazul imbogatirii fara justa cauza, pentru intentarea actiunii in restituire se
cere: ) a. sa existe un temei legal pentru marirea unui patrimoniu pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane b. sa existe si un alt mijloc de recuperare a pierderii suferite c. sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice

R: C 177. Care sunt conditiile juridice ale intentarii actiunii n cazul mbogatirii fara justa cauza? R Absenta unei cauze legitime a maririi patrimoniului unei persoane in detrimentul alteia si Absenta oricarui alt mijloc juridic de a recupera acel patrimoniu (36. Care sunt conditiile juridice cerute pentru intentarea actiunii in restituire in cazul imbogatirii fara justa cauza ?) a. imbogatirea unui patrimoniu pe seama diminuarii patrimoniului altei persoane sa se faca in baza unei dispozitii legale, un contract sau o hotarare judecatoreasca b. sa existe un alt mijloc de recuperare a pierderii suferite

c. sa nu existe un temei legal al imbogatirii unui patrimoniu pe seama diminuarii

patrimoniului altei persoane R: C 178. Care sunt conditiile cerute pentru angajarea raspunderii civile delictuale? R Existenta unui prejudiciu ; Existenta unei fapte ilicite ; Existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu ; Existenta vinovatiei celui care acauzat prejudiciul . 179. Cum se clasifica prejudiciul? R Patrimonial , nepatrimonial , instantaneu , succesiv , previzibil si imprevizibil . 180. Ce aspecte sunt avute n vedere la repararea prejudiciului? (57. Ce aspecte sunt avute in vedere la repararea unui prejudiciu ? ) a. se repara numai prejudiciul previzibil b. este supus repararii numai paguba efectiva c. la stabilirea despagubirilor nu are relevanta starea materiala a victimei sau a autorului faptei ilicite R: C 181. Care sunt modalitatile de reparare a prejudiciului? (58. Care sunt modalitatile in care se poate face repararea prejudiciului ? a. numai prin acordarea unei sume globale care se stabileste prin hotararea judecatoreasca, de obligare la plata despagubirilor b. numai prin stabilirea unor prestatii periodice, in forma baneasca, care se platesc victimei temporar sau viager c. prin acordarea unei sume globale sau prin stabilirea unor prestatii periodice R: C 182. Care sunt trasaturile caracteristice faptei ilicite? (59. Ce trasaturi caracteristice prezinta fapta ilicita ? ) a. are caracter subiectiv, constand intr-o conduita ori manifestare umana exteriorizata b. are numai caracter obiectiv sau existenta materiala c. este contrara ordinii sociale si reprobata de societate R: C 183. Ce se ntmpla n cazul n care victima unei fapte ilicite are asigurare de persoane? (186.Ce se intampla in cazul repararii prejudiciului daca victima are calitatea de persoana asigurata?) a. indemnizatia de asigurare, primita de victima de la asigurator, in calitate de persoana asigurata, pentru o asigurare de persoane, se cumuleaza cu despagubirile datorate de autorul faptei ilicite b. indemnizatia de asigurare, primita de victima de la asigurator, in calitate de persoana asigurata, pentru o asigurare de persoane, nu se cumuleaza cu despagubirile datorate de autorul faptei ilicite c. indemnizatia de asigurare, primita de victima de la asigurator, in calitate de persoana asigurata, pentru o asigurare de bunuri, se cumuleaza cu despagubirile datorate de autorul faptei ilicite R: A

