Sunteți pe pagina 1din 7

REGULAMENT DE

ORGANIZARE SI
FUNCTIONARE

LICEUL PEDAGOGIC NICOLAE IORGA

Elaborat de echipa de profesori:

Iulia Ostaf
Alina Mavrescu
Mihaela Voloc
Cristina Manolache
Mihaela Clariu

Capitolul I- Dispoziii generale


Prezentul Regulament este ntocmit

pe baza ROFUIP

5079/09.2016 i n conformitate cu
prevederile din Statutul elevului

n temeiul Legii
educaiei naionale nr.1/2011 cu
modifcrile ulterioare

cu respectarea
dispoziiilor obligatorii din Legea nr.53/2003
din Codul Muncii.

Capitolul II- Organizarea i


conducerea unitii de nvmnt
Consiliulde administraie
Director
Director adjunct

Organisme functionale si responsabilitatile


personalului didactic : Consiliul Profesoral
Consiliul clasei
Catedrele/comisiile metodice
Comisiile din Liceul Pedagogic

Capitolul III- Procesul


instructiv educativ
Procesul de invatamant. Standarde
Stuctura anului scolar
Programul scolar. Orarul scolii
Planuri cadru de invatamant.Programe.

Manuale scolare
Constituirea claselor
Evaluarea rezultatelor elevilor
Incheierea situatiei scolare
Examenul de corigenta

Capitolul IV- Resurse


umane
Cadre didactice: competente, responsabilitati,

drepturi si obligatii
Elevii: dobandirea/exercitarea calitatii de elev
Motivarea

absentelor
Drepturi si indatoriri
Consiliul scolar al elevilor
Sanctiuni
Incetarea calitatii de elev

Personalul didactic auxiliar si administrativ


Cabinetul medical scolar

Capitolul V- Relaiile cu
partenerii educaionali
Relatia cu Inspectoratul
Relatia cu parintii: Drepturi si indatoriri
Adunarea Generala a parintilor.
Comitetele de parinti
Consiliul reprezentativ al parintilor

Relatia cu alte institutii si cu publicul


Protocoale si acorduri de parteneriat

Capitolul VI- Dispoziii


fnale
Prevederile prezentului regulament sunt

obligatorii pentru elevi, profesori, parinti,


personal didactic auxiliar si administrativ.
Modifcarile se fac cu aprobarea Consiliului

Profesoral

S-ar putea să vă placă și