Sunteți pe pagina 1din 55

Mugure

nazal
intern
Mugure
maxilar

Mugure
nazal
extern

30 zile

35 zile

Mugure
mandibul
ar

Formarea
viscerocraniului-schema
lui His (adaptare dup
Larsen W.J.)

7
sptma
ni

10
sptmn

SPTMNA III

A. Vedere frontal a embrionului la 24 zile.Stomodeumul,


temporar nchis de membrana bucofaringian, este
nconjurat de proeminenele mezenchimale
B. Vedere frontal a unui embrion mai dezvoltat care
arat ruperea membranei bucofaringiene i formarea
placodelor nazale pe proeminenele frontonazale
C. Microradiografie SEM stadiul B

SPTMNA V

SPTMNA VI

A. Embrion de 6 saptamani. Mugurii


maxilari au fuzionat cu mugurii nazali
mediali.
B. Embrion de 10 saptamani
C. Microradiografie SEM stadiul B

1.Iniie
re

2.Morfodiferen
iere

3.Histodiferen
iere

4.Minerali
zare
5.Erupi
e

Epiteli
ul oral

Lama
dentar

Mezenc
him

Lama bazal
comun (spt.6-7
i.u.)
Evaginare /
invaginare

Epiteli
ul oral

Lama
dentar

Mezenc
him

Lama
dentar

Mugure
dentar

Mezench
im

Epiteliul
oral

Os
mandibular
(n
dezvoltare)

Cartilaj
ul lui
Meckel

Os
mandibula
r

Cavitat
ea
oral

Mugure
le
dentar

Nervul
mandibul
ar

Mugur
e
dentar
Membra
na
bazal

Celule
ectodermice
Celule
mezenchim
ale

Celule
ectoderm
ice

Membran
a bazal

Epiteli
ul oral

Organul
smalul
ui
Papila
dentar

Mugur
e DP

Reticul
ul
stelat

Lama
dentar
secundar

Organul
smalul
ui
Papila
dentar

Sacul
folicul
ar
Os
mandibul
ar (n
dezvoltar
e)

Cavitatea
nazal

Maxilar
Organul
smalului

Cavitatea
oral
Limba

Epiteliul
oral
Mandibula

Papila
dentar
Organul
smalul
ui
Sacul
folicular

Organul
smalului
Epiteliul
extern
Epiteliul
intern
Papila
dentar

Epiteliul
extern

Reticulul stelat
Epiteliul
intermediar
Epiteliul intern
Papila dentar
Membrana bazal
Papila dentar

Epiteli
ul
oral

Organu
l
smalul
ui
Papila
dentar

Os
mandibul
ar

Epiteli
ul
extern

Epiteli
ul
intern
Reticu
lul
stelat
Papila
denta
r

Sacul
dentar

Epiteliul
extern
Reticulul
stelat
Epiteliul
interme
diar
Epiteliul
intern
Smal
Dentin
Predenti
n
Odontobl
aste

Papila
dentar

Epitel
iul
exter
n

Reticul
ul
stelat

Stratul
intermed
iar
Epiteliul
intern
Odontobla
ti
Papila
dentar

Lamina bazal
Reticulul
endoplasmic
Mitocondrii
Aparat Golgi
Vezicule secretorii
Dentina
Smalul

Aplazii dentare

Displazii mezodermale
congenitale

Amelogeneza imperfect
Dentinogeneza imperfect
Odontom
Adamantinom

Procese tumorale

Amelogeneza
Dentinogeneza
Anomalii de form,
volum
Tuberculi,cuspizi

Forma
Relieful
Volumul

Tiparul genetic

Dentina
(minerali
zat)
Prelungir
ea
odontobl
ast (in
tubulii
dentinari
)
Predentin
a
(nemineral
izt)

Jonciunea smaldentin
Dentin
a
manta
Dentin
interglob
ular
Dentin

Dentin
intertubul
ar
Preden
tin

Odontob
last
Nerv

peritubul
ar
Prelungi
re
odontoblastic
Spaiu
periodo
ntoblastic
Odontob
last

Lama bazal
Reticulul
endoplasmic
Mitocondrii
Aparat Golgi
Vezicule secretorii
Granule de absobie
Cuticula primara a
smalului
Dentina
Smal

Organu
l
smalul
ui
Matrice
a
smalul
ui
Predent
ina
Papila
dentar

Amelobla
st
Fibre
Tomes
Jonctiunea
amelodenti
Prelungire
nar
a
odontobla
Tubul
stic
dentinar
Odontobl
ast

Smalt
Denti
na
Pulpa

Os
alveol
ar
Amelobla
ste
Odontobl
aste
Teaca
Hertw
ig

Denti
na
Smal
Amelobla
ste

Odontobl
aste
Pulpa
denta
r
Teaca
Hertw
ig

Dentin
a
intertubula
r
Predent
ina
Odontobl
aste

Denti
na

Pulpa

Pulpa

Teaca
epitelial

Hertwig

Hipoplazii

Hipocalcificri

1.Epiteliul
extern
2.Epiteliul
intern
3.Teaca epitelial
Hertwig
4.Pulpa
smalului
5.Pulpa
dentar

1.Dinte cu
2 canale
radiculare

2.Dinte cu
3 canale
radiculare