184. Ce conditie se cere pentru existenta capacitatii delictuale? (187. Ce situatii pot fi analizate in ceea ce priveste capacitatea delictuala?) a. pentru minori, prin lege, se stabileste o prezumtie legala de existenta a discernamantului, incepand cu varsta de 16 ani b. in cazul persoanelor puse sub interdictie, nu se poate angaja raspunderea civila delictuala c. in cazul persoanelor puse sub interdictie, raspunderea va fi angajata numai daca victima prejudiciului va dovedi ca la momentul savarsirii faptei ilicite, interzisul a actionat cu discernamant R: C 185. Ce conditii se cer ndeplinite pentru angajarea raspunderii parintilor pentru fapta copiilor lor minori? (189. Ce conditii sunt prezumate de lege in cazul raspunderii parintilor pentru fapta copiilor lor minori? ) a. existenta prejudiciului b. existenta faptei ilicite a minorului c. existenta raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita a parintilor si comiterea de catre minor a unei fapte ilicite R: C 186. Care este domeniul de aplicare al raspunderii parintilor pentru fapta copiilor lor minori? R se aplica parintilor indiferent daca filiatia este din casatorie ori din afara casatoriei si pentru adoptatul minor de la data ramanerii irevocabile hotararii judecatoresti prin care sa incuviintat adoptia (64. Care este domeniul de aplicatie al raspunderii parintilor pentru fapta copiilor lor minori ? ) a. raspunderea se aplica numai parintilor daca filiatia este din casatorie b. raspunderea se aplica numai parintilor daca filiatia este din casatorie sau din afara casatoriei c. raspunderea se aplica parintilor indiferent daca filiatia este din casatorie, din afara casatoriei sau ca efect al adoptiei copilului minor R: C 187. n ce cazuri este angajata raspunderea parintilor pentru fapta copiilor lor minori? (65.Ce conditii trebuie sa probeze victima prejudiciului in cazul raspunderii parintilor pentru fapta copiilor lor minori ? ) a. numai conditiile speciale b. ca minorul a actionat cu vinovatie c. copilul sa fie minor si sa aiba locuinta la parintii sai, cumulativ cu conditiile generale R: C 188. Ce prejudiciu se repara n materia raspunderii civile delictuale? R Prejudiciul previzibil dar sicel imprevizibil . 189. Care sunt conditiile raspunderii comitentului pentru fapta prepusului? R Existenta prejudiciului ; Existenta faptei ilicite a prepusului ; existenta raportului de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu ; Existenta vinei prepusului in comiterea faptei ilicite

190. Care sunt cazurile n care parintii nu raspund pentru fapta copiilor lor minori? R Nu pot fi facuti raspunzatori parintii daca se va dovedi ca desi si-au indeplinit in mod corespunzator obligatia de supraveghere , totusi nu au putut impiedica savarsirea infractiunii . SAU (66. Inlaturarea prezumtiilor raspunderii parintilor pentru fapta copiilor lor minori. ) a. obiectul probei contrare il constituie faptul ca parintii si-au indeplinit in mod ireprosabil indatoririle ce le reveneau b. prezumtiile din art. 1000 alin. 2 Cod civil sunt prezumtii absolute, deci nu sunt susceptibile de proba contrara c. obiectul probei contrare il constituie faptul ca minorul a actionat cu discernamant R: A 191. Care sunt conditiile speciale ale raspunderii comitentului pentru fapta prepusului? R existenta raportului de prepusenie ; Prepusii sa fi savarsit fapta in functiile ce li s-au incredintat . 192. Cine trebuie sa faca dovada ndeplinirii conditiilor raspunderii comitentului pentru fapta prepusului? R Victima prejudiciului ??????. 193. Care este semnificatia notiunii de paza n materia raspunderii pentru prejudiciul produs de animale? R proprietarul unui animal sau acela cxare se serveste cu dansul , in cursul serviciului este responsabil de prejudiciul cauzat de animal , sau ca animalul se afla in paza sa sau a scapat . 194. Cum se justifica actiunea n regres a comitentului? R Dupa despagubirea victimei , subrogandu-se in drepturile acesteia , prin actiunea inregres comitentul poate pretinde de la prepus restituirea sumei platite victimei cu titlu despagubire . 195. Cine raspunde n materia raspunderii reglmentate de art. 1001 Cod Civil? (80. Pentru a raspunde delictual in temeiul art. 1001 Cod Civil de prejudiciul cauzat de animale, ce trebuie sa aiba persoana la momentul producerii prejudiciului? ) a. paza materiala a animalului b. paza juridica a animalului c. calitatea de depozitar al animalului R: B 196. Ce constituie cauza exoneratoare de raspundere n materia raspunderii institutite de art. 1000 alin 1 Cod Civil? R - daca se va dovedi ca desi si-au indeplinit in mod corespunzator obligatia de supraveghere , totusi nu au putut impiedica savarsirea infractiunii . 197. n materia raspunderii civile delictuale ce consecinte are lipsa discernamntului? R Lipsa discernamantului echivaleaza cu absenta factorului intelectiv , respectiv lipsei vinovatiei . 198. Care sunt conditiile cerute pentru angajarea raspunderii civile delictuale pentru ruina edificiului?

R Conditii generale : Existenta si intinderea prejudiciului si Legatura cauzala directa dintre ruina edificiului si prejudiciul inregistrat ; conditii speciale : Ruinarea s-a datorat lipsei de intrtinere si Ruinarea s-a datorat viciilor de constructie . 199. Ce se intelege prin edificu n sensul raspunderii civile delictuale? R- Prin edificiu se intelege orice lucrare realizata de om prinfolosirea unor materiale care se incorporeaza solului , devenind in acest fel prin asezarea sa durabila , un bun imobil prin natura sa 200. Pentru ce fel de lucruri este angajata raspunderea civila delictuala, n temeiul art. 1000 alin.1 Cod Civil? (88. Cui se aplica raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general reglementata de art. 1000 alin.1 Cod Civil? ) a. bunurilor mobile. b. bunurilor considerate perciculoase. c. bunurilor pentru ca nu este instituita o forma distincta de raspundere civila delictual R:C 201. Care este persoana chemata sa raspunda pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general? (93. Carei persoane ii revine raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general? ) a. oricarei persoane, daca este vorba de lucruri imobile b. persoanei care are paza juridica a lucrului c. proprietarului lucrului, nu si posesorului sau detentorului precar. R: B 202. Care este corelatia dintre raspunderea parintilor si raspunderea comitentului n cazul prepusului minor? (69. Care este raportul dintre raspunderea parintilor si raspunderea comitentilor pentru faptele prepusilor ? ) a. raspunderea comitentului nu inlatura raspunderea parintilor b. raspunderea comitentului inlatura raspunderea parintilor c. daca minorul a savarsit fapta cauzatoare an calitate de prepus vor fi angajate ambele forme de raspundere R:B 203. Care este semnificatia discernamntului n materia raspunderii R pentru a fi considerata raspunzatoare de propria sa fapta se cere ca persoana sa aiba discernamantul faptelor sale , adica sa aiba capacitate delictuala MOSTENIRI 204. Cand mostenirea este legal? (1. Mostenirea este legal) a. cand are loc n temeiul legii b. cnd are loc n temeiul vointei testatorului c. cand a fost redactat un testament olograf R:A 205. Care sunt conditiile pentru declararea judectoreasc a mortii precedat de declararea judectoreasc a disparitiei ? (3. Pentru declararea judectoreasc a mortii, precedata de declararea disparitiei, este necesar ndeplinirea uneia din urmtoarele conditii: ) A. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 1 an B. de la data afisarii extrasului de pe hotararea prin care s-a declarat disparitia sa fi

trecut cel putin 3 luni C. de la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata sa fi trecut cel putin 4 ani R:C 206. Cand mostestenirea este testamentar? ( 2.Mostestenirea este testamentar ) a. cnd transmiterea patrimoniului defunctului are loc n temeiul vointei testatorului b. numai cnd a fost redactat un testament autentic c. cnd exist mostenitori rezervatari R:A 207. In ce conditii mostenirea legal si cea testamentar pot coexista? R Cand cel decedat dispune valabil prin testament doar de o parte din bunuri iar pentru restul nu, acestea din urmadeferindu-se conform legii . 208. Care este data deschiderea succesiunii? ( 6. Data deschiderii succesiunii este ) a. data mortii b. data pronuntrii hotararii judectoresti declarative de moarte c. data deschiderii procedurii succesorale notariale R:A 209. Care este data deschiderii succesiunii? ( 7. Data deschiderii succesiunii ) a. este data rmnerii definitive a hotarrii declarative de moarte b. este data pronuntarii hotarrii declarative de moarte c. prezint important pentru a determina sfera persoanelor chemate la mostenire R:A 210. Care este locul deschiderii succesiunii? (8. Locul deschiderii succesiunii este ) a. ultimul domiciliu ales al defunctului b. acolo unde defunctul si avea locuinta principal c. situat n circumscriptia notarului public cel dintai sesizat R:B 211. Care este locul deschiderii succesiunii? ( 9. Locul deschiderii succesiunii este ) a. ultimul domiciliu al defunctului b. n circuscriptia notarului public cel dinti sesizat c. la resedinta defunctului, dar numai dac era proprietatea acestuia R:A sau ( 10. Locul deschiderii succesiunii este: ) a. ultimul domiciliu al defunctului b. locul decesului c. ultima resedinta a defunctului R:A 212. Prin ce se face dovada ultimului domiciliu al defunctului? ( 11. Dovada ultimului domiciliu al defunctului se poate face: ) a. prin declaratie notariala b. prin hotararea judecatoreasca declarativa de moarte c. prin certificatul de nastere R:B

213. Pentru a putea mosteni o persoana trebuie sa aiba (12. Pentru a putea mosteni o persoana trebuie sa aiba ) a. nedemnitatea succesorala b. vocatie succesorala c. doar capacitate de a mosteni R:B 214. Capacitatea succesorala reprezinta (13. Capacitatea succesorala reprezinta ) a. aptitudinea unui subiect de a avea drepturi si obligatii civile b. aptitudinea unui subiect de a exercita drepturi si obligatii civile c. nici unul dintre raspunsurile acestea R:C sau (14. Capacitatea succesorala reprezinta ) a. aptitudinea unui subiect de a avea drepturi si obligatii civile b. aptitudinea unei persoane de a fi subiect de drepturi si obligatii succesorale c. nici unul dintre raspunsurile acestea R:B 215. Au capacitate succesorala (15. Au capacitate succesorala ) a. persoanele concepute b. persoanele disparute c. ambele variante R:C 216. Au capacitate succesorala (16. Au capacitate succesorala ) a. persoanele juridice b. comorientii c. ambele variante R:A sau (17. Au capacitate succesorala ) a. comorientii b. codecedatii c. diparutii R:C 217. Cine nu are capacitate succesorala? (18. Nu are capacitate succesorala ) a. copilul conceput care la nastere nu a supravietuit 24 de ore b. persoana juridica c. sotul care a decedat in aceeasi timp, dar nu si imprejurare cu sotia sa R:C 218. Cine are capacitate succesorala? (19. Are capacitate succesorala a. copilul conceput nascut viu dar neviabil b. copilul conceput dar nascut mort c. copilul conceput si nascut viu doar daca a supravituit 24 de ore R:A 219. La ce se refera nedemnitatea ? ( 20. nedemnitatea priveste ) a. atat mostenirea legala cat si mostenirea testamentara b. doar mostenirea testamentara c. doar mostenirea legala R:A

220. Impotriva cui se poate declara nedemnitatea judiciara? ( 22. Nedemnitatea judiciara se poate declara impotriva ) a. persoanei care a falsificat testamentul celui pe care il mosteneste b. persoana care prin dol sau violenta l-a impiedicat pe cel care lasa mostenire sa revoce un testament c. ambele variante R:C 221. Cine poate invoca nedemnitatea succesorala? ( 24. Nedemnitatea succesorala poate fi invocata ) a. de creditori b. de mostenitorii legali subsecventi c. ambele variante R:C sau ( 25. Nedemnitatea succesorala poate fi invocata ) a. doar de comostenitorii legali b. de legatari c. nici una din cele doua variante R:B 222. Ce este mostenirea legala? (85. Prin mostenire legal se ntelege ) a. transmiterea patrimoniului succesoral n temeiul legii ctre persoanele, n ordinea si cotele determinate de lege b. transmiterea patrimoniului succesoral n temeiul unui testament c. transmiterea patrimoniului succesoral n orice mod R:A 223. Cum se poate transmite mostenirea? (29. Mostenirea se poate transmite ) a. pe calea mostenirii legale b. pe calea mostenirii testamentare in limitata a 2/3 din activul mostenirii c. pe calea mostenirii legale si testamentare, in egala masura, dar numai daca testamentul a fost incheiata in forma autentica R:A 224. Cum opereaz nedemnitatea? ( 30. Nedemnitatea opereaza ) a. in rem b. de drept c. in fapt R:B 225. Care sunt efectele nedemnitatii succesorale? (31. Ca efect al nedemnitatii succesorale) a. nedemnul va fi inlaturat de la mostenirea legala b. nedemnul va fi inlaturat de la mostenirea testamentara c. nedemnul va fi inlaturat atat de la mostenirea legala cat si de la cea testamentara R:C sau ( 32. Ca efect a nedemnitatii succesorale: ) a. posesia exercitata de nedemn asupra bunurilor mostenirii va fi considerata de rea credinta b. posesia exercitata de nedemn asupra bunurilor mostenirii va fi considerata de buna credinta c. nedemnul nu poate exercita nici un fel de posesie R:A 226. Care este cota succesorala a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu

descendentii defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil? (46. Cota succesoral a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu descendentii defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil este: a. din mostenire b. din mostenire c. din mostenire R:A 227. Care este cota succesorala a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu numai cu ascendentii privilegiati ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil? ( 48. Cota succesoral a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu numai cu ascendentii privilegiati ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil este: a. din mostenire b. din mostenire c. din mostenire R:A 228. Care este cota succesorala a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu numai cu colateralii privilegiati ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil ? (49. Cota succesoral a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu numai cu colateralii privilegiati ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil este a. din mostenire b. din mostenire c. din mostenire R:B 229. Care este cota succesorala a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu att cu ascendentii ordinari, ct si cu colateralii ordinari ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil ? (50. Cota succesoral a sotului supravietuitor, atunci cnd vine n concurs cu att cu ascendentii ordinari, ct si cu colateralii ordinari ai defunctului, n conformitate cu dispozitiile art.972 Cod civil este: a. din mostenire b. din mostenire c. din mostenire R:A 230. Cine poate solicita restrngerea dreptului de abitatie al sotului supravietuitor ? (53. Restrngerea dreptului de abitatie al sotului supravietuitor poate fi cerut de ) a. mostenitori, dac locuinta nu este necesar n ntregime sotului supravietuitor b. reprezentantul autorittii publice locale, pentru motive de ordine public c. notarul public care dezbate procedura succesoral, pentru facilitarea partajului R:A 231. Pe cine nu inlatura de la mostenire descendentii?- R - Sotul supravietuitor . 232. Cum se imparte mostenirea intre descendenti atunci cnd vin la mostenire prin reprezentare? (56. Atunci cnd vin la mostenire prin reprezentare, mostenirea se mparte ntre descendenti ) a. pe tulpin b. n mod egal

c. proportional cu cota care li s-ar fi cuvenit dac ar fi venit la mostenire n nume R:A 233. In ce situatii este valabil testamentul olograf ? (63. Testamentul olograf este valabil dac: ) a. este scris, semnat si datat de mna testatorului b. este tehnoredactat, semnat si datat de mna testatorului c. este scris si semnat de tutorele testatorului R:A 234. Ce fel de act este testamentul? (72. Testamentul este un act: ) a. bilateral, impersonal si irevocabil b. unilateral, personal si revocabil c. multilateral, personal si solemn R:B 235. Testamentul prin care 2 sau mai multe persoane dispun una n favoarea celeilalte sau n favoarea unui tert este? (73. Testamentul prin care 2 sau mai multe persoane dispun, prin acelasi testament, una n favoarea celeilalte sau n favoarea unui tert este: a. nul absolut b. nul relativ c. revocabil R:A 236. Cum se numeste dispozitia testamentara prin care testatorul nlatura de la mostenire pe unul sau mai multi dintre mostenitori legali ? (78. Dispozitia testamentar prin care testatorul nltur de la mostenire pe unul sau mai multi dintre mostenitori legali se numeste: a. nedemnitate b. interpunere de persoane c. dezmostenire R:C 237. Care este ntinderea rezervei succesorale, pentru fiecare mostenitor rezervatar este? (80. ntinderea rezervei succesorale, pentru fiecare mostenitor rezervatar este: ) a. din cota care i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal, dac defunctul nu ar fi fcut liberalitti sau nu l-ar fi dezmostenit b. din cota care i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal, dac defunctul nu ar fi fcut liberalitti sau nu l-ar fi dezmostenit c. din cota care i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal, dac defunctul nu ar fi fcut liberalitti sau nu l-ar fi dezmostenit R:B 238. Ce este cotitatea disponibila? (81. Cotitatea disponibil este ) a. partea de care defunctul poate dispune n mod liber prin acte de liberalitate b. partea de care defunctul nu poate dispune n mod liber prin acte de liberalitate, fiind destinat mostenitorilor legali c. partea de care defunctul poate dispune prin acte de liberalitate n cuantum de restul de fiind destinat mostenitorilor legali R:A

239. Cine poate cere reductiunea liberalitatilor? (82. Pot cere reductiunea liberalittilor ) a. mostenitorii rezervatari b. creditorii negarantati c. persoanele care au vocatie succesoral R:A 240. Care este regula dupa care se reduc legatele?: (83.Reguladupcaresereduclegateleeste: a. legatele se reduc toate deodat si proportional, afar numai dac testatorul nu a dispus altfel b. legatele se reduc n ordinea invers a constituirii lor, ncepnd cu cele mai noi c. legatele se reduc n ordinea valorii acestora, ncepnd cu cele mai mari R:A 241. Care sunt conditiile pentru a beneficia de o mostenire legala? (86. Pentru a beneficia de o mostenire legala o persoana trebuie sa ) a. sa aiba vocatie succesorala legala b. sa fie dezmostenita c. ambele condii R:A 242. Care sunt conditiile pentru a beneficia de o mostenire legala? (87. Pentru a beneficia de o mostenire legala o persoana trebuie sa ) a. sa nu aiba vocatie succesorala legala b. sa fie nu fie exheredata c. ambele condii R:A 243. Care sunt rudele defunctului chemate la mostenire in temeiul legii? (88. Rudele defunctului chemate la mostenire in temeiul legii a. trebuie sa fie exclusiv din casatorie b. pot fi si ca urmare a adoptiei cu efecte restranse c. pot fi si stranepotii de frate R:C 244. n ce conditii concubinajul creeaza vaocatie succesorala? (91. Concubinajul ) a. creaza vocatie succesorala legala daca a fost public si a durat mai mult de 5 ani b. nu creaza vocatie sucesorala legala c. creaza vocatie succesorala legala in orice conditii R:B sau ( 92. Concubinajul ) a. creaza vocatie succesorala legala si testamentara b. creaza doar vocatie succesorata testamentara c. creaza doar vocatie succesorata legala R:B 245. Cine este chemat, n temeiul legii, la mostenire? (94. In temeiul legii sunt chemati la mostenre ) a. doar rudele defunctului b. comuna sau orasul in care si-a avut ultimul domiciliu defunctul c. nici unul primele doua variante R:B 246. Care sunt principii devolutiunii legale? (95. Sunt principii ale devolutiunii legale )

a. principiul chemarii la mostenirii a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali b. principiul neproximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa c. principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa fara a avea acelasi grad chemate la mostenire R:A sau (96. Sunt principii ale devolutiunii legale ) a. principiul chemarii la mostenirii a rudelor in ordinea claselor de mostenitori legali b. principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa c. ambele variante R:C sau ( 97. Sunt principii ale devolutiunii legale ) a. nici una din variante de ma jos b. principiul neproximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa c. principiul egalitatii intre rudele din aceeasi clasa fara a avea acelasi grad chemate la mostenire R:A 247. Ce fel de mostenitori exista? - R Mostenitori legali si testamentari . 248. Cine face parte din clasa a II-a de mostenitori legali? (Sunt mostenitori legali, clasa aII-a: a. ascendentii privilegiati si descendentii b. ascendentii privilegiati si ascendentii ordinari c. ascendentii privilegiati ( parintii defunctului ) si colateralii privilegiati ( fratii si surorile ) R:C 249. Care sunt mostenitori sezinari? ( 114. Sunt mostenitori sezinari: ) a. colateralii privilegiati b. descendentii c. colateralii ordinari R:B 250. Cine poate avea vocatie succesorala (118. Au vocatie succesoral general la deschiderea unei succesiuni: ) a. fratii si surorile bunicilor b. strnepotii fratilor defunctului c. fratii si surorile strbunicilor R:A CONTRACTE 251. Care este valabilitatea clauzei de inalienabilitate in contractul de vanzarecumparare, - R Pot cumpara sau vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege ( art. 1652 noul Cod Civil ) 252. Cum trebuie sa fie pretul? (58.Ce condiii trebuie s ndeplineasc preul , ca element determinant al contractului de vanzare cumprare ) a. s fie licit b. s fie prevzut n contract c. Sa fie stabilit in bani,s fie sincer, serios i determinat sau determinabil R :C

253. Cnd putem vorbi de donatia deghizat? (151. Cnd avem donatie deghizat?) a. cnd actul public este un act cu titlu oneros b. cnd actul public este cu titlu gratuit c. cnd actul public este o liberalitate R:A 254. Care din urmatoarele constituie o donatie indirecta? - R - Acte juridice incheiate cu intenia de a gratifica,dar nfptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de donaie.Cele mai folosite acte juridice prin care se realizeaza donatii indirecte sunt : Renuntarea la un drept , Remiterea de datorie si Stipulatia in favoarea unei terte persoane 255. Care clauza este incompatibila cu principiul irevocabilittii donatiile? - R Clauze incompatibile : Conditiile potestative ; Plata datoriilor viitoare nedeterminate ; Dreptuldonatorului de a dispune in continuare de bunul donat ; Rezervarea dreptylui de denuntare unilaterala . 256. Care clauza este in acord cu principiul irevocabilittii donatiilor? - R Clauze compatibile : Donatia poate fi afectata de un teremen ; Donatia poate fi afectata de de o conditie cauzala sau mixta ; In contract se poate stipula plata datoriilor prezente ale donatorului precum si cele viitoare , daca sunt specificate in contractul de donatie; Rentoarcerea convenional a bunurilor donate pentru cazul n care donatarul ar muri inainte de donator,precum i in situaia n care att donatarul ct i descendenii acestuia ar deceda naintea sa. 257. Care sunt obligatiile locatarului ? (68. Care sunt obligatiile locatarului? ) a. de a-l garanta pe locator contra eviciunii b. de a-l apra pe locator contra uzurpatorilor c. De a suporta cheltuielile necesare pentru meninerea lucrului n stare de funcionare R: B 258. Cand opereaza tacita relocatiune? (70. Cnd opereaz tacita relocatiune? ) a. n cazul contractelor ncheiate fr termen b. dac locatarul rmne n folosina lucrului dup expirarea contractului i fr ca locatorul s-l mpiedice c. n cazul n care locatarul comunic locatorului c dorete prelungirea contractului R :B `259. Ce fel de contracte este contractul de mandate? - R Contract prin care o persoana numita mandant , imputerniceste o alta persoana , numita mandatar sa incheie acte in numele ei si pentru ea anumite acte juridice : Contract cu titlu gratuit sau oneros,sinalagmatic,consensual,intuitu personae. 260. Care sunt cauzele speciale de ncetare a contractului de mandate? R Clauze speciale : Punerea sub interdicie , Insolvabilitate si Falimentul uneia dintre parile contractului 261. n ce conditii mandatarul rspunde de obligatiile rezultnd din substituirea unei terte persoane?

R Daca mandatarul si-a substituit un tert , va rspunde daca nu a avut un asemenea drept prevzurt prin contract, precum si in cazul in care i-a fost acordat un asemenea drept dar a ales o persoan notoriu, incapabil sau insolvabil 262. La ce categorii de persoane se refera incapacitatile de a primi donatii? R A)Incapabili absolut de a primi donatii : Persoanele neconcepute ; Organizatii fara personalitate juridica . B)Incapabili relativi de a primi donatii : Cetateni straini si apatrizii( asupra terenurilor ); Medicii si farmacistii( e la persoanele tratate) ; Minorii si interzisii ( primesc dar nu pot dispune de donatie ) ; Surdo mutii ( doar cu asistarea curatorului special ) ; Persoane juridice ( daca donatia nu corspunde scopului stabilit prin lege ) ; Ministere , institutii centrale unitati bugetare , unitati administrative ( decat daca se acopera de ministrii conducatorii institutiei sau consiliile locale ). 263. Care sunt conditiile cerute pentru validitatea darului manual? R Acordul de vointa pentru a transfera si dobandi un drept cu titlu gratuit si Traditiunea( predarea efectiva sireala a bunului ) . 264. Care din urmatoarele reprezinta obligatie pentru mandatar? R Obligatia de a executa mandatul ( sub sanctiunea unor plati ) ; Obligatia de a da socoteala ; Raspunderea pentru substituirea unui tert . 265. Ce fel de contract este vanzarea? R Contract consensual , bilateral (sinalagmatic) . cu titlu oneros , comutativ si translativ de proprietate . 266. Cand se incheie donatia intre absenti: - R - Atunci cand atat oferta e a dona cat si acceptarea ofertei trebuie sa fie facute in forma autentica iar acceptarea ofertei sa fie in timpul vietii donatorului alfel devine caduca 267. Cum poate fi mandatul? - R Cu titlu gratuit dar si oneros , Sinalagmatic daca este oneros , Consensual si intuitu personae iar ca intindere General si special 268. Care sunt obligatiile vnzatorul? R - S predea lucrul vndut cumparatorului si sa garanteze cumparatorul contra evictiunii si viciilor . 269. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie? R Contract unilateral , cu titlu gratuit , solemn , translativ de proprietate . 270. La ce se refera incapacitatile de a dispune prin donatie. R La minori i la persoanele puse sub interdicie care sunt incapabili absolut de a dispune prin donaii. 271. Care sunt caracterele juridice ale contractul de locatiune? (98. Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune? ) a. cu titlu gratuit b. cu titlu oneros c. real R :B 272. Ce fel de drept se transmite prin contractul de locatiune?

R Folosinta temporara a lucrului inchiriat cu obligarea platii pretului locatiunii . 273. Cine are calitatea de locator ntr-un contract de locatiune o poate avea? R Un uzufructuar sau un locatar . 274. Care sunt obligatiile mandatarului ? R Obligatia de a executa mandatul ( sub sanctiunea unor plati ) ; Obligatia de a da socoteala ; Raspunderea pentru substituirea unui tert . 275. Care sunt obligatiile mandantului? R Despagubirea mandatarului pentru cheltuielile cu mandatul si plata unei remuneratii daca aceasta afost convenita 276. Cum se stinge contractul de mandate? R Prin : Revocarea mandatului ; Renuntarea mandatarului ; Decesul uneia din parti sau din cauze speciale : Punerea sub interdictie , Insolvavilitate si falimentul . 277. Care sunt incapacitati speciale de a vinde si a cumpara? R Vanzarea intre soti ; Tutorii bunurile celor de sub tutela ; Mandatarii bunurile pentru care au fost mandatati; Persoanele care administreaza bunurile statului aceste bunuri; Functionarii publici , judecatorii , executorii judecatoresti bunurile asupra carora raspund , cetatenii straini si apatrizii . 278. Cum trebuie sa fie lucrul vndut? R Sa fie in circuitul civil , sa existe sau sa poata exista in viitor , sa fie determinat sau determinbil , licit si posibil si sa fie proprietatea vanzatorului . 279. Care sunt caracterele juridice al contractului de donatie? (81. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donaie? ) a. consensual b. sinalagmatic ( bilateral) c. solemn R:C 280. Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor? R Conditiile potestative ; Plata datoriilor viitoare nedeterminate ; Dreptul donatorului de a dispune in continuare de bunul donat ; rezervarea dreptului de denuntare unilaterala. 281. Care sunt clauzele compatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor? - R Clauze compatibile : Donatia poate fi afectata de un teremen ; Donatia poate fi afectata de de o conditie cauzala sau mixta ; In contract se poate stipula plata datoriilor prezente ale donatorului precum si cele viitoare , daca sunt specificate in contractul de donatie; Rentoarcerea convenional a bunurilor donate pentru cazul n care donatarul ar muri inainte de donator,precum i in situaia n care att donatarul ct i descendenii acestuia ar deceda naintea sa. 282. Sub ce forma se intalneste simulatia in materia de donatie ? R Donatie deghizata si donatie prin interpunere de persoana . 283. Ce sunt donatiile deghizate sunt? R Donatie simulata care sub aparenta unui contract oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret .

284. Ce sunt donatiile indirecte sunt? R Acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica pe calea unui act juridic diferit de contractul de donatie . 285. Care sunt caractere judidice ale contractul de locatiune? (98. Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune? ) a. cu titlu gratuit b. cu titlu oneros c. real R :B 286. Care este obiectul contractului de locatiune? R Lucrul inchiriat si chiria . 287. Care este consecinta nerespectarii de catre locatar a obligatiei de predare a lucrului? R - Predarea silit a lucrului i plata de daune interese. 288. Care sunt obligatiile locatorului? R Obligatia de predare a lucrului ; Obligatia efectuarii reparatiilor ; Obligatia de garantie . 289. Ce actiune are la indemana locatorul in cazul in care locatarul refuza sa restituie lucrul? R O actiune personala izvorata din contract si care este supusa prescriptiei extinctive si O actiune in revendicare daca este proprietar si care este imprescriptibila. 290. Cnd inceteaza contractul de locatiune? R Denuntarea unilaterala ; expirarea termenului ; Rezilierea contractului ; Pieirea lucrului ; desfintarea titlului locatorului si Efectele instrainarii lucrului prin acte intre vii . 291. La ce se refera simetria formei in ceea ce priveste contractul de mandate? R - Cnd actul juridic la care este mputernicit mandatarul s-l ncheie n numele mandantului urmeaz s fie ncheiat n form autentic ( forma autentic fiind o condiie prevzut de lege ca o condiie de validitate a actului juridic ce se va ncheia), atunci procura trebuie dat si ea n aceast form, ntruct mandatul ( procura) formeaz un tot unitar cu actul n vederea cruia a fost dat. 292. Care este obiectul contractului de mandate? R Trebuie sa fie determinat posibil si licit cu precizarea ca obiectul este incheierea de acte juridice cu exceptia celor cu caracter strict personal . 293. Ce fel de efecte produce revocarea mandatului? R Efecte EX NUNC ( numai pentru viitor ) . 294. Ce nu poate forma obiect al contractului de vanzare cumparare ? (50. Care drepturi nu pot forma obiectul contractului de vnzare - cumprare? ) a. drepturile reale b. drepturile de crean c. drepturile patrimoniale care au un caracter strict personal R:C

295. Cine sunt titularii dreptului de preemtiune? (52. Cine sunt titularii dreptului de preemiune? 0 a. promitenii b. vecinii c. vnztorul R:B 296. Care este obiectul dreptului de preemtiune? (53. Care este obiectul dreptului de preemiune? ) a. terenurile agricole situate n intravilan b. terenurile agricole situate n extravilan c. pdurile R:B 297. Cine poate cumpara si vinde? ( 54. Cine poate cumpra si vinde? ) a. persoanele cu capacitate deplin de exerciiu b. soii ntre ei c. tutorii, bunurile persoanelor aflate sub tutela lor R:A 298. n cazul contractului de vnzare cumparare care sunt obligatiile vnzatorului? (56. n cazul contractului de vnzare cumprare care sunt obligaiile vnztorului? ) a. s predea lucrul vndut b. s suporte cheltuielile de ridicare a bunului c. s-l apere pe cumprtor mpotriva tulburrilor provocate prin fapta unui ter ( tulburare de fapt) R:A 299. Pentru ce fapte este angajata obligatia de garantie pentru evictiunea vnzatorului? (57. Pentru ce fapte este angajat obligaia de garanie pentru eviciunea vnztorului? ) a. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai cumprtorului b. pentru fapta succesorilor universali sau cu titlu universal ai vnztorului c. pentru viciile ascunse ale bunului vndut R:B 300. Pentru a se antrena garantia vnzatorului pentru viciile lucrului vndut, care sunt conditiile pe care trebuie sa le ndeplineasca viciul (58. Pentru a se antrena garania vnztorului pentru viciile lucrului vndut, care sunt condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc viciul? ) a. s fi existat n momentul ncheierii contractului b. s apar dup ncheierea contractului c. S fi fost cunoscut de cumprtor R:A